‘தஃவா நிகழச்சிகள்’

நம் குடும்பத்தினரை நரகத்தை விட்டும் பாதுகாப்போம் - ஜுபைல் கிளை பயான் நிகழ்ச்சி (சிராஜ் கேம்ப்)

நம் குடும்பத்தினரை நரகத்தை விட்டும் பாதுகாப்போம் – ஜுபைல் கிளை பயான் நிகழ்ச்சி (சிராஜ் கேம்ப்)

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, October 25, 2014 23:18

தம்மாம் மண்டலம் ஜுபைல் கிளை சார்பாக கடந்த 23-10-2014 அன்று சிராஜ் கேம்ப்ல் பயான் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.இதில் மண்டல பேச்சாளர் ச‌கோ. ஹாஜா நஜ்முத்தீன் அவர்கள் “நம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஆம்பூர் கிளை-தஃவா

ஆம்பூர் கிளை-தஃவா

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, October 25, 2014 21:38

வேலூர் மாவட்டம் ஆம்பூர் கிளையில் 17-10-14 அன்று இஸ்லாம் எளிய மார்க்கம் குறித்து போஸ்டர் ஒட்டப்பட்டது...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
குத்தாலம் கிளை-தஃவா

குத்தாலம் கிளை-தஃவா

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, October 25, 2014 21:35

நாகை வடக்கு மாவட்டம் குத்தாலம் கிளை சார்பாக 08.10.2014 அன்று திடல் தொழுகை குறித்து போஸ்டர் ஒட்டப்பட்டது…...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஷிர்க்கிற்கு எதிரான பிரச்சாரம் – ஆம்பூர் கிளை

ஷிர்க்கிற்கு எதிரான பிரச்சாரம் – ஆம்பூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, October 25, 2014 21:32

வேலூர் மாவட்டம் ஆம்பூர் கிளையில் 17-10-14 அன்றுஷிர்க்கிற்கு எதிரான பிரச்சாரம் செய்து ஷிர்க்கான பொருட்கள் அகற்றப்பட்டது...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஆம்பூர் கிளை-தஃவா

ஆம்பூர் கிளை-தஃவா

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, October 25, 2014 21:28

வேலூர் மாவட்டம் ஆம்பூர் கிளையில் 17-10-14 அன்று நோட்டிஸ் விநியோகம் செய்யப்பட்டது...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஆக்கூர் கிளை-தஃவா

ஆக்கூர் கிளை-தஃவா

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, October 25, 2014 21:16

நாகை வடக்கு மாவட்டம் ஆக்கூர் கிளை சார்பாக கடந்த 16.10.2014 அன்று மங்கள்யான் போஸ்டர்கள் ஒட்டப்பட்டது………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நாகை வடக்கு மாவட்டம்-தஃவா

நாகை வடக்கு மாவட்டம்-தஃவா

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, October 25, 2014 21:09

நாகை வடக்கு மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 14.10.2014 அன்று அன்று மங்கள்யான் போஸ்டர்கள் ஒட்டப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
முத்தையாபுரம் கிளை-தஃவா

முத்தையாபுரம் கிளை-தஃவா

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, October 25, 2014 20:38

தூத்துகுடி மாவட்டம் முத்தையாபுரம் கிளை சார்பாக கடந்த 17.10.14 அன்று ஜோதிடம் குறித்து போஸ்டர்கள் ஒட்டப்பட்டது……………. ……...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நோட்டிஸ்கள் விநியோகம் -  MKB நகர் கிளை

நோட்டிஸ்கள் விநியோகம் – MKB நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, October 25, 2014 20:33

வடசென்னை மாவட்டம் MKB நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 17-10-2014 அன்று மற்றும் 19-10-2014 அன்று “தீவிரவாதத்திற்கு எதிராக முஸ்லிம்களின் திவிரபிரச்சரம்” நோட்டிஸ்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்…………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நோட்டிஸ்கள் விநியோகம் - இராஜபாளையம் கிளை

நோட்டிஸ்கள் விநியோகம் – இராஜபாளையம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, October 25, 2014 19:21

விருதுநகர் மாவட்டம் இராஜபாளையம் கிளையில் கடந்த 19-10-2014 அன்று  தீவிரவாத எதிர்ப்பு பிரச்சாரத்தின் போது நோட்டிஸ்கள் விநியோக செய்யப்பட்டது………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்