‘தஃவா நிகழச்சிகள்’

நோன்பு - இனயம் கிளை பேச்சு பயிற்ச்சி வகுப்பு

நோன்பு – இனயம் கிளை பேச்சு பயிற்ச்சி வகுப்பு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, March 27, 2015 22:30

குமரி மாவட்டம் இனயம் கிளை சார்பாக கடந்த 12-03-2015 அன்று பேச்சு பயிற்ச்சி வகுப்பு நடைபெற்றது. இதில் ”நோன்பு” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்…………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
வாரம் ஒரு தகவல் - ஆழ்வார்திருநகர் கிளை

வாரம் ஒரு தகவல் – ஆழ்வார்திருநகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, March 27, 2015 22:27

திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஆழ்வார்திருநகர் கிளை சார்பாக 14-03-2015 அன்று    ஃபஜ்ருக்குப் பின் வாரம் ஒரு தகவல் அந்த வாரம் நிகழ்ந்த முக்கிய நிகழ்வுகள் பற்றி  சொல்லப்பட்டது...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
வாரம் ஒரு தகவல் - ஆழ்வார்திருநகர் கிளை

வாரம் ஒரு தகவல் – ஆழ்வார்திருநகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, March 27, 2015 22:24

திருவள்ளூர்மாவட்டம் ஆழ்வார்திருநகர் கிளை சார்பாக 10-03-2015 அன்று    ஃபஜ்ருக்குப் பின் வாரம் ஒரு தகவல் அந்த வாரம் நிகழ்ந்த முக்கிய நிகழ்வுகள் பற்றி  சொல்லப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஷிர்க்கிற்கு எதிராக பிரச்சாரம் – ஹருர் கிளை

ஷிர்க்கிற்கு எதிராக பிரச்சாரம் – ஹருர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, March 27, 2015 22:13

தர்மபுரி மாவட்டம் ஹருர் கிளையில் கடந்த 13-03-2015 அன்று ஷிர்க்கிற்கு எதிராக பிரச்சாரம்  செய்து தாயத்து கயிறு கழற்றி எரியப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
இணைவைத்தல் - பர்கிட்மாநகரம் கிளை பயான்

இணைவைத்தல் – பர்கிட்மாநகரம் கிளை பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, March 27, 2015 22:11

நெல்லை மாவட்டம்  பர்கிட்மாநகரம் கிளை சார்பாக கடந்த 10-03-2015 அன்று பஜர் தொழுகைக்கு பின் பயான் நடைபெற்றது. இதில்”இணைவைத்தல்” பற்றி உரையாற்றினார்கள்…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நூல்கள் விநியோகம் - அண்ணா நகர் கிளை

நூல்கள் விநியோகம் – அண்ணா நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, March 27, 2015 21:59

தர்மபுரி மாவட்டம் அண்ணா நகர் கிளையில் கடந்த 11-03-2015 அன்று ஷிர்க்கிற்கு எதிராக தஃவா செய்து புத்தகங்கள் வழங்கப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
அண்ணா நகர் கிளை தஃவா

அண்ணா நகர் கிளை தஃவா

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, March 27, 2015 21:31

தர்மபுரி மாவட்டம் அண்ணா நகர் கிளையில்  09-03-2015 அன்று  பிற சமய சகோதரிக்கு தஃவா செய்து முஸ்லிம் தீவிரவாதிகள்? என்ற புத்தகம் வழங்கப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்……………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஆழ்வார்திருநகர் கிளை தஃவா

ஆழ்வார்திருநகர் கிளை தஃவா

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, March 27, 2015 18:08

திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஆழ்வார்திருநகர் கிளை சார்பாக கடந்த 11-03-2015 அன்று தொழுகையின் முக்கியதுவம் பற்றி தனி நபர் தஃவா செய்யப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லஹ்……………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நோட்டிஸ்கள் விநியோகம் - ஆழ்வார்திருநகர் கிளை

நோட்டிஸ்கள் விநியோகம் – ஆழ்வார்திருநகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, March 27, 2015 18:06

திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஆழ்வார்திருநகர் கிளை சார்பாக கடந்த 12-03-2015 அன்று நோட்டிஸ்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஆழ்வார்திருநகர் கிளை தஃவா

ஆழ்வார்திருநகர் கிளை தஃவா

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, March 27, 2015 18:04

திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஆழ்வார்திருநகர் கிளை சார்பாக கடந்த 10-03-2015 அன்று தனி நபர் தஃவா செய்யப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லஹ்…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்