‘ஜமாஅத் நிகழ்ச்சிகள்’

நோய் நிவாரணம் - ஆல்வார் தோப்பு கிளை பயான்

நோய் நிவாரணம் – ஆல்வார் தோப்பு கிளை பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, April 14, 2014 20:04

திருச்சி மாவட்டம் ஆல்வார் தோப்பு கிளை சார்பாக கடந்த10-04-2014 அன்று பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.அப்தூர் ரஹ்மான் அவர்கள் “நோய் நிவாரணம்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்…………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
உறவுகளை பேணிக்கொண்டால் சொர்க்கம் - சிதம்பரம் கிளை பெண்கள் பயான்

உறவுகளை பேணிக்கொண்டால் சொர்க்கம் – சிதம்பரம் கிளை பெண்கள் பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, April 14, 2014 20:04

கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரம் கிளை சார்பாக கடந்த 12-04-2014 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.தாவூத் கைஸர் அவர்கள் “உறவுகளை பேணிக்கொண்டால் சொர்க்கம்” என்ற தலைப்பில்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நாவை பேணுவோம் - கீழ்வீதி  கிளை பெண்கள் பயான்

நாவை பேணுவோம் – கீழ்வீதி  கிளை பெண்கள் பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, April 14, 2014 20:03

தர்மபுரி மாவட்டம் கீழ்வீதி  கிளை சார்பாக கடந்த 11-04-2014 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோதரி குர்ஷித் அவர்கள் ”நாவை பேணுவோம்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
இறையச்சம் - இராஜகிரி கிளை பெண்கள் பயான்

இறையச்சம் – இராஜகிரி கிளை பெண்கள் பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, April 14, 2014 20:02

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் இராஜகிரி கிளை சார்பாக கடந்த 12-04-2014 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோதரி ரிள்வானா அவர்கள் ”இறையச்சம்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
அடியக்கமங்கலம் 1வது கிளை பெண்கள் பயான்

அடியக்கமங்கலம் 1வது கிளை பெண்கள் பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, April 14, 2014 20:01

திருவாரூர் மாவட்டம் அடியக்கமங்கலம் 1வது கிளை சார்பாக கடந்த 09-04-2014 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.ஜெகபர் நாச்சியா அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
இறையச்சம் - ராமேஸ்வரம் கிளை வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி

இறையச்சம் – ராமேஸ்வரம் கிளை வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, April 14, 2014 20:01

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் ராமேஸ்வரம் கிளை சார்பாக கடந்த 12-04-2014 அன்று வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் சகோ.சலிம் அவர்கள் ”இறையச்சம்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மழைத் தொழுகை – மதுரை மாவட்டம்

மழைத் தொழுகை – மதுரை மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, April 14, 2014 20:01

மதுரை மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 13-04-2014 அன்று மழைத் தொழுகை நடைபெற்றது……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மறுமையை நேசிப்போம் - கொடுங்கையூர் கிளை வாராந்திர பயான்

மறுமையை நேசிப்போம் – கொடுங்கையூர் கிளை வாராந்திர பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, April 14, 2014 20:00

வட சென்னை மாவட்டம் கொடுங்கையூர் கிளை சார்பாக கடந்த 13-04-2014 அன்று வாராந்திர பயான் நடைபெற்றது. இதில் “மறுமையை நேசிப்போம்” மற்றும் “குரானை பொருள் உணர்ந்து ஓதுவோம்”...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நபி வழியும் நமது நிலையும் - பனைக்குளம் தெற்கு கிளை தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

நபி வழியும் நமது நிலையும் – பனைக்குளம் தெற்கு கிளை தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, April 14, 2014 20:00

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் பனைக்குளம் தெற்கு கிளை சார்பாக கடந்த 10-04-2014 அன்று தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடை பெற்றது. இதில் சகோ.அர்சத் அலி அவர்கள் “நபி வழியும் நமது...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மண்ணறை வாழ்க்கை - கொடுங்கையூர் கிளை வாராந்திர பெண்கள் பயான்

மண்ணறை வாழ்க்கை – கொடுங்கையூர் கிளை வாராந்திர பெண்கள் பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, April 14, 2014 20:00

வட சென்னை மாவட்டம் கொடுங்கையூர் கிளை சார்பாக கடந்த 12-04-2014 அன்று வாராந்திர பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.நபீல் அவர்கள் “மண்ணறை வாழ்க்கை” என்ற தலைப்பில்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்