பிறை அறிவிப்புகள்

ரபிவுல் ஆகிர் மாதம் ஆரம்பம்

ரபிவுல் ஆகிர் மாதம் ஆரம்பம் பிறைதேட வேண்டிய நாளான இன்று (30.12.2016,) வெள்ளிக் கிழமை மஹ்ரிபிற் குப் பிறகு ஊட்டியில் பிறை பார்க்கப்பட்டுள்ளதால் 30.12.2016...

தமிழகத்தில் முஹர்ரம் மாதம் ஆரம்பம் – 2016

பிறை தேடவேண்டிய நாளான இன்று (2.10.2016,) ஞாயிற்றுக் கிழமை மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு தமிழகத்தின் பல இடங்களில் பிறை பார்க்கப்பட்டுள்ளதால் 2.10.2016 ஞாயிற்றுக்கிழமை மஹ்ரிப் முதல்...

தமிழகத்தில் துல்கஃதா மாதம் ஆரம்பம் – 2016

பிறைதேட வேண்டிய நாளான 03.8.16 புதன் கிழமை மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு பிறை தென்பட்டதாக தமிழகத்தின் எந்த பகுதியிலிருந்தும் எந்த தகவலும் வரவில்லை. பிறை தென்படாவிட்டால்...

தமிழகத்தில் ஷவ்வால் மாதம் ஆரம்பம் – 2016

பிறை தேட வேண்டிய நாளான இன்று (05-07-2016, செவ்வாய்க் கிழமை) மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு தமிழகத்தின் குமரி மாவட்டம் தெங்கம்புதூர் பகுதியில் பிறை தென்பட்டுள்ளது. எனவே...

ரமளான் பிறை தென்பட்டால் தெரியப்படுத்துங்கள் – 2016

கடந்த 8. 5.16 ஞாயிற்றுக்கிழமை மஹ்ரிபிலிருந்து தமிழகத்தில் ஷஃபான் மாதம் முதல் பிறை ஆரம்பமானது என்ற அடிப்படையில் வரக்கூடிய 6.6.16 திங்கட் கிழமை மஹ்ரிபிற்குப்...

தமிழகத்தில் ஷாபான் மாதம் ஆரம்பம் – 2016

பிறைதேட வேண்டிய நாளான 7.05.16 சனிக்கிழமை மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு பிறை தென்பட்டதாக தமிழகத்தின் எந்த பகுதியிலிருந்தும் எந்த தகவலும் வரவில்லை. பிறை தென்படாவிட்டால் அம்மாதத்தை...

தமிழகத்தில் ரஜப் மாதம் ஆரம்பம் – 2016

பிறைதேட வேண்டிய நாளான இன்று (8.04.2016, வெள்ளிக் கிழமை) மஹ்ரிபிற் குப் பிறகு காரைக்கால் மற்றும் தமிழகத்தின் சில இடங்களில் பிறை பார்க்கப்பட்டுள்ளதால் 8.04.2016...

தமிழகத்தில் ஜமாஅதுல் ஆகிர் மாதம் ஆரம்பம் – 2016

பிறை தேட வேண்டிய நாளான இன்று (10-3-2016, வியாழக் கிழமை) மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு காரைக்கால் மற்றும் தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் பிறை தென்பட்டது. எனவே...

தமிழகத்தில் ஜமாஅதுல் அவ்வல் மாதம் ஆரம்பம் – 2016

பிறைதேட வேண்டிய நாளான 9.02.16 செவ்வாக்கிழமை மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு பிறை தென்பட்டதாக தமிழகத்தின் எந்த பகுதியிலிருந்தும் எந்த தகவலும் வரவில்லை. பிறை தென்படாவிட்டால் அம்மாதத்தை...

தமிழகத்தில் ரபிவுல் ஆகிர் மாதம் ஆரம்பம் – 2016

பிறைதேட வேண்டிய நாளான இன்று 10.01.16 ஞாயிற்றுகிழமை மஹரிபிற்குப் பிறகு பிறை தென்பட்டதாக தமிழகத்தின் எந்த பகுதியிலிருந்தும் எந்த தகவலும் வரவில்லை. பிறை தென்படாவிட்டால்...