‘ஜமாஅத் நிகழ்ச்சிகள்’

2 இடங்களில் தெருமுனைப் பிரச்சாரம் - ஆர்.பி. நகர் கிளை

2 இடங்களில் தெருமுனைப் பிரச்சாரம் – ஆர்.பி. நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, September 19, 2014 10:55

திருப்பூர் மாவட்டம் ஆர்.பி. நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 08-09-2014 அன்று 2 இடங்களில் தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.அன்சர் கான் அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மங்கலம் கிளை தஃவா

மங்கலம் கிளை தஃவா

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, September 19, 2014 10:54

திருப்பூர் மாவட்டம் மங்கலம் கிளை சார்பாக கடந்த 06-09-2014 அன்று பிற சமய சகோதரருக்கு நூல்கள் வழங்கி தஃவா செய்யப்பட்டது…………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பெண்களுக்கான ஆலோசனைக் கூட்டம்

பெண்களுக்கான ஆலோசனைக் கூட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, September 19, 2014 10:51

திருப்பூர் மாவட்டம் மங்கலம் கிளை சார்பாக கடந்த 0-09-2014 அன்று பெண்களுக்கான ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் வருங்காலத்தில் தஃவா செய்வது குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டது. அல்ஹ்மதுலில்லாஹ்……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மார்க்க கல்வியின் அவசியம் - மங்கலம் கிளை மக்தப் மதரஸா துவக்க நிகழ்ச்சி

மார்க்க கல்வியின் அவசியம் – மங்கலம் கிளை மக்தப் மதரஸா துவக்க நிகழ்ச்சி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, September 19, 2014 10:47

திருப்பூர் மாவட்டம் மங்கலம் கிளை சார்பாக கடந்த 07-09-2014 அன்று முதல் மக்தப் மதரஸா துவக்க நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் சகோ.அன்சர்கான் அவர்கள் ”குழந்தை வளர்ப்பு” என்ற...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
அனுப்பர் பாளையம் கிளை தஃவா

அனுப்பர் பாளையம் கிளை தஃவா

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, September 19, 2014 10:41

திருப்பூர் மாவட்டம் அனுப்பர் பாளையம் கிளை சார்பாக கடந்த 04-09-2014 அன்று சூனியம் தொடர்பாக சவால் குறித்த போஸ்டர்கள் ஒட்டப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்…………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பேச்சாளர் பயிற்சி வகுப்பு - மங்கலம் கிளை

பேச்சாளர் பயிற்சி வகுப்பு – மங்கலம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, September 19, 2014 10:40

திருப்பூர் மாவட்டம் மங்கலம் கிளை சார்பாக கடந்த 07-09-2014  அன்று பேச்சாளர் பயிற்சி வகுப்பு நடைபெற்றது. இதில் சகோ.அன்சர் கான் பயிற்சியளித்தார்கள் . அல்ஹம்துலில்லாஹ்…………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மறுமை சிந்தனை - மங்கலம் கிளை தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

மறுமை சிந்தனை – மங்கலம் கிளை தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, September 19, 2014 10:16

திருப்பூர் மாவட்டம் மங்கலம் கிளை சார்பாக கடந்த 06-09-2014 அன்று தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.அன்சர் கான் அவர்கள் ”மறுமை சிந்தனை” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்……………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
இஸ்லாம் ஓர் எளிய மார்க்கம் - மங்கலம் கிளை

இஸ்லாம் ஓர் எளிய மார்க்கம் – மங்கலம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, September 19, 2014 10:12

திருப்பூர் மாவட்டம் மங்கலம் கிளை சார்பாக கடந்த 05-09-2014 அன்று இஸ்லாம் ஓர் எளிய மார்க்கம் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் சகோ.செய்யது இப்ராஹீம் அவர்கள்  சூனியம் பற்றிய...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
வரதட்சணை - சாரமேடு கிளை தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

வரதட்சணை – சாரமேடு கிளை தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, September 19, 2014 9:45

கோவை மாவட்டம் சாரமேடு கிளை சார்பாக கடந்த 09-09-2014 அன்று தெருமுனைப் பிரச்சாரம்  நடைபெற்றது. இதில் சகோ.அமானுல்லா அவர்கள் “வரதட்சணை” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
குமரி மாவட்டம் தஃவா

குமரி மாவட்டம் தஃவா

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, September 19, 2014 9:28

குமரி மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 08-09-2014 அன்று சூனியம் சவால் போஸ்டர்கள் போஸ்டர்கள் ஒட்டப்பட்டது……………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்