71 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – திருவள்ளூர் மாவட்டம் 2012

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள் Wednesday, November 14, 2012, 20:33

திருவள்ளூர் மாவட்டம் சார்பாக இந்த ஆண்டு (2012) 71 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு விநியோகம் செய்யப்பட்டது