‘வளைகுடா பகுதி’

பெரம்பலூர் மாவட்டபொதுக்குழு கூட்டம்

பெரம்பலூர் மாவட்டபொதுக்குழு கூட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 26, 2014 12:13

பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் கடந்த 19-10-2014 அன்று மாவட்ட பொதுக்குழு கூட்டம் மாநில செயலாளர்கள் அப்துல் ஜப்பார் மற்றும் ஆவடி இப்ராஹிம் அவர்களின் முன்னிலையில் நடைபெற்றது. இதில் மாவட்டத்தின் செயல்பாடுகள்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
சமூக நலன் காககும் சுமூக மார்க்கம் - அல்ஹஸா மண்டலம் பயான்

சமூக நலன் காககும் சுமூக மார்க்கம் – அல்ஹஸா மண்டலம் பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 26, 2014 11:39

அல்ஹஸா மண்டலத்தில்  கடந்த 24-10-2014 அன்று  அல் ஹபுப் (ரிஃபா வடக்கு)  வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் சகோ.அப்துல் ஸமத் அவர்கள் ”சமூக நலன் காககும் சுமூக...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நற்குணம் - அல் அஜிஸ்யா கிளை பயான்

நற்குணம் – அல் அஜிஸ்யா கிளை பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 26, 2014 11:30

அல்ஹஸா மண்டலத்தில் அல் அஜிஸ்யா கிளையில் கடந்த  23-10-2014 அன்று   பயான் நடைபெற்றது. இதில்  சகோ செய்யது அலி அவர்கள் ”நற்குணம்”  என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
குவைத் மண்டல  செயற்குழு கூட்டம்

குவைத் மண்டல  செயற்குழு கூட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 26, 2014 11:04

குவைத் மண்டலத்தில் கடந்த 25-10-2014 அன்று  செயற்குழு கூட்டம் தீவிரவாதத்திற்கு எதிராக முஸ்லிம்களின் தீவிர பிரச்சாரம் குறித்து குவைத் மண்டத்தின் பங்களிப்பு என்ன என்பதை அஜெண்டாவாக கொண்டு நடைபெற்றது………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
முஹர்ரம் மாத சிந்தனைகள் -   ரிக்கா கிளை வாராந்திர பயான்

முஹர்ரம் மாத சிந்தனைகள் – ரிக்கா கிளை வாராந்திர பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 26, 2014 10:53

குவைத் மண்டலம் ரிக்கா கிளை  சார்பாக கடந்த 24-10-2014 அன்று வாராந்திர பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ. ராஜா அவர்கள் ”முஹர்ரம் மாத சிந்தனைகள்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்………………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
முஹர்ரம் மாத சிந்தனைகள் - முர்காப் சிட்டி வாராந்திர பயான்

முஹர்ரம் மாத சிந்தனைகள் – முர்காப் சிட்டி வாராந்திர பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 26, 2014 10:51

குவைத் மண்டலம் முர்காப் சிட்டி  சார்பாக கடந்த 24-10-2014 அன்று வாராந்திர பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.சமீர் அவர்கள் ”முஹர்ரம் மாத சிந்தனைகள்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்………………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
முஹர்ரம் மாத சிந்தனைகள் -  சபஹியா கிளை வாராந்திர பயான்

முஹர்ரம் மாத சிந்தனைகள் – சபஹியா கிளை வாராந்திர பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 26, 2014 10:46

குவைத் மண்டலம் சபஹியா கிளை சார்பாக கடந்த 24-10-2014 அன்று வாராந்திர பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.அப்துல் ஹமீத் அவர்கள் ”முஹர்ரம் மாத சிந்தனைகள்” என்ற தலைப்பில்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
முஹர்ரம் மாத சிந்தனைகள் - ஜிலிப் கிளை 3ன் வாராந்திர பயான்

முஹர்ரம் மாத சிந்தனைகள் – ஜிலிப் கிளை 3ன் வாராந்திர பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 26, 2014 10:43

குவைத் மண்டலம்  ஜிலிப் கிளை 3ன் சார்பாக கடந்த 24-10-2014 அன்று வாராந்திர பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.செய்யதலி அவர்கள் ”முஹர்ரம் மாத சிந்தனைகள்” என்ற தலைப்பில்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
முஹர்ரம் மாத சிந்தனைகள் - ஹவல்லி கிளை வாராந்திர பயான்

முஹர்ரம் மாத சிந்தனைகள் – ஹவல்லி கிளை வாராந்திர பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 26, 2014 10:39

குவைத் மண்டலம் ஹவல்லி கிளை சார்பாக கடந்த 24-10-2014 அன்று வாராந்திர பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.பைசல் அவர்கள் ”முஹர்ரம் மாத சிந்தனைகள்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்………………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
முஹர்ரம் மாத சிந்தனைகள் -  அஹமதி கிளை வாராந்திர பயான்

முஹர்ரம் மாத சிந்தனைகள் – அஹமதி கிளை வாராந்திர பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 26, 2014 10:35

குவைத் மண்டலம் அஹமதி கிளை சார்பாக கடந்த 24-10-2014 அன்று வாராந்திர பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.அப்துல்லா அவர்கள் ”முஹர்ரம் மாத சிந்தனைகள்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்………………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்