‘ஜமாஅத் நிகழ்ச்சிகள்’

தனி நபர் தஃவா - திருநின்றவூர்

தனி நபர் தஃவா – திருநின்றவூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, June 18, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் திருவள்ளூர் மேற்கு மாவட்டம் திருநின்றவூர் கிளை சார்பாக கடந்த 25/05/2016 அன்று தனி நபர் தஃவா நடைபெற்றது. எதை பற்றி: பிதுஅத் நபர்...

, மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நூல் விநியோகம் - போத்தனூர்

நூல் விநியோகம் – போத்தனூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, June 18, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கோவை(தெற்கு) மாவட்டம் போத்தனூர் கிளை சார்பாக கடந்த 03/06/2016 அன்று நூல் விநியோகம் செய்யப்பட்டது. தலைப்பு: மாமனிதர்நபிகள் நாயகம் மொத்த மதிப்பு: 250...

, மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நோட்டிஸ் விநியோகம் - திருநின்றவூர்

நோட்டிஸ் விநியோகம் – திருநின்றவூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, June 18, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் திருவள்ளூர் மேற்கு மாவட்டம் திருநின்றவூர் கிளை சார்பாக கடந்த 01/06/2016 அன்று நோட்டிஸ் விநியோகம் செய்யப்பட்டது. தலைப்பு: ஷபே பராத் எண்ணிக்கை: 100...

, மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
தெருமுனைப் பிரச்சாரம் - கோவை(தெற்கு)

தெருமுனைப் பிரச்சாரம் – கோவை(தெற்கு)

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, June 18, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கோவை(தெற்கு) மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 03/06/2016 அன்று தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. தலைப்பு: நோன்பின் சிறப்புகள் உரையாற்றியவர்: சாகுல் பார்வையாளர் எண்ணிக்கை: 25...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நூல் விநியோகம் - திருநின்றவூர்

நூல் விநியோகம் – திருநின்றவூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, June 18, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் திருவள்ளூர் மேற்கு மாவட்டம் திருநின்றவூர் கிளை சார்பாக கடந்த 01/06/2016 அன்று நூல் விநியோகம் செய்யப்பட்டது. தலைப்பு: உணர்வு மொத்த மதிப்பு: 100...

, மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
தெருமுனைப் பிரச்சாரம் - சாரமேடு

தெருமுனைப் பிரச்சாரம் – சாரமேடு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, June 18, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கோவை(தெற்கு) மாவட்டம் சாரமேடு கிளை சார்பாக கடந்த 03/06/2016 அன்று தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. தலைப்பு: திருகுர்ஆன் வாழும் அற்புதம் உரையாற்றியவர்: சிராஜுதீன்...

, மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
தனி நபர் தஃவா - திருநின்றவூர்

தனி நபர் தஃவா – திருநின்றவூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, June 18, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் திருவள்ளூர் மேற்கு மாவட்டம் திருநின்றவூர் கிளை சார்பாக கடந்த 22/05/2016 அன்று தனி நபர் தஃவா நடைபெற்றது. எதை பற்றி: ஷபே பராத்...

, மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நூல் விநியோகம் - ஆழ்வார் திருநகரி

நூல் விநியோகம் – ஆழ்வார் திருநகரி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, June 18, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஆழ்வார் திருநகரி கிளை சார்பாக கடந்த 04/05/2016 அன்று நூல் விநியோகம் செய்யப்பட்டது. தலைப்பு: முஸ்லிம் தீவிரவாதியா, இதுதான் பைபில்,...

, மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
தனி நபர் தஃவா - திருநின்றவூர்

தனி நபர் தஃவா – திருநின்றவூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, June 18, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் திருவள்ளூர் மேற்கு மாவட்டம் திருநின்றவூர் கிளை சார்பாக கடந்த 21/05/2016 அன்று தனி நபர் தஃவா நடைபெற்றது. எதை பற்றி: பயானுக்கு அழைப்பு...

, மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
திருக்குர்ஆன் வழங்குதல் - ஆழ்வார் திருநகரி

திருக்குர்ஆன் வழங்குதல் – ஆழ்வார் திருநகரி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, June 18, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஆழ்வார் திருநகரி கிளை சார்பாக கடந்த 03/06/2016 அன்று திருக்குர்ஆன் வழங்குதல் நடைபெற்றது. வாங்கியவர் பெயர்(கள்): அர்ஜுன் , புருசோத்தமன்...

, மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்