‘ஜமாஅத் நிகழ்ச்சிகள்’

“ஹதீஸ் விளக்கம்” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – கடையநல்லூர் பேட்டை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, February 9, 2016 19:22

சொற்பொழிவு தலைப்பு: ஹதீஸ் விளக்கம்உரையாற்றியவர்: மைதீன்மண்டபம்/மர்கஸ்: மர்கஸ்நிகழ்ச்சி தேதி: 12/1/2016கிளை: கடையநல்லூர் பேட்டைநிகழ்ச்சி புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“குர்ஆன் விளக்கம்” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – கடையநல்லூர் பேட்டை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, February 9, 2016 19:22

சொற்பொழிவு தலைப்பு: குர்ஆன் விளக்கம்உரையாற்றியவர்: மைதீன்மண்டபம்/மர்கஸ்: மர்கஸ்நிகழ்ச்சி தேதி: 15/1/2016கிளை: கடையநல்லூர் பேட்டைநிகழ்ச்சி புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” இணைவைப்பு பொருட்கள் அகற்றம் – வி.கே.புரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, February 9, 2016 19:22

அகற்றப்பட்ட பொருள்: தகடுநிகழ்ச்சி தேதி: 16-01-2016கிளை: வி.கே.புரம்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு ஏன்?” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – வி.கே.புரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, February 9, 2016 19:21

சொற்பொழிவு தலைப்பு: ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு ஏன்?உரையாற்றியவர்: பக்கீர்மண்டபம்/மர்கஸ்: மர்கஸ்நிகழ்ச்சி தேதி: 16-01-2016கிளை: வி.கே.புரம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ஷிர்க் ஒழிப்பு ” மெகா போன் பிரச்சாரம் – வீராணம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, February 9, 2016 19:21

தலைப்பு: ஷிர்க் ஒழிப்புஇடங்கள் எண்ணிக்கை: 1உரையாற்றிவர்(கள்): அம்ஷாநிகழ்ச்சி தேதி: 15/01/2016கிளை: வீராணம்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு ஏன்?” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – அம்பை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, February 9, 2016 19:20

சொற்பொழிவு தலைப்பு: ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு ஏன்?உரையாற்றியவர்: ரஷீத்மண்டபம்/மர்கஸ்: மர்கஸ்நிகழ்ச்சி தேதி: 15-01-2016கிளை: அம்பைநிகழ்ச்சி புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“மார்க்கமா?மைதானமா” போஸ்டர் தஃவா – மேலப்பாளையம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, February 9, 2016 19:20

போஸ்டர் தலைப்பு: மார்க்கமா?மைதானமாபோஸ்டர் எண்ணிக்கை: 200நிகழ்ச்சி தேதி: 15-01-2016கிளை: மேலப்பாளையம்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு” நோட்டிஸ் விநியோகம் – மேலப்பாளையம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, February 9, 2016 19:20

நோட்டிஸ் தலைப்பு: ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடுநோட்டிஸ் எண்ணிக்கை: 2000நிகழ்ச்சி தேதி: 15-01-2016கிளை: மேலப்பாளையம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு ஏன்?” தனி நபர் தஃவா – 38 வது வார்டு, மேலப்பாளையம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, February 9, 2016 19:19

தஃவா செய்யப்பட்ட தலைப்பு: ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு ஏன்?நிகழ்ச்சி தேதி: 15-01-2016கிளை: 38 வது வார்டு, மேலப்பாளையம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம்: தஃவா செய்யப்பட்ட நபர்கள்: 600...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” இணைவைப்பு பொருட்கள் அகற்றம் – 38 வது வார்டு, மேலப்பாளையம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, February 9, 2016 19:19

அகற்றப்பட்ட பொருள்: திரிஷ்டி கல், தகடுநிகழ்ச்சி தேதி: 15-01-2016கிளை: 38 வது வார்டு, மேலப்பாளையம்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்