‘ஜமாஅத் நிகழ்ச்சிகள்’

போஸ்டர் தஃவா - மாதவலாயம்

போஸ்டர் தஃவா – மாதவலாயம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, August 20, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் மாதவலாயம் கிளை சார்பாக கடந்த 14/08/2016 அன்று போஸ்டர் தஃவா செய்யப்பட்டது. தலைப்பு: இரத்த தானம் முகாம் எண்ணிக்கை: 300...

, மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
தனி நபர் தஃவா - காரம்பாக்கம்

தனி நபர் தஃவா – காரம்பாக்கம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, August 20, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் திருவள்ளூர் மேற்கு மாவட்டம் காரம்பாக்கம் கிளை சார்பாக கடந்த 17/08/2016 அன்று தனி நபர் தஃவா நடைபெற்றது. எதை பற்றி: முஹம்மதுர் ரஸுலுல்லாஹ்...

, மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
தெருமுனைப் பிரச்சாரம் - செல்வபுரம் (தெற்கு)

தெருமுனைப் பிரச்சாரம் – செல்வபுரம் (தெற்கு)

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, August 20, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கோவை(தெற்கு) மாவட்டம் செல்வபுரம் (தெற்கு) கிளை சார்பாக கடந்த 19/08/2016 அன்று தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. தலைப்பு: தொழுகை உரையாற்றியவர்: ரஃபிக் பார்வையாளர்...

, மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நோட்டிஸ் விநியோகம் - தெங்கம்புதூர்

நோட்டிஸ் விநியோகம் – தெங்கம்புதூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, August 20, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் தெங்கம்புதூர் கிளை சார்பாக கடந்த 12/08/2016 அன்று நோட்டிஸ் விநியோகம் செய்யப்பட்டது. அதன் விபரம் பின் வருமாறு: தலைப்பு: ரத்த...

, மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
போஸ்டர் தஃவா - காரம்பாக்கம்

போஸ்டர் தஃவா – காரம்பாக்கம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, August 20, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் திருவள்ளூர் மேற்கு மாவட்டம் காரம்பாக்கம் கிளை சார்பாக கடந்த 24/07/2016 அன்று போஸ்டர் தஃவா செய்யப்பட்டது. தலைப்பு: கண்டிக்கிறோம கண்டிக்கிறோம் போஸ்டர் ஒட்டியது...

, மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
திருக்குர்ஆன் வழங்குதல் - கோவை(தெற்கு)

திருக்குர்ஆன் வழங்குதல் – கோவை(தெற்கு)

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, August 20, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கோவை(தெற்கு) மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 19/08/2016 அன்று திருக்குர்ஆன் வழங்குதல் நடைபெற்றது. வாங்கியவர் பெயர்(கள்): பதில் சரவணன் எண்ணிககை: 2...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நூல் விநியோகம் - திருவிதாங்கோடு

நூல் விநியோகம் – திருவிதாங்கோடு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, August 20, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் திருவிதாங்கோடு கிளை சார்பாக கடந்த 05/08/2016 அன்று நூல் விநியோகம் செய்யப்பட்டது. தலைப்பு: ஏகத்துவம் மாதஇதழ் மொத்த மதிப்பு: 300...

, மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நூல் விநியோகம் - ராதாபுரம்

நூல் விநியோகம் – ராதாபுரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, August 20, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ராதாபுரம் கிளை சார்பாக கடந்த 15/08/2016 அன்று நூல் விநியோகம் செய்யப்பட்டது. அதன் விபரம் பின் வருமாறு: தலைப்பு: முஸ்லிம்...

, மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
போஸ்டர் தஃவா - ஜாம்பஜார்

போஸ்டர் தஃவா – ஜாம்பஜார்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, August 20, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் தென் சென்னை மாவட்டம் ஜாம்பஜார் கிளை சார்பாக கடந்த 18/08/2016 அன்று போஸ்டர் தஃவா செய்யப்பட்டது. தலைப்பு: திருவாரூர் மாவட்ட மாநாடு எண்ணிக்கை:...

, மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நோட்டிஸ் விநியோகம் - கன்னியாகுமரி

நோட்டிஸ் விநியோகம் – கன்னியாகுமரி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, August 20, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 19/08/2016 அன்று நோட்டிஸ் விநியோகம் செய்யப்பட்டது. தலைப்பு: இரத்த தானம் முகாம் எண்ணிக்கை: 3000...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்