‘பிறை அறிவிப்புகள்’

தமிழகத்தில் ஜமாஅதுல் அவ்வல் மாதம் ஆரம்பம் – 2016

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, February 27, 2016 17:28

பிறைதேட வேண்டிய நாளான 9.02.16 செவ்வாக்கிழமை மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு பிறை தென்பட்டதாக தமிழகத்தின் எந்த பகுதியிலிருந்தும் எந்த தகவலும் வரவில்லை. பிறை தென்படாவிட்டால் அம்மாதத்தை 30ஆக பூர்த்தி...

தமிழகத்தில் ரபிவுல் ஆகிர் மாதம் ஆரம்பம் – 2016

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, January 11, 2016 12:21

பிறைதேட வேண்டிய நாளான இன்று 10.01.16 ஞாயிற்றுகிழமை மஹரிபிற்குப் பிறகு பிறை தென்பட்டதாக தமிழகத்தின் எந்த பகுதியிலிருந்தும் எந்த தகவலும் வரவில்லை. பிறை தென்படாவிட்டால் அம்மாதத்தை 30ஆக...

தமிழகத்தில் ரபியுல் அவ்வல் மாதம் ஆரம்பம் – 2015

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, December 13, 2015 18:53

பிறை தேட வேண்டிய நாளான இன்று (12-12-2015, சனிக்கிழமை) மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு காரைக்கால் மற்றும் தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் பிறை தென்பட்டது. எனவே 12-12-2015 சனிக்கிழமை மஹ்ரிப்...

தமிழகத்தில் ஸபர் மாதம் ஆரம்பம் – 2015

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, November 13, 2015 17:22

பிறைதேட வேண்டிய நாளான 12.11.15 வியாழக்கிழமை மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு பிறை தென்பட்டதாக தமிழகத்தின் எந்த பகுதியிலிருந்தும் எந்த தகவலும் வரவில்லை. பிறை தென்படாவிட்டால் அம்மாதத்தை 30ஆக பூர்த்தி...

தமிழகத்தில் முஹர்ரம் மாதம் ஆரம்பம் – 2015

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 14, 2015 16:27

புதன் கிழமை மஹ்ரிபிலிருந்து தமிழகத்தில் முஹர்ரம் மாதம் பிறைதேட வேண்டிய நாளான 13.10.15 செவ்வாய்க் கிழமை அன்று மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு பிறை தென்பட்டதாக தமிழகத்தின் எந்த பகுதியிலிருந்தும்...

தமிழகத்தில் துல் ஹஜ் மாதம் ஆரம்பம் – 2015

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, September 14, 2015 22:27

பிறைதேட வேண்டிய நாளான இன்று (14.09.2015, திங்கட் கிழமை) மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு தமிழகத்தின் சில இடங்களில் பிறை பார்க்கப்பட்டுள்ளதால் 14.09.15 திங்கட்கிழமை மஹ்ரிப் முதல் துல்ஹஜ் மாதம்...

சனிக்கிழமை தமிழகத்தில் நோன்பு பெருநாள்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, July 17, 2015 20:54

இன்று (17-7-2015) மக்ரிபிற்கு பிறகு திருவாருர், நிரவி உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் பிறை தென்பட்டதை தொடர்ந்து நாளை தமிழகத்தில் நோன்பு பெருநாள். இப்படிக்கு மாநில தலைமை...

வியாழக்கிழமை மக்ரிபிலிருந்து தமிழகத்தில் ரமலான் மாதம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, June 17, 2015 22:29

பிறைதேட வேண்டிய நாளான இன்று 17.06.15 புதன் கிழமை மஹரிபிற்குப் பிறகு பிறை தென்பட்டதாக தமிழகத்தின் எந்த பகுதியிலிருந்தும் எந்த தகவலும் வரவில்லை. பிறை தென்படாவிட்டால் அம்மாதத்தை...

தமிழக்தில் ஷாஃபான் மாதம் ஆரம்பம் – 2015

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, May 19, 2015 19:44

பிறைதேட வேண்டிய நாளான இன்று (19.05.2015, செவ்வாய் கிழமை) மஹரிபிற்குப் பிறகு காரைக்கால், இராமநாதபுரம், கோவை மற்றும் தமிழகத்தின் பல இடங்களில் பிறை தென்பட்டது. எனவே 19.05.2015...

தமிழகத்தில் ரஜப் மாதம் ஆரம்பம் – 2015

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, April 21, 2015 11:30

பிறைதேட வேண்டிய நாளான 19.04.15 ஞாயிற்றுக்கிழமை மஹரிபிற்குப் பிறகு பிறை தென்பட்டதாக தமிழகத்தின் எந்த பகுதியிலிருந்தும் எந்த தகவலும் வரவில்லை. பிறை தென்படாவிட்டால் அம்மாதத்தை 30ஆக பூர்த்தி...