10 இடங்களில் மெகா போன் பிரச்சாரம் – கண்டோன்மென்ட் பல்லாவரம் கிளை

காஞ்சிமேற்கு மாவட்டம்  கண்டோன்மென்ட் பல்லாவரம் கிளை சார்பாக 12/05/2013 அன்று 10 இடங்களில் மெகா போன் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது……