பிறை அறிவிப்புகள்

ஜமாஅத்துல் ஆகிர் மாதம் ஆரம்பம்!

பிறைதேட வேண்டிய நாளான 21.03.15 சனிக்கிழமை மஹரிபிற்குப் பிறகு காரைக்காலில் பிறை தென்பட்டது. எனவே 21.03.15 சனிக்கிழமை மஹரிப் முதல் தமிழகத்தில் ஜமாஅத்துல் ஆகிர்...

தமிழகத்தில் ஜமாஅத்துல் ஆகிர் மாதம் ஆரம்பம் – 2015

பிறைதேட வேண்டிய நாளான 21.03.15 சனிக்கிழமை மஹரிபிற்குப் பிறகு காரைக்காலில் பிறை தென்பட்டது. எனவே 21.03.15 சனிக்கிழமை மஹரிப் முதல் தமிழகத்தில் ஜமாஅத்துல் ஆகிர்...

ஜமாஅத்துல் ஆகிர் மாத பிறை தென்பட்டால் தெரியப்படுத்துங்கள் – 2015

கடந்த 20.02.15 வெள்ளிக்கிழமை மஹரிபிலிருந்து தமிழகத்தில் ஜமாஅத்துல் அவ்வல் மாதம் முதல் பிறை ஆரம்பமானது என்ற அடிப்படையில் வரக்கூடிய 21.03.15 சனிக்கிழமை மஹரிபிற்குப் பிறகு...

தமிழகத்தில் ஜமாஅத்துல் அவ்வல் மாதம் ஆரம்பம் – 2015

பிறைதேட வேண்டிய நாளான 19.02.15 வியாழக்கிழமை மஹரிபிற்குப் பிறகு பிறை தென்பட்டதாக தமிழகத்தின் எந்த பகுதியிலிருந்தும் எந்த தகவலும் வரவில்லை. பிறை தென்படாவிட்டால் அம்மாதத்தை...

ஜமாஅத்துல் அவ்வல் மாத பிறை தென் பட்டால் தெரியப்படுத்தவும் – 2015

கடந்த 21.01.15 புதன் கிழமை மஹரிபிற்குப் பிறகு தமிழகத்தில் ரபியுல் ஆகிர் மாதம் முதல் பிறைஆரம்பமானது என்ற அடிப்படையில் இன்று 19.02.15 வியாழக்கிழமை மஹரிபிற்குப்...

தமிழகத்தில் ரபியுல் அவ்வல் மாதம் ஆரம்பம் – 2014

பிறைதேட வேண்டிய நாளான 23.12.14 செவ்வாய்க்கிழமை மஹரிபிற்குப் பிறகு சென்னையில் பிறை தென்பட்டது. எனவே 23.11.14 செவ்வாய்க்கிழமை மஹரிப் முதல் தமிழகத்தில் ரபியுல் அவ்வல்...

தமிழகத்தில் ஸபர் மாதம் ஆரம்பம் – 2014

பிறைதேட வேண்டிய நாளான 23.11.14 ஞாயிற்றுக்கிழமை மஹரிபிற்குப் பிறகு பிறை தென்பட்டதாகதமிழகத்தின் எந்த பகுதியிலிருந்தும் எந்த தகவலும் வரவில்லை. பிறை தென்படாவிட்டால் அம்மாதத்தை 30ஆக...

ஸஃபர் மாத பிறை தென்பட்டால் தெரியப்படுத்துங்கள் – 2014

கடந்த அக்டோபர் 25.10.14 சனிக்கிழமை மஹரிபிற்குப் பிறகு தமிழகத்தில் முஹர்ரம் மாதம் முதல் பிறை ஆரம்பமானது என்ற அடிப்படையில் இன்று 23.11.14 ஞாயிற்றுக்கிழமை மஹரிபிற்குப்...

தமிழகத்தில் முஹர்ரம் மாதம் ஆரம்பம் – 2014

பிறைதேட வேண்டிய நாளான 25.10.14 சனிக் கிழமை மஹரிபிற்குப் பிறகு காரைக்கால், இராமநாதபுரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பிறை தென்பட்டது. எனவே 25.10.14 சனிக் கிழமை...

2014 முஹர்ரம் மாத பிறை தென்பட்டால் தெரியப்படுத்துங்கள்

கடந்த செப்டம்பர் 26.09.14 வெள்ளிக்கிழமை மஹரிபிற்குப் பிறகு தமிழகத்தில் துல் ஹஜ் மாதம் முதல் பிறை ஆரம்பமானது என்ற அடிப்படையில் வரக்கூடிய 25.10.14 சனிக்கிழமை...