‘ஜமாஅத் நிகழ்ச்சிகள்’

குழு தாவா - கடையநல்லூர் மதினாநகர் கிளை

குழு தாவா – கடையநல்லூர் மதினாநகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, October 9, 2015 19:15

நெல்லை மேற்கு மாவட்டம் கடையநல்லூர் மதினாநகர் கிளை சார்பாக 29/09/2015 அன்று குழு தாவா நடைபெற்றது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
தாவா - செங்கோட்டை கிழக்கு கிளை

தாவா – செங்கோட்டை கிழக்கு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, October 9, 2015 19:13

நெல்லை மேற்கு மாவட்டம் செங்கோட்டை கிழக்கு கிளை சார்பாக 27-09-2015 அன்று 2 இடங்களில் 11 நபர்களுக்கு தாவா செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பெண்கள் பயான் - செங்கோட்டை கிழக்கு கிளை

பெண்கள் பயான் – செங்கோட்டை கிழக்கு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, October 9, 2015 19:12

நெல்லை மேற்கு மாவட்டம் செங்கோட்டை கிழக்கு கிளை சார்பாக 27-09-2015 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
இணைவைப்பு பொருள் அகற்றம் - செங்கோட்டை கிழக்கு கிளை

இணைவைப்பு பொருள் அகற்றம் – செங்கோட்டை கிழக்கு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, October 9, 2015 19:11

நெல்லை மேற்கு மாவட்டம் செங்கோட்டை கிழக்கு கிளை சார்பாக 26-09-2015 அன்று வள்ளியூர் பகுதியில் ஒரு இடத்தில் இருந்த இணைவைப்பு பொருள் அகற்றப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மாற்று மத தாவா - செங்கோட்டை டவுண் கிளை

மாற்று மத தாவா – செங்கோட்டை டவுண் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, October 9, 2015 19:10

நெல்லை மேற்கு மாவட்டம் செங்கோட்டை டவுண் கிளை சார்பாக 01/10/2015 அன்று சுபுஹுக்கு பி்ன்பு மாற்று மத தாவா நடைபெற்றது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
தனி நபா் தாவா - செங்கோட்டை டவுண் கிளை

தனி நபா் தாவா – செங்கோட்டை டவுண் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, October 9, 2015 19:09

நெல்லை மேற்கு மாவட்டம் செங்கோட்டை டவுண் கிளை சார்பாக 01/10/2015 அன்று சுபுஹுக்கு பி்ன்பு தனி நபா் தாவா நடைபெற்றது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பயான் - தென்காசி கிழக்கு கிளை

பயான் – தென்காசி கிழக்கு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, October 9, 2015 19:07

நெல்லை மேற்கு மாவட்டம் தென்காசி கிழக்கு கிளை சார்பாக 01/10/2015 அன்று மஹ்ரிப்க்கு பின் பயான் நடைபெற்றது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பெண்கள் பயான் - தென்காசி கிழக்கு கிளை

பெண்கள் பயான் – தென்காசி கிழக்கு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, October 9, 2015 19:06

நெல்லை மேற்கு மாவட்டம் தென்காசி கிழக்கு கிளை சார்பாக 30/09/2015 அன்று புதுமனை 1 வது தெருவில் பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மொகாபோன் பிரச்சாரம் - தென்காசி கிழக்கு கிளை

மொகாபோன் பிரச்சாரம் – தென்காசி கிழக்கு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, October 9, 2015 19:04

நெல்லை மேற்கு மாவட்டம் தென்காசி கிழக்கு கிளை சார்பாக 29/09/2015 அன்று கிராமபுரதாவா கிழப்புலியூரில் 1-வது தெருவில் மொகாபோன் பிரச்சாரம் செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
குழு தாவா - கடையநல்லூர் பேட்டை கிளை

குழு தாவா – கடையநல்லூர் பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, October 9, 2015 19:02

நெல்லை மேற்கு மாவட்டம் கடையநல்லூர் பேட்டை கிளை சார்பாக 01-10-2015 அன்று மஃரிப் தொழுகைக்குப் பிறகு குழு தாவா நிகழ்ச்சியில் 10 க்கும் மேற்பட்ட  நபர்களுக்கு இஸ்லாத்தின்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்