‘வளைகுடா பகுதி’

நாமக்கல் மாவட்ட செயல்வீரர்கள் கூட்டம்

நாமக்கல் மாவட்ட செயல்வீரர்கள் கூட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, September 17, 2014 8:03

நாமக்கல் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 07-09-2014 அன்று செயல்வீரர்கள் கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் 24-8-2014 அன்று திருச்சியில் நடைபெற்ற மாநில  செயற்குழுவில் அறிவுறுத்தப்பட்ட செய்திகளை கிளைகளுக்கு எடுத்துறைக்கப்பட்டது...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
இஸ்லாம் ஒர் எளிய மார்க்கம் - ஷார்ஜாஹ் இண்டஸ்ட்ரியல் பகுதி

இஸ்லாம் ஒர் எளிய மார்க்கம் – ஷார்ஜாஹ் இண்டஸ்ட்ரியல் பகுதி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, September 16, 2014 15:32

அமீரக வடக்கு மண்டலம் ஷார்ஜாஹ் இண்டஸ்ட்ரியல் பகுதியில் கடந்த 11-09-2014 அன்று இஸ்லாம் ஒர் எளிய மார்க்கம் நடைபெற்றது. இதில் சகோ. ஜாகிர்  அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்……………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
சொர்க்கவாதிகள் யார்? -  ப்ரீ ஜோன் கிளை பயான்

சொர்க்கவாதிகள் யார்? – ப்ரீ ஜோன் கிளை பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, September 16, 2014 15:25

அமீரக வடக்கு மண்டலம் ஷார்ஜாஹ் ப்ரீ ஜோன் கிளையில் கடந்த 07-09-2014 அன்று பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.முஹமது பாரூக் அவர்கள் “சொர்க்கவாதிகள் யார்?” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்…………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஷார்ஜாஹ் ரோலா பகுதியில் தஃவா

ஷார்ஜாஹ் ரோலா பகுதியில் தஃவா

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, September 16, 2014 15:22

அமீரக வடக்கு மண்டலம் ஷார்ஜாஹ் ரோலா பகுதியில் கடந்த 07-09-2014 அன்று முஸ்லிம் சகோதரர்களுக்கு தஃவா செய்யப்பட்டது…………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பாவ மன்னிப்பு - ஷார்ஜாஹ் சீ போர்ட் பயான்

பாவ மன்னிப்பு – ஷார்ஜாஹ் சீ போர்ட் பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, September 16, 2014 15:19

அமீரக வடக்கு மண்டலம் ஷார்ஜாஹ் சீ போர்ட்யில் கடந்த 07-09-2014 அன்று பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.ஹாஜா மைதீன் அவர்கள் “பாவ மன்னிப்பு” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்………………………….. ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
முன்மாதிரி முஸ்லிம் - ஷார்ஜாஹ் ரோலா மர்கஸ் பயான்

முன்மாதிரி முஸ்லிம் – ஷார்ஜாஹ் ரோலா மர்கஸ் பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, September 16, 2014 15:02

அமீரக வடக்கு மண்டலம் ஷார்ஜாஹ் ரோலா மர்கஸ்ஸில் கடந்த 07-09-2014 அன்று பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.அக்பர் பாஷா அவர்கள் “முன்மாதிரி முஸ்லிம்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்………………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
அஜ்மான் கிளை பயான்

அஜ்மான் கிளை பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, September 16, 2014 14:58

அமீரக வடக்கு மண்டல அஜ்மான் கிளை சார்பாக கடந்த 12-09-2014 அன்று பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.சாதிக் அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
உறுதியான நம்பிக்கை - அஜ்மான் கிளை பயான்

உறுதியான நம்பிக்கை – அஜ்மான் கிளை பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, September 16, 2014 14:57

 அமீரக வடக்கு மண்டல அஜ்மான் கிளை சார்பாக கடந்த 12-09-2014 அன்று பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.பாருக் அவர்கள்  “உறுதியான நம்பிக்கை” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
தாயிகள் பயிற்ச்சி வகுப்பு - ஜித்தா மண்டலம்

தாயிகள் பயிற்ச்சி வகுப்பு – ஜித்தா மண்டலம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, September 16, 2014 14:54

ஜித்தா மண்டலத்தில் கடந்த 12-08-2014 அன்று வாராந்திர தாயிகள் பயிற்ச்சி வகுப்பு நடைபெற்றது. இதில் சகோதரர்கள், தீவிரவாத எதிற்ப்பு பிரச்சார தலைப்புகளில் உரையாற்றினார்கள். அல்ஹம்துலில்லஹ்…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
தபூக் கிளையில் இஸ்லாத்தை ஏற்ற ஜோன் மைக்கல்

தபூக் கிளையில் இஸ்லாத்தை ஏற்ற ஜோன் மைக்கல்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, September 16, 2014 14:51

ஜித்தாஹ் மண்டலம் தபூக்  கிளையில்  கடந்த 06-09-2014 அன்று King Abdul Aziz Miltary Hospital மெடிக்கலில் பணிபுரியும் பிலிப்பைன்ஸ் மனிலாவைச் சேர்ந்த ஜோன் மைக்கல் என்ற...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்