‘வளைகுடா பகுதி’

இளைஞர்கள் பெற வேண்டிய பாடம் - மஸ்கட் மண்டலம்

இளைஞர்கள் பெற வேண்டிய பாடம் – மஸ்கட் மண்டலம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, July 28, 2014 19:03

மஸ்கட் மண்டலத்தில் கடந்த 23-07-2014 அன்று மார்க்க சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் சகோ.ஜமால் உஸ்மானி  அவர்கள் ”இளைஞர்கள் பெற வேண்டிய பாடம்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
சஹாபாக்களின் தியாகங்கள் - மஸ்கட் மண்டலம்

சஹாபாக்களின் தியாகங்கள் – மஸ்கட் மண்டலம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, July 28, 2014 18:40

மஸ்கட் மண்டலத்தில் கடந்த 22-07-2014 அன்று ரமலான் மாத சிறப்பு மார்க்க சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் சகோ.ஜமால் உஸ்மானி அவர்கள் ”சஹாபாக்களின் தியாகங்கள்” என்ற தலைப்பில்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பயான் நிகழ்ச்சி - ஜித்தா மண்டலம்

பயான் நிகழ்ச்சி – ஜித்தா மண்டலம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, July 28, 2014 18:16

ஜித்தா மண்டலம் சார்பாக கடந்த 18-07-2014 அன்று  பயான் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் சகோ.முனிப் அவர்கள் ”இறையச்சவாதிகள் யார்?” என்ற தலைப்பிலும் சகோ.நெய்னா முஹம்மது அவர்கள் “பெற்றோரைப்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மறுமை வெற்றி யாருக்கு? - சலாலாஹ் கிளை பயான்

மறுமை வெற்றி யாருக்கு? – சலாலாஹ் கிளை பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, July 26, 2014 22:55

ஓமன் மண்டலம் சலாலாஹ்வில் கடந்த 21-07-2014 அன்று பயான் மற்றும் மாலை நேர உணவு ஏற்பாடு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் சகோ.ஜமால் உஸ்மானி அவர்கள் “மறுமை வெற்றி...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பத்ரு தரும் படிப்பினை - ஹோர் அல் அன்ஸ் கிளை வாராந்திர பயான்

பத்ரு தரும் படிப்பினை – ஹோர் அல் அன்ஸ் கிளை வாராந்திர பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, July 26, 2014 21:45

துபை மண்டல ஹோர் அல் அன்ஸ் கிளை சார்பாக கடந்த 17-07-2014 அன்று வாராந்திர பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.சாஜிதூர் ரஹ்மான அவர்கள் “பத்ரு தரும் படிப்பினை”...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
எதியோப்பிய ஏழை சகோதரர்களுக்கு அரிசி மற்றும் திர்ஹம் 1,020 உதவி - சோனாப்பூர் கிளை

எதியோப்பிய ஏழை சகோதரர்களுக்கு அரிசி மற்றும் திர்ஹம் 1,020 உதவி – சோனாப்பூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, July 26, 2014 21:45

துபை மண்டலம் சோனாப்பூர் கிளை சார்பாக கடந்த 18-07-2014 அன்று எதியோப்பிய சகோதரர்களுக்காக ரமலான் உணவு வகைக்காக அரிசி மற்றும் திர்ஹம்.1,020/- உதவியாக வழங்கப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்!……….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
இறுதிப்பத்தும் பெருநாளும் - மஸ்கட் மண்டலம் வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி

இறுதிப்பத்தும் பெருநாளும் – மஸ்கட் மண்டலம் வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, July 26, 2014 21:33

மஸ்கட் மண்டலத்தில் கடந்த 17-07-2014 அன்று வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் சகோ.ஜமாலுதீன் அவர்கள் ”இறுதிப்பத்தும் பெருநாளும்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார். பின்னர் சகோதரர்கள் கேட்கும்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பயான் நிகழ்ச்சி - ஷார்ஜா கிளை

பயான் நிகழ்ச்சி – ஷார்ஜா கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, July 26, 2014 19:30

ஷார்ஜா மண்டலம் ஷார்ஜா கிளை சார்பாக கடந்த 18-07-2014 அன்று  ETA Emco Camp யில் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.ஜாகிர் ஹுசைன் அவர்கள் ”சுவனம் செல்வோம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
தர்மம் - ஹத்தின் கிளை 4ன் வாராந்திர பயான்

தர்மம் – ஹத்தின் கிளை 4ன் வாராந்திர பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, July 25, 2014 20:54

குவைத் மண்டலம் ஹத்தின் கிளை 4ன் சார்பாக கடந்த 18-07-2014 அன்று வாராந்திர பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.மல்ஹர் அவர்கள் ”தர்மம்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
 மாதாந்திரக்கூட்டம் நிகழ்ச்சி -  நியூ செனைய்யா கிளை

மாதாந்திரக்கூட்டம் நிகழ்ச்சி – நியூ செனைய்யா கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, July 25, 2014 20:54

ரியாத் மண்டலம் நியூ செனைய்யா கிளை சார்பாக கடந்த 17-07-2014 அன்று மாதாந்திரக்கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.முஹம்மது அமீன் அவர்கள்  “இறுதிப்பத்தின் சிறப்புகள்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்