‘பிறை அறிவிப்புகள்’

துல் கஅதா மாத பிறை தென்பாட்டால் தெரியப்படுத்துங்கள் – 2014

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, August 26, 2014 11:44

கடந்த ஜூலை 28.07.14 திங்கட்கிழமை மஹரிப் முதல் தமிழகத்தில் ஷவ்வால் மாதம் முதல் பிறை ஆரம்பமானது என்ற அடிப்படையில் இன்று 26.08.14 செவ்வாய்க் கிழமை மஹரிபிற்குப் பிறகு...

தமிழகத்தில் ரமளான் மாதம் ஆரம்பம் – 2014

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, June 29, 2014 20:46

ரமலான் பிறை தமிழகத்தில் எங்கும் தென்படவில்லை: பிறைதேட வேண்டிய நாளான இன்று (28.06.14) சனிக்கிழமை பிறை பார்த்ததாக எந்த தகவலும் வரவில்லை. மேகமூட்டம் ஏற்பட்டால் அம்மாதத்தை 30ஆக...

தமிழகத்தில் ஷஃபான் மாதம் – 2014

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, May 30, 2014 11:17

பிறைதேட வேண்டிய நாளான 29.05.14 வியாழக்கிழமை மஹரிபிற்கு பிறகு பிறை தென்பட்டதாக தமிழகத்தின் எந்த பகுதியிலிருந்தும் எந்த தகவலும் வரவில்லை. பிறை தென்படாவிட்டால் அம்மாதத்தை 30ஆக பூர்த்தி...

ஷாபான் மாத பிறை தென்பட்டால் தெரியப்படுத்துங்கள்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, May 29, 2014 15:02

தமிழகத்திற்கான பிறை அறிவிப்பு : ஷாபான் மாதம் கடந்த ஏப்ரல் 30.04.14 புதன் கிழமை மஹரிப் முதல் தமிழகத்தில் ரஜப் மாதம் முதல் பிறை ஆரம்பமானது என்ற...

தமிழகத்தில் ரஜப் மாதம் ஆரம்பம்! – 2014

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, May 4, 2014 14:26

பிறைதேட வேண்டிய நாளான ஏப்ரல் 30.04.14 புதன் கிழமை மஹரிபிற்கு பிறகு சென்னையில் பிறை தென்பட்டது. எனவே ஏப்ரல் 30.04.14 புதன் கிழமை மஹரிப் முதல் தமிழகத்தில்...

தமிழகத்தில் ஜமாஅத்துல் ஆகிர் மாதம் ஆரம்பம்! – 2014

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, April 1, 2014 10:25

பிறைதேட வேண்டிய நாளான 31.03.14 திங்கள் கிழமை மஹரிபிற்கு பிறை தென்பட்டதாக தமிழகத்தின் எந்த பகுதியிலிருந்தும் எந்த தகவலும் வரவில்லை. பிறை தென்படாவிட்டால் அம்மாதத்தை 30ஆக பூர்த்தி...

தமிழகத்தில் ஜமாஅத்துல் அவ்வல் மாதம் ஆரம்பம் – 2014

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, March 3, 2014 11:16

பிறைதேட வேண்டிய நாளான மார்ச் 02.03.14 அன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை மஹரிபிற்கு பிறகு காரைக்காலில் பிறை தென்பட்டது. எனவே மார்ச் 02.03.14 அன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை மக்ரிப் முதல் தமிழகத்தில்...

தமிழகத்தில் ரபியுல் ஆகிர் மாதம் ஆரம்பம் – 2014

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, February 7, 2014 14:14

பிறைதேட வேண்டிய நாளான ஜனவரி 31.01.14 வெள்ளிக்கிழமை மஹரிபிற்கு பிறை தென்பட்டதாக தமிழகத்தின் எந்த பகுதியிலிருந்தும் எந்த தகவலும் வரவில்லை. பிறை தென்படாவிட்டால் அம்மாதத்தை 30ஆக பூர்த்தி...

தமிழகத்தில் ரபியுல் அவ்வல் மாதம் ஆரம்பம் – 2014

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, January 2, 2014 19:20

பிறைதேட வேண்டிய நாளான 02.01.14 வியாழன் கிழமை மஹரிபிற்குப் பிறகு காரைக்காலில் பிறை தென்பட்டதையடுத்து 02.01.14 வியாழன் கிழமை மஹரிபிலிருந்து ரபியுல் அவ்வல் முதல் பிறை தமிழகத்தில்...

ரபியுல் அவ்வல் பிறை தென்பட்டால் தெரியப்படுத்துங்கள் – 2014

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, December 30, 2013 17:17

கடந்த டிசம்பர் 04.12.13 புதன்கிழமை மஹரிலிருந்து ஸபர் மாதம் முதல் பிறை ஆரம்பமானது என்ற அடிப்படையில் வரக்கூடிய 02.01.14 வியாழன் கிழமை மஹரிபிற்கு பிறகு தமிழகத்தில் பிறை...