‘ஜமாஅத் நிகழ்ச்சிகள்’

போரூர் கிளை தஃவா

போரூர் கிளை தஃவா

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, September 20, 2014 15:04

திருவள்ளூர் மாவட்டம் போரூர் கிளை சார்பாக கடந்த 07-09-2014  அன்று சூனியம் சமந்தமாக ஆட்டோவில் போஸ்டர் ஒட்டப்பட்டது…………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
போரூர் கிளை தர்பியா

போரூர் கிளை தர்பியா

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, September 20, 2014 14:42

திருவள்ளூர் மாவட்டம் போரூர் கிளை சார்பாக கடந்த 07-09-2014 அன்று தர்பியா நடைபெற்றது…………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
போரூர் கிளை தஃவா

போரூர் கிளை தஃவா

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, September 20, 2014 14:40

திருவள்ளூர் மாவட்டம் போரூர் கிளை சார்பாக கடந்த 04-09-2014 அன்று கடவுள் என்றால் யார் ? என்ற தலைப்பில் போஸ்டர்கள் ஒட்டப்பட்டது………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
போரூர் கிளை தஃவா

போரூர் கிளை தஃவா

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, September 20, 2014 14:38

திருவள்ளூர் மாவட்டம் போரூர் கிளை சார்பாக கடந்த 03-09-2014 அன்று தனி நபர் தஃவா  செய்யப்பட்டது…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
இறைவனின் கட்டளைகளை ஏற்று  நடப்பவர்கள் யார்.? -  திருவொற்றியூர் கிளை

இறைவனின் கட்டளைகளை ஏற்று  நடப்பவர்கள் யார்.? – திருவொற்றியூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, September 20, 2014 14:24

திருவள்ளூர் மாவட்டம்  திருவொற்றியூர் கிளை சார்பாக கடந்த 06-09-2014 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.ஹுசைன்  அவர்கள் “இறைவனின் கட்டளைகளை ஏற்று  நடப்பவர்கள் யார்.?” என்ற தலைப்பில்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
இஸ்லாத்தின் பார்வையில் அலட்சியம் - திருவொற்றியூர் கிளை பெண்கள் பயான்

இஸ்லாத்தின் பார்வையில் அலட்சியம் – திருவொற்றியூர் கிளை பெண்கள் பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, September 20, 2014 14:20

திருவள்ளூர் மாவட்டம்  திருவொற்றியூர் கிளை சார்பாக கடந்த 23-08-2014 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.சலீம்  அவர்கள் “இஸ்லாத்தின் பார்வையில் அலட்சியம்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்……………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பூந்தமல்லி கண்டோன்மண்ட் கிளை பெண்கள் பயான்

பூந்தமல்லி கண்டோன்மண்ட் கிளை பெண்கள் பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, September 20, 2014 14:18

திருவள்ளூர் மாவட்டம் பூந்தமல்லி கண்டோன்மண்ட் கிளை சார்பாக கடந்த 05-09-2014 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது……………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பூந்தமல்லி கண்டோன்மண்ட் கிளை பெண்கள் பயான்

பூந்தமல்லி கண்டோன்மண்ட் கிளை பெண்கள் பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, September 20, 2014 14:13

திருவள்ளூர் மாவட்டம் பூந்தமல்லி கண்டோன்மண்ட் கிளை சார்பாக கடந்த 29-08-2014 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நுல்கள் விநியோகம் -  பூந்தமல்லி கண்டோன்மண்ட் கிளை

நுல்கள் விநியோகம் – பூந்தமல்லி கண்டோன்மண்ட் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, September 20, 2014 14:10

திருவள்ளூர் மாவட்டம் பூந்தமல்லி கண்டோன்மண்ட் கிளை சார்பாக கடந்த 31-08-2014 அன்று தனி நபர் தஃவா செய்து இலவசமாக நூல்களும் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பொறுமை -  மதுரவாயல் கிளை பெண்கள் பயான்

பொறுமை – மதுரவாயல் கிளை பெண்கள் பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, September 20, 2014 14:06

திருவள்ளூர் மாவட்டம் மதுரவாயல் கிளை சார்பாக கடந்த 03-09-2014 அன்று  பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.மாலிக்  அவர்கள் “பொறுமை”  என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்……………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்