‘ஜமாஅத் நிகழ்ச்சிகள்’

மாற்றுமத தாவா - கடையநல்லூர் மதினா நகர் கிளை

மாற்றுமத தாவா – கடையநல்லூர் மதினா நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, August 29, 2015 17:40

நெல்லை மேற்கு மாவட்டம் கடையநல்லூர் மதினா நகர் கிளை சார்பாக 20.08.2015 அன்று மாற்றுமத சகோதரர் நான்கு (4) நபர்களுக்கு தாவா செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பெண்கள் பயான் - கடையநல்லூர் மதினா நகர் கிளை

பெண்கள் பயான் – கடையநல்லூர் மதினா நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, August 29, 2015 17:37

நெல்லை மேற்கு மாவட்டம் கடையநல்லூர் மதினா நகர் கிளை சார்பாக 20.08.2015 அன்று பெண்கள் பயான் செய்யப்பட்டது. ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மாற்று மத தாவா - கடையநல்லூர் மதினா நகர் கிளை

மாற்று மத தாவா – கடையநல்லூர் மதினா நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, August 29, 2015 17:36

நெல்லை மேற்கு மாவட்டம் கடையநல்லூர் மதினா நகர் கிளை சார்பாக 19-08-2015 அன்று பிற மத சகோதரர்கள் நான்கு (4) நபர்களுக்கு “வருமுன் உரைத்த இஸ்லாம்” மற்றும்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பெண்கள் பயான் - ஏர்போர்ட் கிளை

பெண்கள் பயான் – ஏர்போர்ட் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, August 29, 2015 17:29

திருச்சி மாவட்டம் ஏர்போர்ட் கிளை சார்பாக 23/08/2015 அன்று ஸ்டார் நகரில் நடத்த பட்ட பெண்கள் பயானில் அல் பயினாஹ் பெண் தாயி அவர்கள் ” ஜனாசாவின் சட்டங்கள் ”என்ற தலைப்பில்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மெகாபோன் பிரச்சாரம் - செந்தண்ணீர்புரம் கிளை

மெகாபோன் பிரச்சாரம் – செந்தண்ணீர்புரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, August 29, 2015 17:26

திருச்சி மாவட்டம் செந்தண்ணீர்புரம் கிளை சார்பாக  03-08-2015 அன்று மெகாபோன் பிரச்சாரம் செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மெகாபோன் பிரச்சாரம் - சிங்காரத்தோப்பு கிளை

மெகாபோன் பிரச்சாரம் – சிங்காரத்தோப்பு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, August 29, 2015 17:16

திருச்சி மாவட்டம் சிங்காரத்தோப்பு கிளை சார்பாக 22/08/2015 அன்று மெகாபோன் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பயான் - தர்கா & வள்ளுவநகர் கிளை

பயான் – தர்கா & வள்ளுவநகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, August 29, 2015 17:11

திருச்சி மாவட்டம் தர்கா & வள்ளுவநகர் கிளை சார்பாக 23-08-2015 அன்று மஃரிப் தொழுகைக்கு பின் பயான் நடைபெற்றது. அதில் சகோ மன்சூர் உரையாற்றினார்கள்....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
அண்ணா நகர் கிளை - தாவா

அண்ணா நகர் கிளை – தாவா

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, August 29, 2015 17:08

தருமபுரி மாவட்டம் அண்ணா நகர் கிளையி சார்பாக 22.08.2015 அன்று சகோதரருக்கு தாவா செய்யப்பட்டு புத்தகம் வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
அண்ணா நகர் கிளை - தாவா

அண்ணா நகர் கிளை – தாவா

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, August 29, 2015 17:06

தருமபுரி மாவட்டம் அண்ணா நகர் கிளையின் சார்பாக 19.08.2015 அன்று சகோதரருக்கு தாவா செய்யப்பட்டு புத்தகம் மற்றும் திருக்குரான்  வழங்கப்பட்டது. ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
அண்ணா நகர் கிளை - தாவா

அண்ணா நகர் கிளை – தாவா

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, August 29, 2015 17:04

தருமபுரி மாவட்டம் அண்ணா நகர் கிளையின் சார்பாக 19.08.2015 அன்று ஒரு சகோதரருக்கு தாவா செய்யப்பட்டு புத்தகம் மற்றும் திருக்குரான்  வழங்கப்பட்டது. ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்