‘ஜமாஅத் நிகழ்ச்சிகள்’

நூல்கள் விநியோகம் -  குரோம்பேட்டை கிளை

நூல்கள் விநியோகம் – குரோம்பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, August 21, 2014 21:31

காஞ்சி மேற்கு மாவட்டம் குரோம்பேட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 08-08-2014 அன்று நூல்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஷிர்க்கிற்கு எதிராக பிரச்சாரம் – MKB நகர் கிளை

ஷிர்க்கிற்கு எதிராக பிரச்சாரம் – MKB நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, August 21, 2014 21:29

வடசென்னை மாவட்டம் MKB நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 06-08-2014  அன்று ஷிர்கிற்கு எதிராக பிரச்சாரம் செய்து ஷிர்க்கான பொருட்கள் அகற்றப்பட்டது…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
சஹாபி பெண்மணிகள் வரலாறு - புளியந்தோப்பு கிளை பெண்கள் பயான்

சஹாபி பெண்மணிகள் வரலாறு – புளியந்தோப்பு கிளை பெண்கள் பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, August 21, 2014 21:25

வட சென்னை மாவட்டம் புளியந்தோப்பு கிளை சார்பாக கடந்த 10-08-2014 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.முபராக் அவர்கள் ”சஹாபி பெண்மணிகள் வரலாறு” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
சர்மாக நகர் கிளை பெண்கள் பயான்

சர்மாக நகர் கிளை பெண்கள் பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, August 21, 2014 21:21

வட சென்னை மாவட்டம் சர்மாக நகர் கிளை சார்பாக கடந்த  10-08-2014 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
5 இடங்களில் மெகா போன் பிரச்சாரம் -  சைதை கிளை

5 இடங்களில் மெகா போன் பிரச்சாரம் – சைதை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, August 21, 2014 21:14

தென்சென்னை மாவட்டம் சைதை கிளை சார்பாக கடந்த 10-08-2014 அன்று 5 இடங்களில் மெகா போன் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ராஜ் என்பவருக்கு திருக்குர் ஆன் தமிழாக்கம் - நந்தனம் கிளை

ராஜ் என்பவருக்கு திருக்குர் ஆன் தமிழாக்கம் – நந்தனம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, August 21, 2014 20:54

தென்சென்னை மாவட்டம் நந்தனம் கிளை சார்பாக கடந்த 11-08-2014 அன்று ஆனந்த ராஜ் என்பவருக்கு திருக்குர் ஆன் தமிழாக்கம் வழங்கி தஃவா செய்யப்பட்டது………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
புதுக்கோட்டை நகரம் கிளை தஃவா

புதுக்கோட்டை நகரம் கிளை தஃவா

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, August 21, 2014 20:52

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் புதுக்கோட்டை நகரம் கிளை சார்பாக கடந்த 09-08-2014 அன்று தனி நபர் தஃவா செய்யப்பட்டது……………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மறுமை -  ஆழ்வார்திருநகர் கிளை பெண்கள் பயான்

மறுமை – ஆழ்வார்திருநகர் கிளை பெண்கள் பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, August 21, 2014 20:49

திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஆழ்வார்திருநகர் கிளை சார்பாக கடந்த 09-08-2014 அன்று அனிஸ் நகரில்  பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.அம்சத் அவர்கள் “மறுமை”  என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள். அல்ஹம்துலில்லாஹ்………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஆழ்வார்திருநகர் கிளை  பெண்கள் பயான்

ஆழ்வார்திருநகர் கிளை  பெண்கள் பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, August 21, 2014 20:46

திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஆழ்வார்திருநகர் கிளை சார்பாக கடந்த  09-08-2014 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.இப்ராஹிம் அவர்கள் உரையாற்றினார்கள். அல்ஹம்துலில்லாஹ்………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நெற்குன்றம்  கிளை வாராந்திர தர்பியா

நெற்குன்றம்  கிளை வாராந்திர தர்பியா

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, August 21, 2014 19:53

திருவள்ளூர் மாவட்டம் நெற்குன்றம்  கிளை சார்பாக கடந்த 10-08-2014 அன்று  வாராந்திர தர்பியா நடைபெற்றது. இதில் சகோ.பக்ருதீன் அவர்கள் ”குர்ஆனில் சிறிய சூராக்கள் பொருளுணர்ந்து மனனம்  பற்றி...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்