‘வளைகுடா பகுதி’

ஏழை சகோதரருக்கு  ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  தக்கலை கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு  ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – தக்கலை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, November 29, 2014 6:59

குமரி மாவட்டம் தக்கலை கிளை சார்பாக கடந்த 12-11-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு  மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 2,000 வழங்கப்பட்டது………………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
இறையச்சம் -  ஸஹ்ரா கிளை வாராந்திர பயான்

இறையச்சம் – ஸஹ்ரா கிளை வாராந்திர பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, November 27, 2014 23:24

குவைத் மண்டலம்  ஸஹ்ரா கிளை சார்பாக கடந்த 21-11-2014 அன்று வாராந்திர பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.சர்புதீன் அவர்கள் “இறையச்சம்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்…………………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
இறையச்சம் -  பாஹீல் கிளை வாராந்திர பயான்

இறையச்சம் – பாஹீல் கிளை வாராந்திர பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, November 27, 2014 23:23

குவைத் மண்டலம்  பாஹீல் கிளை சார்பாக கடந்த 21-11-2014 அன்று வாராந்திர பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.இல்யாஸ் அவர்கள் “இறையச்சம்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்…………………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
இறையச்சம் -  ஹத்தின் கிளை 3ன் வாராந்திர பயான்

இறையச்சம் – ஹத்தின் கிளை 3ன் வாராந்திர பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, November 27, 2014 23:21

குவைத் மண்டலம்  ஹத்தின் கிளை 3ன் சார்பாக கடந்த 21-11-2014 அன்று வாராந்திர பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.அன்வர் அவர்கள் “இறையச்சம்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்…………………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
இறையச்சம் - சபஹியா கிளை வாராந்திர பயான்

இறையச்சம் – சபஹியா கிளை வாராந்திர பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, November 27, 2014 23:20

குவைத் மண்டலம்  சபஹியா கிளை சார்பாக கடந்த 21-11-2014 அன்று வாராந்திர பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.காதர் அவர்கள் “இறையச்சம்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்…………………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
இறையச்சம் - பஹத் அல் அஹமத் கிளை வாராந்திர பயான்

இறையச்சம் – பஹத் அல் அஹமத் கிளை வாராந்திர பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, November 27, 2014 23:19

குவைத் மண்டலம்   பஹத் அல் அஹமத் கிளை சார்பாக கடந்த 21-11-2014 அன்று வாராந்திர பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.இக்பால் அவர்கள் “இறையச்சம்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்…………………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
இறையச்சம் - ஹதியா கிளை வாராந்திர பயான்

இறையச்சம் – ஹதியா கிளை வாராந்திர பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, November 27, 2014 23:18

குவைத் மண்டலம்  ஹதியா கிளை சார்பாக கடந்த 21-11-2014 அன்று வாராந்திர பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.அபுபக்கர் அவர்கள் “இறையச்சம்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்…………………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
இறையச்சம் - மிஸ்ரிப் கிளை வாராந்திர பயான்

இறையச்சம் – மிஸ்ரிப் கிளை வாராந்திர பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, November 27, 2014 22:52

குவைத் மண்டலம்  மிஸ்ரிப் கிளை சார்பாக கடந்த 21-11-2014 அன்று வாராந்திர பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.ஜியாவுதீன் அவர்கள் “இறையச்சம்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்…………………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
இறையச்சம் -  ‎பாஹீல்கிளை வாராந்திர பயான்

இறையச்சம் – ‎பாஹீல்கிளை வாராந்திர பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, November 27, 2014 22:31

குவைத் மண்டலம் பாஹீல்கிளை சார்பாக கடந்த 21-11-2014 அன்று வாராந்திர பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.செய்யதலி அவர்கள் “இறையச்சம்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்…………………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
இறையச்சம் - அந்தலுஸ் கிளை வாராந்திர பயான்

இறையச்சம் – அந்தலுஸ் கிளை வாராந்திர பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, November 27, 2014 22:30

குவைத் மண்டலம் அந்தலுஸ் கிளை சார்பாக கடந்த 21-11-2014 அன்று வாராந்திர பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.சுல்தான் அவர்கள் “இறையச்சம்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்…………………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்