முஸ்லிம்களின் கண்டன கருத்துக்கள்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள் Friday, September 14, 2012, 10:03

நபிகள் நாயகத்தை கொச்சைபடுத்தும் திரைப்படம் குறித்து, நமது இணையதள வாசகர்களின் கண்டன கருத்துகளை பார்வையிட..

http://www.tntj.net/103849.html

http://www.tntj.net/104009.html

( மேற்கண்ட இணைப்பில் இறுதியில் பார்க்கவும்)