‘நோட்டிசுகள்’

பிட் நோட்டிஸ் விநியோகம் - பெரம்பூர் கிளை

பிட் நோட்டிஸ் விநியோகம் – பெரம்பூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, September 19, 2015 12:30

வட சென்னை மாவட்டம் பெரம்பூர் கிளை சார்பாக 13.09.2015 அன்று மெகாபோன் பிரச்சாரத்தில் ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு ஏன் பிட் நோட்டிஸ் 300 வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நோட்டிஸ் வினியோகம் - கொளத்தூர் கிளை

நோட்டிஸ் வினியோகம் – கொளத்தூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, September 19, 2015 11:30

வட சென்னை மாவட்டம் கொளத்தூர் கிளை சார்பாக 13-09-2015 அன்று வட்டி மதூ புகை நோட்டிஸ் வினியோகம் நடைபெற்றது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நோட்டீஸ் விநியோகம் - போரூர் கிளை

நோட்டீஸ் விநியோகம் – போரூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, September 19, 2015 11:12

திருவள்ளூர் மாவட்டம் போரூர் கிளை சார்பாக 09-09-2015 அன்று பெருநாள் தொழுகை சம்பந்தமாக 1000 நோட்டீஸ் அடிக்கப்பட்டுள்ளது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நோட்டீஸ் விநியோகம் - பட்டாபிராம் கிளை

நோட்டீஸ் விநியோகம் – பட்டாபிராம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, September 18, 2015 20:07

திருவள்ளூர் மாவட்டம் பட்டாபிராம் கிளை சார்பாக 06/09/2015 அன்று பேருந்து நிறுத்தத்தில் “புகை மனிதனுக்கு பகை” என்ற தலைப்பில்  150 நோட்டீஸ் விநியோகம் செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நோட்டீஸ் விநியோகம் - பட்டாபிராம் கிளை

நோட்டீஸ் விநியோகம் – பட்டாபிராம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, September 18, 2015 19:54

திருவள்ளூர் மாவட்டம் பட்டாபிராம் கிளை சார்பாக 11/09/2015 அன்று “கூட்டு குர்பானி” தலைப்பில் 500 நோட்டீஸ் விநியோகம் செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பிட் நோட்டீஸ் வினியோகம் - நெற்குன்றம் கிளை

பிட் நோட்டீஸ் வினியோகம் – நெற்குன்றம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, September 18, 2015 19:42

திருவள்ளூர் மாவட்டம் நெற்குன்றம் கிளை சார்பாக இரத்த தான முகாம் பற்றிய 1000 பிட் நோட்டீஸ்கள் அடிக்கப்பட்டு வினியோகம் செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பிட் நோட்டீஸ் வினியோகம் - நெற்குன்றம் கிளை

பிட் நோட்டீஸ் வினியோகம் – நெற்குன்றம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, September 18, 2015 19:40

திருவள்ளூர் மாவட்டம் நெற்குன்றம் கிளை சார்பாக 11-09-2015 அன்று “கூட்டு குர்பானி” பிட் நோட்டீஸ்கள் வினியோகம் செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நோட்டீஸ் விநியோகம் - மாத்தூர் கிளை

நோட்டீஸ் விநியோகம் – மாத்தூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, September 18, 2015 19:29

திருவள்ளூர் மாவட்டம் மாத்தூர் கிளை சார்பாக 11-09-2015 அன்று குர்பானி நோட்டீஸ் 500 மணலி, மற்றும் மாத்தூர் சுன்னத் ஜமாத் பள்ளியில் வினியோகம் செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நோட்டீஸ் வினியோம் - மதுரவாயல் கிளை

நோட்டீஸ் வினியோம் – மதுரவாயல் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, September 18, 2015 19:21

திருவள்ளூர் மாவட்டம் மதுரவாயல் கிளை சார்பாக 04-09-2015 அன்று’தர்கா வழிபாடு! ஈமானுக்கு  பெரும் கேடு!! ‘ என்ற தலைப்பில் நோட்டீஸ்கள் வினியோம் செய்யபட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நோட்டீஸ் வினியோம் - மதுரவாயல் கிளை

நோட்டீஸ் வினியோம் – மதுரவாயல் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, September 18, 2015 19:18

திருவள்ளூர் மாவட்டம் மதுரவாயல் கிளை சார்பாக 06-09-2015 அன்று வரதட்சனை பற்றி நோட்டீஸ்கள் வினியோம் செய்யபட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்