‘வளைகுடா பகுதி’

இஸ்லாத்தின் பார்வையில் கடன் - அல்-ஜனுபீயா கிளை  பயான்

இஸ்லாத்தின் பார்வையில் கடன் – அல்-ஜனுபீயா கிளை  பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 19, 2014 17:47

அல் ஹஸா மண்டலம் அல்-ஜனுபீயா கிளையில் கடந்த 09-10-2014 அன்று பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.செய்யத் அலி அவர்கள் “இஸ்லாத்தின் பார்வையில் கடன்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார;கள்………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
தர்பியாவின் அவசியம் -  புரைதா கிளை வாராந்திர பயான்

தர்பியாவின் அவசியம் – புரைதா கிளை வாராந்திர பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 19, 2014 15:48

சவுதி அரேபியா அல்கசீம் மண்டலம் புரைதா கிளை சார்பாக கடந்த 09-10-2014 அன்று வாராந்திர பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.இனாமுல் ஹசன் அவர்கள் “தர்பியாவின் அவசியம்“  என்ற...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
இஸ்லாம் ஓர் எளிய மார்க்கம் - ரியாத் மண்டலம்

இஸ்லாம் ஓர் எளிய மார்க்கம் – ரியாத் மண்டலம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 19, 2014 15:39

ரியாத் மண்டலத்தில் கடந்த 05-10-2014 அன்று இஸ்லாம் ஓர் எளிய மார்க்கம் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.M.I.சுலைமான் அவர்கள் மார்க்கம் சம்பந்தமான மற்றும் ஜமாஅத்  தொடர்பான கேள்விகளுககு பதிலளித்தார்கள்....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பொறுப்புகளும் கடமைகளும் -  அஜீஸியா கிளை பயான் மற்றும் அரஃபா நோன்பு இஃப்தார் நிகழ்ச்சி

பொறுப்புகளும் கடமைகளும் – அஜீஸியா கிளை பயான் மற்றும் அரஃபா நோன்பு இஃப்தார் நிகழ்ச்சி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 19, 2014 14:52

ரியாத் மண்டலம் அஜீஸியா கிளை சார்பாக கடந்த 03-10-2014 அன்று பயான் மற்றும் அரஃபா நோன்பு இஃப்தார் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் சகோ.M.I. சுலைமான் அவர்கள், “பொறுப்புகளும்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏகத்துவமே எங்கள் உயிர் மூச்சு - நஸீம் கிளை பயான் நிகழ்ச்சி

ஏகத்துவமே எங்கள் உயிர் மூச்சு – நஸீம் கிளை பயான் நிகழ்ச்சி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 19, 2014 14:44

ரியாத் மண்டலம் நஸீம் கிளை சார்பாக கடந்த 02-10-2014 அன்று பயான் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் சகோ.அஷ்ரஃப் துவக்கவுரையுடன் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. இதில் மாநில பொருளாளர் சகோ. M.I....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
அல்லாஹ்வின்  பண்புகள் - மலஸ் மற்றும் சித்தீன் கிளைகள் பயான்

அல்லாஹ்வின்  பண்புகள் – மலஸ் மற்றும் சித்தீன் கிளைகள் பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 19, 2014 12:23

 ரியாத் மண்டலம் மலஸ் மற்றும் சித்தீன் கிளைகள் சார்பாக கடந்த 02-10-2014 அன்று பயான் நடைபெற்றது.  இதில் சகோ. M.I. சுலைமான் அவர்கள் “அல்லாஹ்வின்  பண்புகள்” என்ற...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
தாயிகள் பயிற்ச்சி வகுப்பு - ஜித்தா மண்டலம்

தாயிகள் பயிற்ச்சி வகுப்பு – ஜித்தா மண்டலம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 19, 2014 11:49

ஜித்தா மண்டலத்தில் கடந்த  10-10-2014 அன்று வாராந்திர தாயிகள் பயிற்ச்சி வகுப்பு நடைபெற்றது. இதில் சகோதரர்கள், தீவிரவாத எதிற்ப்பு பிரச்சார தலைப்புகளில் பேசினார்கள் அல்ஹம்துலில்லஹ்………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
சிறந்த சமுதாயம் செனையா கிளை வாராந்திர பயான்

சிறந்த சமுதாயம் செனையா கிளை வாராந்திர பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 19, 2014 10:23

ஜித்தா மண்டலம் செனையா கிளை சார்பாக கடந்த 10-10-2014 அன்று வாராந்திர பயான்  SIP கேம்பில் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.சலீம் சேட்  அவர்கள் “சிறந்த சமுதாயம்” என்ற...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
முஐதெர் கிளை வாராந்திர சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி

முஐதெர் கிளை வாராந்திர சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 19, 2014 10:06

 கத்தர் மண்டலம் முஐதெர் கிளையில் கடந்த 04-10-2014 அன்று வாராந்திர சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் சகோ.அன்ஸார் மஜீதீ அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்………………………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
அல்வாக்ரா கிளை 1 மற்றும் 2ன் ஆலோசனை கூட்டம்

அல்வாக்ரா கிளை 1 மற்றும் 2ன் ஆலோசனை கூட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 19, 2014 9:53

கத்தர் மண்டலம் அல்வாக்ரா கிளை 1 மற்றும் 2 கிளை சார்பாக கடந்த 10-04-2014 அன்று ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் இன்ஷா அல்லா அல்வக்ரா கிளையில்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்