‘ஜமாஅத் நிகழ்ச்சிகள்’

பிற சமய சகோதரருக்கு திருக்குர்ஆன் தமிழாக்கம் - தேவகோட்டை கிளை

பிற சமய சகோதரருக்கு திருக்குர்ஆன் தமிழாக்கம் – தேவகோட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, December 20, 2014 19:28

சிவகங்கை மாவட்டம் தேவகோட்டை கிளையில் கடந்த 05-12-2014 அன்று பிற சமய சகோதரருக்கு திருக்குர்ஆன் தமிழாக்கம் வழங்கி தஃவா செய்யப்பட்டது…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
தேவகோட்டை கிளை தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

தேவகோட்டை கிளை தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, December 20, 2014 19:25

சிவகங்கை மாவட்டம் தேவகோட்டை கிளையில் கடந்த 03-12-2014 அன்று தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.முஜாகிதீன் அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஹதிஸ் வகுப்பு - புதுவயல் கிளை

ஹதிஸ் வகுப்பு – புதுவயல் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, December 20, 2014 19:23

சிவகங்கை மாவட்டம் புதுவயல் கிளை சார்பாக கடந்த 01-12-2014 அன்று முதல் 07-12-2014 அன்று வரை தினம் ஒரு ஹதிஸ் நடைபெற்றது……………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
புதுவயல் கிளை தெருமுனைக்கூட்டம்

புதுவயல் கிளை தெருமுனைக்கூட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, December 20, 2014 19:20

சிவகங்கை மாவட்டம் புதுவயல் கிளை சார்பாக கடந்த 5-12-14 அன்று தெருமுனைக்கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.ஜிப்ரில் அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
புதுவயல் கிளை தஃவா

புதுவயல் கிளை தஃவா

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, December 20, 2014 19:17

சிவகங்கை மாவட்டம் புதுவயல் கிளை சார்பாக கடந்த 05-12-2014 அன்று தனி நபர் தஃவா நடைபெற்ரது…………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
சங்கிலியாண்டபுரம் கிளை தஃவா

சங்கிலியாண்டபுரம் கிளை தஃவா

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, December 20, 2014 19:06

திருச்சி மாவட்டம் சங்கிலியாண்டபுரம் கிளை சார்பாக கடந்த 07-12-2014 அன்று “தொழுகை மற்றும் இணைவைப்பு” குறித்து தனி நபர் தஃவா செய்யப்பட்டது. அல்ஹம்துல்லாஹ்……………………….. ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பொன்னகர்  கிளை தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

பொன்னகர்  கிளை தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, December 20, 2014 17:07

திருச்சி மாவட்டம் பொன்னகர்  கிளை சார்பாக கடந்த 07-12-2014 அன்று தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.சமீர் அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
தாவூத் நபியின் வரலாறு - சங்கிலியாண்டபுரம் கிளை தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

தாவூத் நபியின் வரலாறு – சங்கிலியாண்டபுரம் கிளை தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, December 20, 2014 16:58

திருச்சி மாவட்டம் சங்கிலியாண்டபுரம் கிளை சார்பாக கடந்த 06-12-2014 அன்று தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.அப்துல் ரஹ்மான்  அவர்கள் “தாவூத் நபியின் வரலாறு  என்ற தலைப்பில்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நோட்டிஸ்கள் விநியோகம் - செந்தண்ணீர்புரம் கிளை

நோட்டிஸ்கள் விநியோகம் – செந்தண்ணீர்புரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, December 20, 2014 16:54

திருச்சி மாவட்டம் செந்தண்ணீர்புரம் கிளை சார்பாக  07-12-2014 அன்று நோட்டிஸ்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஷைத்தானின் ஊசலாட்டம் - செந்தண்ணீர்புரம் கிளை பெண்கள் பயான்

ஷைத்தானின் ஊசலாட்டம் – செந்தண்ணீர்புரம் கிளை பெண்கள் பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, December 20, 2014 16:44

திருச்சி மாவட்டம் செந்தண்ணீர்புரம் கிளை சார்பாக கடந்த 07-12-2014 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில்  ரம்ஜான் அவர்கள் “ஷைத்தானின் ஊசலாட்டம்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்…………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்