‘பிறை அறிவிப்புகள்’

தமிழகத்தில் முஹர்ரம் மாதம் ஆரம்பம் – 2016

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 2, 2016 20:34

பிறை தேடவேண்டிய நாளான இன்று (2.10.2016,) ஞாயிற்றுக் கிழமை மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு தமிழகத்தின் பல இடங்களில் பிறை பார்க்கப்பட்டுள்ளதால் 2.10.2016 ஞாயிற்றுக்கிழமை மஹ்ரிப் முதல் தமிழகத்தில் முஹர்ரம்...

தமிழகத்தில் துல்கஃதா மாதம் ஆரம்பம் – 2016

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, August 4, 2016 12:29

பிறைதேட வேண்டிய நாளான 03.8.16 புதன் கிழமை மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு பிறை தென்பட்டதாக தமிழகத்தின் எந்த பகுதியிலிருந்தும் எந்த தகவலும் வரவில்லை. பிறை தென்படாவிட்டால் அம்மாதத்தை 30ஆக...

தமிழகத்தில் ஷவ்வால் மாதம் ஆரம்பம் – 2016

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, July 5, 2016 20:27

பிறை தேட வேண்டிய நாளான இன்று (05-07-2016, செவ்வாய்க் கிழமை) மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு தமிழகத்தின் குமரி மாவட்டம் தெங்கம்புதூர் பகுதியில் பிறை தென்பட்டுள்ளது. எனவே 06-07-2016 புதன்கிழமை...

ரமளான் பிறை தென்பட்டால் தெரியப்படுத்துங்கள் – 2016

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, June 3, 2016 21:36

கடந்த 8. 5.16 ஞாயிற்றுக்கிழமை மஹ்ரிபிலிருந்து தமிழகத்தில் ஷஃபான் மாதம் முதல் பிறை ஆரம்பமானது என்ற அடிப்படையில் வரக்கூடிய 6.6.16 திங்கட் கிழமை மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு தமிழகத்தில்...

தமிழகத்தில் ஷாபான் மாதம் ஆரம்பம் – 2016

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, May 9, 2016 19:53

பிறைதேட வேண்டிய நாளான 7.05.16 சனிக்கிழமை மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு பிறை தென்பட்டதாக தமிழகத்தின் எந்த பகுதியிலிருந்தும் எந்த தகவலும் வரவில்லை. பிறை தென்படாவிட்டால் அம்மாதத்தை 30ஆக பூர்த்தி...

தமிழகத்தில் ரஜப் மாதம் ஆரம்பம் – 2016

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, April 8, 2016 19:51

பிறைதேட வேண்டிய நாளான இன்று (8.04.2016, வெள்ளிக் கிழமை) மஹ்ரிபிற் குப் பிறகு காரைக்கால் மற்றும் தமிழகத்தின் சில இடங்களில் பிறை பார்க்கப்பட்டுள்ளதால் 8.04.2016 வெள்ளிக்ககிழமை மஹ்ரிப்...

தமிழகத்தில் ஜமாஅதுல் ஆகிர் மாதம் ஆரம்பம் – 2016

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, March 10, 2016 19:48

பிறை தேட வேண்டிய நாளான இன்று (10-3-2016, வியாழக் கிழமை) மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு காரைக்கால் மற்றும் தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் பிறை தென்பட்டது. எனவே 10-3-2016 வியாழக்கிழமை...

தமிழகத்தில் ஜமாஅதுல் அவ்வல் மாதம் ஆரம்பம் – 2016

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, February 27, 2016 17:28

பிறைதேட வேண்டிய நாளான 9.02.16 செவ்வாக்கிழமை மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு பிறை தென்பட்டதாக தமிழகத்தின் எந்த பகுதியிலிருந்தும் எந்த தகவலும் வரவில்லை. பிறை தென்படாவிட்டால் அம்மாதத்தை 30ஆக பூர்த்தி...

தமிழகத்தில் ரபிவுல் ஆகிர் மாதம் ஆரம்பம் – 2016

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, January 11, 2016 12:21

பிறைதேட வேண்டிய நாளான இன்று 10.01.16 ஞாயிற்றுகிழமை மஹரிபிற்குப் பிறகு பிறை தென்பட்டதாக தமிழகத்தின் எந்த பகுதியிலிருந்தும் எந்த தகவலும் வரவில்லை. பிறை தென்படாவிட்டால் அம்மாதத்தை 30ஆக...

தமிழகத்தில் ரபியுல் அவ்வல் மாதம் ஆரம்பம் – 2015

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, December 13, 2015 18:53

பிறை தேட வேண்டிய நாளான இன்று (12-12-2015, சனிக்கிழமை) மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு காரைக்கால் மற்றும் தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் பிறை தென்பட்டது. எனவே 12-12-2015 சனிக்கிழமை மஹ்ரிப்...