‘ஜமாஅத் நிகழ்ச்சிகள்’

“பெண்களின் மார்க்க மாண்புகள்” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – விகேபுரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, November 28, 2015 18:53

சொற்பொழிவு தலைப்பு: பெண்களின் மார்க்க மாண்புகள்உரையாற்றியவர்: அல் இர்ஷாத் ஆலிமாமண்டபம்/மர்கஸ்: வீடுநிகழ்ச்சி தேதி: 15/11/15கிளை: விகேபுரம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“முன் மாதிரி பெண்கள்” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – டவுண்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, November 28, 2015 18:53

சொற்பொழிவு தலைப்பு: முன் மாதிரி பெண்கள்உரையாற்றியவர்: அலீ ரஹ்மாணிமண்டபம்/மர்கஸ்: மர்கஸ்நிகழ்ச்சி தேதி: 22-11-15கிளை: டவுண்நிகழ்ச்சி புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“நபிதோழிகளும் நமது நிலையம்” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – 33’வார்டு மேலப்பாளையம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, November 28, 2015 18:52

சொற்பொழிவு தலைப்பு: நபிதோழிகளும் நமது நிலையம்உரையாற்றியவர்: அல் இர்ஷாத் ஆலிமாமண்டபம்/மர்கஸ்: வீடுநிகழ்ச்சி தேதி: 21/11/2015கிளை: 33'வார்டு மேலப்பாளையம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“யூசுப்(அலை) வரலாறு தொடர்பயான்” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – டவுண்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, November 28, 2015 18:52

சொற்பொழிவு தலைப்பு: யூசுப்(அலை) வரலாறு தொடர்பயான்உரையாற்றியவர்: அலீ ரஹ்மானிமண்டபம்/மர்கஸ்: மர்கஸ்நிகழ்ச்சி தேதி: 16-11-15கிளை: டவுண்நிகழ்ச்சி புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“இறைப் பணியில் இளைஞர்களின் பங்கு.” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – 35′ வார்டு கிளை மேலப்பாளையம்.

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, November 28, 2015 18:51

சொற்பொழிவு தலைப்பு: இறைப் பணியில் இளைஞர்களின் பங்கு.உரையாற்றியவர்: பாஸித்மண்டபம்/மர்கஸ்: வீடுநிகழ்ச்சி தேதி: 15-11-15கிளை: 35' வார்டு கிளை மேலப்பாளையம்.நிகழ்ச்சி புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“கேள்வி-பதில் நிகழ்ச்சி” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – மேலப்பாளையம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, November 28, 2015 18:50

சொற்பொழிவு தலைப்பு: கேள்வி-பதில் நிகழ்ச்சிஉரையாற்றியவர்: மவ்லவி M.S.சுலைமான் பிர்தவ்ஸி (TNTJ மாநில செயலாளர் )மண்டபம்/மர்கஸ்: மர்கஸ்நிகழ்ச்சி தேதி: 16/11/2015கிளை: மேலப்பாளையம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“இப்ராஹீம் நபியின் வரலாறு” மெகா போன் பிரச்சாரம் – 32 வார்டு கிளை மேலப்பாளையம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, November 28, 2015 18:49

தலைப்பு: இப்ராஹீம் நபியின் வரலாறுஇடங்கள் எண்ணிக்கை: 1உரையாற்றிவர்(கள்): முஹைதீன்நிகழ்ச்சி தேதி: 11.11,2015கிளை: 32 வார்டு கிளை மேலப்பாளையம்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“பெண்களின் ஷிர்க் ஒழிப்பு பிரச்சாரம் & பிரமத தாவா செய்த பேனர்” பேனர் தஃவா – மாவட்டம் சார்பாக‌

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, November 28, 2015 18:49

தலைப்பு: பெண்களின் ஷிர்க் ஒழிப்பு பிரச்சாரம் & பிரமத தாவா செய்த பேனர்எண்ணிக்கை: 2மொத்த அடி: 56நிகழ்ச்சி தேதி: 14/11/2015கிளை: மாவட்டம் சார்பாக‌புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ஏகத்துவமும் இனைவைப்பும்” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – அம்பை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, November 28, 2015 18:48

சொற்பொழிவு தலைப்பு: ஏகத்துவமும் இனைவைப்பும்உரையாற்றியவர்: ஜலால்மண்டபம்/மர்கஸ்: மர்கஸ்நிகழ்ச்சி தேதி: 16.11.15கிளை: அம்பைநிகழ்ச்சி புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“அளிந்து போகும் நன்மைகள்” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – ஹபூப் கிளை சார்பாக மண்டல மர்ஹஸில் வைத்து நடைபெற்றது

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, November 28, 2015 18:47

சொற்பொழிவு தலைப்பு: அளிந்து போகும் நன்மைகள்உரையாற்றியவர்: ஆலாம் உசேன்மண்டபம்/மர்கஸ்: மர்கஸ்நிகழ்ச்சி தேதி: 27-11-2015கிளை: ஹபூப் கிளை சார்பாக மண்டல மர்ஹஸில் வைத்து நடைபெற்றதுநிகழ்ச்சி புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்