‘வளைகுடா பகுதி’

“குர்ஆன் விளக்கவுரை ” குர்ஆன் வகுப்பு – மலேசியா மண்டலம் மச்ஜித்இந்திய கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, November 28, 2015 19:58

தலைப்பு: குர்ஆன் விளக்கவுரைஉரையாற்றியவர்: சகோதரர் அய்யூப்கான்நிகழ்ச்சி தேதி: 27-11-2015கிளை: மலேசியா மண்டலம் மச்ஜித்இந்திய கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“அல் ஹசா மண்டல வாராந்திர குர்ஆன் கிலாஸ் ” குர்ஆன் வகுப்பு – அல் ஹசா மண்டல மார்கஸ்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, November 28, 2015 18:49

தலைப்பு: அல் ஹசா மண்டல வாராந்திர குர்ஆன் கிலாஸ்உரையாற்றியவர்: செய்யது அலி (ரியாஜி)நிகழ்ச்சி தேதி: 26-11-2015கிளை: அல் ஹசா மண்டல மார்கஸ்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” குழு தஃவா – ரியாத் மண்டலம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, November 27, 2015 20:26

எதை பற்றி : ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடுநிகழ்ச்சி தேதி: 22-11-2015கிளை: ரியாத் மண்டலம்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” குழு தஃவா – ரவ்தா

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 25, 2015 21:03

எதை பற்றி : ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடுநிகழ்ச்சி தேதி: 21-11-2015கிளை: ரவ்தாபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” குழு தஃவா – அல் கர்ஜ் ஸினையா

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 25, 2015 21:01

எதை பற்றி : ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடுநிகழ்ச்சி தேதி: 21-11-2015கிளை: அல் கர்ஜ் ஸினையாபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” குழு தஃவா – ஒட்டன்சத்திரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 25, 2015 19:10

எதை பற்றி : ஷிர்க்நிகழ்ச்சி தேதி: 21.11.2015கிளை: ஒட்டன்சத்திரம்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” குழு தஃவா – ஒட்டன்சத்திரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 25, 2015 19:08

எதை பற்றி : ஷிர்க்நிகழ்ச்சி தேதி: 21.11.2015கிளை: ஒட்டன்சத்திரம்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“குரான் விளக்கம் ௭ கேள்வி பதில் ” குர்ஆன் வகுப்பு – மலேசியா மண்டலம் மஸ்ஜித் இந்திய கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 25, 2015 16:53

தலைப்பு: குரான் விளக்கம் ௭ கேள்வி பதில்உரையாற்றியவர்: சகோதரர் ரபிஅஹ்மத்நிகழ்ச்சி தேதி: 20-11-2015கிளை: மலேசியா மண்டலம் மஸ்ஜித் இந்திய கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“குரான் & ஹதீஸ் விளக்கம் கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி ” குர்ஆன் வகுப்பு – மலேசியா மண்டலம் கோலாலம்பூர் kilai

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 25, 2015 16:49

தலைப்பு: குரான் & ஹதீஸ் விளக்கம் கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சிஉரையாற்றியவர்: சகோதரர் சலீம்ஹுசைன்நிகழ்ச்சி தேதி: 14-11-2015கிளை: மலேசியா மண்டலம் கோலாலம்பூர் kilaiபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” குழு தஃவா – அஸிஸியா

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, November 24, 2015 20:05

எதை பற்றி : தர்மம் செய்வதின் சிறப்புநிகழ்ச்சி தேதி: 16-11-2015கிளை: அஸிஸியாபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்