‘ஜமாஅத் நிகழ்ச்சிகள்’

தொழுகை பயிற்சி வகுப்பு - ஆம்பூர் கிளை

தொழுகை பயிற்சி வகுப்பு – ஆம்பூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, August 30, 2014 10:47

வேலூர் மாவட்டம் ஆம்பூர் கிளையில் கடந்த 20-08-2014 அன்று மாணவர்களுக்கு நபிவழியில் தொழுகை பயிற்சியளிக்கப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்……………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஷிர்க்கிற்கு எதிராக பிரச்சாரம் – ஆம்பூர் கிளை

ஷிர்க்கிற்கு எதிராக பிரச்சாரம் – ஆம்பூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, August 30, 2014 10:44

வேலூர் மாவட்டம் ஆம்பூர் கிளையில் கடந்த 19-08-2014 அன்று ஷிர்கிற்கு எதிராக பிரச்சாரம் செய்து ஷிர்க்கான பொருட்கள் அகற்றப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நோட்டிஸ்கள் விநியோகம் - ஆம்பூர் கிளை

நோட்டிஸ்கள் விநியோகம் – ஆம்பூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, August 30, 2014 10:42

வேலூர் மாவட்டம் ஆம்பூர் கிளையில் கடந்த 19-08-2014 அன்று ஷிர்குக்கு எதிராக நோட்டிஸ்கள் வழங்கி தஃவா செய்யப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
முஸ்லிம் பெண்களின் இன்றைய நிலை - பொறையார் கிளை பெண்கள் பயான்

முஸ்லிம் பெண்களின் இன்றைய நிலை – பொறையார் கிளை பெண்கள் பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, August 30, 2014 10:34

நாகை வடக்கு மாவட்டம் பொறையார் கிளை சார்பாக கடந்த 17-08-2014 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.இயாஸ் அவர்கள் ”முஸ்லிம் பெண்களின் இன்றைய நிலை” என்ற தலைப்பில்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
சுதந்திர போராட்டத்தில் முஸ்லிம்களின் பங்கு - சங்கரமந்தல் கிளை தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

சுதந்திர போராட்டத்தில் முஸ்லிம்களின் பங்கு – சங்கரமந்தல் கிளை தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, August 30, 2014 10:31

நாகை வடக்கு மாவட்டம் சங்கரமந்தல் கிளை சார்பாக கடந்த 17-08-2014 அன்று தெருமுனைப் பிரச்சாரம்  நடைபெற்றது. இதில் சகோ.அக்ரம் அவர்கள் ”சுதந்திர போராட்டத்தில் முஸ்லிம்களின் பங்கு” என்ற...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நோட்டிஸ்கள் விநியோகம் - துளசேந்தபுரம் கிளை

நோட்டிஸ்கள் விநியோகம் – துளசேந்தபுரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, August 30, 2014 10:29

நாகை வடக்கு மாவட்டம் துளசேந்தபுரம் கிளை சார்பாக கடந்த 15-08-2014 அன்று தாமதமான நீதிக்கு என்ன பெயர் என்ற தலைப்பில் நோட்டிஸ்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
இறையச்சம் - கூத்தியாம்பேட்டை கிளை பெண்கள் பயான்

இறையச்சம் – கூத்தியாம்பேட்டை கிளை பெண்கள் பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, August 30, 2014 10:27

நாகை வடக்கு மாவட்டம் கூத்தியாம்பேட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 21-08-2014 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோதரி ஹிக்மதுள் பஸ்ரியா அவர்கள் ”இறையச்சம்” என்ற தலைப்பில்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
இறையச்சம் - துளசேந்தபுரம் கிளை பெண்கள் பயான்

இறையச்சம் – துளசேந்தபுரம் கிளை பெண்கள் பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, August 30, 2014 10:25

நாகை வடக்கு மாவட்டம் துளசேந்தபுரம் கிளை சார்பாக கடந்த 16-08-2014 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோதரி ஹிக்மதுள் பஸ்ரியா அவர்கள் ”இறையச்சம்” என்ற தலைப்பில்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நபி தோழர்கள் - மதுவடி புத்தூர் கிளை பெண்கள் பயான்

நபி தோழர்கள் – மதுவடி புத்தூர் கிளை பெண்கள் பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, August 30, 2014 10:23

நாகை வடக்கு மாவட்டம் மதுவடி புத்தூர் கிளை சார்பாக கடந்த 17-08-2014 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோதரி ஹிக்மதுள் பஸ்ரியா அவர்கள் “நபி தோழர்கள்” என்ற...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நோட்டிஸ்கள் விநியோகம் - அன்புநகர் கிளை

நோட்டிஸ்கள் விநியோகம் – அன்புநகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, August 30, 2014 10:19

நாமக்கல் மாவட்டம் அன்புநகர் கிளை சார்பாக கடந்த 21-08-2014 அன்று இஸ்லாம் கூறும் இறை கொள்கை என்ற தலைப்பில் நோட்டிஸ்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்