‘ஜமாஅத் நிகழ்ச்சிகள்’

தெருமுனைப் பிரச்சாரம் - கோவை(தெற்கு)

தெருமுனைப் பிரச்சாரம் – கோவை(தெற்கு)

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 23, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கோவை(தெற்கு) மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 07/10/2016 அன்று தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. தலைப்பு: அல்லாஹ்வின் வல்லமை உரையாற்றியவர்: நாசர் ஆசாத் நகர் பார்வையாளர்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
தெருமுனைப் பிரச்சாரம் - ஜி.எம். நகர்

தெருமுனைப் பிரச்சாரம் – ஜி.எம். நகர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 23, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கோவை(தெற்கு) மாவட்டம் ஜி.எம். நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 15/10/2016 அன்று தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. தலைப்பு: மரண சிந்தனை உரையாற்றியவர்: செய்யது...

, மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
தெருமுனைப் பிரச்சாரம் - சாரமேடு

தெருமுனைப் பிரச்சாரம் – சாரமேடு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 23, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கோவை(தெற்கு) மாவட்டம் சாரமேடு கிளை சார்பாக கடந்த 15/10/2016 அன்று தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. தலைப்பு: பெருமையடித்தல் உரையாற்றியவர்: தர்வேஷ் பார்வையாளர் எண்ணிக்கை:...

, மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
தெருமுனைப் பிரச்சாரம் - சாரமேடு

தெருமுனைப் பிரச்சாரம் – சாரமேடு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 23, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கோவை(தெற்கு) மாவட்டம் சாரமேடு கிளை சார்பாக கடந்த 15/10/2016 அன்று தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. தலைப்பு: இறைவனுக்கு நன்றி செலுத்துதல் உரையாற்றியவர்: யஹ்யா...

, மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
தெருமுனைப் பிரச்சாரம் - கோவை(தெற்கு)

தெருமுனைப் பிரச்சாரம் – கோவை(தெற்கு)

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 23, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கோவை(தெற்கு) மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 15/10/2016 அன்று தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. தலைப்பு: பெருமை உரையாற்றியவர்: ஷைபுதீன் பார்வையாளர் எண்ணிக்கை: 10...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
தெருமுனைப் பிரச்சாரம் - ஜி.எம். நகர்

தெருமுனைப் பிரச்சாரம் – ஜி.எம். நகர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 23, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கோவை(தெற்கு) மாவட்டம் ஜி.எம். நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 12/10/2016 அன்று தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. தலைப்பு: ஆசூரா நோன்பு உரையாற்றியவர்: ஷைபுதீன்...

, மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
தனி நபர் தஃவா - பனைக்குளம்(வடக்கு)

தனி நபர் தஃவா – பனைக்குளம்(வடக்கு)

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 23, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் இராமநாதபுரம்(வடக்கு) மாவட்டம் பனைக்குளம்(வடக்கு) கிளை சார்பாக கடந்த 13/10/2016 அன்று தனி நபர் தஃவா நடைபெற்றது. அதன் விபரம் பின் வருமாறு: எதை...

, மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
தெருமுனைப் பிரச்சாரம் - பொன்விழா நகர்

தெருமுனைப் பிரச்சாரம் – பொன்விழா நகர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 23, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கோவை(தெற்கு) மாவட்டம் பொன்விழா நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 12/10/2016 அன்று தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. தலைப்பு: அல்லாஹ் ஒருவனே உரையாற்றியவர்: ஜான்சா...

, மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
தெருமுனைப் பிரச்சாரம் - சாரமேடு

தெருமுனைப் பிரச்சாரம் – சாரமேடு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 23, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கோவை(தெற்கு) மாவட்டம் சாரமேடு கிளை சார்பாக கடந்த 15/10/2016 அன்று தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. தலைப்பு: மரண சிந்தனை உரையாற்றியவர்: ஜான்சா பார்வையாளர்...

, மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
தெருமுனைப் பிரச்சாரம் - R.P.நகர்

தெருமுனைப் பிரச்சாரம் – R.P.நகர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 23, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் திருப்பூர் மாவட்டம் R.P.நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 14/10/2016 அன்று தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. அதன் விபரம் பின் வருமாறு: தலைப்பு: முஹம்மதுர்...

, மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்