‘ஜமாஅத் நிகழ்ச்சிகள்’

திக்ருகளின் சிறப்புகள் - புளியந்தோப்பு கிளை பெண்கள் பயான்

திக்ருகளின் சிறப்புகள் – புளியந்தோப்பு கிளை பெண்கள் பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 24, 2014 23:10

வடசென்னை மாவட்டம் புளியந்தோப்பு கிளை சார்பாக கடந்த 05-11-2014 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.அப்துல்லாஹ் அவர்கள் “திக்ருகளின் சிறப்புகள்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்……………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பூக்கடை கிளை பெண்கள் பயான்

பூக்கடை கிளை பெண்கள் பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 24, 2014 22:57

வட சென்னை மாவட்டம பூக்கடை கிளை சார்பாக கடந்த 05-11-2014 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.இஸ்மாயில் அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நோட்டிஸ்கள் விநியோகம் - எலந்தங்குடி கிளை

நோட்டிஸ்கள் விநியோகம் – எலந்தங்குடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 24, 2014 22:55

நாகை வடக்கு மாவட்டம் எலந்தங்குடி கிளையில் கடந்த 06-11-2014 அன்று தீவிரவாதத்திற்கு எதிராக முஸ்லிம்களின் தீவிர பிரச்சாரம் குறித்து நோட்டிஸ்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………… …………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
தீவிரவாதத்திற்கு எதிராக பேனர்கள் - சுவாமியார்மடம் கிளை

தீவிரவாதத்திற்கு எதிராக பேனர்கள் – சுவாமியார்மடம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 24, 2014 22:52

குமரி மாவட்டம் சுவாமியார்மடம் கிளை சார்பாக கடந்த 01-11-2014 அன்று தீவிரவாதத்திற்கு எதிராக முஸ்லிம்களின் தீவிர பிரச்சாரம் குறித்து பேனர்கள் வைக்கப்பட்டது…………………… ....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நோட்டிஸ்கள் விநியோகம் - விழுப்புரம் கிளை

நோட்டிஸ்கள் விநியோகம் – விழுப்புரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 24, 2014 22:46

விழுப்புரம் கிழக்கு மாவட்டம் விழுப்புரம் கிளை சார்பாக கடந்த 06-11-2014 அன்று தீவிரவாதத்திற்கு எதிராக முஸ்லிம்களின் தீவிர பிரச்சாரம் குறித்து நோட்டிஸ்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………………  ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நோட்டிஸ்கள் விநியோகம் - குளச்சல் கிளை

நோட்டிஸ்கள் விநியோகம் – குளச்சல் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 24, 2014 22:44

குமரி மாவட்டம் குளச்சல் கிளை சார்பாக  கடந்த  04-11-2014 அன்று தீவிரவாதத்திற்கு எதிராக முஸ்லிம்களின் தீவிர பிரச்சாரம் குறித்து நோட்டிஸ்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………… ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
இஸ்லாம் தீவிரவாதத்தை போதிக்கின்றதா? - குளச்சல் கிளை தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

இஸ்லாம் தீவிரவாதத்தை போதிக்கின்றதா? – குளச்சல் கிளை தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 24, 2014 22:41

குமரி மாவட்டம் குளச்சல் கிளை சார்பாக கடந்த 04-11-2014 அன்று தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.நிஸார் கபீர் அவர்கள் ”இஸ்லாம் தீவிரவாதத்தை போதிக்கின்றதா?” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்……………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
2 இடங்களில்  தெருமுனைப் பிரச்சாரம் - கோட்டார் கிளை

2 இடங்களில்  தெருமுனைப் பிரச்சாரம் – கோட்டார் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 24, 2014 22:37

குமரி மாவட்டம் கோட்டார் கிளை சார்பாக கடந்த 04-11-2014 அன்று 2 இடங்களில்  தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.ஹாஜா நூஹ் மற்றும் சகோ.சாஹுல் ஆகியோர் ”இஸ்லாம் தீவிரவாதத்தை போதிக்கின்றதா?”...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
தீவிரவாதத்திற்கு எதிராக போஸ்டர்கள் -  வடலூர் கிளை

தீவிரவாதத்திற்கு எதிராக போஸ்டர்கள் – வடலூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 24, 2014 22:31

கடலூர் மாவட்டம் வடலூர் கிளை சார்பாக கடந்த 06-11-2014 அன்று தீவிரவாதத்திற்கு எதிராக முஸ்லிம்களின் தீவிர பிரச்சாரம் குறித்து நோட்டிஸ்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………… ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
தீவிரவாத எதிர்ப்பு பிரச்சாரம் - ஆவணம் கிளை

தீவிரவாத எதிர்ப்பு பிரச்சாரம் – ஆவணம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 24, 2014 22:28

தஞ்சை தெற்கு மாவட்டம் ஆவணம் கிளை சார்பாக கடந்த 06-11-2014 அன்று தீவிரவாத எதிர்ப்பு பிரச்சாரம் நடைபெற்றது………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்