ஷிர்க்கிற்கு எதிராக பிரச்சாரம் – சர்மாநகர் கிளை

வடசென்னை மாவட்டம் சர்மாநகர் கிளை சார்பாக கடந்த12-05-2013 அன்று ஷிர்க்கிற்கு எதிராக பிரச்சாரம் செய்து தாயத்து கயிறு கழற்றி எரியப்பட்டது………..