‘ஜமாஅத் நிகழ்ச்சிகள்’

நூல் விநியோகம் - பஹ்ரைன் மண்டலம்

நூல் விநியோகம் – பஹ்ரைன் மண்டலம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, May 4, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் பஹ்ரைன் மண்டலம் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 23/04/2016 அன்று நூல் விநியோகம் செய்யப்பட்டது. தலைப்பு: குற்றச்சாட்டுகளும் பதில்களும்,மனிதனுக்கு ஏற்ற மார்கம்,அர்தமுள்ள இஸ்லாம் மொத்த...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
தனி நபர் தஃவா - திருபுவனை

தனி நபர் தஃவா – திருபுவனை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, May 4, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் பாண்டிச்சேரி மாவட்டம் திருபுவனை கிளை சார்பாக கடந்த 26/04/2016 அன்று தனி நபர் தஃவா நடைபெற்றது. எதை பற்றி: தொழுகை நபர் எண்ணிக்கை:...

, மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நூல் விநியோகம் - ரஹ்மத் நகர்

நூல் விநியோகம் – ரஹ்மத் நகர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, May 4, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் நெல்லை கிழக்கு மாவட்டம் ரஹ்மத் நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 22/04/2016 அன்று நூல் விநியோகம் செய்யப்பட்டது. அதன் விபரம் பின் வருமாறு:...

, மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
தனி நபர் தஃவா - பாலவாக்கம்

தனி நபர் தஃவா – பாலவாக்கம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, May 4, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் பாலவாக்கம் கிளை சார்பாக கடந்த 26/04/2016 அன்று தனி நபர் தஃவா நடைபெற்றது. எதை பற்றி: தொழுகையின் அவசியம்...

, மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
தனி நபர் தஃவா - நெல்லை மேற்கு

தனி நபர் தஃவா – நெல்லை மேற்கு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, May 4, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் நெல்லை மேற்கு மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 27/04/2016 அன்று தனி நபர் தஃவா நடைபெற்றது. எதை பற்றி: தொமுகை நபர் எண்ணிக்கை: 5...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
திருக்குர்ஆன் வழங்குதல் - நங்கநல்லூர்கீழ்கட்டளை

திருக்குர்ஆன் வழங்குதல் – நங்கநல்லூர்கீழ்கட்டளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, May 4, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் காஞ்சி மேற்கு மாவட்டம் நங்கநல்லூர்கீழ்கட்டளை கிளை சார்பாக கடந்த 27/04/2016 அன்று திருக்குர்ஆன் வழங்குதல் நடைபெற்றது. வாங்கியவர் பெயர்(கள்): சந்திரசேகர் எண்ணிககை: 1...

, மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
போஸ்டர் தஃவா - காரம்பாக்கம்

போஸ்டர் தஃவா – காரம்பாக்கம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, May 4, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் திருவள்ளூர் மேற்கு மாவட்டம் காரம்பாக்கம் கிளை சார்பாக கடந்த 28/04/2016 அன்று போஸ்டர் தஃவா செய்யப்பட்டது. தலைப்பு: உணர்வு போஸ்டர் எண்ணிக்கை: 5...

, மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
திருக்குர்ஆன் வழங்குதல் - ஜாம்பஜார்

திருக்குர்ஆன் வழங்குதல் – ஜாம்பஜார்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, May 4, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் தென் சென்னை மாவட்டம் ஜாம்பஜார் கிளை சார்பாக கடந்த 23/04/2016 அன்று திருக்குர்ஆன் வழங்குதல் நடைபெற்றது. அதன் விபரம் பின் வருமாறு: வாங்கியவர்...

, மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
தனி நபர் தஃவா - இராயபுரம்

தனி நபர் தஃவா – இராயபுரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, May 4, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் வடசென்னை மாவட்டம் இராயபுரம் கிளை சார்பாக கடந்த 20/04/2016 அன்று தனி நபர் தஃவா நடைபெற்றது. அதன் விபரம் பின் வருமாறு: எதை...

, மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
தனி நபர் தஃவா - கோட்டார்

தனி நபர் தஃவா – கோட்டார்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, May 4, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் கோட்டார் கிளை சார்பாக கடந்த 21/04/2016 அன்று தனி நபர் தஃவா நடைபெற்றது. அதன் விபரம் பின் வருமாறு: எதை...

, மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்