‘ஜமாஅத் நிகழ்ச்சிகள்’

மனாமதுரை ராஜகம்பிரம் மற்றும் இடைக்காட்டூர் கிளை தர்பியா

மனாமதுரை ராஜகம்பிரம் மற்றும் இடைக்காட்டூர் கிளை தர்பியா

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, April 14, 2014 20:14

விருதுநகர்  மாவட்டம் மனாமதுரை ராஜகம்பிரம் மற்றும் இடைக்காட்டூர் கிளை சார்பாக கடந்த 13-04-2014 அன்று தர்பியா நடைபெற்றது. இதில் சகோ.சுஜாலி அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்……………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
இஸ்லாம் இலகுவான மார்க்கம் - மீனம்பாள்புரம் கிளை பெண்கள் பயான்

இஸ்லாம் இலகுவான மார்க்கம் – மீனம்பாள்புரம் கிளை பெண்கள் பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, April 14, 2014 20:12

மதுரை மாவட்டம் மீனம்பாள்புரம் கிளையில் கடந்த 12-04-2014 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.சுலைமான் அவர்கள் “ இஸ்லாம் இலகுவான மார்க்கம்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்……………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மண்ணறை வாழ்க்கை - சிவகங்கைக் கிளை பெண்கள் பயான்

மண்ணறை வாழ்க்கை – சிவகங்கைக் கிளை பெண்கள் பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, April 14, 2014 20:09

சிவகங்கை மாவட்டம் சிவகங்கைக் கிளை சார்பாக கடந்த 13-04-2014 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.அமீன் அவர்கள் ”மண்ணறை வாழ்க்கை” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கோடை விடுமுறையின் ஒழுங்குகள் - கோட்டக்குப்பம் கிளை பயான்

கோடை விடுமுறையின் ஒழுங்குகள் – கோட்டக்குப்பம் கிளை பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, April 14, 2014 20:08

விழுப்புரம் கிழக்கு மாவட்டம் கோட்டக்குப்பம் கிளை சார்பாக கடந்த 13-04-2014 அன்று மாணவ மாணவியருக்கு தனிதனியே கோடைவிடுமுறையின் ஒழுங்குகள் குறித்து பயான் நடைபெற்றது………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
அய்னாவரம் கிளை பெண்கள் பயான்

அய்னாவரம் கிளை பெண்கள் பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, April 14, 2014 20:08

வடசென்னை மாவட்டம் அய்னாவரம் கிளையில் கடந்த 13-04-2014 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.ரஷித் அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்……………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
அல்-குரானும் அறிவியலும் -  நாகை கிளை வாராந்திர பயான்

அல்-குரானும் அறிவியலும் – நாகை கிளை வாராந்திர பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, April 14, 2014 20:07

நாகை தெற்கு மாவட்டம் நாகை கிளை சார்பாக கடந்த 12-04-2014 அன்று வாராந்திர பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.சாதிக் அவர்கள் “அல்-குரானும் அறிவியலும்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்…………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பெண்களும் நவீன ஆடை கலாச்சாரம் - கவுண்டம்பாளையம் கிளை

பெண்களும் நவீன ஆடை கலாச்சாரம் – கவுண்டம்பாளையம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, April 14, 2014 20:07

கோவை மாவட்டம் கவுண்டம்பாளையம் கிளை சார்பாக கடந்த 13-04-2014 அன்று  பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோதரி ஷானு அவர்கள் “பெண்களும் நவீன ஆடை கலாச்சாரம்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
சிரிப்பின் ஒழுங்குகள் - அரியமங்கலம் கிளை பெண்கள் பயான்

சிரிப்பின் ஒழுங்குகள் – அரியமங்கலம் கிளை பெண்கள் பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, April 14, 2014 20:07

திருச்சி மாவட்டம் அரியமங்கலம் கிளை சார்பாக கடந்த 11-04-2014 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோதரி சகிலா அவர்கள் ”சிரிப்பின் ஒழுங்குகள்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கற்பின் ஒழுக்கம் - இனம்குளத்தூர் கிளை பெண்கள் பயான்

கற்பின் ஒழுக்கம் – இனம்குளத்தூர் கிளை பெண்கள் பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, April 14, 2014 20:07

திருச்சி மாவட்டம் இனம்குளத்தூர் கிளை சார்பாக கடந்த 11-04-2014 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோதரி அப்சானா அவர்கள் “கற்பின் ஒழுக்கம்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நேர்வழி - சிந்தாமணி கிளை பெண்கள் பயான்

நேர்வழி – சிந்தாமணி கிளை பெண்கள் பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, April 14, 2014 20:06

திருச்சி மாவட்டம் சிந்தாமணி கிளை சார்பாக கடந்த 11-04-2014 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்ற்து. இதில் “நேர்வழி” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்……………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்