‘ஜமாஅத் நிகழ்ச்சிகள்’

” ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு” தனி நபர் தஃவா – சோழபுரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, February 11, 2016 21:03

தஃவா செய்யப்பட்ட தலைப்பு: ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடுநிகழ்ச்சி தேதி: 02.01.2016கிளை: சோழபுரம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம்: தஃவா செய்யப்பட்ட நபர்கள்: 46...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

” ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு” தனி நபர் தஃவா – சோழபுரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, February 11, 2016 21:02

தஃவா செய்யப்பட்ட தலைப்பு: ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடுநிகழ்ச்சி தேதி: 01.01.2016கிளை: சோழபுரம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம்: தஃவா செய்யப்பட்ட நபர்கள்: 45...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” கிளை தர்பியா – சன்னாபுரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, February 11, 2016 21:02

பயிற்சி அளித்தவர்(கள்): அந்நூர் ஆலிமாக்கள்தலைப்பு: நபிவழி தொழுகை & ஒளு செய்யும் முறைநிகழ்ச்சி தேதி: 17.01.2016கிளை: சன்னாபுரம்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” கிராம மக்களிடம் தஃவா – சன்னாபுரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, February 11, 2016 21:01

எத்தனை கிராமம்: 1 - துக்காச்சிஎதை பற்றி: ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடுகிளை: சன்னாபுரம்நிகழ்ச்சி தேதி: 18.01.2016புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

” ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு” தனி நபர் தஃவா – சன்னாபுரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, February 11, 2016 21:01

தஃவா செய்யப்பட்ட தலைப்பு: ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடுநிகழ்ச்சி தேதி: 18.01.2016கிளை: சன்னாபுரம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம்: தஃவா செய்யப்பட்ட நபர்கள்: 300...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“இணைவைத்தலின் விபரீதங்கள் ” தனி நபர் தஃவா – மேலக்காவேரி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, February 11, 2016 20:59

தஃவா செய்யப்பட்ட தலைப்பு: இணைவைத்தலின் விபரீதங்கள்நிகழ்ச்சி தேதி: 17.01.2016கிளை: மேலக்காவேரிநிகழ்ச்சி புகைப்படம்: தஃவா செய்யப்பட்ட நபர்கள்: 75...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” இணைவைப்பு பொருட்கள் அகற்றம் – மேலக்காவேரி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, February 11, 2016 20:58

அகற்றப்பட்ட பொருள்: கொடிமரம் அகற்றம் - இணைவைத்தலின் விபரீதங்கள் குறித்து தனி நபர் தாவா ஒரு நபருக்கு 1 மணி நேரம் செய்து கொடிமரம் வீட்டார்களின் அனுமதியுடன்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

” ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு” நோட்டிஸ் விநியோகம் – மேலக்காவேரி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, February 11, 2016 20:58

நோட்டிஸ் தலைப்பு: ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடுநோட்டிஸ் எண்ணிக்கை: 1000நிகழ்ச்சி தேதி: 16.01.2016கிளை: மேலக்காவேரிநிகழ்ச்சி புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

” ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு” மெகா போன் பிரச்சாரம் – மேலக்காவேரி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, February 11, 2016 20:57

தலைப்பு: ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடுஇடங்கள் எண்ணிக்கை: 40உரையாற்றிவர்(கள்): சகோ.ஜாவித்நிகழ்ச்சி தேதி: 16.01.2016கிளை: மேலக்காவேரிபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“24” பிறசமயத்தவர்களிடம் தஃவா – வடக்குமாங்குடி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, February 11, 2016 20:57

எத்தனை நபர்கள்: 24தலைப்பு: ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு அழைப்புநிகழ்ச்சி தேதி: 17.01.2016கிளை: வடக்குமாங்குடிபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்