‘ஜமாஅத் நிகழ்ச்சிகள்’

“” இணைவைப்பு பொருட்கள் அகற்றம் – சமயபுரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 25, 2015 20:06

அகற்றப்பட்ட பொருள்: 2-பொருள்கள்நிகழ்ச்சி தேதி: 23/11/15கிளை: சமயபுரம் கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“குர்ஆன் தர்ஜுமா” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – தெங்கம் புதூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 25, 2015 20:05

சொற்பொழிவு தலைப்பு: குர்ஆன் தர்ஜுமாஉரையாற்றியவர்: சகோ-அப்துல் காதர்மண்டபம்/மர்கஸ்: மர்கஸ்நிகழ்ச்சி தேதி: 19-11-2015கிளை: தெங்கம் புதூர்நிகழ்ச்சி புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“நபி வழித் தொகுப்பு” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – லாயம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 25, 2015 20:05

சொற்பொழிவு தலைப்பு: நபி வழித் தொகுப்புஉரையாற்றியவர்: சகோ-ரஹீஸ்மண்டபம்/மர்கஸ்: மர்கஸ்நிகழ்ச்சி தேதி: 19-11-2015 (மஹ்ரிப்)கிளை: லாயம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“மார்க்கவிளக்கப் பொதுக்கூட்டம்” நோட்டிஸ் விநியோகம் – அருப்புக்கோட்டை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 25, 2015 20:05

நோட்டிஸ் தலைப்பு: மார்க்கவிளக்கப் பொதுக்கூட்டம்நோட்டிஸ் எண்ணிக்கை: 5000நிகழ்ச்சி தேதி: 20-11-2015கிளை: அருப்புக்கோட்டைநிகழ்ச்சி புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“அகபா உடன்படிக்கை” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – தேங்காய்பட்டணம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 25, 2015 20:04

சொற்பொழிவு தலைப்பு: அகபா உடன்படிக்கைஉரையாற்றியவர்: சகோ-காதர் உஸ்மானிமண்டபம்/மர்கஸ்: மர்கஸ்நிகழ்ச்சி தேதி: 19-11-2015கிளை: தேங்காய்பட்டணம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“குர்ஆன் தர்ஜுமா” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – திருவிதாங்கோடு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 25, 2015 20:04

சொற்பொழிவு தலைப்பு: குர்ஆன் தர்ஜுமாஉரையாற்றியவர்: ஆலிம் லுக்மான் தாவூதிமண்டபம்/மர்கஸ்: மர்கஸ்நிகழ்ச்சி தேதி: 19-11-2015 (ஃபஜர்)கிளை: திருவிதாங்கோடுநிகழ்ச்சி புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“நபிகளாரின் பொன் மொழிகள் ” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – தேங்காய்பட்டணம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 25, 2015 20:03

சொற்பொழிவு தலைப்பு: நபிகளாரின் பொன் மொழிகள்உரையாற்றியவர்: சகோ-பஹத்மண்டபம்/மர்கஸ்: மர்கஸ்நிகழ்ச்சி தேதி: 18-11-2015 (இஷா)கிளை: தேங்காய்பட்டணம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“சிந்தனை ” தெருமுனைப் பிரச்சாரம் – நத்தம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 25, 2015 19:56

சொற்பொழிவு தலைப்பு: சிந்தனைஉரையாற்றியவர்: மதுரை ஜாகிர்நிகழ்ச்சி தேதி: 23-11-15கிளை: நத்தம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம்: எத்தனை இடங்கள்: .ஒருஇடம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” பேச்சு பயிற்சி – திருவிதாங்கோடு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 25, 2015 19:55

பயிற்சி பெற்றவர்கள்: அஸ்பர்; சேக் அலி; சேக் முஹம்மத்; ஜாஹீர்பயிற்சி அளித்தவர்: ஆலிம் லுக்மான் தாவூதிநிகழ்ச்சி தேதி: 18-11-2015கிளை: திருவிதாங்கோடுபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“பெண்கள் பயான் – மறைவான ஞானம்” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – தேங்காய்பட்டணம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 25, 2015 19:55

சொற்பொழிவு தலைப்பு: பெண்கள் பயான் - மறைவான ஞானம்உரையாற்றியவர்: ஆலிமா-மெஹினா பர்வின்மண்டபம்/மர்கஸ்: மர்கஸ்நிகழ்ச்சி தேதி: 18-11-2015கிளை: தேங்காய்பட்டணம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்