‘ஜமாஅத் நிகழ்ச்சிகள்’

 5 இடத்தில் தெருமுனை பிரச்சாரம் - பட்டாபிராம் கிளை

 5 இடத்தில் தெருமுனை பிரச்சாரம் – பட்டாபிராம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 2, 2013 12:48

திருவள்ளூர் மாவட்டம் பட்டாபிராம் கிளை சார்பாக கடந்த 25/09/2013 அன்று 5 இடத்தில் தெருமுனை பிரச்சாரம் நடைபெற்றது’இதில் புகையிலையால் ஏற்படும் கேடுகள்” தலைப்பில் சகோ.அஹ்மத் மன்சூர் அவர்கள் உரையாற்றினார்கள். பொதுமக்கள்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மூமினின் பண்புகள் - பள்ளிக்கொண்டன் கிளை பயான்

மூமினின் பண்புகள் – பள்ளிக்கொண்டன் கிளை பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 2, 2013 12:29

வேலூர் மாவட்டம் பள்ளிக்கொண்டன் கிளை சார்பாக கடந்த 27.09.2013 அன்று பயான் நடைப்பெற்றது இதில் சகோ இர்பான் அவர்கல் மூமினின் பண்புகள் என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள் சகோதர சகோதிரிகள் ஆர்வத்துடன்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
2 இடங்களில்  தெருமுனைப் பிரச்சாரம் - பாளை கிளை

2 இடங்களில்  தெருமுனைப் பிரச்சாரம் – பாளை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 2, 2013 11:40

நெல்லை மாவட்டம் பாளை கிளை சார்பாக கடந்த 26-10-2013 அன்று 2 இடங்களில்  தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.அப்துல் காதர் அவர்கள் ”தொழுகையின் முக்கியத்துவம்”  என்ற...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
வேலூர் கிளை பயான்

வேலூர் கிளை பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, October 1, 2013 21:34

வேலூர் மாவட்டம் வேலூர் கிளை சார்பாக கடந்த  29-09-2013 அன்று வாராந்திர பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.குல்சர் நவ்மன் அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
வரதட்சனை ஒரு பெண் கொடுமை - வேலூர் கிளை தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

வரதட்சனை ஒரு பெண் கொடுமை – வேலூர் கிளை தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, October 1, 2013 21:33

வேலூர் மாவட்டம் வேலூர் கிளை சார்பாக கடந்த 27-09-2013 அன்று தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.குல்சர் நோவ்மன்  அவர்கள்  ”வரதட்சனை ஒரு பெண் கொடுமை” என்ற தலைப்பில்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஜனவரி 28-ல் மாணவர்களின் பங்கு - அடியக்கமங்கலம் கிளை  பயான்

ஜனவரி 28-ல் மாணவர்களின் பங்கு – அடியக்கமங்கலம் கிளை  பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, October 1, 2013 21:33

திருவாரூர் மாவட்டம் அடியக்கமங்கலம் கிளை  சார்பாக கடந்த  29-09-2013 அன்று  பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.அனஸ் நஃபில் அவர்கள் ஜனவரி 28-ல் மாணவர்களின் பங்கு என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்……………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நூல்கள் விநியோகம் - ராமேஸ்வரம் கிளை

நூல்கள் விநியோகம் – ராமேஸ்வரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, October 1, 2013 21:30

ராமநாதபுரம் மாவட்டம் ராமேஸ்வரம் கிளை சார்பாக கடந்த 30-09-2013 அன்று நூல்கள் வழங்கி தஃவா செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஷிர்கிற்கு எதிராக பிரச்சாரம்-புதுக்கோட்டை கிளை

ஷிர்கிற்கு எதிராக பிரச்சாரம்-புதுக்கோட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, October 1, 2013 21:19

புதுக்கோட்டை மாவட்டம்  புதுக்கோட்டை கிளையில் 23.9.13 அன்றுஷிர்கிற்கு எதிராக பிரச்சாரம் செய்யப்பட்டு தாயத்து கயிறுகள் கழற்றி எரியப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நூல்கள் விநியோகம் - தங்கச்சிமடம் கிளை

நூல்கள் விநியோகம் – தங்கச்சிமடம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, October 1, 2013 21:19

ராமநாதபுரம் மாவட்டம் தங்கச்சிமடம் கிளை சார்பாக கடந்த 01-10-2013 அன்று பிற சமய சகோதரர்களுக்கு இஸ்லாமிய புத்தகம் வழங்கி தஃவா செய்யப்பட்டது…………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
2 இடங்களில் தெருமுனை பிரச்சாரம் - புதுக்கோட்டை கிளை

2 இடங்களில் தெருமுனை பிரச்சாரம் – புதுக்கோட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, October 1, 2013 21:17

புதுக்கோட்டை மாவட்டம்  புதுக்கோட்டை கிளையின் சார்பாக கடந்த 22.09.13 அன்று 2 இடங்களில் தெருமுனை பிரச்சாரம் நடைபெற்றது.இதில் மூடநம்பிக்கை என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள். பொதுமக்கள் கேட்டு பயன் பெற்றனர்....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்