‘ஜமாஅத் நிகழ்ச்சிகள்’

” “வணக்கம் அல்லாஹ் ஒருவனுக்கே “” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – தூத்துக்குடி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, February 13, 2016 19:07

சொற்பொழிவு தலைப்பு: "வணக்கம் அல்லாஹ் ஒருவனுக்கே "உரையாற்றியவர்: அப்துல் கஃபூர் மிஸ்பாஹிமண்டபம்/மர்கஸ்: மர்கஸ்நிகழ்ச்சி தேதி: 19-01-2016கிளை: தூத்துக்குடிநிகழ்ச்சி புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” இணைவைப்பு பொருட்கள் அகற்றம் – தேவகோட்டை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, February 13, 2016 19:06

அகற்றப்பட்ட பொருள்: கற்றாலைநிகழ்ச்சி தேதி: 19.01.16கிளை: தேவகோட்டைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” இணைவைப்பு பொருட்கள் அகற்றம் – தேவகோட்டை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, February 13, 2016 19:06

அகற்றப்பட்ட பொருள்: தர்ஹா படம்நிகழ்ச்சி தேதி: 19.01.16கிளை: தேவகோட்டைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” இணைவைப்பு பொருட்கள் அகற்றம் – தேவகோட்டை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, February 13, 2016 19:05

அகற்றப்பட்ட பொருள்: எழமிச்சை உருண்டைநிகழ்ச்சி தேதி: 19.01.16கிளை: தேவகோட்டைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு” பேனர் தஃவா – தேவகோட்டை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, February 13, 2016 12:58

தலைப்பு: ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடுஎண்ணிக்கை: ஆறு இடம்மொத்த அடி: 10*6நிகழ்ச்சி தேதி: 18.01.16கிளை: தேவகோட்டைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு ” நோட்டிஸ் விநியோகம் – மானாமதுரை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, February 13, 2016 12:58

நோட்டிஸ் தலைப்பு: ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடுநோட்டிஸ் எண்ணிக்கை: ஐம்பதுநிகழ்ச்சி தேதி: 19.01.16கிளை: மானாமதுரைநிகழ்ச்சி புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ஒன்று” பிறசமயத்தவர்களிடம் தஃவா – மானாமதுரை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, February 13, 2016 12:57

எத்தனை நபர்கள்: ஒன்றுதலைப்பு: இஸ்லாத்தில் இல்லை மூட நம்பிக்கைநிகழ்ச்சி தேதி: 19.01.16கிளை: மானாமதுரைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” இணைவைப்பு பொருட்கள் அகற்றம் – தேவகோட்டை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, February 13, 2016 12:57

அகற்றப்பட்ட பொருள்: தகடுநிகழ்ச்சி தேதி: 19.01.16கிளை: தேவகோட்டைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு ஏன்” தனி நபர் தஃவா – திருப்பத்தூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, February 13, 2016 12:57

தஃவா செய்யப்பட்ட தலைப்பு: ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு ஏன்நிகழ்ச்சி தேதி: 19.01.16கிளை: திருப்பத்தூர்நிகழ்ச்சி புகைப்படம்: தஃவா செய்யப்பட்ட நபர்கள்: தெரு முழவதும்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ஷிர்க் பெரும் பாவம்” தனி நபர் தஃவா – தேவகோட்டை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, February 13, 2016 12:56

தஃவா செய்யப்பட்ட தலைப்பு: ஷிர்க் பெரும் பாவம்நிகழ்ச்சி தேதி: 18.01.16கிளை: தேவகோட்டைநிகழ்ச்சி புகைப்படம்: தஃவா செய்யப்பட்ட நபர்கள்: வீடு வீடாக...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்