‘வளைகுடா பகுதி’

பயான் நிகழ்ச்சி - சுப்ரமணியபுரம்‬ கிளை

பயான் நிகழ்ச்சி – சுப்ரமணியபுரம்‬ கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, May 29, 2015 20:28

திருச்சி மாவட்டம் சுப்ரமணியபுரம்‬ கிளை சார்பாக 19.05.2015 அன்று  சகோ.பீ.ஜைனுலாபிதீன்   அவர்கள் உரையாற்றிய ஏகத்துவமும் இனைவைப்பும் தொடர்  பயான் நிகழ்ச்சி ஒலிபரப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பயான் - சுப்ரமணியபுரம் கிளை

பயான் – சுப்ரமணியபுரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, May 29, 2015 20:27

திருச்சி மாவட்டம் சுப்ரமணியபுரம் கிளை சார்பாக 20.05.2015 அன்று மாணவர்களுக்கான சிறப்பு பயான் நடைபெற்றது.இதில் சகோ யூனுஸ் அவர்கள் “சஹாபாக்களும் நாமும்” எனும் தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பயான் நிகழ்ச்சி - சுப்ரமணியபுரம்‬ கிளை

பயான் நிகழ்ச்சி – சுப்ரமணியபுரம்‬ கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, May 29, 2015 19:39

திருச்சி மாவட்டம் சுப்ரமணியபுரம்‬ கிளை சார்பாக 22.05.2015 அன்று சகோ சம்சுல்லுஹா அவர்கள் உரையாற்றிய அல்லாஹ்வுக்கு அதிகம் அஞ்சுபவர்கள் ஆலிம்களா பயான் நிகழ்ச்சி ஒலிபரப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பயான் நிகழ்ச்சி - சுப்ரமணியபுரம்‬ கிளை

பயான் நிகழ்ச்சி – சுப்ரமணியபுரம்‬ கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, May 29, 2015 19:37

திருச்சி மாவட்டம் சுப்ரமணியபுரம்‬ கிளை சார்பாக 23.05.2015 அன்று சகோ அல்தாபி அவர்கள் உரையாற்றிய இலக்கை மறந்த இஸ்லாமியர்கள்  பயான் நிகழ்ச்சி ஒலிபரப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
தாஃவா - சுப்ரமணியபுரம்‬ கிளை

தாஃவா – சுப்ரமணியபுரம்‬ கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, May 29, 2015 19:29

திருச்சி மாவட்டம் சுப்ரமணியபுரம்‬ கிளை சார்பாக 26.05.2015 அன்று சுடலைமுத்து என்ற நாத்திக  சகோதர பேச்சாளருக்கு  ‪திருக்குர்ஆன், மாமனிதர் நபிகள் நாயகம், மனிதனுக்கு ஏற்ற மார்க்கம்,வருமுன் உரைத்த இஸ்லாம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
தாஃவா - சுப்ரமணியபுரம்‬ கிளை

தாஃவா – சுப்ரமணியபுரம்‬ கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, May 29, 2015 19:27

திருச்சி மாவட்டம் சுப்ரமணியபுரம்‬ கிளை சார்பாக 25.05.2015 அன்று சகோ பீ.ஜைனுலாபிதீன் அவர்கள் உரையாற்றிய #இறை அச்சம்  பயான் நிகழ்ச்சி ஒலிபரப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மாணவர்களுக்கான சிறப்பு பயான் - சுப்ரமணியபுரம் கிளை

மாணவர்களுக்கான சிறப்பு பயான் – சுப்ரமணியபுரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, May 29, 2015 19:25

திருச்சி மாவட்டம் ‎சுப்ரமணியபுரம் கிளை சார்பாக 27.05.2015 அன்று மாணவர்களுக்கான சிறப்பு பயான் நடைபெற்றது.இதில் சகோ.ரஹ்மத்துல்லாஹ்  அவர்கள் ” #சபியா பின்த் குயை (ரலி) அவர்களின் வாழ்கை...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
தனி நபர் தாஃவா - மயபுரம் நகர கிளை

தனி நபர் தாஃவா – மயபுரம் நகர கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, May 29, 2015 19:24

திருச்சி மாவட்டம் சமயபுரம் நகர கிளை சார்பாக 28/05/2015 அன்று மாலை  ஈச்சம்பட்டி (தெற்கு) கிராமப் பகுதியில் அந்த ஊரிலே ஜோசியம் மற்றும் குறி பார்க்கும் வயதான...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பிறமத தாஃவா - சமயபுரம் நகர கிளை

பிறமத தாஃவா – சமயபுரம் நகர கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, May 29, 2015 19:23

திருச்சி மாவட்டம் சமயபுரம் நகர கிளை சார்பாக 28/05/2015 அன்று ஈச்சம்பட்டி (வடக்கு) கிராமத்தில் பிறமத  சகோதரியிடத்தில்  “இஸ்லாம” குறித்து அறிமுகம் செய்தும் மேலும் சமுதாயப்பிரச்சாரத்தின் விளக்கங்களும்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
தாவா - கோவை தெற்கு மாவட்டம்

தாவா – கோவை தெற்கு மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, May 29, 2015 19:13

கோவை தெற்கு மாவட்டம் சார்பாக 28/05/2015 அன்று அலுவலகத்தில் உளவுத்துறை அதிகாரிளுக்கு தாவா செய்து முஸ்லிம்திவிரவாதிகள்…? என்ற புத்தகம் வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்