‘ஜமாஅத் நிகழ்ச்சிகள்’

பெண்கள் பயான் - தேங்காய்ப்பட்டணம் கிளை

பெண்கள் பயான் – தேங்காய்ப்பட்டணம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, August 12, 2015 11:15

குமரி மாவட்டம் தேங்காய்ப்பட்டணம் கிளை சார்பாக 05-08-2015 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோதரி பர்வின் ஆலிமா அவர்கள் “பயனளிக்காத உறவு” என்ற தலைப்பில் உரை...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பயான் - தேங்காய்ப்பட்டணம் கிளை

பயான் – தேங்காய்ப்பட்டணம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, August 12, 2015 11:12

குமரி மாவட்டம் தேங்காய்ப்பட்டணம் கிளை சார்பாக 05-08-2015 அன்று பஜர் தொழுகைக்கு பிறகு சகோ காதர் உஸ்மானி ஆலிம் அவர்கள் “பாவங்களை கழுவும் தொழுகை” என்ற தலைப்பில்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மெகாபோன் பிரச்சாரம் - செங்கோட்டை டவுண் கிளை

மெகாபோன் பிரச்சாரம் – செங்கோட்டை டவுண் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, August 12, 2015 11:11

நெல்லை மேற்கு மாவட்டம் செங்கோட்டை டவுண் கிளை சார்பாக 07-08-2015 அன்று 3 இடங்களில் மெகாபோன் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பெண்கள் பயான் - செங்கோட்டை கிழக்கு கிளை

பெண்கள் பயான் – செங்கோட்டை கிழக்கு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, August 12, 2015 11:09

நெல்லை மேற்கு மாவட்டம் செங்கோட்டை கிழக்கு கிளை சார்பாக 07-08-2015 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மாற்றுமத தாவா,புத்தகம் அன்பளிப்பு - செங்கோட்டை கிழக்கு கிளை

மாற்றுமத தாவா,புத்தகம் அன்பளிப்பு – செங்கோட்டை கிழக்கு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, August 12, 2015 11:08

நெல்லை மேற்கு மாவட்டம் செங்கோட்டை கிழக்கு கிளை சார்பாக 07-08-2015 அன்று மாற்றுமதத்தை சார்ந்த 3 நபர்களுக்கு தாவா செய்யப்பட்டது. மேலும்   முஸ்லீம் தீவிரவாதிகள் புத்தகம் மற்றும் மாமனிதர்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மாற்று மத தாவா - ஆறாம்பண்ணை கிளை

மாற்று மத தாவா – ஆறாம்பண்ணை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, August 12, 2015 11:07

தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஆறாம்பண்ணை கிளை சார்பாக 07/08/2015 அன்று மாற்று மத சகோதரர்க்கு தாவா செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
தனி நபர் தாவா - செங்கோட்டை கிழக்கு கிளை

தனி நபர் தாவா – செங்கோட்டை கிழக்கு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, August 12, 2015 11:04

நெல்லை மேற்கு மாவட்டம் செங்கோட்டை கிழக்கு கிளை சார்பாக 07-08-2015 அன்று 6 நபர்களுக்கு தனி நபர் தாவா செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
தாவா விளம்பரம் - ஆறாம்பண்ணை கிளை

தாவா விளம்பரம் – ஆறாம்பண்ணை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, August 12, 2015 11:00

தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஆறாம்பண்ணை கிளை சார்பாக 07/08/2015 அன்று தாவா விளம்பரம் செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
சுவர் விளம்பரம் - ஆறாம்பண்ணை கிளை

சுவர் விளம்பரம் – ஆறாம்பண்ணை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, August 12, 2015 10:57

தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஆறாம்பண்ணை கிளை சார்பாக 07/08/2015 அன்று ஷிர்க் ஓழிப்பு மாநாடு சுவர் விளம்பரம் செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
புதிய நூலகம் - ஆறாம்பண்ணை கிளை

புதிய நூலகம் – ஆறாம்பண்ணை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, August 12, 2015 10:55

தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஆறாம்பண்ணை கிளை சார்பாக 07/08/2015 அன்று புதிய நூலகம் துவங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்