‘ஜமாஅத் நிகழ்ச்சிகள்’

நோட்டிஸ் விநியோகம் - இடைக்காட்டூர்

நோட்டிஸ் விநியோகம் – இடைக்காட்டூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, June 26, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் சிவகங்கை மாவட்டம் இடைக்காட்டூர் கிளை சார்பாக கடந்த 25/06/2016 அன்று நோட்டிஸ் விநியோகம் செய்யப்பட்டது. அதன் விபரம் பின் வருமாறு: தலைப்பு: பித்ரா...

, மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
எளிய மார்க்கம் - செளக்

எளிய மார்க்கம் – செளக்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, June 26, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் திருச்சி வடக்கு மாவட்டம் செளக் கிளை சார்பாக கடந்த 03/06/2016 அன்று எளிய மார்க்கம் நடைபெற்றது. பதில் அளித்தவர்: கோவை ரஹ்மத்துல்லாஹ் இடம்:...

, மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
எளிய மார்க்கம் - அபுதாபி மண்டலம்

எளிய மார்க்கம் – அபுதாபி மண்டலம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, June 26, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் அபுதாபி மண்டலம் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 17/06/2016 அன்று எளிய மார்க்கம் நடைபெற்றது. அதன் விபரம் பின் வருமாறு: பதில் அளித்தவர்: கோவை...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
எளிய மார்க்கம் - பனியாஸ்

எளிய மார்க்கம் – பனியாஸ்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, June 26, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் அபுதாபி மண்டலம் மாவட்டம் பனியாஸ் கிளை சார்பாக கடந்த 17/06/2016 அன்று எளிய மார்க்கம் நடைபெற்றது. அதன் விபரம் பின் வருமாறு: பதில்...

, மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
எளிய மார்க்கம் - வேலூர்

எளிய மார்க்கம் – வேலூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, June 26, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் வேலூர் கிழக்கு மாவட்டம் வேலூர் கிளை சார்பாக கடந்த 24/06/2016 அன்று எளிய மார்க்கம் நடைபெற்றது. அதன் விபரம் பின் வருமாறு: பதில்...

, மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
உள்ளூர் தொலைக்காட்சியில் நிகழ்ச்சி - தொண்டி

உள்ளூர் தொலைக்காட்சியில் நிகழ்ச்சி – தொண்டி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, June 26, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் இராமநாதபுரம்(வடக்கு) மாவட்டம் தொண்டி கிளை சார்பாக கடந்த 20/06/2016 அன்று உள்ளூர் தொலைக்காட்சியில் நிகழ்ச்சி ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டது. அதன் விபரம் பின் வருமாறு:...

, மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
போஸ்டர் தஃவா - எஸ்.பி. பட்டிணம்

போஸ்டர் தஃவா – எஸ்.பி. பட்டிணம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, June 26, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் இராமநாதபுரம்(வடக்கு) மாவட்டம் எஸ்.பி. பட்டிணம் கிளை சார்பாக கடந்த 13/06/2016 அன்று போஸ்டர் தஃவா செய்யப்பட்டது. அதன் விபரம் பின் வருமாறு: தலைப்பு:...

, மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நோட்டிஸ் விநியோகம் - தேவகோட்டை

நோட்டிஸ் விநியோகம் – தேவகோட்டை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, June 26, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் சிவகங்கை மாவட்டம் தேவகோட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 23/06/2016 அன்று நோட்டிஸ் விநியோகம் செய்யப்பட்டது. அதன் விபரம் பின் வருமாறு: தலைப்பு: நபிவழியில்...

, மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நோட்டிஸ் விநியோகம் - தாளக்குடி

நோட்டிஸ் விநியோகம் – தாளக்குடி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, June 22, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் திருச்சி வடக்கு மாவட்டம் தாளக்குடி கிளை சார்பாக கடந்த 05/06/2016 அன்று நோட்டிஸ் விநியோகம் செய்யப்பட்டது. தலைப்பு: தராவிஹ் எக்ஸ்பிரஸ் ஜாகிரதை எண்ணிக்கை:...

, மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
தனி நபர் தஃவா - மகாலட்சுமி நகா்

தனி நபர் தஃவா – மகாலட்சுமி நகா்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, June 22, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் காஞ்சி தெற்கு மாவட்டம் மகாலட்சுமி நகா் கிளை சார்பாக கடந்த 02/06/2016 அன்று தனி நபர் தஃவா நடைபெற்றது. எதை பற்றி: அல்லாவுக்கு...

, மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்