‘ஜமாஅத் நிகழ்ச்சிகள்’

“” மருத்துவமனை தஃவா – கீழக்கரை தெற்கு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 25, 2015 20:44

மருத்துவமனை பெயர்: கீழக்கரை ஆரம்ப சுகாதார நிலையம்நிகழ்ச்சி தேதி: 19.11.2015கிளை: கீழக்கரை தெற்குபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“அர்ஷின் நிழல் யாருக்கு?” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – கீழக்கரை தெற்கு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 25, 2015 20:43

சொற்பொழிவு தலைப்பு: அர்ஷின் நிழல் யாருக்கு?உரையாற்றியவர்: சகோ. ஜெஸிராமண்டபம்/மர்கஸ்: மர்கஸ்நிகழ்ச்சி தேதி: 19.11.2015கிளை: கீழக்கரை தெற்குநிகழ்ச்சி புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“உணர்வு வார இதழ்” நூல் விநியோகம் – பெரியபட்டணம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 25, 2015 20:43

நூல் தலைப்பு: உணர்வு வார இதழ்எண்ணிக்கை: 10மொத்த தொகை: 100/-நிகழ்ச்சி தேதி: 20.11.2015கிளை: பெரியபட்டணம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“கீழக்கரை 5௦௦ பிளாட் கிளை எளியமார்க்கம்” போஸ்டர் தஃவா – கீழக்கரை வடக்கு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 25, 2015 20:10

போஸ்டர் தலைப்பு: கீழக்கரை 5௦௦ பிளாட் கிளை எளியமார்க்கம்போஸ்டர் எண்ணிக்கை: 10நிகழ்ச்சி தேதி: 21.11.2015கிளை: கீழக்கரை வடக்குபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“வாலிநோக்கம் ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு பொதுக்கூட்டம்” போஸ்டர் தஃவா – கீழக்கரை வடக்கு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 25, 2015 20:09

போஸ்டர் தலைப்பு: வாலிநோக்கம் ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு பொதுக்கூட்டம்போஸ்டர் எண்ணிக்கை: 20நிகழ்ச்சி தேதி: 20.11.2015கிளை: கீழக்கரை வடக்குபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ஷிர்க் ” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – தெங்கம் புதூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 25, 2015 20:08

சொற்பொழிவு தலைப்பு: ஷிர்க்உரையாற்றியவர்: சகோ-அப்துல் காதர்மண்டபம்/மர்கஸ்: மர்கஸ்நிகழ்ச்சி தேதி: 19-11-2015 (இஷா)கிளை: தெங்கம் புதூர்நிகழ்ச்சி புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“நபிகளாரின் பொன் மொழிகள் ” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – லாயம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 25, 2015 20:08

சொற்பொழிவு தலைப்பு: நபிகளாரின் பொன் மொழிகள்உரையாற்றியவர்: சகோ-அஹம்மத்மண்டபம்/மர்கஸ்: மர்கஸ்நிகழ்ச்சி தேதி: 19-11-2015 (இஷா)கிளை: லாயம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“நபிகளாரின் பொன் மொழிகள் ” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – இனயம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 25, 2015 20:07

சொற்பொழிவு தலைப்பு: நபிகளாரின் பொன் மொழிகள்உரையாற்றியவர்: சகோ-பஹத்மண்டபம்/மர்கஸ்: மர்கஸ்நிகழ்ச்சி தேதி: 20-11-2015 (இஷா)கிளை: இனயம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு ” போஸ்டர் தஃவா – கீழக்கரை வடக்கு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 25, 2015 20:07

போஸ்டர் தலைப்பு: ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடுபோஸ்டர் எண்ணிக்கை: 50நிகழ்ச்சி தேதி: 20.11.2015கிளை: கீழக்கரை வடக்குபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“இஸ்லாம் கூறும் நிர்வாகவியல்” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – நாகர்கோவில்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 25, 2015 20:06

சொற்பொழிவு தலைப்பு: இஸ்லாம் கூறும் நிர்வாகவியல்உரையாற்றியவர்: சகோ-ரபிக்மண்டபம்/மர்கஸ்: மர்கஸ்நிகழ்ச்சி தேதி: 19-11-2015 (இஷா)கிளை: நாகர்கோவில்நிகழ்ச்சி புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்