‘ஜமாஅத் நிகழ்ச்சிகள்’

அய்னாவரம் கிளை பெண்கள் பயான்

அய்னாவரம் கிளை பெண்கள் பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, April 14, 2014 20:08

வடசென்னை மாவட்டம் அய்னாவரம் கிளையில் கடந்த 13-04-2014 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.ரஷித் அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்……………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
அல்-குரானும் அறிவியலும் -  நாகை கிளை வாராந்திர பயான்

அல்-குரானும் அறிவியலும் – நாகை கிளை வாராந்திர பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, April 14, 2014 20:07

நாகை தெற்கு மாவட்டம் நாகை கிளை சார்பாக கடந்த 12-04-2014 அன்று வாராந்திர பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.சாதிக் அவர்கள் “அல்-குரானும் அறிவியலும்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்…………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பெண்களும் நவீன ஆடை கலாச்சாரம் - கவுண்டம்பாளையம் கிளை

பெண்களும் நவீன ஆடை கலாச்சாரம் – கவுண்டம்பாளையம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, April 14, 2014 20:07

கோவை மாவட்டம் கவுண்டம்பாளையம் கிளை சார்பாக கடந்த 13-04-2014 அன்று  பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோதரி ஷானு அவர்கள் “பெண்களும் நவீன ஆடை கலாச்சாரம்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
சிரிப்பின் ஒழுங்குகள் - அரியமங்கலம் கிளை பெண்கள் பயான்

சிரிப்பின் ஒழுங்குகள் – அரியமங்கலம் கிளை பெண்கள் பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, April 14, 2014 20:07

திருச்சி மாவட்டம் அரியமங்கலம் கிளை சார்பாக கடந்த 11-04-2014 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோதரி சகிலா அவர்கள் ”சிரிப்பின் ஒழுங்குகள்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கற்பின் ஒழுக்கம் - இனம்குளத்தூர் கிளை பெண்கள் பயான்

கற்பின் ஒழுக்கம் – இனம்குளத்தூர் கிளை பெண்கள் பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, April 14, 2014 20:07

திருச்சி மாவட்டம் இனம்குளத்தூர் கிளை சார்பாக கடந்த 11-04-2014 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோதரி அப்சானா அவர்கள் “கற்பின் ஒழுக்கம்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நேர்வழி - சிந்தாமணி கிளை பெண்கள் பயான்

நேர்வழி – சிந்தாமணி கிளை பெண்கள் பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, April 14, 2014 20:06

திருச்சி மாவட்டம் சிந்தாமணி கிளை சார்பாக கடந்த 11-04-2014 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்ற்து. இதில் “நேர்வழி” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்……………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏகத்துவம் - சங்கிலியாண்டபுரம் கிளை வாராந்திர பெண்கள் பயான்

ஏகத்துவம் – சங்கிலியாண்டபுரம் கிளை வாராந்திர பெண்கள் பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, April 14, 2014 20:05

திருச்சி மாவட்டம் சங்கிலியாண்டபுரம் கிளை சார்பாக கடந்த 10-04-2014 அன்று வாராந்திர பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.சந்து முஹமது அவர்கள் “ஏகத்துவம்”  என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
வரகனேரி கிளை பெண்கள் பயான்

வரகனேரி கிளை பெண்கள் பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, April 14, 2014 20:05

திருச்சி மாவட்டம் வரகனேரி கிளையில் கடந்த 09-04-2014 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோதரி  ஹப்ஷான அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்……………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
வரகனேரி கிளை பெண்கள் பயான்

வரகனேரி கிளை பெண்கள் பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, April 14, 2014 20:05

திருச்சி மாவட்டம் வரகனேரி கிளையில் கடந்த 08-04-2014 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.ராஃபி அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
வணக்க வழிபாடு அல்லாஹ் ஒருவனுக்கே - சமஸ்பிரான் கிளை பெண்கள் பயான்

வணக்க வழிபாடு அல்லாஹ் ஒருவனுக்கே – சமஸ்பிரான் கிளை பெண்கள் பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, April 14, 2014 20:05

திருச்சி மாவட்டம் சமஸ்பிரான் கிளையில் கடந்த 09-04-2014 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.மன்சூர் அவர்கள் “வணக்க வழிபாடு அல்லாஹ் ஒருவனுக்கே” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்…….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்