‘ஜமாஅத் நிகழ்ச்சிகள்’

நிர்பந்தங்கள் - மதுரவாயல் கிளை பயான்

நிர்பந்தங்கள் – மதுரவாயல் கிளை பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, August 20, 2014 21:28

திருவள்ளூர் மாவட்டம் மதுரவாயல் கிளை சார்பாக கடந்த 10-08-2014 அன்று பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.ஜுபைர் அவர்கள்  “நிர்பந்தங்கள்”  என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பூந்தமல்லி முல்லாதோட்டம் கிளை பெண்கள் பயான்

பூந்தமல்லி முல்லாதோட்டம் கிளை பெண்கள் பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, August 20, 2014 21:05

திருவள்ளூர் மாவட்டம் பூந்தமல்லி முல்லாதோட்டம் கிளை சார்பாக கடந்த 10-08-2014 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.செய்யது அலி அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்…………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மதுரவாயல் கிளை பெண்கள் பயான்

மதுரவாயல் கிளை பெண்கள் பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, August 20, 2014 21:04

திருவள்ளூர் மாவட்டம் மதுரவாயல் கிளை சார்பாக கடந்த 06-08-2014 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது……………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பூந்தமல்லி முல்லாதோட்டம் கிளை பெண்கள் பயான்

பூந்தமல்லி முல்லாதோட்டம் கிளை பெண்கள் பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, August 20, 2014 21:02

திருவள்ளூர் மாவட்டம் பூந்தமல்லி முல்லாதோட்டம் கிளை சார்பாக கடந்த 09-08-2014 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்ற்து. இதில் சகோ.ஷரீஃப் அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்……………………. ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
எம்.எஸ். நகர் கிளை தஃவா

எம்.எஸ். நகர் கிளை தஃவா

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, August 20, 2014 21:00

திருப்பூர் மாவட்டம் எம்.எஸ். நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 11-08-2014 அன்று  தஃவா பேனர்கள் வைக்கப்பட்டது…………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
திருமலை என்பவருக்கு திருக்குர்ஆன் தமிழாக்கம் -  மதுரவாயல் கிளை

திருமலை என்பவருக்கு திருக்குர்ஆன் தமிழாக்கம் – மதுரவாயல் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, August 20, 2014 20:58

திருவள்ளூர் மாவட்டம் மதுரவாயல் கிளை சார்பாக கடந்த 08-08-2014 அன்று திருமலை என்பவருக்கு திருக்குர்ஆன் தமிழாக்கம் மற்றும் நூல்கள் வழங்கி தஃவா செய்யப்பட்டது………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மதுரவாயல் கிளை தஃவா

மதுரவாயல் கிளை தஃவா

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, August 20, 2014 20:56

திருவள்ளூர் மாவட்டம்  மதுரவாயல் கிளை சார்பாக கடந்த 04-08-2014 அன்று சூனியம் சம்பந்தமாக டிஎன்டிஜே மாநில தலைவர் சகோ.பி.ஜைனுல் ஆபிதீன் அவர்கள் சவால் குறித்து பேனர்கள் 4...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரமளானில் பெறவேண்டிய படிப்பினைகள் - தாராபுரம் கிளை பெண்கள் பயான்

ரமளானில் பெறவேண்டிய படிப்பினைகள் – தாராபுரம் கிளை பெண்கள் பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, August 20, 2014 20:54

திருப்பூர் மாவட்டம் தாராபுரம் கிளை கடந்த 10-08-2014 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.ஷேக் ஃபரீத் அவர்கள் ”ரமளானில் பெறவேண்டிய படிப்பினைகள்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நுல்கள் விநியோகம் - அம்பத்தூர் கிளை

நுல்கள் விநியோகம் – அம்பத்தூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, August 20, 2014 20:51

திருவள்ளூர் மாவட்டம் அம்பத்தூர் கிளை சார்பாக கடந்த 08-08-2014 அன்று இஸ்லாத்தின் பார்வையில் கனவு என்ற தலைப்ப்பில் நூல்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஷிர்க்கிற்கு எதிராக பிரச்சாரம் – பட்டாபிராம் கிளை

ஷிர்க்கிற்கு எதிராக பிரச்சாரம் – பட்டாபிராம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, August 20, 2014 20:48

திருவள்ளூர் மாவட்டம் பட்டாபிராம் கிளையில் கடந்த 07-08-2014 அன்று ஷிர்கிற்கு எதிராக பிரச்சாரம் செய்து ஷிர்க்கான பொருட்கள் அகற்றப்பட்டது…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்