‘ஜமாஅத் நிகழ்ச்சிகள்’

“ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு” பேனர் தஃவா – மைலாப்பூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, November 24, 2015 19:01

தலைப்பு: ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடுஎண்ணிக்கை: 8மொத்த அடி: 64 சதர அடிநிகழ்ச்சி தேதி: 12.11.15கிளை: மைலாப்பூர் கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“2” பிறசமயத்தவர்களிடம் தஃவா – மைலாப்பூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, November 24, 2015 19:01

எத்தனை நபர்கள்: 2தலைப்பு: ஒரிறை கொள்கைநிகழ்ச்சி தேதி: 14.11.15கிளை: மைலாப்பூர் கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ஷிர்க் ,யார் சுன்னத் ஜமாஅத்தினர்” தெருமுனைப் பிரச்சாரம் – திருவிதாங்கோடு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, November 24, 2015 19:00

சொற்பொழிவு தலைப்பு: ஷிர்க் ,யார் சுன்னத் ஜமாஅத்தினர்உரையாற்றியவர்: சகோ-லுக்மான் தாவூதி; ஜகரிய்யா சிராஜ்நிகழ்ச்சி தேதி: 14-11-2015கிளை: திருவிதாங்கோடுநிகழ்ச்சி புகைப்படம்: எத்தனை இடங்கள்: 2...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“செயல் வீரர்கள் கூட்டம்” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – மைலாப்பூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, November 24, 2015 18:58

சொற்பொழிவு தலைப்பு: செயல் வீரர்கள் கூட்டம்உரையாற்றியவர்: செய்யது இப்ராஹீம்மண்டபம்/மர்கஸ்: மர்கஸ்நிகழ்ச்சி தேதி: 14.11.15கிளை: மைலாப்பூர் கிளைநிகழ்ச்சி புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” மாவட்ட தர்பியா – திருவண்ணாமலை மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, November 24, 2015 18:55

மாவட்டம்: திருவண்ணாமலை மாவட்டம்பயிற்சி அளித்தவர்(கள்): mi சுலைமான்தலைப்பு: ஜனவரி 31 ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு ஏன்நிகழ்ச்சி தேதி: 21-11-2015புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“பெண்கள் பயான் தலைப்பு- இஸ்லாமும் தூய்மையும். ” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – அச்சன்புதூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, November 24, 2015 18:40

சொற்பொழிவு தலைப்பு: பெண்கள் பயான் தலைப்பு- இஸ்லாமும் தூய்மையும்.உரையாற்றியவர்: உரை:முர்ஷிதா பானுBIScமண்டபம்/மர்கஸ்: மர்கஸ்நிகழ்ச்சி தேதி: 20.11.2015கிளை: அச்சன்புதூர்நிகழ்ச்சி புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“குர்ஆன் தர்ஜுமா” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – நாகர்கோவில்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, November 24, 2015 18:39

சொற்பொழிவு தலைப்பு: குர்ஆன் தர்ஜுமாஉரையாற்றியவர்: சகோ-ரபிக்மண்டபம்/மர்கஸ்: மர்கஸ்நிகழ்ச்சி தேதி: 16-11-2015 (ஃபஜர்)கிளை: நாகர்கோவில்நிகழ்ச்சி புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“இஸ்லாம் கொடிய மார்க்கம்மல்ல” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – தேங்காய்பட்டணம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, November 24, 2015 18:39

சொற்பொழிவு தலைப்பு: இஸ்லாம் கொடிய மார்க்கம்மல்லஉரையாற்றியவர்: சகோ-காதர் உஸ்மானிமண்டபம்/மர்கஸ்: மர்கஸ்நிகழ்ச்சி தேதி: 16-11-2015 (ஃபஜர்)கிளை: தேங்காய்பட்டணம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“நபிகளாரின் பொன் மொழிகள் ” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – தேங்காய்பட்டணம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, November 24, 2015 18:37

சொற்பொழிவு தலைப்பு: நபிகளாரின் பொன் மொழிகள்உரையாற்றியவர்: சகோ-ஷர்ஹான்மண்டபம்/மர்கஸ்: மர்கஸ்நிகழ்ச்சி தேதி: 14-11-2015கிளை: தேங்காய்பட்டணம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“சுரேஸ் ” என்பவருக்கு திருக்குர்ஆன் வழங்கி தஃவா – பாடேரு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, November 24, 2015 18:36

வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: சுரேஸ்நபர்கள் (ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவர்கள் எனில்): 2நிகழ்ச்சி தேதி: 15/11/2015கிளை: பாடேருநிகழ்ச்சி புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்