‘ஜமாஅத் நிகழ்ச்சிகள்’

2 இடங்களில் தெருமுனை பிரச்சாரம் -சங்கராபுரம் கிளை

2 இடங்களில் தெருமுனை பிரச்சாரம் -சங்கராபுரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 1, 2014 19:57

விழுப்புரம் மேற்கு மாவட்டம் சங்கராபுரம் கிளை  சார்பாக கடந்த 19-09-2014அன்று 2 இடங்களில் தெருமுனை பிரச்சாரம் நடைபெற்றது .தொழுகையின் அவசியம்  என்ற தலைப்பில்  சகோதரர் அஜார் உரையற்றினார்………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஆத்தூர் கிளை-தஃவா

ஆத்தூர் கிளை-தஃவா

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 1, 2014 19:48

சேலம்மாவட்டம் ஆத்தூர் கிளை  சார்பாக கடந்த 18-9-14 அன்று தனிநபர் தஃவா செய்யப்பட்டது……...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
சூனியம் வழிகேடு -சங்கராபுரம் கிளை தெருமுனை பிரச்சாரம்

சூனியம் வழிகேடு -சங்கராபுரம் கிளை தெருமுனை பிரச்சாரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 1, 2014 19:45

விழுப்புரம் மேற்கு மாவட்டம் சங்கராபுரம் கிளை சார்பாக சார்பாக கடந்த 16-09-2014அன்று தெருமுனை பிரச்சாரம் நடைபெற்றது சகோதரர்   ரபீக் அவர்கள் சூனியம் வழிகேடு என்ற தலைப்பில் உரையாற்றீனார்கள்.....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
இப்ராஹீ நபியின் வாழ்க்கை -பீபிகுளம்கிளை பெண்கள் பயான்

இப்ராஹீ நபியின் வாழ்க்கை -பீபிகுளம்கிளை பெண்கள் பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 1, 2014 19:41

மதுரை மாவட்டம் பீபிகுளம்கிளை சார்பாக கடந்த 20.9.2014அன்று பெண்கள் பயான் நடைப்பெற்றது.இதில் சகோ மாலிக் அவர்கள் இப்ராஹீ நபியின் வாழ்க்கை என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்…… ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
 2 இடங்களில் தெருமுனை பிரச்சாரம் -சங்கராபுரம்கிளை

2 இடங்களில் தெருமுனை பிரச்சாரம் -சங்கராபுரம்கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 1, 2014 19:34

விழுப்புரம் மேற்கு மாவட்டம் சங்கராபுரம் கிளை சார்பாக கடந்த 17-09-2014அன்று 2 இடங்களில் தெருமுனை பிரச்சாரம் நடைபெற்றது.மறுமை சிந்தனை   என்ற தலைப்பில்     சகோதரர்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
 2 இடங்களில் தெருமுனை பிரச்சாரம் -சங்கராபுரம்கிளை

2 இடங்களில் தெருமுனை பிரச்சாரம் -சங்கராபுரம்கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 1, 2014 19:31

விழுப்புரம் மேற்கு மாவட்டம் சங்கராபுரம் கிளை சார்பாக கடந்த 18-09-2014அன்று 2 இடங்களில் தெருமுனை பிரச்சாரம் நடைபெற்றது.இதில் வரதட்சணை ஒரு வன்கொடுமை என்ற தலைப்பில் சகோதரர் அஜார்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
தொழுகை-குறிச்சிபிரிவு கிளை பெண்கள் பயான்

தொழுகை-குறிச்சிபிரிவு கிளை பெண்கள் பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 1, 2014 19:25

கோவை மாவட்டம் குறிச்சிபிரிவு கிளை சார்பாக கடந்த 13-9-14 அன்று  பெண்கள் பயான் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் தொழுகை என்ற தலைப்பில் காதிரா அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்…………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நூல்கள் விநியோகம்-சிங்காரத்தோப்பு கிளை

நூல்கள் விநியோகம்-சிங்காரத்தோப்பு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 1, 2014 19:10

திருச்சி மாவட்டம் சிங்காரத்தோப்பு கிளை சார்பாக கடந்த 13/09/2014.  அன்று நூல்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நரகம் - சமஸ்பிரான் கிளை பெண்கள் பயான்

நரகம் – சமஸ்பிரான் கிளை பெண்கள் பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 1, 2014 19:09

திருச்சி மாவட்டம் சமஸ்பிரான் கிளை சார்பாக கடந்த  12-09-2014 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.யூனுஸ் அவர்கள் “நரகம்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்………………………..  ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பெண்கள் பயான்- சிங்காரத்தோப்பு கிளை

பெண்கள் பயான்- சிங்காரத்தோப்பு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 1, 2014 19:08

திருச்சி சிங்காரத்தோப்பு கிளை சார்பாக கடந்த 13/09/2014.  அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்