‘ஜமாஅத் நிகழ்ச்சிகள்’

“ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு ஆட்டோ பேனர்” பேனர் தஃவா – பேகம்பூர்கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, February 13, 2016 19:33

தலைப்பு: ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு ஆட்டோ பேனர்எண்ணிக்கை: 50மொத்த அடி: 300நிகழ்ச்சி தேதி: 18/1/16கிளை: பேகம்பூர்கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” இணைவைப்பு பொருட்கள் அகற்றம் – மானாமதுரை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, February 13, 2016 19:33

அகற்றப்பட்ட பொருள்: கண் திருஷ்டி அ்டடைநிகழ்ச்சி தேதி: 19.01.16கிளை: மானாமதுரைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” இணைவைப்பு பொருட்கள் அகற்றம் – மானாமதுரை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, February 13, 2016 19:32

அகற்றப்பட்ட பொருள்: தகடுநிகழ்ச்சி தேதி: 19.01.16கிளை: மானாமதுரைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“குர்ஆன் வகுப்பு ” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – சிவகங்கை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, February 13, 2016 19:32

சொற்பொழிவு தலைப்பு: குர்ஆன் வகுப்புஉரையாற்றியவர்: சிஹாபுதீன்மண்டபம்/மர்கஸ்: மர்கஸ்நிகழ்ச்சி தேதி: 19.01.16கிளை: சிவகங்கைநிகழ்ச்சி புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” இணைவைப்பு பொருட்கள் அகற்றம் – திருப்பதூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, February 13, 2016 19:32

அகற்றப்பட்ட பொருள்: எழமிச்சைநிகழ்ச்சி தேதி: 19.01.16கிளை: திருப்பதூர்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு ஏன்” தெருமுனைப் பிரச்சாரம் – கடையநல்லூர் மக்கா நகர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, February 13, 2016 19:31

சொற்பொழிவு தலைப்பு: ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு ஏன்உரையாற்றியவர்: வடகரை காதர்நிகழ்ச்சி தேதி: 19/1/2016கிளை: கடையநல்லூர் மக்கா நகர்நிகழ்ச்சி புகைப்படம்: எத்தனை இடங்கள்: 1...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ஜனவரி 31 மாநாட்டிற்கு தயாராகுவோம்” தனி நபர் தஃவா – கடையநல்லூர் டவுண்கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, February 13, 2016 19:30

தஃவா செய்யப்பட்ட தலைப்பு: ஜனவரி 31 மாநாட்டிற்கு தயாராகுவோம்நிகழ்ச்சி தேதி: 19/1/2016கிளை: கடையநல்லூர் டவுண்கிளைநிகழ்ச்சி புகைப்படம்: தஃவா செய்யப்பட்ட நபர்கள்: 150...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” கிளை தர்பியா – கடையநல்லூர் டவுண்கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, February 13, 2016 19:30

பயிற்சி அளித்தவர்(கள்): ஜப்பார்தலைப்பு: ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடுநிகழ்ச்சி தேதி: 19/1/2016கிளை: கடையநல்லூர் டவுண்கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” இணைவைப்பு பொருட்கள் அகற்றம் – கடையநல்லூர் டவுண்கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, February 13, 2016 19:29

அகற்றப்பட்ட பொருள்: தகடுநிகழ்ச்சி தேதி: 19/1/2016கிளை: கடையநல்லூர் டவுண்கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ஜனவரி 31 மாநாட்டிற்கு தயாராகுவோம்” தனி நபர் தஃவா – கடையநல்லூர் டவுண்கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, February 13, 2016 19:25

தஃவா செய்யப்பட்ட தலைப்பு: ஜனவரி 31 மாநாட்டிற்கு தயாராகுவோம்நிகழ்ச்சி தேதி: 19/1/2016கிளை: கடையநல்லூர் டவுண்கிளைநிகழ்ச்சி புகைப்படம்: தஃவா செய்யப்பட்ட நபர்கள்: 1...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்