‘துணுக்கு செய்திகள்’

குர்ரானும் அறிவியலும் - திருவொற்றியூர் கிளை பெண்கள் பயான்

குர்ரானும் அறிவியலும் – திருவொற்றியூர் கிளை பெண்கள் பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, April 17, 2014 19:25

திருவள்ளுர் மாவட்டம் திருவொற்றியூர் கிளையில் கடந்த 12-04-2014 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.சலீம் அவர்கள் ”குர்ரானும் அறிவியலும்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்…………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
அல்லாஹ்வின் பண்புகள் - திருவொற்றியூர் கிளை பெண்கள் பயான்

அல்லாஹ்வின் பண்புகள் – திருவொற்றியூர் கிளை பெண்கள் பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, April 17, 2014 19:24

திருவள்ளுர் மாவட்டம் திருவொற்றியூர் கிளையில் கடந்த 12-04-2014 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.ஷாகிர் அவர்கள் “அல்லாஹ்வின் பண்புகள்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்…………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நெற்குன்றம் கிளை வாராந்திர தர்பியா

நெற்குன்றம் கிளை வாராந்திர தர்பியா

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, April 17, 2014 19:24

திருவள்ளூர் மாவட்டம் நெற்குன்றம் கிளை சார்பாக கடந்த 13-04-2014 அன்று வாராந்திர தர்பியா நடைபெற்றது. இதில் சகோ.பகுருதீன்  அவர்கள் குர்ஆனில் சிறிய சூராக்கள் பொருளுணர்ந்து மனனம்  பற்றி பயிற்சியளித்தார்கள்…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நூல்கள் விநியோகம் - மானமதுரை கிளை

நூல்கள் விநியோகம் – மானமதுரை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, April 17, 2014 19:06

சிவகங்கை மாவட்டம் மானமதுரை கிளை சார்பாக கடந்த 17-04-2014 அன்று நூல்கள் விநியோகம் செய்து தஃவா செய்யப்பட்டது …………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
இளையங்குடி கிளை பெண்கள் பயான்

இளையங்குடி கிளை பெண்கள் பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, April 17, 2014 19:06

சிவகங்கை மாவட்டம் இளையங்குடி கிளை சார்பாக கடந்த 13-04-2014 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.சுஜாலி அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்…………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மரணவேளையில் - நிரவி கிளை பெண்கள் பயான்

மரணவேளையில் – நிரவி கிளை பெண்கள் பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, April 17, 2014 18:58

காரைக்கால் மாவட்டம் நிரவி கிளை சார்பாக கடந்த 06-04-2014 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.யூசுப் அவர்கள் “மரணவேளையில்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்……………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
அல்லாஹ்வின் வல்லமையும் கருணையும் - கிழக்கு கிளை பெண்கள் பயான்

அல்லாஹ்வின் வல்லமையும் கருணையும் – கிழக்கு கிளை பெண்கள் பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, April 17, 2014 18:57

காரைக்கால் மாவட்டம் கிழக்கு கிளை சார்பாக கடந்த 05-04-2014 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.இப்ராஹிம் உமரி அவர்கள் “அல்லாஹ்வின் வல்லமையும் கருணையும்”  என்ற தலைப்பில்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நாவடக்கம் - காரைக்கால் மாவட்டம் பெண்கள் பயான்

நாவடக்கம் – காரைக்கால் மாவட்டம் பெண்கள் பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, April 17, 2014 18:57

காரைக்கால் மாவட்டம்  சார்பாக கடந்த 06-04-2014 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோதரி நஸ்ரின் ஆலிமா அவர்கள் “நாவடக்கம் என்ற தலைப்பில் ” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
இணை வைப்பு - பெரியதோட்டம் கிளை தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

இணை வைப்பு – பெரியதோட்டம் கிளை தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, April 17, 2014 18:45

திருப்பூர் மாவட்டம் பெரியதோட்டம் கிளை சார்பாக கடந்த 09-04-2014 அன்று தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.சஜ்ஜாத் அவர்கள் “இணை வைப்பு”  என்ற  தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கடையநல்லூர் டவுண் கிளை பெண்கள் பயான்

கடையநல்லூர் டவுண் கிளை பெண்கள் பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, April 17, 2014 18:44

நெல்லை மாவட்டம் கடையநல்லூர் டவுண் கிளை சார்பாக கடந்த 06-04-2014 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோதரி ஷபீனா உரையாற்றினார்கள்…………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்