‘வாராந்திர பயான்’

வாரந்திர பயான் - சிதம்பரம் கிளை

வாரந்திர பயான் – சிதம்பரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, March 28, 2015 18:59

கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரம் கிளை சார்பாக 22.03.2015 அன்று வாரந்திர பயான் நடைபெற்றது அதில் சகோ;ஷாபி அவர்கள் ” அல்லாஹ் மனிதகுலத்திற்கு வழங்கிய நன்மைகள் ” என்ற...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கடலூர் மாவட்டம் O.T கிளை- பயான் நிகழ்ச்சி

கடலூர் மாவட்டம் O.T கிளை- பயான் நிகழ்ச்சி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, March 28, 2015 17:34

கடலூர் மாவட்டம் O.T கிளை சார்பாக கடந்த 15-03-2015   அன்று பயான்  நடைபெற்றது இதில் அவர்கள் “இறை நம்பிக்கை “என்ற தலைப்பில உரையாற்றினார்கள் ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பெண்ணாடம் கிளை - பயான்

பெண்ணாடம் கிளை – பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, March 28, 2015 17:14

கடலூர் மாவட்டம் பெண்ணாடம் கிளை சார்பாக கடந்த 18-03-2015 அன்று  பஜர் தொழுகைக்கு பிறகு  பயான் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் இணைவைப்பு 7 என்ற தலைப்பில் பயான்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
வாராந்திர பயான் - கடையநல்லூர் டவுண் கிளை

வாராந்திர பயான் – கடையநல்லூர் டவுண் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, March 28, 2015 12:32

நெல்லை மாவட்டம் கடையநல்லூர் டவுண் கிளை சார்பாக 18-03-2015 அன்று இஷா தொழுகைக்குப் பிறகு வாராந்திர பயான் வகுப்பு நடைபெற்றது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
வாராந்திர பயான் - வேலூா் கிளை

வாராந்திர பயான் – வேலூா் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, March 26, 2015 19:19

வேலூர் மாவட்டம் வேலூா் கிளை சார்பாக கடந்த 15-02-2015 அன்று வாராந்திர பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோதரா் மன்சூர் அலி அவர்கள் “ஏன் எதிர்க்கிரார்கள்” என்ற தலைப்பிலும்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
வாராந்திர பயான் - ஆம்பூர் கிளை

வாராந்திர பயான் – ஆம்பூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, March 24, 2015 20:08

வேலூர் மாவட்டம் ஆம்பூர் கிளை சார்பாக 12-03-2015 அன்று தவ்ஹித் மர்கஸில் வாராந்திர பயான் நடைப்பெற்றது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
வாரந்திர பயான் - சாரமேடு கிளை

வாரந்திர பயான் – சாரமேடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, March 16, 2015 12:05

கோவை மாவட்டம் சாரமேடு கிளை சார்பாக 08-03-2015 அன்று  ராயல் நகர் பள்ளியில் மகரிப் தொழுகைக்கு பிறகு பயான் (6:30 pm   மணி முதல்  7:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
வாராந்திர பயான் - வடலூர்  கிளை

வாராந்திர பயான் – வடலூர்  கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, March 11, 2015 11:17

கடலூர் மாவட்டம் வடலூர் கிளை சார்பாக 01-03-2015   அன்று வார  பயான்  நடைபெற்றது . இதில் “மண்ணறை வாழ்கை”என்ற தலைப்பில் சகோ.அப்துல் ரசாக் அவர்கள் உரையாற்றினார்கள். ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
வார பயான் - லால்பேட்டை கிளை

வார பயான் – லால்பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, March 7, 2015 20:22

கடலூர் மாவட்டம் லால்பேட்டை கிளை சார்பாக 04-03-2015 அன்று வார பயான்  நடைபெற்றது.இதில்  “ஆரோக்கியம் மற்றும் ஓய்வு  “என்ற தலைப்பில்  சகோ முபாரக் அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
வாராந்திர பயான் - நெய்வேலி கிளை

வாராந்திர பயான் – நெய்வேலி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, March 7, 2015 13:32

கடலூர் மாவட்டம் நெய்வேலி கிளை சார்பாக 02.03.15 அன்று வாராந்திர ஆண்கள் பயான் மஃரிப் முதல் இஷா வரை வட்டம்-11, பள்ளியில் நடைபெற்றது. இதில்” நீதி விசாரணை நாள்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்