‘ஜமாஅத் நிகழ்ச்சிகள்’

கொடுங்கையூர் கிளை தஃவா

கொடுங்கையூர் கிளை தஃவா

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 1, 2014 6:54

வடசென்னை மாவட்டம் கொடுங்கையூர் கிளை சார்பாக கடந்த  23-09-2014 அன்று வாராந்திர குர்ஆன் வசனம் மற்றும் தஃவா விளம்பரம் பிரிண்ட் அவுகள் கடைகளுக்கு இலவசமாக விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
இணை வைத்தல் இஸ்லாத்தில் கூடுமா - அறந்தாங்கி கிளை தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

இணை வைத்தல் இஸ்லாத்தில் கூடுமா – அறந்தாங்கி கிளை தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 1, 2014 6:49

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அறந்தாங்கி கிளை சார்பாக கடந்த 23-09-2014 அன்று தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.முஜாஹித் அவர்கள் “இணை வைத்தல் இஸ்லாத்தில் கூடுமா” என்ற தலைப்பில்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பொய் - சாரமேடு கிளை தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

பொய் – சாரமேடு கிளை தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 1, 2014 6:47

கோவை மாவட்டம் சாரமேடு கிளை சார்பாக கடந்த 22-09-2௦14 அன்று தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.சிராஜுதீன் மற்றும் சகோ.அமானுல்லாஹ் ஆகியோர் “பொய்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பெற்றோரை பேணுதல் - சாரமேடு கிளை தெருமுனைப்  பிரச்சாரம்

பெற்றோரை பேணுதல் – சாரமேடு கிளை தெருமுனைப்  பிரச்சாரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 1, 2014 6:44

கோவை மாவட்டம் சாரமேடு கிளை சார்பாக கடந்த 21-௦9-2௦14 அன்று தெருமுனைப்  பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.ரஹீம் அவர்கள் அவர்கள் “பெற்றோரை பேணுதல்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்……….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நூல்கள் விநியோகம் -  அறந்தாங்கி கிளை

நூல்கள் விநியோகம் – அறந்தாங்கி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 1, 2014 6:42

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அறந்தாங்கி கிளை சார்பாக கடந்த 20-09-2014 அன்று இஸ்லாமிய நூலகம் வைக்கப்பட்டது. இதில் பலர் இஸ்லாமிய புத்தகங்கள் வாங்கி பயனடைந்தனர் அல்ஹம்துலில்லாஹ் ………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நோட்டிஸ்கள் விநியோகம் - அறந்தாங்கி கிளை

நோட்டிஸ்கள் விநியோகம் – அறந்தாங்கி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 1, 2014 6:40

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அறந்தாங்கி கிளை சார்பாக கடந்த 20-09-2014  அன்று பெண்கள் பயான் குறித்து நோட்டிஸ்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
அறந்தாங்கி கிளை தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

அறந்தாங்கி கிளை தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 1, 2014 6:38

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அறந்தாங்கி கிளை சார்பாக கடந்த 22-09-2014 அன்று தொருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.முஜாஹித் அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்……………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
இஸ்லாத்தில் குழந்தை வளர்ப்பு - அறந்தாங்கி கிளை பெண்கள் பயான்

இஸ்லாத்தில் குழந்தை வளர்ப்பு – அறந்தாங்கி கிளை பெண்கள் பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 1, 2014 6:36

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அறந்தாங்கி கிளை சார்பாக கடந்த 21-09-2014 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.முஜாஹித் அவர்கள் “இஸ்லாத்தில் குழந்தை வளர்ப்பு” என்ற தலைப்பிலும்  சகோதரி...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
133 இடங்களில் மெகா போன் பிரச்சாரம் - குரோம்பேட்டை கிளை

133 இடங்களில் மெகா போன் பிரச்சாரம் – குரோம்பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 1, 2014 6:34

காஞ்சி மேற்கு மாவட்டம் குரோம்பேட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 23-09-2014 அன்று 133 இடங்களில் மெகா போன் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. மேலும் நோட்டிஸ்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஷிர்க்கிற்கு எதிராக பிரச்சாரம் – பிஸ்மி காலனி கிளை

ஷிர்க்கிற்கு எதிராக பிரச்சாரம் – பிஸ்மி காலனி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 1, 2014 6:28

கோவை மாவட்டம் பிஸ்மி காலனி கிளை சார்பாக கடந்த 19-09-2014 அன்று ஷிர்க்கிற்கு எதிரான பிரச்சாரம் செய்து ஷிர்க்கான பொருட்கள் அகற்றப்பட்டது………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்