‘ஜமாஅத் நிகழ்ச்சிகள்’

“” இணைவைப்பு பொருட்கள் அகற்றம் – சோழபுரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 30, 2015 12:56

அகற்றப்பட்ட பொருள்: கள்ளி செடிநிகழ்ச்சி தேதி: 01.11.2015கிளை: சோழபுரம் கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“பெண்கள் தர்பியா” மார்க்க விளக்க டிவிடி விநியோகம் – மேலக்காவேரி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 30, 2015 12:55

தலைப்பு: பெண்கள் தர்பியாஎண்ணிக்கை: 365மொத்த தொகை: 4500நிகழ்ச்சி தேதி: 01.11.2015கிளை: மேலக்காவேரிபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு ஏன்?” தெருமுனைப் பிரச்சாரம் – வழுத்தூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 30, 2015 12:50

சொற்பொழிவு தலைப்பு: ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு ஏன்?உரையாற்றியவர்: வலியுல்லாஹ்நிகழ்ச்சி தேதி: 01.11.2015கிளை: வழுத்தூர்நிகழ்ச்சி புகைப்படம்: எத்தனை இடங்கள்: 1...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“இணைவைப்பு” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – அய்யம்பேட்டை & சக்கராப்பள்ளி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 30, 2015 12:49

சொற்பொழிவு தலைப்பு: இணைவைப்புஉரையாற்றியவர்: முபாரக் ஜான்மண்டபம்/மர்கஸ்: மர்கஸ்நிகழ்ச்சி தேதி: 01.11.2015கிளை: அய்யம்பேட்டை & சக்கராப்பள்ளிநிகழ்ச்சி புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” இணைவைப்பு பொருட்கள் அகற்றம் – குடந்தை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 30, 2015 12:48

அகற்றப்பட்ட பொருள்: படிகார கல் அகற்றம்நிகழ்ச்சி தேதி: 01.11.2015கிளை: குடந்தைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு ஏன்?” நோட்டிஸ் விநியோகம் – குடந்தை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 30, 2015 12:48

நோட்டிஸ் தலைப்பு: ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு ஏன்?நோட்டிஸ் எண்ணிக்கை: 500நிகழ்ச்சி தேதி: 01.11.2015கிளை: குடந்தைநிகழ்ச்சி புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு” தனி நபர் தஃவா – குடந்தை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 30, 2015 12:47

தஃவா செய்யப்பட்ட தலைப்பு: ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடுநிகழ்ச்சி தேதி: 01.11.2015கிளை: குடந்தைநிகழ்ச்சி புகைப்படம்: தஃவா செய்யப்பட்ட நபர்கள்: 95...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” பேச்சு பயிற்சி – இராஜகிரி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 30, 2015 12:46

பயிற்சி பெற்றவர்கள்: 37பயிற்சி அளித்தவர்: அப்பாஸ்நிகழ்ச்சி தேதி: 03.11.2015கிளை: இராஜகிரிபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு” சுவர் விளம்பர தஃவா – சுவாமிமலை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 30, 2015 12:45

தலைப்பு: ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடுஎண்ணிக்கை: 16மொத்த சதுர அடி: 2116நிகழ்ச்சி தேதி: 02.11.2015கிளை: சுவாமிமலைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு ஏன்” தனி நபர் தஃவா – ஆவூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 30, 2015 12:44

தஃவா செய்யப்பட்ட தலைப்பு: ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு ஏன்நிகழ்ச்சி தேதி: 03கிளை: ஆவூர்நிகழ்ச்சி புகைப்படம்: தஃவா செய்யப்பட்ட நபர்கள்: 45...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்