‘வளைகுடா பகுதி’

“குர்ஆன் பயிற்சி வகுப்பு ” குர்ஆன் வகுப்பு – மஸ்கட் மண்டலம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, April 8, 2016 20:21

தலைப்பு: குர்ஆன் பயிற்சி வகுப்புஉரையாற்றியவர்: சகோ: முஹைதீன்நிகழ்ச்சி தேதி: 26.02.2016 வெள்ளிக்கிழமை மாலை 5.30 முதல் 7.00 மணி வரைகிளை: மஸ்கட் மண்டலம்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

” குர்ஆன் பயிற்சி வகுப்பு ” குர்ஆன் வகுப்பு – மஸ்கட் மண்டலம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, April 6, 2016 19:23

தலைப்பு: குர்ஆன் பயிற்சி வகுப்புஉரையாற்றியவர்: சகோ: முஹைதீன்நிகழ்ச்சி தேதி: 19.02.2016 வெள்ளிக்கிழமை மாலை 05:30 முதல் 7:00 மணிகிளை: மஸ்கட் மண்டலம்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” புதிய ஜும்ஆ ஆரம்பம் – வேளச்சேரி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, April 4, 2016 19:28

நிகழ்ச்சி தேதி: 12.02.16கிளை: வேளச்சேரி கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“குர்ஆன் விளக்கவுரை ” குர்ஆன் வகுப்பு – மலேசிய மண்டலம் கோலாலம்பூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, April 2, 2016 19:51

தலைப்பு: குர்ஆன் விளக்கவுரைஉரையாற்றியவர்: சகோதரர் சலீம் ஹுசைன்நிகழ்ச்சி தேதி: 06-02-2016கிளை: மலேசிய மண்டலம் கோலாலம்பூர் கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“குர்ஆன் பயிற்சி வகுப்பு ” குர்ஆன் வகுப்பு – மஸ்கட் மண்டலம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, March 15, 2016 17:21

தலைப்பு: குர்ஆன் பயிற்சி வகுப்புஉரையாற்றியவர்: சகோ: முஹைதீன்நிகழ்ச்சி தேதி: 12.02.2016 வெள்ளிக்கிழமை மாலை 04:30 முதல் 5:30 மணிகிளை: மஸ்கட் மண்டலம்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” புதிய ஜும்ஆ ஆரம்பம் – தாயனூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, March 12, 2016 20:04

நிகழ்ச்சி தேதி: 12;2;16கிளை: தாயனூர்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

” குர்ஆன் பயிற்சி வகுப்பு ” குர்ஆன் வகுப்பு – மஸ்கட் மண்டலம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, March 2, 2016 14:13

தலைப்பு: குர்ஆன் பயிற்சி வகுப்புஉரையாற்றியவர்: சகோ: முஹைதீன்நிகழ்ச்சி தேதி: 05.02.2016 வெள்ளிக்கிழமை மாலை 04:30 முதல் 5:30 மணி வரைகிளை: மஸ்கட் மண்டலம்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“குர்ஆன் விளக்கவுரை” குர்ஆன் வகுப்பு – மலேசியா மண்டலம் கோலாலம்பூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, February 24, 2016 13:24

தலைப்பு: குர்ஆன் விளக்கவுரைஉரையாற்றியவர்: சகோதரர் சலீம் ஹுசைன் அவர்கள்நிகழ்ச்சி தேதி: 23-01-2016கிளை: மலேசியா மண்டலம் கோலாலம்பூர் கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” குழு தஃவா – மலேசியா மண்டலம் பினாங் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, February 24, 2016 13:22

எதை பற்றி : இஸ்லாம் பற்றி மாற்று மாத சகோதரர்களிடம் தாவாநிகழ்ச்சி தேதி: 24-01-2016கிளை: மலேசியா மண்டலம் பினாங் கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“அல் ஹசா மண்டல வாராந்திர குர்ஆன் கிலாஸ் ” குர்ஆன் வகுப்பு – அல் ஹசா மண்டல ரிஃபா மார்கஸ்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, February 23, 2016 14:11

தலைப்பு: அல் ஹசா மண்டல வாராந்திர குர்ஆன் கிலாஸ்உரையாற்றியவர்: செய்யது அலி (ரியாஜி)நிகழ்ச்சி தேதி: 21-01-2016கிளை: அல் ஹசா மண்டல ரிஃபா மார்கஸ்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்