‘தஃவா நிகழச்சிகள்’

ஷிர்க்கிற்கு எதிராக பிரச்சாரம் – கொருக்குப்பேட்டை கிளை

ஷிர்க்கிற்கு எதிராக பிரச்சாரம் – கொருக்குப்பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, March 5, 2015 21:32

வட சென்னை மாவட்டம்கொருக்குப்பேட்டை கிளையில் கடந்த 08-02-2015  அன்று ஷிர்க்குக்கு எதிராக பிரச்சாரம் செய்து ஷிர்க்குக்கான பொருட்கள் அகற்றப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மாஸ்கான் சாவடி கிளை வாராந்திர பயான்

மாஸ்கான் சாவடி கிளை வாராந்திர பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, March 5, 2015 21:27

வட சென்னை மாவட்டம் மாஸ்கான் சாவடி கிளையில் கடந்த 08-02-2015 அன்று வாராந்திர பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.சைபுல்லாஹ் அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்…………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நோட்டிஸ்கள் விநியோகம் - பம்மல் கிளை

நோட்டிஸ்கள் விநியோகம் – பம்மல் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, March 5, 2015 18:16

காஞ்சி மேற்கு மாவட்டம் பம்மல் கிளை  சார்பாக கடந்த 07-02-2015 அன்று இஸ்லாம் கூறும் ஓர் இறைக் கொள்கை பற்றி விளக்கி நோட்டிஸ்கள் மற்றும் புத்தகம் வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
தனிநபர் தாவா - Ms நகர் கிளை

தனிநபர் தாவா – Ms நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, March 5, 2015 17:37

திருப்பூர் மாவட்டம் Ms நகர் கிளை சார்பாக 01-03-15 அன்று அக்பர் என்ற சகோதரருக்கு புகையிலை குறித்தும், இஸ்லாம் கூறும் ஆரோக்கியம் குறித்தும் தனிநபர் தாவா செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பேச்சு பயிற்சி வகுப்பு - பம்மல் கிளை

பேச்சு பயிற்சி வகுப்பு – பம்மல் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, March 5, 2015 17:28

காஞ்சி மேற்கு மாவட்டம் பம்மல் கிளை  சார்பாக கடந்த 06-02-2015 அன்று பேச்சு பயிற்சி வகுப்பு நடைபெற்றது.  இதில் சகோதரர் நிலோஃபர் அலி அவர்கள் பயிற்சியளித்தார்கள். அல்ஹம்துலில்லாஹ்!!………….. ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பயான் - Ms நகர் கிளை

பயான் – Ms நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, March 5, 2015 16:23

திருப்பூர் மாவட்டம் Ms நகர் கிளை சார்பாக 01.03.15 அன்று ஃபஜ்ர்  தொழுகைக்கு பிறகு பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.அன்சர்கான் misc அவர்கள்  “மனத்தூய்மை” என்ற தலைப்பில்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
எதிர்ப்பில் வளர்ந்த ஏகத்துவம் - வேலூா் கிளை வாராந்திர பயான்

எதிர்ப்பில் வளர்ந்த ஏகத்துவம் – வேலூா் கிளை வாராந்திர பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, March 5, 2015 16:07

வேலூர் மாவட்டம் வேலூா் கிளை சார்பாக கடந்த 08-02-2015 அன்று வாராந்திர பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.குல்சார் நவ்மன் அவர்கள் “எதிர்ப்பில் வளர்ந்த ஏகத்துவம்”  என்ற  தலைப்பில்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
குர்ஆனும், நபி வழித்தொகுப்பும் - ஆழ்வார்திருநகர் கிளை

குர்ஆனும், நபி வழித்தொகுப்பும் – ஆழ்வார்திருநகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, March 5, 2015 16:06

திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஆழ்வார்திருநகர் கிளை சார்பாக கடந்த 07-02-2015 அன்று ஃபஜ்ருக்குப் பின் குர்ஆனும், நபி வழித்தொகுப்பும் வாசிக்கப்பட்டது………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
குழு தாஃவா - நெல்லிக்குப்பம்  கிளை

குழு தாஃவா – நெல்லிக்குப்பம்  கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, March 5, 2015 15:50

கடலூர் மாவட்டம் நெல்லிக்குப்பம்  கிளை சார்பாக 28-02-2015 அன்று தொழுகைக்காக அழைத்தும், தொழுகையின் முக்கியத்துவம், சிறப்புகள் ஆகியவற்றை உணர்த்தியும்  தாஃவா செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
தனி நபர் தாவா - நெல்லிக்குப்பம்  கிளை

தனி நபர் தாவா – நெல்லிக்குப்பம்  கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, March 5, 2015 15:48

கடலூர் மாவட்டம் நெல்லிக்குப்பம்  கிளை சார்பாக 28-02-2015 அன்று தனி நபர்களை சந்தித்து தாவா செய்யப்பட்டது . ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்