‘ஜமாஅத் நிகழ்ச்சிகள்’

“மாணவர்கள் தர்பியா ” தனி நபர் தஃவா – இராஜபாளையம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 23, 2015 20:13

தஃவா செய்யப்பட்ட தலைப்பு: மாணவர்கள் தர்பியாநிகழ்ச்சி தேதி: 18.11.15கிளை: இராஜபாளையம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம்: தஃவா செய்யப்பட்ட நபர்கள்: 4...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

” பெண்கள் பயான் – தலைப்பு : அல்லாஹ்வின் அருள் மழை” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – துறைமுகம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 23, 2015 20:09

சொற்பொழிவு தலைப்பு: பெண்கள் பயான் - தலைப்பு : அல்லாஹ்வின் அருள் மழைஉரையாற்றியவர்: சகோதரர் மஹ்தூம்மண்டபம்/மர்கஸ்: மர்கஸ்நிகழ்ச்சி தேதி: 20/11/2015கிளை: துறைமுகம் கிளைநிகழ்ச்சி புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“பாலாஜி” என்பவருக்கு திருக்குர்ஆன் வழங்கி தஃவா – வடலூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 23, 2015 20:08

வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: பாலாஜிநிகழ்ச்சி தேதி: 18/11/15கிளை: வடலூர்நிகழ்ச்சி புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“தூய்மை வாரம்” பேனர் தஃவா – பட்டுக்கோட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 23, 2015 20:07

தலைப்பு: தூய்மை வாரம்எண்ணிக்கை: 1மொத்த அடி: -நிகழ்ச்சி தேதி: 19/11/2015கிளை: பட்டுக்கோட்டை கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“பெண்கள்பயான் -குர் ஆன் ,ஹதீஸை மட்டும் பின்பற்றுவோம் ” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – நேருநகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 23, 2015 20:06

சொற்பொழிவு தலைப்பு: பெண்கள்பயான் -குர் ஆன் ,ஹதீஸை மட்டும் பின்பற்றுவோம்உரையாற்றியவர்: அசாருதீன்மண்டபம்/மர்கஸ்: மண்டபம்நிகழ்ச்சி தேதி: 15-11-15கிளை: நேருநகர் கிளைநிகழ்ச்சி புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“பெண்கள்பயான் -சஹாபிய பெண்மணிகள் ” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – நிரவி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 23, 2015 20:06

சொற்பொழிவு தலைப்பு: பெண்கள்பயான் -சஹாபிய பெண்மணிகள்உரையாற்றியவர்: இஸ்மாயில் அல்தாபிமண்டபம்/மர்கஸ்: மண்டபம்நிகழ்ச்சி தேதி: 15-11-15கிளை: நிரவி கிளைநிகழ்ச்சி புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு ” தனி நபர் தஃவா – துறைமுகம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 23, 2015 20:04

தஃவா செய்யப்பட்ட தலைப்பு: ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடுநிகழ்ச்சி தேதி: 19/11/2015கிளை: துறைமுகம் கிளைநிகழ்ச்சி புகைப்படம்: தஃவா செய்யப்பட்ட நபர்கள்: 25...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு ” தனி நபர் தஃவா – துறைமுகம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 23, 2015 20:03

தஃவா செய்யப்பட்ட தலைப்பு: ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடுநிகழ்ச்சி தேதி: 17/11/2015கிளை: துறைமுகம் கிளைநிகழ்ச்சி புகைப்படம்: தஃவா செய்யப்பட்ட நபர்கள்: 15...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு ” தனி நபர் தஃவா – துறைமுகம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 23, 2015 19:38

தஃவா செய்யப்பட்ட தலைப்பு: ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடுநிகழ்ச்சி தேதி: 15.11.2015கிளை: துறைமுகம் கிளைநிகழ்ச்சி புகைப்படம்: தஃவா செய்யப்பட்ட நபர்கள்: 20...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“”திருக்குரான் தர்ஜுமா” வாசிக்கப்பட்டது” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – துறைமுகம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 23, 2015 19:34

சொற்பொழிவு தலைப்பு: "திருக்குரான் தர்ஜுமா" வாசிக்கப்பட்டதுஉரையாற்றியவர்: சகோதரர் யூசுப்மண்டபம்/மர்கஸ்: மர்கஸ்நிகழ்ச்சி தேதி: 11.11.2015 to 20.11.2015 - 10 நாட்கள்கிளை: துறைமுகம் கிளைநிகழ்ச்சி புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்