பூதமங்கலம் கிளை தஃவா

திருவாரூர் மாவட்டம் பூதமங்கலம் கிளை சார்பாக கடந்த 14-05-2013 அன்று “இது யார்ரூடைய கலாச்சாரம்”  என்ற தலைப்பில் போஸ்ட்டர்கள் ஒட்டப்பட்டது……