‘தஃவா நிகழச்சிகள்’

பாலஸ்தீன மக்களுக்காக அல்லாஹ்விடம் து ஆ செய்வோம் -  பாளை கிளை பயான்

பாலஸ்தீன மக்களுக்காக அல்லாஹ்விடம் து ஆ செய்வோம் – பாளை கிளை பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, July 22, 2014 21:19

நெல்லை மாவட்டம் பாளை கிளை சார்பாக கடந்த 14-07-2014 அன்று பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.அப்பாஸ்அலி அவர்கள் “பாலஸ்தீன மக்களுக்காக அல்லாஹ்விடம் து ஆ செய்வோம்” என்ற...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
குளிதலை கிளை தஃவா

குளிதலை கிளை தஃவா

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, July 21, 2014 22:56

கரூர் மாவட்டம் குளிதலை கிளை சார்பாக கடந்த 15-07-2014 அன்று சூனியம் சம்பந்தமாக டிஎன்டிஜே மாநில தலைவர் சகோ.பி.ஜைனுல் ஆபிதீன் அவர்கள் சவால் விடுத்த போஸ்டர்கள் ஒட்டப்பட்டது…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கடலூர் OT கிளை தஃவா

கடலூர் OT கிளை தஃவா

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, July 21, 2014 22:54

கடலூர் மாவட்டம் கடலூர் OT கிளை சார்பாக கடந்த 14-07-2014 அன்று “உலக அழிவு ” என்ற தலைப்பில் குர் ஆன் , மற்றும் நபிமொழி அடங்கிய...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நோட்டிஸ்கள் விநியோகம் - மேல் பட்டாம் பாக்கம் கிளை

நோட்டிஸ்கள் விநியோகம் – மேல் பட்டாம் பாக்கம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, July 21, 2014 22:53

கடலூர் மாவட்டம் மேல் பட்டாம் பாக்கம் கிளை சார்பாக கடந்த 13-07-2014 அன்று “நோன்பின் மாண்புகள்” என்ற தலைப்பில்நோட்டிஸ்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது . அல்ஹம்துலில்லாஹ் ……………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
குர் ஆன் வகுப்பு - பெண்ணாடம் கிளை

குர் ஆன் வகுப்பு – பெண்ணாடம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, July 21, 2014 22:52

கடலூர் மாவட்டம் பெண்ணாடம் கிளை சார்பாக கடந்த 01-06-2014 அன்று முதல் சுப்ஹு தொழுகைக்கு பிறகு குர் ஆன் வசனங்கள் வாசிக்கப்பட்டடு வருகிறது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நோட்டிஸ்கள் விநியோகம் - பண்ருட்டி கிளை

நோட்டிஸ்கள் விநியோகம் – பண்ருட்டி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, July 21, 2014 22:51

கடலூர் மாவட்டம் பண்ருட்டி கிளை சார்பாக கடந்த 11-07-2014 அன்று பெண்கள் பள்ளிக்கு வரலாமா ? என்ற தலைப்பில் நோட்டிஸ்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது அல்ஹம்துலில்லாஹ்………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஷிர்க்கிற்கு எதிராக பிரச்சாரம் – பண்ருட்டி கிளை

ஷிர்க்கிற்கு எதிராக பிரச்சாரம் – பண்ருட்டி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, July 21, 2014 22:51

கடலூர் மாவட்டம் பண்ருட்டி கிளை சார்பாக கடந்த 16-07-2014 அன்று ஷிர்கிற்கு எதிராக பிரச்சாரம் செய்து ஷிர்க்கான பொருட்கள் அகற்றப்பட்டது……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
இஸ்லாம் ஓர் எளிய மார்க்கம் நிகழ்ச்சி - பண்ருட்டி கிளை

இஸ்லாம் ஓர் எளிய மார்க்கம் நிகழ்ச்சி – பண்ருட்டி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, July 21, 2014 22:48

கடலூர் மாவட்டம் பண்ருட்டி கிளையில் கடந்த 14-07-2014 அன்று இஸ்லாம் ஓர் எளிய மார்க்கம் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்……………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
புறம்பேசுதல் - பாளை கிளை பயான்

புறம்பேசுதல் – பாளை கிளை பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, July 21, 2014 22:47

நெல்லை மாவட்டம் பாளை கிளை சார்பாக கடந்த 16-07-2014 அன்று பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.அப்துல் கதார்  அவர்கள் “புறம்பேசுதல்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
லைலதுல் கத்ரின் சிறப்பு - பாளை கிளை பயான்

லைலதுல் கத்ரின் சிறப்பு – பாளை கிளை பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, July 21, 2014 22:41

நெல்லை மாவட்டம் பாளை கிளை சார்பாக கடந்த 15-07-2014 அன்று பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.அப்பாஸ்அலி அவர்கள்  “ லைலதுல் கத்ரின் சிறப்பு” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்