விடியோ தொகுப்பு

விடியோ தொகுப்பு

பாபர் மஸ்ஜித் இடிப்பும் சூழ்ச்சியும் பாகம்-1

உரை: பி.ஜே தலைப்பு: பாபர் மஸ்ஜித் இடிப்பும் சூழ்ச்சியும் பாகம்-1 நேரம்: 55:04 min அளவு: 70:0 MB

தித்திக்கும் திருமறை பாகம் – 13 (ரமளான் தொடர் சொற்பொழிவு 2009)

ஒளிபரப்பான தேதி: நவம்பர் மாதம் (இமயம் டிவி) உரை: பக்கீர் முஹம்மது அல்தாஃபி தலைப்பு: தித்திக்கும் திருமறை பாகம் - 12 (ரமளான் தொடர்...

தித்திக்கும் திருமறை பாகம் – 12 (ரமளான் தொடர் சொற்பொழிவு 2009)

ஒளிபரப்பான தேதி: நவம்பர் மாதம் (இமயம் டிவி) உரை: பக்கீர் முஹம்மது அல்தாஃபி தலைப்பு: தித்திக்கும் திருமறை பாகம் - 12 (ரமளான் தொடர்...

தித்திக்கும் திருமறை பாகம் – 11 (ரமளான் தொடர் சொற்பொழிவு 2009)

ஒளிபரப்பான தேதி: நவம்பர் மாதம் (இமயம் டிவி) உரை: பக்கீர் முஹம்மது அல்தாஃபி தலைப்பு: தித்திக்கும் திருமறை பாகம் - 11 (ரமளான் தொடர்...

தித்திக்கும் திருமறை பாகம் – 10 (ரமளான் தொடர் சொற்பொழிவு 2009)

ஒளிபரப்பான தேதி: நவம்பர் மாதம் (இமயம் டிவி) உரை: பக்கீர் முஹம்மது அல்தாஃபி தலைப்பு: தித்திக்கும் திருமறை பாகம் - 10 (ரமளான் தொடர்...

லிப்ரஹான் அறிக்கை: முஸ்லிம்களுக்கு துரோகம் இழைத்த மத்திய அரசு!

உரை: பி.ஜே தலைப்பு: லிப்ரஹான் அறிக்கை: முஸ்லிம்களுக்கு துரோகம் இழைத்த மத்திய அரசு! நேரம்: 05:00 min அளவு: 5:0 MB

தித்திக்கும் திருமறை பாகம் – 9 (ரமளான் தொடர் சொற்பொழிவு 2009)

ஒளிபரப்பான தேதி: நவம்பர் மாதம் (இமயம் டிவி) உரை: பக்கீர் முஹம்மது அல்தாஃபி தலைப்பு: தித்திக்கும் திருமறை பாகம் - 9 (ரமளான் தொடர்...

தித்திக்கும் திருமறை பாகம் – 8 (ரமளான் தொடர் சொற்பொழிவு 2009)

ஒளிபரப்பான தேதி: அக்டோபர் மாதம் (இமயம் டிவி) உரை: பக்கீர் முஹம்மது அல்தாஃபி தலைப்பு: தித்திக்கும் திருமறை பாகம் - 8 (ரமளான் தொடர்...

தித்திக்கும் திருமறை பாகம் – 7 (ரமளான் தொடர் சொற்பொழிவு 2009)

ஒளிபரப்பான தேதி: அக்டோபர் மாதம் (இமயம் டிவி) உரை: பக்கீர் முஹம்மது அல்தாஃபி தலைப்பு: தித்திக்கும் திருமறை பாகம் - 7 (ரமளான் தொடர்...

தித்திக்கும் திருமறை பாகம் – 6 (ரமளான் தொடர் சொற்பொழிவு 2009)

ஒளிபரப்பான தேதி: அக்டோபர் மாதம் (இமயம் டிவி) உரை: பக்கீர் முஹம்மது அல்தாஃபி தலைப்பு: தித்திக்கும் திருமறை பாகம் - 6 (ரமளான் தொடர்...