‘நோட்டிசுகள்’

நோட்டீஸ் விநியோகம் - கடலூர் O.T  கிளை

நோட்டீஸ் விநியோகம் – கடலூர் O.T  கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, March 3, 2015 19:26

கடலூர் மாவட்டம் கடலூர் O.T  கிளை சார்பில் கடந்த 20-02-2015 அன்று1000 க்கும் மேற்பட்ட ‘ டெங்கு காய்ச்சல் ” விழுப்புணர்வு நோட்டீஸ் விநியோகம்  செய்யப்பட்டது ....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நோட்டீஸ் விநியோகம் - நெல்லிக்குப்பம் கிளை

நோட்டீஸ் விநியோகம் – நெல்லிக்குப்பம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, March 2, 2015 19:22

கடலூர் மாவட்டம் நெல்லிக்குப்பம் கிளை சார்பாக 23/2/15 அன்று ” இலவச டியூசன் குறித்து வீடு விடாக சென்று   1000 நோட்டீஸ் விநியோகம் செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நோட்டீஸ் வினியோகம் - கோம்பைத் தோட்டம் கிளை

நோட்டீஸ் வினியோகம் – கோம்பைத் தோட்டம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, March 2, 2015 12:54

திருப்பூர் மாவட்டம் கோம்பைத் தோட்டம் கிளை சார்பாக 22/02/2015 அன்று இஸ்லாத்தின் பார்வையில் தற்கொலை என்ற தலைப்பில் 5000 நோட்டீஸ் வினியோகம் செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நோட்டீஸ் விநியோகம் - கொங்கராயக் குறிச்சி கிளை

நோட்டீஸ் விநியோகம் – கொங்கராயக் குறிச்சி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, February 20, 2015 19:13

தூத்துக்குடி மாவட்டம் கொங்கராயக் குறிச்சி கிளை சார்பாக 14.2.15 அன்று காதலர் தின எதிர்ப்பு பிரச்சார நோட்டீஸ் விநியோகம் செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நேட்டிஸ் வினியோகம் - பாலக்கோடு கிளை

நேட்டிஸ் வினியோகம் – பாலக்கோடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, February 18, 2015 19:55

தர்மபுரி மாவட்டம் பாலக்கோடு கிளை சார்பாக 14.02.2015 அன்று காதலர் தின நேட்டிஸ் கற்பு கொல்ளையர்கள் என்ற தலைப்பில் வினியோகிக்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நேட்டிஸ் வினியோகம் - ஹருர் கிளை

நேட்டிஸ் வினியோகம் – ஹருர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, February 18, 2015 18:57

தர்மபுரி மாவட்டம் ஹருர் கிளை சார்பாக 13.02.2015 அன்று காதலர் தின நேட்டிஸ் கற்பு கொல்ளையர்கள் என்ற தலைப்பில் வினியோகிக்கப்பட்டது. ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நேட்டிஸ் வினியோகம் - பொம்மிடி கிளை

நேட்டிஸ் வினியோகம் – பொம்மிடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, February 18, 2015 18:56

தர்மபுரி மாவட்டம் பொம்மிடி கிளை சார்பாக 13.02.2015 அன்று காதலர் தின நேட்டிஸ் கற்பு கொல்ளையர்கள் என்ற தலைப்பில் வினியோகிக்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நேட்டிஸ் வினியோகம் - தர்மபுரி மாவட்டம்

நேட்டிஸ் வினியோகம் – தர்மபுரி மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, February 18, 2015 18:42

தர்மபுரி மாவட்டம் மாணவரனி சார்பாக 13.02.2015 அன்று காதலர் தின நேட்டிஸ் கற்பு கொல்ளையர்கள் என்ற தலைப்பில் வினியோகிக்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நோட்டிஸ் விநியோகம் - மானமதுரை கிளை

நோட்டிஸ் விநியோகம் – மானமதுரை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, February 18, 2015 17:55

சிவகங்கை மாவட்டம் மானமதுரை கிளை சார்பாக 14-2-15 அன்று காதலர் தினமா கலிசடைதினமா என்று தலைப்பில் 500 நோட்டிஸ் விநியோகம் செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நோட்டிஸ் - விஜயாபதி கிளை

நோட்டிஸ் – விஜயாபதி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, February 18, 2015 16:50

நெல்லை மாவட்டம் விஜயாபதி கிளை சார்பாக 14.2.2015 அன்று பிப்ரவரி 14 நோட்டிஸ் 100 எண்ணம் பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்