‘ஜமாஅத் நிகழ்ச்சிகள்’

 மாவட்ட தர்பியா - சிவகங்கை மாவட்டம்

மாவட்ட தர்பியா – சிவகங்கை மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, January 29, 2015 16:32

சிவகங்கை மாவட்டம் சார்பாக 25-1-15 அன்று மாவட்ட தர்பியா நடைப்பெற்றது. இதில் 5 கிளைகாள் கலந்து கொண்டான. இதில் தாஹா அவர்கள் கொள்கை உறுதி என்ற தலைப்பிலும்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
திருக்குரான் விநியோகம் - காரைக்குடி கிளை

திருக்குரான் விநியோகம் – காரைக்குடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, January 29, 2015 16:26

சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடி கிளை சார்பாக 25-1-15 அன்று இரத்த தான முகாமில் கலந்து கொண்ட பிற சமய சகோதரர்கள் 15திருக்குரான் தமிழக்கம் மற்றும் முஸ்லிம்கள் திவிராவாதிகள்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
குரான் வகுப்பு - சிவகங்கை கிளை

குரான் வகுப்பு – சிவகங்கை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, January 29, 2015 16:24

சிவகங்கை மாவட்டம் சிவகங்கை கிளை சார்பாக 27-1-2015 அன்று குரான் வகுப்பு நடைபெற்றது ....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பெண்கள் பயான் - புதுவயல் கிளை

பெண்கள் பயான் – புதுவயல் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, January 29, 2015 16:21

சிவகங்கை மாவட்டம் புதுவயல் கிளை சார்பாக 24-1-15 அன்று பெண்கள் பயான் நடைப்பெற்றது இதில் சகோ ஜீப்ரில் அவர்கள் உரையாற்றினார். ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
தெருமுனைக்கூட்டம் - புதுவயல் கிளை

தெருமுனைக்கூட்டம் – புதுவயல் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, January 29, 2015 16:19

சிவகங்கை மாவட்டம் புதுவயல் கிளை சார்பாக 23-1-15 அன்று தெருமுனைக்கூட்டம் நடைப்பெற்றது. இதில் சகோ ஜீப்ரில் அவர்கள் உரையாற்றினார். ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
குர்ஆன் வகுப்பு - வில்லாபுரம் கிளை

குர்ஆன் வகுப்பு – வில்லாபுரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, January 29, 2015 16:17

மதுரை மாவட்டம் வில்லாபுரம் கிளை சார்பாக 29-1-15 அன்று குர்ஆன் வகுப்பு நடைபெற்றது. இதில் தீன் உரை நிகழ்த்தினார்....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
தெருமுனை பயான் - சாரமேடு கிளை

தெருமுனை பயான் – சாரமேடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, January 29, 2015 16:16

கோவை மாவட்டம் சாரமேடு கிளை சார்பாக 28-01-2௦15 அன்று  பிஸ்மி நகரில் வைத்து தெருமுனை பயான் நடைப்பெற்றது. இதில் பேய்,பிசாசு என்ற தலைப்பில் சகோதரர் சிராஜுதீன் அவர்கள்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நான் முஸ்லிம் தாவா - பல்லாவரம் கிளை

நான் முஸ்லிம் தாவா – பல்லாவரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, January 29, 2015 16:14

காஞ்சி மேற்கு மாவட்டம் பல்லாவரம் கிளை சார்பாக 25-01-2015 அன்று நான் முஸ்லிம் தெரு தாவா நடைபெற்றது ....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பயான் - கம்பூர் கிளை

பயான் – கம்பூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, January 29, 2015 16:09

திருவாரூர் மாவட்டம் கம்பூர் கிளை சார்பாக 28-1-2015 அன்று படைத்தவனிடம் பாவமன்னிப்பு தேடுவோம். என்றத் தலைப்பில் சகோ செய்யது அவர்கள் உரை நிகழ்த்தினார்கள்....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பெற்றோரை பேணுவோம் - சிதம்பரம் கிளை பெண்கள் பயான்

பெற்றோரை பேணுவோம் – சிதம்பரம் கிளை பெண்கள் பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, January 29, 2015 15:54

கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரம் கிளை சார்பாக கடந்த 27-01-2015 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.தாவூத் கைசர் அவர்கள் “பெற்றோரை பேணுவோம்” என்ற தலைப்பில் உரை...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்