ஜமாஅத் நிகழ்ச்சிகள்

ஜமாஅத் நிகழ்ச்சிகள்

நூல் விநியோகம் – வண்டிமேடு கிளை

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் விழுப்புரம் கிழக்கு மாவட்டம் வண்டிமேடு கிளை கிளை சார்பாக கடந்த 17/02/2017 அன்று நூல் விநியோகம் செய்யப்பட்டது. தலைப்பு: இஸ்்லாம்்...

தெருமுனைப் பிரச்சாரம் – முக்கணாமலைப்பட்டி

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் முக்கணாமலைப்பட்டி கிளை சார்பாக கடந்த 19/02/2017 அன்று தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. தலைப்பு: மதுபானம் மற்றும் புகை...

போஸ்டர் தஃவா – திண்டல்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் ஈரோடு மாவட்டம் திண்டல் கிளை சார்பாக கடந்த 18/02/2017 அன்று போஸ்டர் தஃவா செய்யப்பட்டது. தலைப்பு: பொதுகூட்டம் எண்ணிக்கை: 20

இனிய மார்க்கம் – அபுதாபி மண்டலம்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் அபுதாபி மண்டலம் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 17/02/2017 அன்று இனிய மார்க்கம் நடைபெற்றது. பதில் அளித்தவர்: சகாே பக்கீர் முஹம்மது...

போஸ்டர் தஃவா – வண்டிமேடு கிளை

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் விழுப்புரம் கிழக்கு மாவட்டம் வண்டிமேடு கிளை கிளை சார்பாக கடந்த 13/02/2017 அன்று போஸ்டர் தஃவா செய்யப்பட்டது. தலைப்பு: பிப்்ரவரி14...

தனி நபர் தஃவா – வண்டிமேடு கிளை

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் விழுப்புரம் கிழக்கு மாவட்டம் வண்டிமேடு கிளை கிளை சார்பாக கடந்த 10/02/2017 அன்று தனி நபர் தஃவா நடைபெற்றது. எதை...

நோட்டிஸ் விநியோகம் – முக்கணாமலைப்பட்டி

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் முக்கணாமலைப்பட்டி கிளை சார்பாக கடந்த 13/02/2017 அன்று நோட்டிஸ் விநியோகம் செய்யப்பட்டது. தலைப்பு: மதுபானத்தின் தீமைகள் எண்ணிக்கை:...

தெருமுனைப் பிரச்சாரம் – திருமறைநகர்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கோவை(தெற்கு) மாவட்டம் திருமறைநகர் கிளை சார்பாக கடந்த 08/02/2017 அன்று தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. தலைப்பு: மரணத்தில் மனிதனின் நிலை...

தெருமுனைப் பிரச்சாரம் – திருமறைநகர்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கோவை(தெற்கு) மாவட்டம் திருமறைநகர் கிளை சார்பாக கடந்த 09/02/2017 அன்று தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. தலைப்பு: மரணத்தை நினைவு கூறுவோம்...

தெருமுனைப் பிரச்சாரம் – திருமறைநகர்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கோவை(தெற்கு) மாவட்டம் திருமறைநகர் கிளை சார்பாக கடந்த 10/02/2017 அன்று தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. தலைப்பு: காதலர்தினம்ஒருகலாச்சாரசீர்கேடு உரையாற்றியவர்: யஹ்யா...