‘ஜமாஅத் நிகழ்ச்சிகள்’

“செவியேற்போம்! கட்டுப்படுவோம்!!” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – கீழக்கரை தெற்கு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, November 28, 2015 18:46

சொற்பொழிவு தலைப்பு: செவியேற்போம்! கட்டுப்படுவோம்!!உரையாற்றியவர்: சகோ. அபுபக்கர் Miscமண்டபம்/மர்கஸ்: மர்கஸ்நிகழ்ச்சி தேதி: 23.112015கிளை: கீழக்கரை தெற்குநிகழ்ச்சி புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு / ஃபோட்டோவில் பின்புரம் உள்ளது.” பேனர் தஃவா – மாவட்டம் சார்பாக‌

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, November 28, 2015 18:45

தலைப்பு: ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு / ஃபோட்டோவில் பின்புரம் உள்ளது.எண்ணிக்கை: 15மொத்த அடி: 187.5நிகழ்ச்சி தேதி: 14/11/2015கிளை: மாவட்டம் சார்பாக‌புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“இணைவைப்பு” தெருமுனைப் பிரச்சாரம் – பாளையங்கோட்டை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, November 28, 2015 18:44

சொற்பொழிவு தலைப்பு: இணைவைப்புஉரையாற்றியவர்: அப்துர் ரஹீம், அப்துல்லாஹ்நிகழ்ச்சி தேதி: 15.11.2015கிளை: பாளையங்கோட்டைநிகழ்ச்சி புகைப்படம்: எத்தனை இடங்கள்: 5...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“நபிகள் நாயகம் வரலாறு” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – ரஹ்மத் நகர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, November 28, 2015 18:43

சொற்பொழிவு தலைப்பு: நபிகள் நாயகம் வரலாறுஉரையாற்றியவர்: ரஹீம்மண்டபம்/மர்கஸ்: மர்கஸ்நிகழ்ச்சி தேதி: 16/11/15கிளை: ரஹ்மத் நகர்நிகழ்ச்சி புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“செயல்வீரர்கள் கூட்டம் ” பேனர் தஃவா – மாவட்டம் சார்பாக‌

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, November 28, 2015 18:43

தலைப்பு: செயல்வீரர்கள் கூட்டம்எண்ணிக்கை: 4மொத்த அடி: 160நிகழ்ச்சி தேதி: 13/11/2015கிளை: மாவட்டம் சார்பாக‌புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“உணர்வு” நூல் விநியோகம் – விகேபுரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, November 28, 2015 18:42

நூல் தலைப்பு: உணர்வுஎண்ணிக்கை: 15மொத்த தொகை: 150நிகழ்ச்சி தேதி: 16/11/15கிளை: விகேபுரம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“செயல்வீரர்கள் கூட்டம் ” போஸ்டர் தஃவா – மாவட்டம் சார்பாக‌

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, November 28, 2015 18:40

போஸ்டர் தலைப்பு: செயல்வீரர்கள் கூட்டம்போஸ்டர் எண்ணிக்கை: 100நிகழ்ச்சி தேதி: 12/11/2015கிளை: மாவட்டம் சார்பாக‌புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“உணர்வு” நூல் விநியோகம் – டவுண்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, November 28, 2015 18:39

நூல் தலைப்பு: உணர்வுஎண்ணிக்கை: 10மொத்த தொகை: 100நிகழ்ச்சி தேதி: 27-11-15கிளை: டவுண்நிகழ்ச்சி புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு வாகன ஸ்டிக்கர்” பேனர் தஃவா – செம்பனார்கோவில்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, November 28, 2015 18:39

தலைப்பு: ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு வாகன ஸ்டிக்கர்எண்ணிக்கை: 300மொத்த அடி: 00நிகழ்ச்சி தேதி: 05/11/2015கிளை: செம்பனார்கோவில்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு” பேனர் தஃவா – பொறையார்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, November 28, 2015 18:29

தலைப்பு: ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடுஎண்ணிக்கை: 1மொத்த அடி: 28நிகழ்ச்சி தேதி: 01.11.2015கிளை: பொறையார்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்