ஜமாஅத் நிகழ்ச்சிகள்

ஜமாஅத் நிகழ்ச்சிகள்

தெருமுனைப் பிரச்சாரம் – திருமறைநகர்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கோவை(தெற்கு) மாவட்டம் திருமறைநகர் கிளை சார்பாக கடந்த 08/02/2017 அன்று தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. தலைப்பு: மரணத்தில் மனிதனின் நிலை...

தெருமுனைப் பிரச்சாரம் – திருமறைநகர்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கோவை(தெற்கு) மாவட்டம் திருமறைநகர் கிளை சார்பாக கடந்த 09/02/2017 அன்று தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. தலைப்பு: மரணத்தை நினைவு கூறுவோம்...

தெருமுனைப் பிரச்சாரம் – முக்கணாமலைப்பட்டி

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் முக்கணாமலைப்பட்டி கிளை சார்பாக கடந்த 02/05/2017 அன்று தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. தலைப்பு: மதுவின் தீமைகள் உரையாற்றியவர்:...

தனி நபர் தஃவா – கொளத்தூர்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் வடசென்னை மாவட்டம் கொளத்தூர் கிளை சார்பாக கடந்த 19/01/2017 அன்று தனி நபர் தஃவா நடைபெற்றது. எதை பற்றி: குர்ஆன்...

தனி நபர் தஃவா – செனைய்யா

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் ஜித்தா மண்டலம் மாவட்டம் செனைய்யா கிளை சார்பாக கடந்த 03/02/2017 அன்று தனி நபர் தஃவா நடைபெற்றது. எதை பற்றி:...

போஸ்டர் தஃவா – வண்டிமேடு கிளை

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் விழுப்புரம் கிழக்கு மாவட்டம் வண்டிமேடு கிளை கிளை சார்பாக கடந்த 21/01/2017 அன்று போஸ்டர் தஃவா செய்யப்பட்டது. தலைப்பு: பிட்்டா...

போஸ்டர் தஃவா – முக்கணாமலைப்பட்டி

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் முக்கணாமலைப்பட்டி கிளை சார்பாக கடந்த 22/01/2017 அன்று போஸ்டர் தஃவா செய்யப்பட்டது. தலைப்பு: பீடாவை தடை செய்...

நோட்டிஸ் விநியோகம் – அம்மாபட்டிணம்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அம்மாபட்டிணம் கிளை சார்பாக கடந்த 29/01/2017 அன்று நோட்டிஸ் விநியோகம் செய்யப்பட்டது. தலைப்பு: மது ஒழிப்பு எண்ணிக்கை:...

தனி நபர் தஃவா – வண்டிமேடு கிளை

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் விழுப்புரம் கிழக்கு மாவட்டம் வண்டிமேடு கிளை கிளை சார்பாக கடந்த 31/01/2017 அன்று தனி நபர் தஃவா நடைபெற்றது. எதை...

நோட்டிஸ் விநியோகம் – வண்டிமேடு கிளை

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் விழுப்புரம் கிழக்கு மாவட்டம் வண்டிமேடு கிளை கிளை சார்பாக கடந்த 03/02/2017 அன்று நோட்டிஸ் விநியோகம் செய்யப்பட்டது. தலைப்பு: அல்்...