‘ஜமாஅத் நிகழ்ச்சிகள்’

தென்காசி கிழக்கு கிளை - கிரகணத் தொழுகை

தென்காசி கிழக்கு கிளை – கிரகணத் தொழுகை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, April 18, 2015 8:02

நெல்லை மாவட்டம் தென்காசி கிழக்கு கிளையில் 4.4.2015 சனிக்கிழமை இரவு சந்திர கிரகணத் தொழுகை நடைபெற்றது. தொழுகையைத் தொடர்ந்து சகோ.அஜீஸ் உரையாற்றினார்கள்....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
செங்கோட்டை டவுண் கிளை -  மர்கஸ் பயான்

செங்கோட்டை டவுண் கிளை – மர்கஸ் பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, April 18, 2015 8:01

நெல்லை மாவட்டம் செங்கோட்டை டவுண் கிளை  சார்பாக 4.4.2015 சனிக்கிழமை அன்று இரவு மர்கஸ் பயான் நடைபெற்றது. இதில் மைதீன் அவர்கள் உரையாரினார்கள். ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கடையநல்லுர் மதினா நகர் கிளை - தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

கடையநல்லுர் மதினா நகர் கிளை – தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, April 18, 2015 7:58

நெல்லை மாவட்டம் கடையநல்லுர் மதினா நகர் கிளை சார்பாக 5.4.2015 ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று இரவு தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. இதில் காலி்த் அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
வள்ளியூர் கிளை - குர்ஆன் வாசிப்பு

வள்ளியூர் கிளை – குர்ஆன் வாசிப்பு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, April 18, 2015 7:57

நெல்லை மாவட்டம் வள்ளியூர் கிளையில் 5.4.2015 ஞாயிற்று்ககிழமை அன்று மக்ரிப் தொழுகைக்கு பின் குர்ஆன் வாசிக்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பேட்டை கிளை - பெண்கள் தெருமுனைக் கூட்டம்

பேட்டை கிளை – பெண்கள் தெருமுனைக் கூட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, April 18, 2015 7:56

நெல்லை மாவட்டம் பேட்டை கிளை சார்பாக 5.4.2015 ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று பெண்களுக்கான தெருமுனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் அல் இர்ஷாத் ஆலிமாக்கள் உரையாற்றினா்....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
சேரன்மகாதேவி கிளை - தினம் ஒரு தகவல்

சேரன்மகாதேவி கிளை – தினம் ஒரு தகவல்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, April 18, 2015 7:54

நெல்லை மாவட்டம் சேரன்மகாதேவி கிளையில் 5.42015 ஞாயிற்றுக்கிழம அன்று தினம் ஒரு தகவல் நடைபெற்றது. தலைப்பு கோடை வெயிலும், நரகமும்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
தென்காசி கிழக்கு கிளை - பெண்கள் பயான்

தென்காசி கிழக்கு கிளை – பெண்கள் பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, April 18, 2015 7:52

நெல்லை மாவட்டம் தென்காசி கிழக்கு கிளை சார்பாக 5.4.2015 ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது.இதில் அதிகமான பெண்கள் கலந்து கொண்டனர்....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
செங்கோட்டை டவுண் கிளை - மர்கஸ் பயான்

செங்கோட்டை டவுண் கிளை – மர்கஸ் பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, April 18, 2015 7:48

நெல்லை மாவட்டம் செங்கோட்டை டவுண் கிளை  சார்பாக 5.4.2015 ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று மர்கஸ் பயான் நடைபெற்றது. உரை. மைதீன்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
செங்கோட்டை டவுண் கிளை - மெகாபொன் பிரச்சாரம்

செங்கோட்டை டவுண் கிளை – மெகாபொன் பிரச்சாரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, April 18, 2015 7:44

நெல்லை மாவட்டம் செங்கோட்டை டவுண் கிளை சார்பாக 4.4.2015 சனிக்கிழமை அன்று 7 இடங்களில் மெகாபொன் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது இதில் மூன்று தாயிக்கள் பல்வேறு தலைப்புகளில் உரையாற்றினார்கள். ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
செங்கோட்டை டவுண் கிளை - தனி நபர் தாவா

செங்கோட்டை டவுண் கிளை – தனி நபர் தாவா

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, April 18, 2015 7:43

நெல்லை மாவட்டம் செங்கோட்டை டவுண் கிளை சார்பாக 4.4.2015 சனிக்கிழமை அன்று 14 நபர்களை சந்தித்து தனி நபர் தாவா செய்யப்பட்டடது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்