‘விடியோ தொகுப்பு’

தரீகா (21-9-2009)

தரீகா (21-9-2009)

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 1, 2009 21:15

ஒளிபரப்பான தேதி: 21-9-2009 (இமயம் டிவி) உரை: பி.ஜே தலைப்பு: தரீகா (ஏகத்துவமும் எதிர்வாதமும்) நேரம்: 57:15 min அளவு: 69.31 MB 21-9-2009 இமயம் டிவி...

இஸ்லாம் ஓர் எளிய மார்க்கம் (கும்பகோணம்) பாகம்-2 20-9-2009

இஸ்லாம் ஓர் எளிய மார்க்கம் (கும்பகோணம்) பாகம்-2 20-9-2009

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, September 30, 2009 15:47

ஒளிபரப்பான தேதி: 20-9-2009 (இமயம் டிவி) உரை: எம்.ஐ சுலைமான் & பக்கீர் முஹம்மது அல்தாஃபி தலைப்பு: இஸ்லாம் ஓர் எளிய மார்க்கம் (கும்பகோணம்) பாகம்-2 20-9-2009...

இஸ்லாம் ஓர் இனிய மார்க்கம் (உச்சிபுள்ளி) பாகம் - 2 (19-9-2009)

இஸ்லாம் ஓர் இனிய மார்க்கம் (உச்சிபுள்ளி) பாகம் – 2 (19-9-2009)

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, September 29, 2009 18:34

ஒளிபரப்பான தேதி: 19-9-2009 (இமயம் டிவி) உரை: ஹாமின் இப்ராஹீம் தலைப்பு: இஸ்லாம் ஓர் இனிய மார்க்கம் (உச்சிபுள்ளி) நேரம்: 32:15 min அளவு: 38.8 MB...

புனித குர்ஆனும் பொய்க்காத வாக்குறுதியும் & அல்குர்ஆன் ஓர் அறிவியல் அற்புதம் (18-9-2009)

புனித குர்ஆனும் பொய்க்காத வாக்குறுதியும் & அல்குர்ஆன் ஓர் அறிவியல் அற்புதம் (18-9-2009)

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, September 29, 2009 13:01

ஒளிபரப்பான தேதி: 18-9-2009 (இமயம் டிவி) உரை: லுஹா, ஹாஃபில் தலைப்பு: புனித குர்ஆனும் பொய்க்காத வாக்குறுதியும் & அல்குர்ஆன் ஓர் அறிவியல் அற்புதம் நேரம்: 57:50...

பெருநாள் தர்மம் (17-9-2009)

பெருநாள் தர்மம் (17-9-2009)

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, September 26, 2009 16:09

ஒளிபரப்பான தேதி: 17-9-2009 (இமயம் டிவி) உரை: பக்கீர் முஹம்மது அல்தாஃபி தலைப்பு: பெருநாள் தர்மம் நேரம்: 32:32 min அளவு: 41.64 MB 17-9-2009 இமயம்...

பெரும்பாவங்கள் (திருமங்கலக்குடி) 16-9-2009

பெரும்பாவங்கள் (திருமங்கலக்குடி) 16-9-2009

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, September 23, 2009 16:25

ஒளிபரப்பான தேதி: 16-9-2009 (இமயம் டிவி) உரை: அப்துர் ரஹ்மான் பிர்தவ்சி தலைப்பு: பெரும் பாவங்கள் (திருமங்கலக்குடி) நேரம்: 49:48 min அளவு: 57.8 MB 16-9-2009...

வசீலா (ஏகத்துவமும் எதிர் வாதமும்) 15-9-2009

வசீலா (ஏகத்துவமும் எதிர் வாதமும்) 15-9-2009

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, September 23, 2009 16:12

ஒளிபரப்பான தேதி: 15-9-2009 (இமயம் டிவி) உரை: பி.ஜே தலைப்பு: வசீலா (ஏதத்துவமும் எதிர்வாதமும்) நேரம்: 50:20 min அளவு: 63.3 MB 15-9-2009 இமயம் டிவி...

ஷஃபாஅத் (ஏகத்துவமும் எதிர்வாதமும்) 14-9-2009

ஷஃபாஅத் (ஏகத்துவமும் எதிர்வாதமும்) 14-9-2009

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, September 19, 2009 14:01

ஒளிபரப்பான தேதி: 14-9-2009 (இமயம் டிவி) உரை: பி.ஜே தலைப்பு: ஷஃபாஅத் (ஏதத்துவமும் எதிர்வாதமும்) நேரம்: 51:39 min அளவு: 60.78 MB 14-9-2009 இமயம் டிவி...

இஸ்லாம் ஓர் எளிய மார்க்கம் (கும்பகோணம்) 13-9-2009

இஸ்லாம் ஓர் எளிய மார்க்கம் (கும்பகோணம்) 13-9-2009

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, September 18, 2009 15:08

ஒளிபரப்பான தேதி: 13-9-2009 (இமயம் டிவி) உரை: எம்.ஐ சுலைமான் தலைப்பு: இஸ்லாம் ஓர் எளிய மார்க்கம் (கும்பகோணம்) 13-9-2009 நேரம்: 44:31 min அளவு: 53.29...

இஸ்லாம் ஓர் இனிய மார்க்கம் (உச்சிப்புள்ளி) 12-9-2009

இஸ்லாம் ஓர் இனிய மார்க்கம் (உச்சிப்புள்ளி) 12-9-2009

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, September 18, 2009 15:05

ஒளிபரப்பான தேதி: 12-9-2009 (இமயம் டிவி) உரை: ஹாமின் இப்ராஹீம் தலைப்பு: இஸ்லாம் ஓர் இனிய மார்க்கம் (உச்சிப்புள்ளி) 12-9-2009 நேரம்: 44:28 min அளவு: 53.37...