‘தஃவா நிகழ்ச்சிகள் உள்நாடு’

பயான் - இராஜகிரி கிளை

பயான் – இராஜகிரி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, September 3, 2015 13:17

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் இராஜகிரி கிளை சார்பில் 30/08/2015 அன்று மக்தப் மத்ரஸாவில் உள் அரங்கு பயான் நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட பேச்சாளர் சகோ செய்யது சுல்தான் அவர்கள்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பயான் - அறந்தாங்கி கிளை

பயான் – அறந்தாங்கி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, September 3, 2015 12:57

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அறந்தாங்கி கிளை சார்பில் 27/08/2015 அன்று முதல் 29/08/2015 வனர பஜ்ர் தொழுகைக்கு பிறகு பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.முஜாஹித் தினம் ஒரு ஹதீஸ்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
குழு தாவா - அறந்தாங்கி கிளை

குழு தாவா – அறந்தாங்கி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, September 3, 2015 12:55

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அறந்தாங்கி கிளை சார்பில் 29/08/2015 அன்று இஸ்லாமிய சகோதரர்களுக்கு குழு தாவா நடைபெற்றது.இதில் சகோ அனஸ் அவர்கள் ஓரிரைக்கொள்கை என்ற தலைப்பில் உரை நிகழ்த்தினார்....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மர்கஸ் பயான் - கடையநல்லூர் பேட்டை கிளை

மர்கஸ் பயான் – கடையநல்லூர் பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, September 3, 2015 12:53

நெல்லை மேற்கு மாவட்டம் கடையநல்லூர் பேட்டை கிளை சார்பாக 31.08.2015 அன்று இஷா தொழுகைக்குப் பிறகு மர்கஸ் பயான் நடைபெற்றது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
குழு தாவா - கடையநல்லூர் பேட்டை கிளை

குழு தாவா – கடையநல்லூர் பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, September 3, 2015 11:55

நெல்லை மேற்கு மாவட்டம் கடையநல்லூர் பேட்டை கிளை சார்பாக 28.08.2015 அன்று மூன்று (3) இடங்களில் பன்னிரண்டு (12)  நபர்களை சந்தித்து “தொழுகையின் முக்கியத்துவம்” என்ற தலைப்பில்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
குழு தாவா - கடையநல்லூர் பேட்டை கிளை

குழு தாவா – கடையநல்லூர் பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, September 3, 2015 11:52

நெல்லை மேற்கு மாவட்டம் கடையநல்லூர் பேட்டை கிளை சார்பாக 26.08.2015 அன்று இரண்டு (2) இடங்களில் பத்து (10)  நபர்களை சந்தித்து “தொழுகையின் முக்கியத்துவம்” என்ற தலைப்பில்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மர்கஸ் பயான் - கடையநல்லூர் பேட்டை கிளை

மர்கஸ் பயான் – கடையநல்லூர் பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, September 3, 2015 11:46

நெல்லை மேற்கு மாவட்டம் கடையநல்லூர் பேட்டை கிளை சார்பாக 24.08.2015 அன்று இஷா தொழுகைக்குப் பிறகு மர்கஸ் பயான் நடைபெற்றது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
குழு தாவா - கடையநல்லூர் பேட்டை கிளை

குழு தாவா – கடையநல்லூர் பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, September 3, 2015 11:45

நெல்லை மேற்கு மாவட்டம் கடையநல்லூர் பேட்டை கிளை சார்பாக 24.08.2015 அன்று 9 நபர்களை சந்தித்து “தொழுகையின் முக்கியத்துவம்” என்ற தலைப்பில் குழு தாவா செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஷிர்க் ஒழிப்பு பிரச்சாரம் - எம் எம் டிஏ காலனி கிளை

ஷிர்க் ஒழிப்பு பிரச்சாரம் – எம் எம் டிஏ காலனி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, September 3, 2015 11:35

தென் சென்னை மாவட்டம் எம் எம் டிஏ காலனி கிளை சார்பாக 01/09/2015 அன்று இணைவைப்புக்கு எதிராக 7 நபர்களிடம் ஷிர்க் ஒழிப்பு பிரச்சாரம் செய்யப்பட்டது. ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
இணை வைப்பு கயிறு அகற்றம் - மேற்கு சைதாப்பேட்டை கிளை

இணை வைப்பு கயிறு அகற்றம் – மேற்கு சைதாப்பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, September 3, 2015 11:32

தென் சென்னை மாவட்டம் மேற்கு சைதாப்பேட்டை கிளை சார்பாக 31.08.2015 அன்று அஜ்மல் என்ற சகோதரருக்கு தாவா செய்து இணை வைப்பு கயிறு அகற்றப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்