‘ஜமாஅத் நிகழ்ச்சிகள்’

பெண்கள் பயான் - கானத்தூர் கிளை

பெண்கள் பயான் – கானத்தூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, May 27, 2015 18:11

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் கானத்தூர் கிளை சார்பாக 23-05-2015 அன்று கானதூரில் உள்ள சிராஜுதீன் தெருவில் பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோதரர் நஸீர்  அவர்கள் குழந்தை...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
புக் ஸ்டால் - கானத்தூர் கிளை

புக் ஸ்டால் – கானத்தூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, May 27, 2015 18:10

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் கானத்தூர் கிளை சார்பாக 22-05-2015 அன்று கானத்தூரில்2 இடங்களில் புக் ஸ்டால் அமைக்கப்பட்டது. ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பெண்கள் பயான் - கானத்தூர் கிளை

பெண்கள் பயான் – கானத்தூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, May 27, 2015 18:09

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் கானத்தூர் கிளை சார்பாக 21-05-2015 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சிஹாப்தீன் அவர்கள் இணைவைத்தல் என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மெகா போன் பிரச்சாரம் - கானத்தூர் கிளை

மெகா போன் பிரச்சாரம் – கானத்தூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, May 27, 2015 18:07

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் கானத்தூர் கிளை சார்பாக 19-05-2015 அன்று மெகா போன் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. இதில் சகோதரர்கள் அப்துல் காதர்  மற்றும் உஸ்மான் அவர்கள் மரம் வளர்ப்போம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பேனர் - கானத்தூர் கிளை

பேனர் – கானத்தூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, May 27, 2015 18:03

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் கானத்தூர் கிளை சார்பாக 17-05-2015 அன்று மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு தரும் விதமாக 2 இடங்களில் பேனர்  வைக்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
புக் ஸ்டால் - கானத்தூர் கிளை

புக் ஸ்டால் – கானத்தூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, May 27, 2015 18:02

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் கானத்தூர் கிளை சார்பாக 15-05-2015 அன்று கானத்தூரில் புக் ஸ்டால் அமைக்கப்பட்டது. ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மெகா போன் பிரச்சாரம் - கானத்தூர் கிளை

மெகா போன் பிரச்சாரம் – கானத்தூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, May 27, 2015 18:01

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் கானத்தூர் கிளை சார்பாக 13-05-2015 அன்று கபூர் வணங்கிகளுக்கு எதிரான போராட்டத்தின் முக்கியத்துவத்தை மக்களுக்கு விளக்கும் விதமாக மெகா போன் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
அல்லாஹு அக்பர் - சித்தீன் கிளை மாதந்திர பயான் நிகழ்ச்சி

அல்லாஹு அக்பர் – சித்தீன் கிளை மாதந்திர பயான் நிகழ்ச்சி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, May 27, 2015 17:57

ரியாத் மண்டலம் சித்தீன் கிளை சார்பாக மரூஜ் கேம்ப்பில் கடந்த 22-05-2015 அன்று மாதந்திர பயான் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் சகோ.அன்ஸாரி அவர்கள் “அல்லாஹு அக்பர் ”...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
தெருமுனை பிரச்சாரம் - அறந்தாங்கி கிளை

தெருமுனை பிரச்சாரம் – அறந்தாங்கி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, May 27, 2015 17:56

புதுகோட்டை மாவட்டம் அறந்தாங்கி கிளை சார்பில் 26/05/2015 அன்று மணிவிளான் 7ல் தெருமுனை பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. இதில் சகோ தாரிக் தீன்குலப் பெண்களும் பேணவேண்டிய ஒழுக்கங்களும் என்ற...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழுகிணறு கிளை - தாவா

ஏழுகிணறு கிளை – தாவா

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, May 27, 2015 17:08

வடசென்னை மாவட்டம் ஏழுகிணறு கிளையில 24:05:2015 ஒன்பது குடும்பங்களுக்கு தாவா செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்