‘துணுக்கு செய்திகள்’

குளித்தலை கிளை தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

குளித்தலை கிளை தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, March 30, 2015 13:12

கரூர் மாவட்டம் குளித்தலை கிளை சார்பாக கடந்த 29-3-2015 அன்று தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
குளித்தலை கிளை பெண்கள் பயான்

குளித்தலை கிளை பெண்கள் பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, March 30, 2015 13:10

கரூர் மாவட்டம் குளித்தலை கிளை சார்பாக கடந்த 29-3-2015 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. பெண்கள் ஆர்வத்துடன் கலந்து கொண்டனர்....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கரூர் அரசு காலனி பெண்கள் பயான்

கரூர் அரசு காலனி பெண்கள் பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, March 30, 2015 13:06

கரூர் மாவட்டம் அரசு காலனி சார்பாக கடந்த 29-3-2015 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. பெண்கள் ஆர்வத்துடன் கலந்து கொண்டனர்.  ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“மறுமை சிந்தனை” – தவ்ஹீத் நகர் கிளை தெருமுனை பிரச்சாரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, March 28, 2015 13:15

27-03-2015 அன்று திருவண்ணாமலை தவ்ஹீத் நகர் கிளை சார்பாக தெருமுனை பிரச்சாரம் நடைப்பெற்றது “மறுமை சிந்தனை” என்ற தலைப்பில் சகோதரர் ரியாஸ் அவர்கள் உரையாற்றினார் அல்ஹம்துலில்லாஹ்…...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“மறுமை சிந்தனை” – தவ்ஹீத் நகர் பெண்கள் பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, March 28, 2015 13:13

28-03-2015 அன்று திருவண்ணாமலை தவ்ஹீத் நகர் கிளை சார்பாக பெண்கள் பயான் நடைப்பெற்றது “மறுமை சிந்தனை” என்ற தலைப்பில் சகோதரி ரிஹான (ஆலிமா) அவர்கள் உரையாற்றினார்....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மறுமை சிந்தனை - தவ்ஹீத் நகர் கிளை தெருமுனை பிரச்சாரம்

மறுமை சிந்தனை – தவ்ஹீத் நகர் கிளை தெருமுனை பிரச்சாரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, March 28, 2015 13:12

27-03-2015 அன்று திருவண்ணாமலை தவ்ஹீத் நகர் கிளை சார்பாக தெருமுனை பிரச்சாரம் நடைப்பெற்றது “மறுமை சிந்தனை” என்ற தலைப்பில் உருது பயான் சகோதரர் ஷாஹீத் அவர்கள் மூன்று...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
உறுதி நம்பிக்கை - அண்ணா நகர் கிளை பயான்

உறுதி நம்பிக்கை – அண்ணா நகர் கிளை பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, March 25, 2015 12:57

22-03-2015 அன்று திருவண்ணாமலை மாவட்டம் அண்ணா நகர் கிளை சார்பாக பயான் நடைபெற்றது இதில் சகோதரர் குல்ஜார் நூமான் அவர்கள் உறுதி நம்பிக்கை என்ற தலைப்பில் உரை...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
அண்ணாநகர் கிளை சார்பாக மெகா போன் பிரச்சாரம்

அண்ணாநகர் கிளை சார்பாக மெகா போன் பிரச்சாரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, March 25, 2015 12:54

கடந்த 24-03-2015 இன்று திருவண்ணாமலை மாவட்டம் அண்ணாநகர் கிளை சார்பாக மெகா போன் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
குளித்தலை கிளை பெண்கள் பயான்

குளித்தலை கிளை பெண்கள் பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, March 24, 2015 13:03

கரூர் மாவட்டம் குளித்தலை கிளையில் கடந்த 23-3-2015 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. பெண்கள் ஆர்வத்துடன் கலந்து கொண்டனர்.  ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கரூர் அரசு காலனி தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

கரூர் அரசு காலனி தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, March 24, 2015 13:01

கரூர் மாவட்டம் சார்பாக அரசு காலனியில் தெருமுனைப் பிரச்சாரம் கடந்த 22-3-2015 அன்று நடைபெற்றது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்