‘நோட்டிசுகள்’

நோட்டீஸ் வினியோகம் - கோம்பைத் தோட்டம் கிளை

நோட்டீஸ் வினியோகம் – கோம்பைத் தோட்டம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, March 2, 2015 12:54

திருப்பூர் மாவட்டம் கோம்பைத் தோட்டம் கிளை சார்பாக 22/02/2015 அன்று இஸ்லாத்தின் பார்வையில் தற்கொலை என்ற தலைப்பில் 5000 நோட்டீஸ் வினியோகம் செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நோட்டீஸ் விநியோகம் - கொங்கராயக் குறிச்சி கிளை

நோட்டீஸ் விநியோகம் – கொங்கராயக் குறிச்சி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, February 20, 2015 19:13

தூத்துக்குடி மாவட்டம் கொங்கராயக் குறிச்சி கிளை சார்பாக 14.2.15 அன்று காதலர் தின எதிர்ப்பு பிரச்சார நோட்டீஸ் விநியோகம் செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நேட்டிஸ் வினியோகம் - பாலக்கோடு கிளை

நேட்டிஸ் வினியோகம் – பாலக்கோடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, February 18, 2015 19:55

தர்மபுரி மாவட்டம் பாலக்கோடு கிளை சார்பாக 14.02.2015 அன்று காதலர் தின நேட்டிஸ் கற்பு கொல்ளையர்கள் என்ற தலைப்பில் வினியோகிக்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நேட்டிஸ் வினியோகம் - ஹருர் கிளை

நேட்டிஸ் வினியோகம் – ஹருர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, February 18, 2015 18:57

தர்மபுரி மாவட்டம் ஹருர் கிளை சார்பாக 13.02.2015 அன்று காதலர் தின நேட்டிஸ் கற்பு கொல்ளையர்கள் என்ற தலைப்பில் வினியோகிக்கப்பட்டது. ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நேட்டிஸ் வினியோகம் - பொம்மிடி கிளை

நேட்டிஸ் வினியோகம் – பொம்மிடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, February 18, 2015 18:56

தர்மபுரி மாவட்டம் பொம்மிடி கிளை சார்பாக 13.02.2015 அன்று காதலர் தின நேட்டிஸ் கற்பு கொல்ளையர்கள் என்ற தலைப்பில் வினியோகிக்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நேட்டிஸ் வினியோகம் - தர்மபுரி மாவட்டம்

நேட்டிஸ் வினியோகம் – தர்மபுரி மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, February 18, 2015 18:42

தர்மபுரி மாவட்டம் மாணவரனி சார்பாக 13.02.2015 அன்று காதலர் தின நேட்டிஸ் கற்பு கொல்ளையர்கள் என்ற தலைப்பில் வினியோகிக்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நோட்டிஸ் விநியோகம் - மானமதுரை கிளை

நோட்டிஸ் விநியோகம் – மானமதுரை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, February 18, 2015 17:55

சிவகங்கை மாவட்டம் மானமதுரை கிளை சார்பாக 14-2-15 அன்று காதலர் தினமா கலிசடைதினமா என்று தலைப்பில் 500 நோட்டிஸ் விநியோகம் செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நோட்டிஸ் - விஜயாபதி கிளை

நோட்டிஸ் – விஜயாபதி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, February 18, 2015 16:50

நெல்லை மாவட்டம் விஜயாபதி கிளை சார்பாக 14.2.2015 அன்று பிப்ரவரி 14 நோட்டிஸ் 100 எண்ணம் பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நோட்டீஸ் விநியோகம் - சூளைவாய்க்கால் கிளை

நோட்டீஸ் விநியோகம் – சூளைவாய்க்கால் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, February 18, 2015 11:50

தூத்துக்குடி மாவட்டம் சூளைவாய்க்கால் கிளை சார்பாக 15.2.2015 அன்று புறம் பேசாதீர் என்ற நோட்டீஸ் விநியோகம் செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பிட் நோட்டிஸ் விநியோகம் - துறைமுகம் கிளை

பிட் நோட்டிஸ் விநியோகம் – துறைமுகம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, February 18, 2015 11:41

வட சென்னை மாவட்டம் துறைமுகம் கிளை சார்பாக 15/02/2015 அன்று “காதலர் தினமும் கலாச்சார சீரழிவும்”  என்ற தலைப்பில் 500 பிட் நோட்டிஸ் விநியோகம் செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்