‘நோட்டிசுகள்’

நோட்டிஸ் வினியோகம் - தண்ணிர் குன்னம் கிளை

நோட்டிஸ் வினியோகம் – தண்ணிர் குன்னம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, October 31, 2015 11:53

திருவாரூர் மாவட்டம் தண்ணிர் குன்னம் கிளை சார்பாக 21/10/2015 அன்று ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு நோட்டிஸ் 200 வீடுவீடாக சென்று வினியோகம் செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நோட்டீஸ் விநியோகம் - முக்கனாமளிபட்டி கிளை

நோட்டீஸ் விநியோகம் – முக்கனாமளிபட்டி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 29, 2015 20:56

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் முக்கனாமளிபட்டி கிளை சார்பில் 21-10-2015 அன்று ஆஷுராஹ் நோன்பு குறித்து 600 நோட்டீஸ்கள் ஊர் முழுவதும் ஒட்டப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நோட்டிஸ் வினியோகம் - தண்ணிர் குன்னம் கிளை

நோட்டிஸ் வினியோகம் – தண்ணிர் குன்னம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 29, 2015 20:53

திருவாரூர் மாவட்டம் தண்ணிர் குன்னம் கிளை சார்பாக 21-10-2015 அன்று ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு நோட்டிஸ் 200 வீடுவீடாக சென்று வினியோகம் செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நோட்டீஸ் விநியோகம் - திருவாரூர் மாவட்டம்

நோட்டீஸ் விநியோகம் – திருவாரூர் மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 29, 2015 19:34

திருவாரூர் மாவட்டம் சார்பாக 18.10.2015 அன்று முஹர்ரம் குறித்து நோட்டீஸ் 5000 மாவட்ட கிளைகளுக்கு வினியோகம் செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நோட்டிஸ் விநியோகம் - குடவாசல் கிளை

நோட்டிஸ் விநியோகம் – குடவாசல் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 29, 2015 19:29

திருவாரூர் மாவட்டம் குடவாசல் கிளை சார்பாக 20/10/2015 அன்று மாதாந்திர நோட்டிஸ் முஹர்ரம் மாதத்திற்கு 100 வெளியிடப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நோட்டீஸ் வினியோகம் - திருத்துறைப்பூண்டி கிளை 1

நோட்டீஸ் வினியோகம் – திருத்துறைப்பூண்டி கிளை 1

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 29, 2015 19:25

திருவாரூர் மாவட்டம் திருத்துறைப்பூண்டி கிளை 1 சார்பாக 21/10/2015 அன்று ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு நோட்டீஸ் வினியோகம் செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நோட்டிஸ் வினியோகம் - தண்ணீர்குன்னம் கிளை

நோட்டிஸ் வினியோகம் – தண்ணீர்குன்னம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 29, 2015 19:18

திருவாரூர் மாவட்டம் தண்ணீர்குன்னம் கிளை சார்பாக 21/10/2015 அன்று அஷூரா 200 நோட்டிஸ் வீடுவீடாக சென்று வினியோகம் செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நோட்டீஸ் வினியோகம் - முத்துபேட்டை கிளை 1

நோட்டீஸ் வினியோகம் – முத்துபேட்டை கிளை 1

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 29, 2015 19:13

திருவாரூர் மாவட்டம் முத்துபேட்டை கிளை 1 சார்பாக 20/10/2015 அன்று ஆஷிரா நோன்பு நோட்டீஸ் 600 வினியோகம் செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பிட் நோட்டிஸ் விநியோகம் - சூளூருபேட்டை கிளை

பிட் நோட்டிஸ் விநியோகம் – சூளூருபேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 29, 2015 19:11

ஆந்திரா சூளூருபேட்டை கிளை சார்பாக 22/10/2015 அன்று பலா வருடங்கலாக இஸ்லாமிய பெயரால் “முஹர்ரம் மாதத்தில்” தர்கா எதிரில்,நெருப்பு மிதிக்கும் கலாச்சாரம் நடத்திக் கொண்டு வருகின்றன அதை கண்டித்து 1000...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பிட் நோட்டிஸ் விநியோகம் - கொருக்குப்பேட்டை கிளை

பிட் நோட்டிஸ் விநியோகம் – கொருக்குப்பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 28, 2015 17:24

வட சென்னை மாவட்டம் கொருக்குப்பேட்டை கிளை சார்பில் 16/10/2015 அன்று ஜும்ஆ தொழுகைக்கு பிறகு ஆஷீரா நோன்பு சம்பந்தமாக பிட் நோட்டிஸ் 500 no’s மற்றும் புளியந்தோப்பு போதுக்கூட்டம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்