‘வளைகுடா பகுதி’

“அல் ஹசா மண்டல வாராந்திர குர்ஆன் கிலாஸ் ” குர்ஆன் வகுப்பு – மண்டல மர்ஹஸ் அல் ரிபா ஹபூப்,

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, February 10, 2016 9:58

தலைப்பு: அல் ஹசா மண்டல வாராந்திர குர்ஆன் கிலாஸ்உரையாற்றியவர்: செய்யது அலி (ரியாஜி)நிகழ்ச்சி தேதி: 14-01-2016கிளை: மண்டல மர்ஹஸ் அல் ரிபா ஹபூப்,புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“அல் ஹசா மண்டல வாராந்திர குர்ஆன் கிலாஸ் ” குர்ஆன் வகுப்பு – மண்டல மர்ஹஸ் அல் ரிபா ஹபூப்,

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, February 10, 2016 9:56

தலைப்பு: அல் ஹசா மண்டல வாராந்திர குர்ஆன் கிலாஸ்உரையாற்றியவர்: எம்.ஜாஹிர்உசேன்நிகழ்ச்சி தேதி: 07-01-2016கிளை: மண்டல மர்ஹஸ் அல் ரிபா ஹபூப்,புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“அல் ஹசா மண்டல வாராந்திர குர்ஆன் கிலாஸ்” குர்ஆன் வகுப்பு – அல் ஹசா மண்டல ரிஃபா மார்கஸ்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, February 10, 2016 9:56

தலைப்பு: அல் ஹசா மண்டல வாராந்திர குர்ஆன் கிலாஸ்உரையாற்றியவர்: செய்யது அலி (ரியாஜி)நிகழ்ச்சி தேதி: 31-12-2015கிளை: அல் ஹசா மண்டல ரிஃபா மார்கஸ்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“குர்ஆன் விளக்கவுரை ” குர்ஆன் வகுப்பு – மலேசியா மண்டலம் ஷாஅலம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, February 6, 2016 20:26

தலைப்பு: குர்ஆன் விளக்கவுரைஉரையாற்றியவர்: சகோதரர் ரியாளுகான்நிகழ்ச்சி தேதி: 12-01-2015கிளை: மலேசியா மண்டலம் ஷாஅலம் கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” புதிய ஜும்ஆ ஆரம்பம் – எலந்தங்குடி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, February 4, 2016 17:40

நிகழ்ச்சி தேதி: 1-1-2016கிளை: எலந்தங்குடிபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” மனித நேய பணி – பஹ்ரைன் மண்டலம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, February 4, 2016 15:43

என்ன பணி: இரத்ததான முகாம்நிகழ்ச்சி தேதி: 1.1.2016கிளை: பஹ்ரைன் மண்டலம்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“குர்ஆன் விளக்கவுரை ” குர்ஆன் வகுப்பு – மலேசியா மண்டலம் பூச்சோங் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, January 8, 2016 18:57

தலைப்பு: குர்ஆன் விளக்கவுரைஉரையாற்றியவர்: சகோதரர் ரியாளுக்கான்நிகழ்ச்சி தேதி: 30-12-2015கிளை: மலேசியா மண்டலம் பூச்சோங் கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“குர்ஆன் விளக்கவுரை” குர்ஆன் வகுப்பு – மலேசியா மண்டலம் கோலாலம்பூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, January 5, 2016 15:26

தலைப்பு: குர்ஆன் விளக்கவுரைஉரையாற்றியவர்: சகோதரர் சலீம் ஹுசைன்நிகழ்ச்சி தேதி: 19-12-2015கிளை: மலேசியா மண்டலம் கோலாலம்பூர் கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“அல் ஹசா மண்டல வாராந்திர குர்ஆன் கிலாஸ் ” குர்ஆன் வகுப்பு – அல் ஹசா மண்டல ரிஃபா மார்கஸ்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, January 4, 2016 9:47

தலைப்பு: அல் ஹசா மண்டல வாராந்திர குர்ஆன் கிலாஸ்உரையாற்றியவர்: செய்யது அலி (ரியாஜி)நிகழ்ச்சி தேதி: 17-12-2015கிளை: அல் ஹசா மண்டல ரிஃபா மார்கஸ்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“அல் ஹசா மண்டல வாராந்திர குர்ஆன் கிலாஸ் ” குர்ஆன் வகுப்பு – அல் ஹசா மண்டல ரிஃபா மார்கஸ்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, December 31, 2015 3:03

தலைப்பு: அல் ஹசா மண்டல வாராந்திர குர்ஆன் கிலாஸ்உரையாற்றியவர்: செய்யது அலி (ரியாஜி)நிகழ்ச்சி தேதி: 24-12-2015கிளை: அல் ஹசா மண்டல ரிஃபா மார்கஸ்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்