‘ஜமாஅத் நிகழ்ச்சிகள்’

அரக்கோணம் கிளை தர்பியா

அரக்கோணம் கிளை தர்பியா

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, September 13, 2014 16:43

திருவள்ளூர் மாவட்டம் அரக்கோணம் கிளை சார்பாக கடந்த 31-08-2014 அன்று தர்பியா நடைபெற்றது. இதில் சகோ.ஷெரிஃப் மற்றும் சகோ.அபிபுர்ரஹ்மான் அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்…………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
குப்பன் என்பவருக்கு திருக்குர்ஆன் தமிழாக்கம் - அரக்கோணம் கிளை

குப்பன் என்பவருக்கு திருக்குர்ஆன் தமிழாக்கம் – அரக்கோணம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, September 13, 2014 16:40

திருவள்ளுவர் மாவட்டம் அரக்கோணம் கிளை சார்பாக கடந்த 31-08-2014 அன்று குப்பன் என்பவருக்கு திருக்குர்ஆன் தமிழாக்கம் வழங்கி தஃவ செய்யப்பட்டது…………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
 புதிதாக இஸ்லாத்தை ஏற்ற சகோதரருக்கு திருக்குர்ஆன் தமிழாக்கம் -  அரக்கோணம் கிளை

புதிதாக இஸ்லாத்தை ஏற்ற சகோதரருக்கு திருக்குர்ஆன் தமிழாக்கம் – அரக்கோணம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, September 13, 2014 16:38

திருவள்ளுவர் மாவட்டம் அரக்கோணம் கிளை சார்பாக கடந்த 31-08-2014 அன்று புதிதாக இஸ்லாத்தை ஏற்ற சகோதரருக்கு திருக்குர்ஆன் தமிழாக்கம் வழங்கி தஃவா செயப்பட்டது…………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
6 இடங்களில் மெகா போன் பிரச்சாரம் - நெற்குன்றம் கிளை

6 இடங்களில் மெகா போன் பிரச்சாரம் – நெற்குன்றம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, September 13, 2014 16:34

திருவள்ளூர் மாவட்டம் நெற்குன்றம் கிளை சார்பாக கடந்த 31-08-2014 அன்று 6 இடங்களில் மெகா போன் பிரச்சாரம்    நடைபெற்றது. இதில் சகோ.இம்தியாஸ் மற்றும் சுலைமான் ஆகியோர் போதை பொருட்களின்  தீமைகள்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
சாட்சி கூறும் குர் ஆன் - நெற்குன்றம் கிளை வாராந்திர பெண்கள் பயான்

சாட்சி கூறும் குர் ஆன் – நெற்குன்றம் கிளை வாராந்திர பெண்கள் பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, September 13, 2014 11:48

திருவள்ளூர் மாவட்டம் நெற்குன்றம் கிளை சார்பாக கடந்த 30-08-2014 அன்று வாராந்திர பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் “சாட்சி கூறும் குர் ஆன்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்……………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பட்டாபிராம் கிளை தர்பியா

பட்டாபிராம் கிளை தர்பியா

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, September 13, 2014 11:45

திருவள்ளூர் மாவட்டம் பட்டாபிராம் கிளை சார்பாக கடந்த 31-08-2014 அன்று சிறுவர்களுக்கான தர்பியா நடைபெற்றது. இதில் சகோ.ஷம்சுகனி  அவர்கள் பயிற்சியளித்தார்கள்………………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பட்டாபிராம் கிளை தஃவா

பட்டாபிராம் கிளை தஃவா

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, September 13, 2014 11:43

திருவள்ளூர் மாவட்டம் பட்டாபிராம் கிளை சார்பாக கடந்த 30-08-2014 அன்று பிற சமய சகோதரர்களுக்கு இஸ்லாம் குறித்த சந்தேங்களுக்கு பதிலளிக்கபட்டு நூல்கள் வழங்கி தஃவா செய்யப்பட்டது……………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
சூனியம் - காலடிப்பேட்டை கிளை பென்கள் பயான்

சூனியம் – காலடிப்பேட்டை கிளை பென்கள் பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, September 13, 2014 11:41

திருவள்ளூர் மாவட்டம்  காலடிப்பேட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 30-08-2014 அன்று பென்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.சுபைர் அவர்கள் ”சூனியம்” என்ற தழைப்பில் உரையாற்றினார்கள்……………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
அறந்தாங்கி கிளை தஃவா

அறந்தாங்கி கிளை தஃவா

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, September 13, 2014 11:32

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அறந்தாங்கி கிளை சார்பாக கடந்த 29-08-2014 அன்று “தொழுகையின் முக்கியத்துவம்” என்ற தலைப்பில் பேனர் வைக்கப்பட்டது…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
அறந்தாங்கி கிளை தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

அறந்தாங்கி கிளை தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, September 13, 2014 11:20

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அறந்தாங்கி கிளை சார்பாக கடந்த 28-08-2014 அன்று தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.முஜாஹித் அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்………………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்