‘தஃவா நிகழ்ச்சிகள் உள்நாடு’

“” இணைவைப்பு பொருட்கள் அகற்றம் – திருவனந்தபுரம் மாவட்டம் (கேரளா)

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, February 7, 2016 20:27

அகற்றப்பட்ட பொருள்: தட்டு, ஆணி, குப்பி (சூனிய பொருட்கள்)நிகழ்ச்சி தேதி: 12-01-2016கிளை: திருவனந்தபுரம் மாவட்டம் (கேரளா)புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” இணைவைப்பு பொருட்கள் அகற்றம் – பேகம்பூர்கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, February 7, 2016 20:21

அகற்றப்பட்ட பொருள்: தகடுகள் தர்ஹாபடங்கள் தாயத்துகள் கருணாநிதி நகர் பகுதியில் பெண்கள் குழுவினரால் தாவா செய்து அகற்றப்பட்டதுநிகழ்ச்சி தேதி: 13/1/16கிளை: பேகம்பூர்கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” ஸ்டிக்கர் தஃவா – பேகம்பூர்கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, February 7, 2016 20:20

தலைப்பு: 75எண்ணிக்கை: 75மொத்த மதிப்பு: 180நிகழ்ச்சி தேதி: 12/1/16கிளை: பேகம்பூர்கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” கிராம மக்களிடம் தஃவா – பேகம்பூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, February 7, 2016 20:19

எத்தனை கிராமம்: திண்டுக்கல் பேகம்பூர்கிளை சார்பாக ம.மூ.கோவிலூர் கிராமத்தில் பெண்கள் குழுவினர் 70 க்கும் மேற்பட்ட வீடுகளுக்குச் சென்று தாவா செய்தனர்எதை பற்றி: ஷிர்க் ஒரு பெரும்பாவம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” ஸ்டிக்கர் தஃவா – பேகம்பூர்கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, February 7, 2016 20:15

தலைப்பு: 40எண்ணிக்கை: 40மொத்த மதிப்பு: 400நிகழ்ச்சி தேதி: 5/1/16கிளை: பேகம்பூர்கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு ” பேனர் தஃவா – வேலூர் நகர கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, February 7, 2016 20:07

தலைப்பு: ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடுஎண்ணிக்கை: 1மொத்த அடி: 10அடிநிகழ்ச்சி தேதி: 08/1/16கிளை: வேலூர் நகர கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” இணைவைப்பு பொருட்கள் அகற்றம் – மானாமதுரை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, February 7, 2016 20:05

அகற்றப்பட்ட பொருள்: தகடுநிகழ்ச்சி தேதி: 13.01.16கிளை: மானாமதுரைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு” சுவர் விளம்பர தஃவா – தெற்குப்பட்டி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, February 7, 2016 19:47

தலைப்பு: ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடுஎண்ணிக்கை: 4மொத்த சதுர அடி: 192நிகழ்ச்சி தேதி: 04-01-2016கிளை: தெற்குப்பட்டிபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” இணைவைப்பு பொருட்கள் அகற்றம் – 29 வது வார்டு கிளை , மேலப்பாளையம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, February 7, 2016 19:44

அகற்றப்பட்ட பொருள்: தகடுநிகழ்ச்சி தேதி: 04-01-2016கிளை: 29 வது வார்டு கிளை , மேலப்பாளையம்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” இணைவைப்பு பொருட்கள் அகற்றம் – கடையநல்லூர் ரஹ்மானிய புரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, February 7, 2016 19:35

அகற்றப்பட்ட பொருள்: தகடுநிகழ்ச்சி தேதி: 13/1/2016கிளை: கடையநல்லூர் ரஹ்மானிய புரம் கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்