‘ஜமாஅத் நிகழ்ச்சிகள்’

தாங்கல் கிளை பெண்கள் பயான்

தாங்கல் கிளை பெண்கள் பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, April 16, 2014 17:12

திருவள்ளூர் மாவட்டம் தாங்கல் கிளையில் கடந்த 11-4-2014 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. பெண்கள் ஆர்வத்துடன் கலந்து கொண்டனர்....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
இறைவனே பாதுகாப்பவன் - பூந்தமல்லி முல்லாதோட்டம் கிளை பெண்கள் பயான்

இறைவனே பாதுகாப்பவன் – பூந்தமல்லி முல்லாதோட்டம் கிளை பெண்கள் பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, April 15, 2014 19:26

திருவள்ளூர் மாவட்டம் பூந்தமல்லி முல்லாதோட்டம் கிளை சார்பாக கடந்த 12-04-2014 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் ”இறைவனே பாதுகாப்பவன்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்…………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மானாமதுரை கிளை தஃவா

மானாமதுரை கிளை தஃவா

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, April 15, 2014 19:19

சிவகங்கை மாவட்டம் மானாமதுரை கிளை சார்பாக கடந்த 14-04-2014 அன்று தஃவா நடைபெற்றது……………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மானாமதுரை கிளை தஃவா

மானாமதுரை கிளை தஃவா

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, April 15, 2014 19:18

சிவகங்கை மாவட்டம் மானாமதுரை கிளை சார்பாக கடந்த 13-04-2014 அன்று  தஃவா நடைபெற்றது…………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மானாமதுரை கிளை தஃவா

மானாமதுரை கிளை தஃவா

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, April 15, 2014 19:07

சிவகங்கை மாவட்டம் மானாமதுரை கிளை சார்பாக கடந்த 15-04-2014 அன்று பிற சமய சகோதரர்களுக்கு இஸ்லாம் குறித்து தஃவா செய்யப்பட்டது………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
வந்தவாசி கிளை மாதாந்திர பெண்கள் பயான்

வந்தவாசி கிளை மாதாந்திர பெண்கள் பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, April 15, 2014 18:19

திருவண்ணாமலை மாவட்டம் வந்தவாசி கிளை சார்பாக கடந்த13-04-2014 அன்று மாதாந்திர பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோதரி ரிஹானா அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
சுவர்கத்துக்கு நுழையும் வழிகள் - பொள்ளாச்சி கிளை பயான்

சுவர்கத்துக்கு நுழையும் வழிகள் – பொள்ளாச்சி கிளை பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, April 14, 2014 20:32

கோவை மாவட்டம் பொள்ளாச்சி கிளையில் கடந்த 06-04-2014 அன்று பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.சாதிக் அலி  அவர்கள் ”சுவர்கத்துக்கு நுழையும் வழிகள்” என்ற தலைபில் உரையாற்றினார்கள்…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
விதியை நம்புதல் - காந்தல் கிளை பெண்கள் பயான்

விதியை நம்புதல் – காந்தல் கிளை பெண்கள் பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, April 14, 2014 20:32

நீலகிரி மாவட்டம் காந்தல் கிளையில் கடந்த  06-04-2014 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.செய்யது அவர்கள் “விதியை நம்புதல்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்……………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
இஸ்லாமிய பெண்களின் நிலை - சிட்கோ கிளை பெண்கள் பயான்

இஸ்லாமிய பெண்களின் நிலை – சிட்கோ கிளை பெண்கள் பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, April 14, 2014 20:31

திருப்பூர் மாவட்டம் சிட்கோ (முதலிபாளையம்) கிளை சார்பாக கடந்த 06-04-2014 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோதரி ரஹ்மத்நிஷா அவர்கள் “இஸ்லாமிய பெண்களின் நிலை” என்ற...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
இறையச்சம் தரும் அமல்கள் - பொன்விழா நகர் கிளை பெண்கள் பயான்

இறையச்சம் தரும் அமல்கள் – பொன்விழா நகர் கிளை பெண்கள் பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, April 14, 2014 20:27

கோவை மாவட்டம் பொன்விழா நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 05-04-2014 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோதரி யாஸ்மின் அவர்கள் ”இறையச்சம் தரும் அமல்கள்” என்ற...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்