‘ஜமாஅத் நிகழ்ச்சிகள்’

“இனைவைப்பு (பெண்கள் குழு தாவா)” தனி நபர் தஃவா – அறந்தாங்கி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, February 13, 2016 12:51

தஃவா செய்யப்பட்ட தலைப்பு: இனைவைப்பு (பெண்கள் குழு தாவா)நிகழ்ச்சி தேதி: 19/01/2016கிளை: அறந்தாங்கி கிளைநிகழ்ச்சி புகைப்படம்: தஃவா செய்யப்பட்ட நபர்கள்: 200...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” இணைவைப்பு பொருட்கள் அகற்றம் – அறந்தாங்கி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, February 11, 2016 21:32

அகற்றப்பட்ட பொருள்: த்தகடு,சோது கற்றாலை , படிகாரக்கல் , தேங்காய் துணி , கருப்பு கயிறு , தர்ஹா துணிநிகழ்ச்சி தேதி: 19/01/2016கிளை: அறந்தாங்கி கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“இணைவைததல் பெரும் பாவம் (கண்காட்சி & தெருமுனைக் கூட்டம்)” தெருமுனைப் பிரச்சாரம் – தொணடி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, February 11, 2016 21:31

சொற்பொழிவு தலைப்பு: இணைவைததல் பெரும் பாவம் (கண்காட்சி & தெருமுனைக் கூட்டம்)உரையாற்றியவர்: சகோ. அஜாருதீன்நிகழ்ச்சி தேதி: 18.01.2016கிளை: தொணடிநிகழ்ச்சி புகைப்படம்: எத்தனை இடங்கள்: 1...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” ஸ்டிக்கர் தஃவா – பேகம்பூர்கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, February 11, 2016 21:31

தலைப்பு: 30எண்ணிக்கை: 30மொத்த மதிப்பு: 90நிகழ்ச்சி தேதி: 19/1/16கிளை: பேகம்பூர்கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” இணைவைப்பு பொருட்கள் அகற்றம் – பேகம்பூர்கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, February 11, 2016 21:31

அகற்றப்பட்ட பொருள்: படிகாரகல்,தர்ஹாபடங்கள், தகடு தாயத்து போன்றவை நாராயணன் தோட்டம் பகுதியில் வீடுவீடாக தாவா செய்யப்பட்டு கலற்றப்பட்டதுநிகழ்ச்சி தேதி: 19/1/16கிளை: பேகம்பூர்கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” கிராம மக்களிடம் தஃவா – பேகம்பூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, February 11, 2016 21:30

எத்தனை கிராமம்: நாரயணன் தோட்டம் குதியில் 50 க்கும் மேற்பட்ட வீடுகளில் தாவா செய்யப்பட்டதுஎதை பற்றி: " ஷிர்க் ஒரு மாபாதக செயல் "கிளை: பேகம்பூர் கிளைநிகழ்ச்சி...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு ஏன்? எதற்கு?” தெருமுனைப் பிரச்சாரம் – எக்ககுடி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, February 11, 2016 21:29

சொற்பொழிவு தலைப்பு: ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு ஏன்? எதற்கு?உரையாற்றியவர்: சகோ. நஸ்ருதீன்நிகழ்ச்சி தேதி: 10.01.2016கிளை: எக்ககுடிநிகழ்ச்சி புகைப்படம்: எத்தனை இடங்கள்: 1...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” ஸ்டிக்கர் தஃவா – செல்வபுரம் தெற்கு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, February 11, 2016 21:28

தலைப்பு: 100எண்ணிக்கை: 100மொத்த மதிப்பு: 600நிகழ்ச்சி தேதி: 18/1/16கிளை: செல்வபுரம் தெற்குபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“இனைவைப்பு பெரும்பாவமே ” நூல் விநியோகம் – முஸலிம்காலணி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, February 11, 2016 21:25

நூல் தலைப்பு: இனைவைப்பு பெரும்பாவமேஎண்ணிக்கை: 300மொத்த தொகை: 6000நிகழ்ச்சி தேதி: 18/1/16கிளை: முஸலிம்காலணிநிகழ்ச்சி புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு” தனி நபர் தஃவா – மதுக்கரை மேட்டாங்காடு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, February 11, 2016 21:24

தஃவா செய்யப்பட்ட தலைப்பு: ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடுநிகழ்ச்சி தேதி: 18/1/16கிளை: மதுக்கரை மேட்டாங்காடுநிகழ்ச்சி புகைப்படம்: தஃவா செய்யப்பட்ட நபர்கள்: 300...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்