‘ஜமாஅத் நிகழ்ச்சிகள்’

“அர்த்தமுள்ள இஸ்லாம்” நூல் விநியோகம் – சைதை மேற்கு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, November 24, 2015 19:17

நூல் தலைப்பு: அர்த்தமுள்ள இஸ்லாம்எண்ணிக்கை: 1மொத்த தொகை: 14நிகழ்ச்சி தேதி: 18.11.15கிளை: சைதை மேற்குநிகழ்ச்சி புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“முத்து ஈஸ்வரன்” என்பவருக்கு திருக்குர்ஆன் வழங்கி தஃவா – சைதை மேற்கு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, November 24, 2015 19:16

வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: முத்து ஈஸ்வரன்நிகழ்ச்சி தேதி: 18.11.15கிளை: சைதை மேற்குநிகழ்ச்சி புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“15” பிறசமயத்தவர்களிடம் தஃவா – ஜாம்பஜார் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, November 24, 2015 19:14

எத்தனை நபர்கள்: 15தலைப்பு: இஸ்லாம் ஓர் இனிய மார்க்கம்நிகழ்ச்சி தேதி: 20.11.15கிளை: ஜாம்பஜார் கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“கட்டுப்படுதல்” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – அண்ணாநகர் மதுரை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, November 24, 2015 19:14

சொற்பொழிவு தலைப்பு: கட்டுப்படுதல்உரையாற்றியவர்: சுலைமான்மண்டபம்/மர்கஸ்: மர்கஸ்நிகழ்ச்சி தேதி: 21-11-2015கிளை: அண்ணாநகர் மதுரைநிகழ்ச்சி புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“மார்க்க விளக்க கூட்டம்” போஸ்டர் தஃவா – திருவல்லிக்கேணி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, November 24, 2015 19:12

போஸ்டர் தலைப்பு: மார்க்க விளக்க கூட்டம்போஸ்டர் எண்ணிக்கை: 8நிகழ்ச்சி தேதி: 20.11.15கிளை: திருவல்லிக்கேணி கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“அறியாமைக் கால மக்களும், இன்றைய சமூதாய மக்களும்” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – திருவல்லிக்கேணி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, November 24, 2015 19:10

சொற்பொழிவு தலைப்பு: அறியாமைக் கால மக்களும், இன்றைய சமூதாய மக்களும்உரையாற்றியவர்: அபு ஹம்ஸாமண்டபம்/மர்கஸ்: மர்கஸ்நிகழ்ச்சி தேதி: 19.11.15கிளை: திருவல்லிக்கேணி கிளைநிகழ்ச்சி புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“இணை வைப்பு” தனி நபர் தஃவா – கோயம்பேடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, November 24, 2015 19:07

தஃவா செய்யப்பட்ட தலைப்பு: இணை வைப்புநிகழ்ச்சி தேதி: 19.11.15கிளை: கோயம்பேடு கிளைநிகழ்ச்சி புகைப்படம்: தஃவா செய்யப்பட்ட நபர்கள்: 1...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“புகையினால் ஏற்படும் தீங்குகள்” நோட்டிஸ் விநியோகம் – சூளைமேடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, November 24, 2015 19:06

நோட்டிஸ் தலைப்பு: புகையினால் ஏற்படும் தீங்குகள்நோட்டிஸ் எண்ணிக்கை: 200நிகழ்ச்சி தேதி: 19.11.15கிளை: சூளைமேடு கிளைநிகழ்ச்சி புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு” பேனர் தஃவா – ஜாம்பஜார் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, November 24, 2015 19:03

தலைப்பு: ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடுஎண்ணிக்கை: 30மொத்த அடி: 240 சதுர அடிநிகழ்ச்சி தேதி: 10.11.15கிளை: ஜாம்பஜார் கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு” பேனர் தஃவா – மைலாப்பூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, November 24, 2015 19:02

தலைப்பு: ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடுஎண்ணிக்கை: 1மொத்த அடி: 32 சதுர அடிநிகழ்ச்சி தேதி: 17.11.15கிளை: மைலாப்பூர் கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்