பிறை அறிவிப்புகள்

தமிழகத்தில் ரபியுல் அவ்வல் மாதம் ஆரம்பம் – 2015

பிறை தேட வேண்டிய நாளான இன்று (12-12-2015, சனிக்கிழமை) மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு காரைக்கால் மற்றும் தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் பிறை தென்பட்டது. எனவே 12-12-2015...

தமிழகத்தில் ஸபர் மாதம் ஆரம்பம் – 2015

பிறைதேட வேண்டிய நாளான 12.11.15 வியாழக்கிழமை மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு பிறை தென்பட்டதாக தமிழகத்தின் எந்த பகுதியிலிருந்தும் எந்த தகவலும் வரவில்லை. பிறை தென்படாவிட்டால் அம்மாதத்தை...

தமிழகத்தில் முஹர்ரம் மாதம் ஆரம்பம் – 2015

புதன் கிழமை மஹ்ரிபிலிருந்து தமிழகத்தில் முஹர்ரம் மாதம் பிறைதேட வேண்டிய நாளான 13.10.15 செவ்வாய்க் கிழமை அன்று மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு பிறை தென்பட்டதாக தமிழகத்தின்...

தமிழகத்தில் துல் ஹஜ் மாதம் ஆரம்பம் – 2015

பிறைதேட வேண்டிய நாளான இன்று (14.09.2015, திங்கட் கிழமை) மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு தமிழகத்தின் சில இடங்களில் பிறை பார்க்கப்பட்டுள்ளதால் 14.09.15 திங்கட்கிழமை மஹ்ரிப் முதல்...

தமிழகத்தில் துல்கஃதா மாதம் ஆரம்பம் – 2015

பிறைதேட வேண்டிய நாளான 15.08.15 சனிக்கிழமை மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு பிறை தென்பட்டதாக தமிழகத்தின் எந்த பகுதியிலிருந்தும் எந்த தகவலும் வரவில்லை. பிறை தென்படாவிட்டால் அம்மாதத்தை...

சனிக்கிழமை தமிழகத்தில் நோன்பு பெருநாள்

இன்று (17-7-2015) மக்ரிபிற்கு பிறகு திருவாருர், நிரவி உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் பிறை தென்பட்டதை தொடர்ந்து நாளை தமிழகத்தில் நோன்பு பெருநாள். இப்படிக்கு மாநில...

வியாழக்கிழமை மக்ரிபிலிருந்து தமிழகத்தில் ரமலான் மாதம்

பிறைதேட வேண்டிய நாளான இன்று 17.06.15 புதன் கிழமை மஹரிபிற்குப் பிறகு பிறை தென்பட்டதாக தமிழகத்தின் எந்த பகுதியிலிருந்தும் எந்த தகவலும் வரவில்லை. பிறை...

தமிழக்தில் ஷாஃபான் மாதம் ஆரம்பம் – 2015

பிறைதேட வேண்டிய நாளான இன்று (19.05.2015, செவ்வாய் கிழமை) மஹரிபிற்குப் பிறகு காரைக்கால், இராமநாதபுரம், கோவை மற்றும் தமிழகத்தின் பல இடங்களில் பிறை தென்பட்டது....

தமிழகத்தில் ரஜப் மாதம் ஆரம்பம் – 2015

பிறைதேட வேண்டிய நாளான 19.04.15 ஞாயிற்றுக்கிழமை மஹரிபிற்குப் பிறகு பிறை தென்பட்டதாக தமிழகத்தின் எந்த பகுதியிலிருந்தும் எந்த தகவலும் வரவில்லை. பிறை தென்படாவிட்டால் அம்மாதத்தை...

தமிழகத்தில் ஜமாஅத்துல் ஆகிர் மாதம் ஆரம்பம்!

பிறைதேட வேண்டிய நாளான 21.03.15 சனிக்கிழமை மஹரிபிற்குப் பிறகு காரைக்காலில் பிறை தென்பட்டது. எனவே 21.03.15 சனிக்கிழமை மஹரிப் முதல் தமிழகத்தில் ஜமாஅத்துல் ஆகிர்...