‘ஜமாஅத் நிகழ்ச்சிகள்’

மறுமையில் மனிதனின் நிலை - N.H.ரோடு கிளை தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

மறுமையில் மனிதனின் நிலை – N.H.ரோடு கிளை தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, April 14, 2014 20:27

கோவை மாவட்டம் N.H.ரோடு கிளை சார்பாக கடந்த 06-04-2014 அன்று தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.ஜாகிர் உசேன் அவர்கள் ”மறுமையில் மனிதனின் நிலை” என்ற தலைப்பில்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நரகிலிருந்து தமது குடும்பத்தை காப்போம் - N.H.ரோடு கிளை தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

நரகிலிருந்து தமது குடும்பத்தை காப்போம் – N.H.ரோடு கிளை தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, April 14, 2014 20:27

கோவை மாவட்டம் N.H.ரோடு கிளை சார்பாக கடந்த 06-04-2014 அன்று தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.காஜா அவர்கள் ”நரகிலிருந்து தமது குடும்பத்தை காப்போம்” என்ற தலைப்பில்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
தொழுகையின் அவசியம் - வடலூர் கிளை பெண்கள் பயான்

தொழுகையின் அவசியம் – வடலூர் கிளை பெண்கள் பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, April 14, 2014 20:27

கடலூர் மாவட்டம் வடலூர் கிளை சார்பாக கடந்த 05-04-2014 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.யாஸீன்   அவர்கள் “தொழுகையின் அவசியம்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்……………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மாமனிதர் நபிகள் நாயகம் - மேட்டாங்காடு கிளை தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

மாமனிதர் நபிகள் நாயகம் – மேட்டாங்காடு கிளை தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, April 14, 2014 20:27

கோவை மாவட்டம் மேட்டாங்காடு கிளை சார்பாக கடந்த 06-04-2014 அன்று தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.அஜீஸ் அவர்கள் ”மாமனிதர் நபிகள் நாயகம்”  என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
தர்மம் - மேட்டாங்காடு கிளை பெண்கள் பயான்

தர்மம் – மேட்டாங்காடு கிளை பெண்கள் பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, April 14, 2014 20:26

கோவை மாவட்டம் மேட்டாங்காடு கிளை சார்பாக கடந்த 05-04-2014 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோதரி ஷிபானா அவர்கள் ”தர்மம்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
புதிய நூலகம் ஆரம்பம் – செம்மஞ்சேரி கிளை

புதிய நூலகம் ஆரம்பம் – செம்மஞ்சேரி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, April 14, 2014 20:26

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் செம்மஞ்சேரி கிளை சார்பாக கடந்த 07-04-2014 அன்று புதிய இஸ்லாமிய நூலகம் அமைக்கப்பட்டது…..…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
இணைவைத்தல் - கானத்தூர் கிளை மெகா போன் பிரச்சாரம்

இணைவைத்தல் – கானத்தூர் கிளை மெகா போன் பிரச்சாரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, April 14, 2014 20:26

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் கானத்தூர் கிளை சார்பாக கடந்த 06-04-2014 அன்று மெகா போன் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.சலிம் அவர்கள் “இணைவைத்தல்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
வள்ளலார் நகர் கிளை பயான்

வள்ளலார் நகர் கிளை பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, April 14, 2014 20:26

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் வள்ளலார் நகரில் கடந்த 07-06-2014 அன்று பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.அக்ரம் அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
வள்ளலார் நகர் கிளை பயான்

வள்ளலார் நகர் கிளை பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, April 14, 2014 20:25

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் வள்ளலார் நகரில் கடந்த 06-04-2014 அன்று பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.அக்ரம் அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மஹ்ளரில்மனிதனின் நிலை - செங்கல்பட்டு கிளை பயான்

மஹ்ளரில்மனிதனின் நிலை – செங்கல்பட்டு கிளை பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, April 14, 2014 20:25

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் செங்கல்பட்டு கிளை சார்பாக கடந்த 06-04-2014 அன்று பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.அக்ரமுல்லாஹ் அவர்கள்  ”மஹ்ளரில்மனிதனின் நிலை” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள். அல்ஹம்துலில்லாஹ்……………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்