பிறை அறிவிப்புகள்

தமிழகத்தில் ரமலான் மாதம் ஆரம்பம் – 2016

தமிழகத்தில் ரமலான் மாதம் ஆரம்பம் - 2016 கடலூர், காரைக்கால், பாண்டிச்சேரி, மதுரை, விருதுநகர், திருநெல்வேலி, திருப்பூர் உட்பட இன்னும் பல ஊர்களில் பிறைதென்பட்டதன்...

ரமளான் பிறை தென்பட்டால் தெரியப்படுத்துங்கள் – 2016

கடந்த 8. 5.16 ஞாயிற்றுக்கிழமை மஹ்ரிபிலிருந்து தமிழகத்தில் ஷஃபான் மாதம் முதல் பிறை ஆரம்பமானது என்ற அடிப்படையில் வரக்கூடிய 6.6.16 திங்கட் கிழமை மஹ்ரிபிற்குப்...

தமிழகத்தில் ஷாபான் மாதம் ஆரம்பம் – 2016

பிறைதேட வேண்டிய நாளான 7.05.16 சனிக்கிழமை மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு பிறை தென்பட்டதாக தமிழகத்தின் எந்த பகுதியிலிருந்தும் எந்த தகவலும் வரவில்லை. பிறை தென்படாவிட்டால் அம்மாதத்தை...

தமிழகத்தில் ரஜப் மாதம் ஆரம்பம் – 2016

பிறைதேட வேண்டிய நாளான இன்று (8.04.2016, வெள்ளிக் கிழமை) மஹ்ரிபிற் குப் பிறகு காரைக்கால் மற்றும் தமிழகத்தின் சில இடங்களில் பிறை பார்க்கப்பட்டுள்ளதால் 8.04.2016...

தமிழகத்தில் ஜமாஅதுல் ஆகிர் மாதம் ஆரம்பம் – 2016

பிறை தேட வேண்டிய நாளான இன்று (10-3-2016, வியாழக் கிழமை) மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு காரைக்கால் மற்றும் தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் பிறை தென்பட்டது. எனவே...

தமிழகத்தில் ஜமாஅதுல் அவ்வல் மாதம் ஆரம்பம் – 2016

பிறைதேட வேண்டிய நாளான 9.02.16 செவ்வாக்கிழமை மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு பிறை தென்பட்டதாக தமிழகத்தின் எந்த பகுதியிலிருந்தும் எந்த தகவலும் வரவில்லை. பிறை தென்படாவிட்டால் அம்மாதத்தை...

தமிழகத்தில் ரபிவுல் ஆகிர் மாதம் ஆரம்பம் – 2016

பிறைதேட வேண்டிய நாளான இன்று 10.01.16 ஞாயிற்றுகிழமை மஹரிபிற்குப் பிறகு பிறை தென்பட்டதாக தமிழகத்தின் எந்த பகுதியிலிருந்தும் எந்த தகவலும் வரவில்லை. பிறை தென்படாவிட்டால்...

தமிழகத்தில் ரபியுல் அவ்வல் மாதம் ஆரம்பம் – 2015

பிறை தேட வேண்டிய நாளான இன்று (12-12-2015, சனிக்கிழமை) மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு காரைக்கால் மற்றும் தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் பிறை தென்பட்டது. எனவே 12-12-2015...

தமிழகத்தில் ஸபர் மாதம் ஆரம்பம் – 2015

பிறைதேட வேண்டிய நாளான 12.11.15 வியாழக்கிழமை மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு பிறை தென்பட்டதாக தமிழகத்தின் எந்த பகுதியிலிருந்தும் எந்த தகவலும் வரவில்லை. பிறை தென்படாவிட்டால் அம்மாதத்தை...

தமிழகத்தில் முஹர்ரம் மாதம் ஆரம்பம் – 2015

புதன் கிழமை மஹ்ரிபிலிருந்து தமிழகத்தில் முஹர்ரம் மாதம் பிறைதேட வேண்டிய நாளான 13.10.15 செவ்வாய்க் கிழமை அன்று மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு பிறை தென்பட்டதாக தமிழகத்தின்...