‘ஜமாஅத் நிகழ்ச்சிகள்’

 பிற சமய சகோதரர்களுக்கு திருக்குர்ஆன் தமிழாக்கம் - MKB நகர் கிளை

பிற சமய சகோதரர்களுக்கு திருக்குர்ஆன் தமிழாக்கம் – MKB நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, November 22, 2014 12:10

வட சென்னை மாவட்டம் MKB நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 08-11-2014 அன்று பிற சமய சகோதரர்களுக்கு திருக்குர்ஆன் தமிழாக்கம் வழங்கி தஃவா செய்யப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்……………………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
 15 இடங்களில் தீவிரவாதத்திற்கு எதிராக  மெகா போன் பிரச்சாரம் -  கொடுங்கையூர் கிளை

 15 இடங்களில் தீவிரவாதத்திற்கு எதிராக  மெகா போன் பிரச்சாரம் – கொடுங்கையூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, November 22, 2014 12:07

வட சென்னை மாவட்டம் கொடுங்கையூர் கிளை சார்பாக கடந்த 09-11-2014 அன்று 15 இடங்களில் தீவிரவாதத்திற்கு எதிராக  மெகா போன் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது………………  ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
6 இடங்களில் தீவிரவாதத்திற்கு எதிராக  மெகா போன் பிரச்சாரம் -  கொடுங்கையூர் கிளை

6 இடங்களில் தீவிரவாதத்திற்கு எதிராக  மெகா போன் பிரச்சாரம் – கொடுங்கையூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, November 22, 2014 12:05

வட சென்னை மாவட்டம் கொடுங்கையூர் கிளை சார்பாக கடந்த 08-11-2014 அன்று 6 இடங்களில் தீவிரவாதத்திற்கு எதிராக  மெகா போன் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது……………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
தீவிரவாதத்திற்கு எதிரான தீவிர பிரச்சாரம் – MKB நகர் கிளை

தீவிரவாதத்திற்கு எதிரான தீவிர பிரச்சாரம் – MKB நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, November 22, 2014 12:01

வடசென்னை மாவட்டம் MKB நகர் கிளை  சார்பாக கடந்த 08-11-2014 பெண்கள் குழுவாக சென்று 30 குடும்பங்களுக்கு ஏகத்துவம் புத்தகமும் நோட்டிஸ்கள் வழங்கி தீவிரவாதத்திற்கு எதிராக தஃவா செய்தார்கள்....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
இரத்த தான முகாம் குறித்த பத்திரிக்கை செய்தி -  தர்மபுரி மாவட்டம்

இரத்த தான முகாம் குறித்த பத்திரிக்கை செய்தி – தர்மபுரி மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, November 22, 2014 11:58

தர்மபுரி மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 09-11-2014 அன்று நடைபெற்ற இரத்த தான முகாம் பற்றிய செய்தி 10-11-2014 அன்று தினமணி பத்திரிக்கையில் செய்தியாக வெளிவந்தது……………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
தீவிரவாதத்திற்கு எதிராக சுவர் விளம்பரம் -   அறந்தாங்கி கிளை

தீவிரவாதத்திற்கு எதிராக சுவர் விளம்பரம் – அறந்தாங்கி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, November 22, 2014 11:56

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அறந்தாங்கி கிளை சார்பாக கடந்த 08-11-2014 அன்று  தீவிரவாதத்திற்கு எதிரான முஸ்லிம்களின் தீவிர பிரச்சாரம் மற்றும் பொதுக்கூட்டம் பற்றிய சுவர் விளம்பரம் செய்யப்பட்டது ,...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நோட்டிஸ்கள் விநியோகம் - அறந்தாங்கி கிளை

நோட்டிஸ்கள் விநியோகம் – அறந்தாங்கி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, November 22, 2014 11:29

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அறந்தாங்கி கிளை சார்பாக கடந்த  10-11-2014 அன்று தீவிரவாதத்திற்கு எதிராக முஸ்லிம்களின் தீவிர பிரச்சாரம் குறித்து நோட்டிஸ்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………… ……...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நோட்டிஸ்கள் விநியோகம் - ஆசாத் நகர் கிளை

நோட்டிஸ்கள் விநியோகம் – ஆசாத் நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, November 22, 2014 11:27

கோவை மாவட்டம் ஆசாத் நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 07-11-2014 அன்று தீவிரவாதத்திற்கு எதிராக முஸ்லிம்களின் தீவிர பிரச்சாரம் குறித்து நோட்டிஸ்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………… ……...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நூல்கள் விநியோகம் - ஆசாத் நகர் கிளை

நூல்கள் விநியோகம் – ஆசாத் நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, November 22, 2014 11:25

கோவை மாவட்டம் ஆசாத் நகர் கிளை  சார்பாக  கடந்த 08-11-2014 அன்று  சகோதரர்களுக்கு  தஃவா செய்யப்பட்டு  புத்தகங்கள் வழங்கப்பட்டது…………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நோட்டிஸ்கள் விநியோகம் - ஆசாத் நகர் கிளை

நோட்டிஸ்கள் விநியோகம் – ஆசாத் நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, November 22, 2014 11:23

கோவை மாவட்டம் ஆசாத் நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 09-11-2014 அன்று தீவிரவாதத்திற்கு எதிராக முஸ்லிம்களின் தீவிர பிரச்சாரம் குறித்து நோட்டிஸ்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………… ……...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்