‘ஜமாஅத் நிகழ்ச்சிகள்’

தெருமுனை பிரச்சாரம் - நாகர்கோவில் நகர கிளை

தெருமுனை பிரச்சாரம் – நாகர்கோவில் நகர கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, May 25, 2015 18:48

குமரி மாவட்டம் நாகர்கோவில் நகர கிளை சார்பாக 21/05/2015 அன்று தெருமுனை பிரச்சாரம் நடைபெற்றது.  இதில் சகோ தாஹா பைஜி அவர்கள் வட்டி ஓர் வன்கொடுமை என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
தெருமுனை பயான் - சாரமேடு கிளை

தெருமுனை பயான் – சாரமேடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, May 25, 2015 18:41

கோவை தெற்கு மாவட்டம் சாரமேடு கிளை சார்பாக 22-05-2015 அன்று பூங்கா நகரில் வைத்து தெருமுனை பயான் நடைப்பெற்றது. இதில் கடன் என்ற தலைப்பில் சகோதரர் முஹம்மது...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
தெருமுனை பயான் - சாரமேடு கிளை

தெருமுனை பயான் – சாரமேடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, May 25, 2015 18:40

கோவை தெற்கு மாவட்டம் சாரமேடு கிளை சார்பாக 21-05-2015 அன்று திப்பு நகரில் வைத்து தெருமுனை பயான் நடைப்பெற்றது. இதில் சீரழிக்கும் வட்டி என்ற தலைப்பில் சகோதரர்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
தெருமுனை பயான் - சாரமேடு கிளை

தெருமுனை பயான் – சாரமேடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, May 25, 2015 18:39

கோவை தெற்கு மாவட்டம் சாரமேடு கிளை சார்பாக 20-05-2015 அன்று ராயல் நகரில் வைத்து தெருமுனை பயான் நடைப்பெற்றது. இதில் கல்வி என்ற தலைப்பில் சகோதரர் சிராஜுதீன்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பெண்கள் பயான் - கொளத்தூர் கிளை

பெண்கள் பயான் – கொளத்தூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, May 25, 2015 18:37

வட சென்னை மாவட்டம் கொளத்தூர் கிளை சார்பாக 23-05-2015 அன்று பெண்கள் பயான்  நடைபெற்றது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
தெருமுனை கூட்டம் - ஆசாத் நகர் கிளை

தெருமுனை கூட்டம் – ஆசாத் நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, May 25, 2015 17:44

கோவை தெற்கு மாவட்டம் ஆசாத் நகர் கிளை சார்பாக 22/05/2015 அன்று பள்ளிவீதியில் வைத்து தெருமுனை கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் சகோ ஜாகீர் உசேன் அவர்கள் “சமூக தீமைகள்”என்ற...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மாற்று மத தாவா - ஆசாத் நகர் கிளை

மாற்று மத தாவா – ஆசாத் நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, May 25, 2015 17:42

கோவை தெற்கு மாவட்டம் ஆசாத் நகர் கிளை சார்பாக 21/05/2015 அன்று தேர்வு முடிவுகள் பார்க்கப்பட்டது. இதில் மாற்று மத சகோதர்ர்களுக்கு தாவா செய்து  5 மனிதனுக்கேற்ற...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மாவட்ட தர்பியா - கோவை தெற்கு மாவட்டம்

மாவட்ட தர்பியா – கோவை தெற்கு மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, May 25, 2015 17:40

கோவை தெற்கு மாவட்டம் சார்பாக 17/05/2015 அன்று நடத்திய பேச்சாளர்க்கான தர்பியா பயிற்சியில் கோவை தெற்கு மற்றும் வடக்கு மாவட்ட ஆண்,பெண் பேச்சாளர்கள் அனைவரும் பங்கு பெற்று பயனடைந்தார்கள்....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
தெருமுனை பிரச்சாரம் - பொன்விழா நகர் கிளை

தெருமுனை பிரச்சாரம் – பொன்விழா நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, May 25, 2015 17:39

கோவை தெற்கு மாவட்டம் பொன்விழா நகர் கிளை சார்பாக 17/05/2015 அன்று தெருமுனை பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. இதில் சகோ பக்கீர் அவர்கள் உரை நிகழ்தினார்....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
தெருமுனை கூட்டம் - சாரமேடு கிளை

தெருமுனை கூட்டம் – சாரமேடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, May 25, 2015 12:50

கோவை தெற்கு மாவட்டம் சாரமேடு கிளை சார்பாக 16/05/2015 அன்று தெருமுனை கூட்டம் நடைபற்றது. இதில் அப்துல் ரஷீத்  இஸ்லாமிய திருமணம் என்ற தலைப்பில் உரை நிகழ்தினார்....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்