‘ஜமாஅத் நிகழ்ச்சிகள்’

“” இணைவைப்பு பொருட்கள் அகற்றம் – முடச்சிக்காடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, February 11, 2016 21:17

அகற்றப்பட்ட பொருள்: தகடு போட்டோ-4, துணி முடிச்சு-15,தர்கா போட்டோ-2,நூல் சுற்றிய தேங்காய்-1,திருஷ்டி பொம்மை-1 மற்றும் பல..நிகழ்ச்சி தேதி: 18/01/2016கிளை: முடச்சிக்காடு கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ஷிர்க் (இணைவைப்பு)” தனி நபர் தஃவா – மதுக்கூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, February 11, 2016 21:15

தஃவா செய்யப்பட்ட தலைப்பு: ஷிர்க் (இணைவைப்பு)நிகழ்ச்சி தேதி: 18&19/01/2016கிளை: மதுக்கூர் கிளைநிகழ்ச்சி புகைப்படம்: தஃவா செய்யப்பட்ட நபர்கள்: 100 வீடுகளுக்கு மேல்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு” பேனர் தஃவா – ஆவணம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, February 11, 2016 21:15

தலைப்பு: ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடுஎண்ணிக்கை: 1மொத்த அடி: 15x8நிகழ்ச்சி தேதி: 19/01/2016கிளை: ஆவணம் கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு” போஸ்டர் தஃவா – சம்பைபட்டினம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, February 11, 2016 21:14

போஸ்டர் தலைப்பு: ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடுபோஸ்டர் எண்ணிக்கை: -நிகழ்ச்சி தேதி: 18&19/01/2016கிளை: சம்பைபட்டினம் கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” நூலகம் திறப்பு நிகழ்ச்சி – திருமங்கலக்குடி குறிச்சிமலை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, February 11, 2016 21:13

கிளை: திருமங்கலக்குடி குறிச்சிமலைநிகழ்ச்சி தேதி: 16.01.2016புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“இணைவைப்பின் விபரீதங்கள் ” தனி நபர் தஃவா – திருமங்கலக்குடி குறிச்சிமலை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, February 11, 2016 21:13

தஃவா செய்யப்பட்ட தலைப்பு: இணைவைப்பின் விபரீதங்கள்நிகழ்ச்சி தேதி: 16.01.2016கிளை: திருமங்கலக்குடி குறிச்சிமலைநிகழ்ச்சி புகைப்படம்: தஃவா செய்யப்பட்ட நபர்கள்: 60...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

” ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு” பேனர் தஃவா – குறிச்சிமலை திருமங்கலக்குடி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, February 11, 2016 21:12

தலைப்பு: ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடுஎண்ணிக்கை: 10மொத்த அடி: 60நிகழ்ச்சி தேதி: 16.01.2016கிளை: குறிச்சிமலை திருமங்கலக்குடிபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“விக்னேஷ்” என்பவருக்கு திருக்குர்ஆன் வழங்கி தஃவா – வழுத்தூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, February 11, 2016 21:12

வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: விக்னேஷ்நபர்கள் (ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவர்கள் எனில்): 1நிகழ்ச்சி தேதி: 17.01.2016கிளை: வழுத்தூர்நிகழ்ச்சி புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” இணைவைப்பு பொருட்கள் அகற்றம் – திருப்பனந்தாள்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, February 11, 2016 21:11

அகற்றப்பட்ட பொருள்: 1 சிவப்பு கயிறு அகற்றம்நிகழ்ச்சி தேதி: 16.01.2016கிளை: திருப்பனந்தாள்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” இணைவைப்பு பொருட்கள் அகற்றம் – திருப்பனந்தாள்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, February 11, 2016 21:11

அகற்றப்பட்ட பொருள்: இணைவைப்பு பொருட்கள் - 20 --- தகடுகள் 12,கருப்பு கயிறில் கட்டப்பட்ட படிகார கல் 7நிகழ்ச்சி தேதி: 17.01.2016கிளை: திருப்பனந்தாள்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்