‘ஜமாஅத் நிகழ்ச்சிகள்’

“நபிகளாரின் பொன் மொழிகள் ” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – லாயம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, February 8, 2016 20:51

சொற்பொழிவு தலைப்பு: நபிகளாரின் பொன் மொழிகள்உரையாற்றியவர்: சகோ-ஷேக்மண்டபம்/மர்கஸ்: மர்கஸ்நிகழ்ச்சி தேதி: 12-12-2015 (இஷா)கிளை: லாயம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” கிளை தர்பியா – சாரமேடு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, February 8, 2016 20:51

பயிற்சி அளித்தவர்(கள்): பெண்கள் ஒருங்கினைப்புதலைப்பு: ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடுநிகழ்ச்சி தேதி: 4/1/16கிளை: சாரமேடுபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” இணைவைப்பு பொருட்கள் அகற்றம் – கோம்பைத்தோட்டம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, February 8, 2016 20:49

அகற்றப்பட்ட பொருள்: தகடு ,தாயத்து ,எலுமிச்சைபழம்,பச்சை துணி,நிகழ்ச்சி தேதி: 10-01-2016கிளை: கோம்பைத்தோட்டம் கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ஹதீஸ் விளக்கம்” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – செங்கோட்டை டவுன்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, February 8, 2016 20:46

சொற்பொழிவு தலைப்பு: ஹதீஸ் விளக்கம்உரையாற்றியவர்: அஜீஸ்மண்டபம்/மர்கஸ்: மர்கஸ்நிகழ்ச்சி தேதி: 14/1/2016கிளை: செங்கோட்டை டவுன்நிகழ்ச்சி புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“வேறுபடுத்தும் விரல் ரேகை” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – செங்கோட்டை டவுன்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, February 8, 2016 20:46

சொற்பொழிவு தலைப்பு: வேறுபடுத்தும் விரல் ரேகைஉரையாற்றியவர்: அஜீஸ்மண்டபம்/மர்கஸ்: மர்கஸ்நிகழ்ச்சி தேதி: 14/1/2016கிளை: செங்கோட்டை டவுன்நிகழ்ச்சி புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“காலில் விழுவது இறை மறுப்பே” மெகா போன் பிரச்சாரம் – செங்கோட்டை டவுன்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, February 8, 2016 20:46

தலைப்பு: காலில் விழுவது இறை மறுப்பேஇடங்கள் எண்ணிக்கை: 1உரையாற்றிவர்(கள்): அஜீஸ்நிகழ்ச்சி தேதி: 14/1/2016கிளை: செங்கோட்டை டவுன்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“30” பிறசமயத்தவர்களிடம் தஃவா – செங்கோட்டை டவுன்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, February 8, 2016 20:45

எத்தனை நபர்கள்: 30தலைப்பு: கடவுள் ஒருவனேநிகழ்ச்சி தேதி: 14/1/2016கிளை: செங்கோட்டை டவுன்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” கிராம மக்களிடம் தஃவா – செங்கோட்டை டவுன்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, February 8, 2016 20:45

எத்தனை கிராமம்: 1எதை பற்றி: இணைவைத்தல்கிளை: செங்கோட்டை டவுன்நிகழ்ச்சி தேதி: 14/1/2016புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ஷிர்க் என்றால் என்ன” மெகா போன் பிரச்சாரம் – செங்கோட்டை டவுன்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, February 8, 2016 20:43

தலைப்பு: ஷிர்க் என்றால் என்னஇடங்கள் எண்ணிக்கை: 1உரையாற்றிவர்(கள்): அஜீஸ்நிகழ்ச்சி தேதி: 14/1/2016கிளை: செங்கோட்டை டவுன்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ஜனவரி 31 மாநாட்டிற்கு தயாராகுவோம்” தனி நபர் தஃவா – கடையநல்லூர் டவுண்கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, February 8, 2016 20:42

தஃவா செய்யப்பட்ட தலைப்பு: ஜனவரி 31 மாநாட்டிற்கு தயாராகுவோம்நிகழ்ச்சி தேதி: 14/1/2016கிளை: கடையநல்லூர் டவுண்கிளைநிகழ்ச்சி புகைப்படம்: தஃவா செய்யப்பட்ட நபர்கள்: 100...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்