‘ஜமாஅத் நிகழ்ச்சிகள்’

இளைஞர் பயான் - மேலப்பாளையம் 29 வார்டு கிளை

இளைஞர் பயான் – மேலப்பாளையம் 29 வார்டு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, July 29, 2015 15:49

நெல்லை கிழக்கு மாவட்டம் மேலப்பாளையம் 29 வார்டு கிளை சார்பாக  15.07.15 அன்று  லுஹர் தொழுகையை தொடர்ந்து மஸ்ஜித் ஸலாமில் சிறப்பு பயான் நடைபெற்றது. இச்சிறப்புப் பயானில்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
சிறப்பு பயான் - மேலப்பாளையம் கிளை

சிறப்பு பயான் – மேலப்பாளையம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, July 29, 2015 15:47

நெல்லை கிழக்கு மாவட்டம் மேலப்பாளையம் கிளை சார்பாக 14.07.2015 அன்று மஸ்ஜிதுர் ரஹ்மானில் இரவுத் தொழுகைக்கு பிறகு சிறப்பு பயான் நடைபெற்றது.இதில் மவ்லவி ஷம்சுல்லுஹா ரஹ்மானி அவர்கள்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
சிறப்பு பயான் - மேலப்பாளையம் 29 வார்டு கிளை

சிறப்பு பயான் – மேலப்பாளையம் 29 வார்டு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, July 29, 2015 15:45

நெல்லை கிழக்கு மாவட்டம் மேலப்பாளையம் 29 வார்டு கிளை சார்பாக 15.07.2015 அன்று பஜர் தொழுகையை தொடர்ந்து மஸ்ஜிதுஸ்ஸலாமில் வைத்து சிறப்பு பயான் நடைபெற்றது. இச்சிறப்புப் பயானில்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பயான் - சேரன்மாதேவி கிளை

பயான் – சேரன்மாதேவி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, July 29, 2015 15:43

நெல்லை கிழக்கு மாவட்டம் சேரன்மாதேவி கிளை சார்பாக 14/07/2015 அன்று மக்ரிப் தொழுகைக்கு பின் “நற்பண்புகள்” என்ற தலைப்பில் பயான் நடைபெற்றது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பயான் - பர்கிட்மாநகரம் கிளை

பயான் – பர்கிட்மாநகரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, July 29, 2015 15:41

நெல்லை கிழக்கு மாவட்டம் பர்கிட்மாநகரம் கிளை சார்பாக 15/7/2015 அன்று இரவு தொழுகைக்கு பின் மர்கஸ் பயான் நடைபெற்றது. இதில் மரணம் என்ற தலைப்பில்  சகோ ஆஸிப் அவர்கள் உரையாற்றினார்....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பயான் - மேலப்பாளையம் 29 வது வார்டு கிளை

பயான் – மேலப்பாளையம் 29 வது வார்டு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, July 29, 2015 15:39

நெல்லை கிழக்கு மாவட்டம் மேலப்பாளையம் 29 வது வார்டு கிளை சார்பாக 15/07/2015 அன்று மஸ்ஜித் ஸலாமில் இரவு தொழுகையில் வஹி மட்டுமே மார்க்கம் என்ற தலைப்பில் பயான்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பயான் - கே.டி.சி.நகர் கிளை

பயான் – கே.டி.சி.நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, July 29, 2015 15:37

நெல்லை கிழக்கு மாவட்டம் கே.டி.சி.நகர் கிளை சார்பாக 15.07.2015 அன்று தவ்ஹீத் மர்க்கஸில் காலை 2 மணி அளவில் தஹஜ்ஜத் தொழுகையை தொடர்ந்து பயான் நடைபெற்றது. இதில்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பயான் - ரஹ்மத்நகர் கிளை

பயான் – ரஹ்மத்நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, July 29, 2015 15:30

நெல்லை கிழக்கு மாவட்டம் ரஹ்மத்நகர் கிளை சார்பாக 15.07.2015 அன்று மஸ்ஜிதுர் ரஹ்மத்தில் காலை 2 மணி அளவில் தஹஜ்ஜத் தொழுகையை தொடர்ந்து பயான் நடை பெற்றது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பயான் - கல்லிடைக்குறிச்சி கிளை

பயான் – கல்லிடைக்குறிச்சி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, July 29, 2015 15:29

நெல்லை கிழக்கு மாவட்டம் கல்லிடைக்குறிச்சி கிளை சார்பாக 14/07/2015 அன்று இஷா தொழுகைக்கு பின்பு பயான் நடைபெற்றது, மறுமையில் மனிதனின் நிலை பற்றி யாசர் உரையாற்றினார்....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
தெருமுனை பிரச்சாரம் - பர்கிட்மாநகரம் கிளை

தெருமுனை பிரச்சாரம் – பர்கிட்மாநகரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, July 29, 2015 15:27

நெல்லை கிழக்கு மாவட்டம் பர்கிட்மாநகரம் கிளை சார்பாக 14/07/2015 அன்று இஷா தொழுகைக்கு பின் தெருமுனை பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. இதில்  லைலத்துல் கத்ரின் பெயரில் அனாச்சாரம் என்ற தலைப்பில் சகோ அப்துல்லா அவர்கள்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்