3 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – பலக்காரத்தெரு கிளை 2012

ஈரோடு மாவட்டம் பலக்காரத்தெரு கிளை சார்பாக இந்த ஆண்டு (2012) 3 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு விநியோகம் செய்யப்பட்டது.