‘பிறை அறிவிப்புகள்’

தமிழகத்தில் ஸபர் மாதம் ஆரம்பம் – 2014

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 24, 2014 11:39

பிறைதேட வேண்டிய நாளான 23.11.14 ஞாயிற்றுக்கிழமை மஹரிபிற்குப் பிறகு பிறை தென்பட்டதாகதமிழகத்தின் எந்த பகுதியிலிருந்தும் எந்த தகவலும் வரவில்லை. பிறை தென்படாவிட்டால் அம்மாதத்தை 30ஆக பூர்த்தி செய்ய...

ஸஃபர் மாத பிறை தென்பட்டால் தெரியப்படுத்துங்கள் – 2014

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, November 23, 2014 16:33

கடந்த அக்டோபர் 25.10.14 சனிக்கிழமை மஹரிபிற்குப் பிறகு தமிழகத்தில் முஹர்ரம் மாதம் முதல் பிறை ஆரம்பமானது என்ற அடிப்படையில் இன்று 23.11.14 ஞாயிற்றுக்கிழமை மஹரிபிற்குப் பிறகு தமிழகத்தில்...

தமிழகத்தில் முஹர்ரம் மாதம் ஆரம்பம் – 2014

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, October 25, 2014 18:58

பிறைதேட வேண்டிய நாளான 25.10.14 சனிக் கிழமை மஹரிபிற்குப் பிறகு காரைக்கால், இராமநாதபுரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பிறை தென்பட்டது. எனவே 25.10.14 சனிக் கிழமை மஹரிப் முதல்...

2014 முஹர்ரம் மாத பிறை தென்பட்டால் தெரியப்படுத்துங்கள்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, October 21, 2014 11:42

கடந்த செப்டம்பர் 26.09.14 வெள்ளிக்கிழமை மஹரிபிற்குப் பிறகு தமிழகத்தில் துல் ஹஜ் மாதம் முதல் பிறை ஆரம்பமானது என்ற அடிப்படையில் வரக்கூடிய 25.10.14 சனிக்கிழமை மஹரிபிற்குப் பிறகு...

தமிழகத்தில் துல்ஹஜ் மாதம் ஆரம்பம் – 2014

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, September 25, 2014 20:38

இன்று (25-09-2014) தமிழகத்தில் பிறை எங்கும் தென்படவில்லை. எனவே பிறை தென்படாவிட்டால் அம்மாதத்தை 30ஆக பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் என்ற நபிமொழியின் அடிப்படையில் இம்மாதத்தை 30-ஆக பூர்த்தி...

துல் ஹஜ் மாதத்தின் பிறை தென்பட்டால் தெரியப்படுத்துங்கள் – 2014

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, September 17, 2014 18:17

கடந்த ஆகஸ்ட் 27.08.14 புதன்கிழமை மஹரிபிற்குப் பிறகு தமிழகத்தில் துல் கஅதா மாதம் முதல் பிறை ஆரம்பமானது என்ற அடிப்படையில் வரக்கூடிய 25.09.14 வியாழக்கிழமை மஹரிபிற்குப் பிறகு...

தமிழகத்தில் துல் கஅதா மாதம் ஆரம்பம் – 2014

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, August 28, 2014 13:39

பிறைதேட வேண்டிய நாளான 26.08.14 செவ்வாய்க் கிழமை மஹரிபிற்குப் பிறகு பிறை தென்பட்டதாக தமிழகத்தின் எந்த பகுதியிலிருந்தும் எந்த தகவலும் வரவில்லை. பிறை தென்படாவிட்டால் அம்மாதத்தை 30ஆக...

துல் கஅதா மாத பிறை தென்பாட்டால் தெரியப்படுத்துங்கள் – 2014

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, August 26, 2014 11:44

கடந்த ஜூலை 28.07.14 திங்கட்கிழமை மஹரிப் முதல் தமிழகத்தில் ஷவ்வால் மாதம் முதல் பிறை ஆரம்பமானது என்ற அடிப்படையில் இன்று 26.08.14 செவ்வாய்க் கிழமை மஹரிபிற்குப் பிறகு...

தமிழகத்தில் ரமளான் மாதம் ஆரம்பம் – 2014

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, June 29, 2014 20:46

ரமலான் பிறை தமிழகத்தில் எங்கும் தென்படவில்லை: பிறைதேட வேண்டிய நாளான இன்று (28.06.14) சனிக்கிழமை பிறை பார்த்ததாக எந்த தகவலும் வரவில்லை. மேகமூட்டம் ஏற்பட்டால் அம்மாதத்தை 30ஆக...

தமிழகத்தில் ஷஃபான் மாதம் – 2014

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, May 30, 2014 11:17

பிறைதேட வேண்டிய நாளான 29.05.14 வியாழக்கிழமை மஹரிபிற்கு பிறகு பிறை தென்பட்டதாக தமிழகத்தின் எந்த பகுதியிலிருந்தும் எந்த தகவலும் வரவில்லை. பிறை தென்படாவிட்டால் அம்மாதத்தை 30ஆக பூர்த்தி...