‘வளைகுடா பகுதி’

நல்ல பண்புகள் - அல் ஹஸா மண்டலம் வாரந்திர பயான் நிகழ்ச்சி

நல்ல பண்புகள் – அல் ஹஸா மண்டலம் வாரந்திர பயான் நிகழ்ச்சி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, September 1, 2014 10:47

அல் ஹஸா மண்டலத்தில்  கடந்த 22-08-2014 அன்று வாரந்திர பயான் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில்  சகோ.அப்துல் ஸமாத் அவர்கள் ”நல்ல பண்புகள்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்.  அல்ஹம்துலில்லாஹ்……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
இறுதி வெற்றி முஸ்லிம்கே! - அல் ஹஸா மண்டலம்

இறுதி வெற்றி முஸ்லிம்கே! – அல் ஹஸா மண்டலம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, September 1, 2014 10:26

அல் ஹஸா மண்டலம் சார்பாக கடந்த 21-08-2014 அன்று பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.செய்யத் அலி அவர்கள ”இறுதி வெற்றி முஸ்லிம்கே!” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள். அல்ஹம்துலில்லாஹ்……………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
இஸ்லாம் கூறும் நட்புறவு - மஸ்கட் மண்டலம் பயான் மற்றும் கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி

இஸ்லாம் கூறும் நட்புறவு – மஸ்கட் மண்டலம் பயான் மற்றும் கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, September 1, 2014 10:21

மஸ்கட் மண்டலத்தில் கடந்த 22-08-2014 அன்று பயான் மற்றும் கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் சகோ.சாதிக் அவர்கள் ”இஸ்லாம் கூறும் நட்புறவு” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நாகை வடக்கு மாவட்ட கூட்டமைப்பு கூட்டம் - ரியாத் மண்டலம்

நாகை வடக்கு மாவட்ட கூட்டமைப்பு கூட்டம் – ரியாத் மண்டலம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, September 1, 2014 9:14

ரியாத் மண்டல மர்கஸில் கடந்த 22-08-2014 அன்று நாகை (வடக்கு) மாவட்ட தவ்ஹீத் கூட்டமைப்பின் மாதாந்திரக் கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.கூத்தூர் அலாவுதீன் தலைமையில்  துவங்கியது. ஏகத்துவப் பணியை...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நாவடக்கம் - துக்பா கிளை பயான் நிகழ்ச்சி (அக்பர் கேம்ப்)

நாவடக்கம் – துக்பா கிளை பயான் நிகழ்ச்சி (அக்பர் கேம்ப்)

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, September 1, 2014 8:52

தம்மாம் மண்டலம் துக்பா கிளை சார்பாக கடந்த 14-08-2014 அன்று அக்பர் கேம்பில் பயான் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் ச‌கோ.ரிஸ்வான் அவர்கள் “நாவடக்கம்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்……………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மூட நம்பிக்கைகள் - ரஹீமா கிளை பயான் நிகழ்ச்சி

மூட நம்பிக்கைகள் – ரஹீமா கிளை பயான் நிகழ்ச்சி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, September 1, 2014 7:21

தம்மாம் மண்டலம் ரஹீமா கிளை சார்பாக கடந்த 22-08-2014 அன்று பயான் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் ச‌கோ.அப்துல் பாஸித் அவர்கள் “மூட நம்பிக்கைகள்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்……………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மூட நம்பிக்கைகள் - பைசலியா கிளை பயான் நிகழ்ச்சி (சிராக்கோ கேம்ப்)

மூட நம்பிக்கைகள் – பைசலியா கிளை பயான் நிகழ்ச்சி (சிராக்கோ கேம்ப்)

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, September 1, 2014 7:20

தம்மாம் மண்டலம் பைசலியா கிளை சார்பாக கடந்த 22-08-2014 அன்று சிராக்கோ கேம்பில் பயான் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் ச‌கோ.அப்துர்ரஹ்மான் அவர்கள் “மூட நம்பிக்கைகள்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்…………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மூட நம்பிக்கைகள் - கலீதியா கிளை பயான் நிகழ்ச்சி (அல்மவ்ஜீல் கேம்ப்)

மூட நம்பிக்கைகள் – கலீதியா கிளை பயான் நிகழ்ச்சி (அல்மவ்ஜீல் கேம்ப்)

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, September 1, 2014 7:18

தம்மாம் மண்டலம் கலீதியா கிளை சார்பாக கடந்த 22-08-2014 அன்று அல்மவ்ஜீல் கேம்பில் பயான் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் ச‌கோ.அன்சாரி அவர்கள் “மூட நம்பிக்கைகள்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்…………………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மூட நம்பிக்கைகள் - சிஹாத் கிளை பயான் நிகழ்ச்சி

மூட நம்பிக்கைகள் – சிஹாத் கிளை பயான் நிகழ்ச்சி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, September 1, 2014 7:17

தம்மாம் மண்டலம் சிஹாத் கிளை சார்பாக கடந்த 22-08-2014 அன்று பயான் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் ச‌கோ.அலீ அவர்கள் “மூட நம்பிக்கைகள்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மூட நம்பிக்கைகள் - துக்பா கிளை பயான் நிகழ்ச்சி (ஜாமில் கேம்ப்)

மூட நம்பிக்கைகள் – துக்பா கிளை பயான் நிகழ்ச்சி (ஜாமில் கேம்ப்)

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, September 1, 2014 7:15

தம்மாம் மண்டலம் துக்பா கிளை சார்பாக கடந்த 22-08-2014 அன்று ஜாமில் கேம்பில் பயான் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் ச‌கோ.அஸ்லம் அவர்கள் “மூட நம்பிக்கைகள்” என்ற தலைப்பில்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்