‘வளைகுடா பகுதி’

ரமலானில் செய்ய வேண்டிய அமல்கள் - ரசல் கைமாஹ் கிளை பயான்

ரமலானில் செய்ய வேண்டிய அமல்கள் – ரசல் கைமாஹ் கிளை பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, July 23, 2014 21:36

ஷார்ஜா மண்டலம் ரசல் கைமாஹ் பகுதியில் கடந்த 27-06-2014 அன்று பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.திப்பு ரஹீம் அவர்கள் “ரமலானில் செய்ய வேண்டிய அமல்கள்” என்ற தலைப்பில்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
டிவிடிகள் விநியோகம் - புருனை மண்டலம்

டிவிடிகள் விநியோகம் – புருனை மண்டலம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, July 21, 2014 21:46

புருனை மண்டலத்தில் கடந்த 11-07-2014 அன்று டிவிடிகள் இலவசமாக விநியோகம் செய்யப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
வழி கேட்ட ஸலஃபி கொள்கை - புருனை மண்டல தர்பியா நிகழ்ச்சி

வழி கேட்ட ஸலஃபி கொள்கை – புருனை மண்டல தர்பியா நிகழ்ச்சி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, July 20, 2014 23:16

புருனை மண்டலத்தில் கடந்த 15-07-2014 அன்று தர்பியா நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் சகோ.அப்துர் ரஹிம் அவர்கள் “வழி கேட்ட ஸலஃபி கொள்கை” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள். சகோதர,சகோதரிகள்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பெண்களுக்கான இஸ்லாம் ஓர் எளிய மார்க்கம் நிகழ்ச்சி - புருனை மண்டலம்

பெண்களுக்கான இஸ்லாம் ஓர் எளிய மார்க்கம் நிகழ்ச்சி – புருனை மண்டலம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, July 17, 2014 21:01

புருனை மண்டலத்தில் கடந்த் 13-07-2014 அன்று பெண்களுக்கான இஸ்லாம் ஓர் எளிய மார்க்கம் நிகழ்ச்சி நடை பெற்றது. இதில் பெண்கள் ஆர்வத்துடன். கலந்து கொண்டு பயனைடைந்தார்கள் அல்ஹம்துலில்லாஹ்………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பயான் நிகழ்ச்சி - கதீம் செனைய்யா கிளை

பயான் நிகழ்ச்சி – கதீம் செனைய்யா கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, July 17, 2014 20:11

ரியாத் மண்டலம் கதீம் செனைய்யா கிளை சார்பாக கடந்த 10-07-2014 அன்று பயான் நிகழ்ச்சி  நடைபெற்றது. இதில் சகோ.முஹம்மது அமீன் அவர்கள் “ரமலானும் படிப்பினையும்” என்ற தலைப்பில்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
 பயான் நிகழ்ச்சி - அஜ்மான் கிளை

பயான் நிகழ்ச்சி – அஜ்மான் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, July 17, 2014 19:14

அமீரக வடக்கு மண்டலம் அஜ்மான் கிளை சார்பாக கடந்த 12-07-2014 அன்று பெண்கள் மற்றும் குடும்பத்தினருக்கான பயான் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் சகோ.M.I.சுலைமான் அவர்கள் “சோதனைகளை சாதனைகளாக்குவோம்”...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
இறையச்சம் - ரஹீமா கிளை பயான் நிகழ்ச்சி(அல்சாதிக் கேம்ப்)

இறையச்சம் – ரஹீமா கிளை பயான் நிகழ்ச்சி(அல்சாதிக் கேம்ப்)

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, July 17, 2014 19:12

தம்மாம் மண்டலம் ரஹீமா கிளை சார்பாக கடந்த 10-07-2014 அன்று அல்சாதிக் என்ற புதிய கேம்பில் பயான் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் ச‌கோ.முஹம்மத் அலீ  அவர்கள் “இறையச்சம்” என்ற...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
சித்தீன் கிளை ஆலோசனைக்கூட்டம்

சித்தீன் கிளை ஆலோசனைக்கூட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, July 16, 2014 21:51

ரியாத் மண்டலம் சித்தீன் கிளையில் கடந்த 15-07-2014 அன்று மண்டல நிர்வாகிகள் மற்றும் கிளை நிர்வாகிகளின் ஆலோசனைக்கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் ரமலான் மாதத்தில் தஃவா பணிகளை வீரியப்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நரகத்திலிருந்து பாதுகாப்பு பெற - மஸ்கட் மண்டலம் பயான் நிகழ்ச்சி

நரகத்திலிருந்து பாதுகாப்பு பெற – மஸ்கட் மண்டலம் பயான் நிகழ்ச்சி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, July 16, 2014 21:48

மஸ்கட் மண்டலத்தில் கடந்த 10-07-2014 அன்று வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் சகோ.ஜமாலுதீன் அவர்கள் ”நரகத்திலிருந்து பாதுகாப்பு பெற” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள். பின்னர் சகோதரர்கள்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நூல்கள் விநியோகம் -  ஷிஃபா கிளை

நூல்கள் விநியோகம் – ஷிஃபா கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, July 16, 2014 21:46

ரியாத் மண்டலம் ஷிஃபா கிளை சார்பாக கடந்த 13-07-2014 அன்று நூல்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்