‘ஜமாஅத் நிகழ்ச்சிகள்’

தெருமுனைப் பிரச்சாரம் - இராமேஸ்வரம் கிளை

தெருமுனைப் பிரச்சாரம் – இராமேஸ்வரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, November 6, 2015 16:29

இராமநாதபுரம் தெற்கு மாவட்டம் இராமேஸ்வரம் கிளை சார்பாக 22.10.2015 அன்று நடைபெற்ற தெருமுனைப் பிரச்சாரத்தில் சகோ அர்சத் அலி ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாட்டின் அவசியம் குறித்து உரையாற்றினார்கள்....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
தெருமுனை கூட்டம் - விட்டுக்கட்டி கிளை

தெருமுனை கூட்டம் – விட்டுக்கட்டி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, November 6, 2015 16:27

திருவாரூர் மாவட்டம் விட்டுக்கட்டி கிளை சார்பாக 26.10.2015 அன்று மாலை 6.30 மணி  அளவில் ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு தெருமுனை கூட்டம் பொதுக்கூட்டம் போல் ஆண்களும்  பெண்களும் அதிகமனோர் கலந்து...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
போஸ்டர் - தாங்கள் கிளை

போஸ்டர் – தாங்கள் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, November 6, 2015 16:26

திருவள்ளூர் மாவட்டம் தாங்கள் கிளை சார்பாக 22:10:2015 அன்று முஹர்ரம் என்ற பெயரில் மூடப்பழக்கம் 50 போஸ்டர் ஒட்டப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பெண்கள் பயான் - தாங்கள் கிளை

பெண்கள் பயான் – தாங்கள் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, November 6, 2015 16:23

திருவள்ளூர் மாவட்டம் தாங்கள் கிளை சார்பாக 23:10:2015 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மெகாபோன் பிரச்சாரம் - தாங்கள் கிளை

மெகாபோன் பிரச்சாரம் – தாங்கள் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, November 6, 2015 16:21

திருவள்ளூர் மாவட்டம் தாங்கள் கிளை சார்பாக 24-10-2015 அன்று 5 இடங்களில் மெகாபோன் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மாற்று மத தாவா - போரூர் கிளை

மாற்று மத தாவா – போரூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, November 6, 2015 16:18

திருவள்ளூர் மாவட்டம் போரூர் கிளை சார்பாக 22-10-2015 அன்று கொள்கை சம்பந்தமாக மாற்று மத சகோதரர்க்கு தாவா செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
தாவா - போரூர் கிளை

தாவா – போரூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, November 6, 2015 16:16

திருவள்ளூர் மாவட்டம் போரூர் கிளை சார்பாக 18-10-2015 அன்று “10 வீடுகளில் தாவா” செய்யப்பட்டது.இதில் “ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு” சம்பந்தமாக செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
தாவா - போரூர் கிளை

தாவா – போரூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, November 6, 2015 16:15

திருவள்ளூர் மாவட்டம் போரூர் கிளை சார்பாக 25-10-2015 அன்று “ஷிர்க் மாநாடு” சம்பந்தமாக 10 விடுகளுக்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் தாவா செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
சிற‌ப்பு பயா‌ன் - க‌ண்டோ‌ன்மெ‌ண்‌ட் கிளை 

சிற‌ப்பு பயா‌ன் – க‌ண்டோ‌ன்மெ‌ண்‌ட் கிளை 

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, November 6, 2015 16:11

திருவ‌ள்ளூ‌ர் மாவ‌ட்ட‌ம் க‌ண்டோ‌ன்மெ‌ண்‌ட் கிளை  சார்பாக 25.10.2015 அன்று சிற‌ப்பு பயா‌ன் நடைபெற்றது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
EB போஸ்டர் - முத்துபேட்டை கிளை 1

EB போஸ்டர் – முத்துபேட்டை கிளை 1

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, November 6, 2015 16:10

திருவாரூர் மாவட்டம் முத்துபேட்டை கிளை 1 சார்பாக ஷிர்க் ஒழிப்பு EB போஸ்டர் 200 ஒட்டப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்