‘ஜமாஅத் நிகழ்ச்சிகள்’

குர் ஆன் வகுப்பு - வல்லம் கிளை

குர் ஆன் வகுப்பு – வல்லம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, March 4, 2015 12:15

 நெலலை மாவட்டம் வல்லம் கிளையில் கடந்த 23-02-2015  அன்று பஜ்ரு தொழுகைக்கு பிறகு குர்ஆன் தமிழாக்கம் வாசிக்கப்பட்டது……………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கரும்பலைகை தாவா - பரங்கிப்பேட்டை கிளை

கரும்பலைகை தாவா – பரங்கிப்பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, March 4, 2015 12:14

கடலூர் மாவட்டம் பரங்கிப்பேட்டை கிளை சார்பில் கடந்த 21-02-2015 அன்று தினம் ஒரு குர் ஆன் வசனம்  என்ற தலைப்பில்குர் ஆன் வசனம்  எழுதி தாவா செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
2 இடங்களில் தெருமுனைப் பிரச்சாரம் - வெங்கடேஸ்வரா நகர் கிளை

2 இடங்களில் தெருமுனைப் பிரச்சாரம் – வெங்கடேஸ்வரா நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, March 4, 2015 12:13

திருப்பூர் மாவட்டம் வெங்கடேஸ்வரா நகர் கிளை  சார்பாக கடந்த 25-02-2015 அன்று 2 இடங்களில் தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.ராஜா மற்றும் ஷஃபியுல்லாஹ் அவர்கள் “இணைவைப்பு மாபெரும் பாவம்”...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
குர் ஆன் வகுப்பு - அம்பாசமுத்திரம் கிளை

குர் ஆன் வகுப்பு – அம்பாசமுத்திரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, March 4, 2015 12:04

நெல்லை மாவட்டம் அம்பாசமுத்திரம் கிளையில் கடந்த 23-02-2015  அன்று பஜ்ரு தொழுகை்குப் பிறகு குர்ஆன தமிழாக்கம் வாசிக்கப்பட்டது……………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
குர் ஆன் வகுப்பு - விக்கிரமசிங்கபுரம் கிளை

குர் ஆன் வகுப்பு – விக்கிரமசிங்கபுரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, March 4, 2015 11:52

 நெல்லை மாவட்டம் விக்கிரமசிங்கபுரம் கிளையில் கடந்த 23-02-2015 அன்று பஜ்ரு  தொழுகைக்கு பின் குர்ஆன் தமிழாககம் வாசிக்கப்பட்டது………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மேல் பட்டாம்பாக்கம் கிளை தர்பியா

மேல் பட்டாம்பாக்கம் கிளை தர்பியா

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, March 4, 2015 11:51

கடலூர் மாவட்டம் மேல் பட்டாம்பாக்கம் கிளை சார்பாக கடந்த 22-02-2015 அன்று மாணவர்களுக்கான தர்பியா நடைபெற்றது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்……………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
குர்ஆன் வகுப்பு - ரஹ்மத் நகர் கிளை

குர்ஆன் வகுப்பு – ரஹ்மத் நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, March 4, 2015 11:50

நெல்லை மாவட்டம் ரஹ்மத் நகர் கிளையில் கடந்த  23-02-2015 அன்று பஜ்ரு தொழுகைக்கு பின் குர்ஆன் தமிழாக்கம் வாசிக்கப்பட்டது………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மேல் பட்டாம்பாக்கம் கிளை தர்பியா

மேல் பட்டாம்பாக்கம் கிளை தர்பியா

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, March 4, 2015 11:48

கடலூர் மாவட்டம் மேல் பட்டாம்பாக்கம் கிளை சார்பாக கடந்த 22-02-2015 அன்று மாணவிகளுக்கான தர்பியா நடைபெற்றது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்…………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
புகை நமக்கு பகை - Ms நகர் கிளை தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

புகை நமக்கு பகை – Ms நகர் கிளை தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, March 4, 2015 11:46

திருப்பூர் மாவட்டம் Ms நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 26-02-2015 அன்று தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.அன்சர்கான் அவர்கள் “புகை நமக்கு பகை” என்ற தலைப்பில்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நோட்டிஸ்கள் விநியோகம் - நெல்லிக்குப்பம்  கிளை

நோட்டிஸ்கள் விநியோகம் – நெல்லிக்குப்பம்  கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, March 4, 2015 11:32

கடலூர் மாவட்டம் நெல்லிக்குப்பம்  கிளையில் கடந்த 23-02-2015 அன்று இலவச டியூஷன் நடத்துவது சம்மந்தமாக நோட்டிஸ் விநியோகம் செய்யப்பட்டது  அல்ஹம்துலில்லாஹ்…………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்