ஷிர்க்கிற்கு எதிராக பிரச்சாரம் – வெங்கடேஸ்வராநகர்  கிளை

திருப்பூர் மாவட்டம் வெங்கடேஸ்வராநகர்  கிளை சார்பாக கடந்த 12-05-2013 அன்று ஷிர்க்கிற்கு எதிராக பிரச்சாரம் செய்து தாயத்து கயிறு கழற்றி எரியப்பட்டது………..