‘ஜமாஅத் நிகழ்ச்சிகள்’

பெற்றோரை பேணுதல் - ஏர்போர்ட் கிளை சிறுவர்களுக்கான தர்பியா

பெற்றோரை பேணுதல் – ஏர்போர்ட் கிளை சிறுவர்களுக்கான தர்பியா

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, December 17, 2014 9:13

திருச்சி மாவட்டம் ஏர்போர்ட் கிளை சார்பாக  கடந்த 30-11-2014 அன்று சிறுவர்களுக்கான தர்பியா நடைபெற்றது. இதில் சகோதரர் கனி அவர்கள் “பெற்றோரை பேணுதல்” என்ற தலைப்பில் உரை நிகழ்த்தினார்கள்.  மேலும்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
வரதட்சணை - ஏர்போர்ட் கிளை தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

வரதட்சணை – ஏர்போர்ட் கிளை தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, December 17, 2014 9:08

திருச்சி மாவட்டம் ஏர்போர்ட் கிளை சார்பாக கடந்த 30-11-2014 அன்று தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.பாட்ஷா அவர்கச்ள் ”வரதட்சணை” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள். அல்ஹம்துலில்லாஹ்……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
வரதட்சனை - ஏர்போர்ட் கிளை தெருமுனைப் பிரசாரம்

வரதட்சனை – ஏர்போர்ட் கிளை தெருமுனைப் பிரசாரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, December 17, 2014 9:05

திருச்சி மாவட்டம் ஏர்போர்ட் கிளை சார்பாக கடந்த 01-12-2014 அன்று தெருமுனைப் பிரசாரம் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.பாட்ஷா அவர்கள் “வரதட்சனை”  என்ற தலைப்பிலும் சகோ.கனி அவர்கள் “மூடநம்பிக்கை”...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மறுமை - ஏர்போர்ட் கிளை தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

மறுமை – ஏர்போர்ட் கிளை தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, December 17, 2014 9:02

திருச்சி மாவட்டம் ஏர்போர்ட் கிளை சார்பாக கடந்த 02-12-2014 அன்று தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.பாட்ஷா  அவர்கள் “மறுமை”  என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள். அல்ஹம்துலில்லாஹ்……………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மனிதநேயம் - ஏர்போர்ட் கிளை தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

மனிதநேயம் – ஏர்போர்ட் கிளை தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, December 17, 2014 8:09

திருச்சி மாவட்டம் ஏர்போர்ட் கிளை சார்பாக கடந்த 03-12-2014 அன்று தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது.இதில்  சகோ.பாட்ஷா அவர்கள் “மனிதநேயம்”  என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள். அல்ஹம்துலில்லாஹ்………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
வாராந்திர குர்ஆன் வகுப்பு -  வரகனேரி கிளை

வாராந்திர குர்ஆன் வகுப்பு – வரகனேரி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, December 17, 2014 8:08

திருச்சி மாவட்டம் வரகனேரி கிளை சார்பாக கடந்த 04-12-2014 அன்று வாராந்திர குர்ஆன் வகுப்பு நடைபெற்றது. இதில் சகோ.மன்சூர் அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்…………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஒழுக்கம் - சிந்தாமணி தெப்பகுளம் கிளை பெண்கள் பயான்

ஒழுக்கம் – சிந்தாமணி தெப்பகுளம் கிளை பெண்கள் பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, December 17, 2014 7:58

திருச்சி மாவட்டம் சிந்தாமணி தெப்பகுளம் கிளை சார்பாக கடந்த 05-12-2014 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் ”ஒழுக்கம்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்……………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
சமயபுரம் கிளை பெண்கள் பயான்

சமயபுரம் கிளை பெண்கள் பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, December 17, 2014 7:53

திருச்சி மாவட்டம் சமயபுரம் கிளை  சார்பாக கடந்த 05-12-2014 அண்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோதரி ஷகிலா பானு அவர்கள் உரையாற்றினார்கள். அல்ஹம்துலில்லாஹ்!!………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
தாவூத் நபி வரலாறு - சங்கிலியாண்டபுரம் கிளை வாராந்திர பெண்கள் பயான்

தாவூத் நபி வரலாறு – சங்கிலியாண்டபுரம் கிளை வாராந்திர பெண்கள் பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, December 17, 2014 7:23

திருச்சி மாவட்டம் சங்கிலியாண்டபுரம் கிளை சார்பாக கடந்த 04-12-2014 அன்று வாராந்திர பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் அப்சான அவர்கள் ”தாவூத் நபி வரலாறு” என்ற தலைப்பில்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
இறுதி பேருரை - சங்கிலியாண்டபுரம் கிளை வாராந்திர பெண்கள் பயான்

இறுதி பேருரை – சங்கிலியாண்டபுரம் கிளை வாராந்திர பெண்கள் பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, December 17, 2014 7:21

திருச்சி மாவட்டம்  சங்கிலியாண்டபுரம் கிளை சார்பாக கடந்த 04-12-2014 அன்று வாராந்திர பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது . இதில்  பைரோஸ் அவர்கள் ”இறுதி பேருரை”  என்ற தலைப்பில்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்