‘தஃவா நிகழச்சிகள்’

நூல்கள் விநியோகம் -கொளத்தூர் கிளை

நூல்கள் விநியோகம் -கொளத்தூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, November 1, 2014 12:32

வட சென்னை மாவட்டம் கொளத்தூர் கிளை சார்பாக கடந்த 24-10-2014 அன்று நூல்கள் வழங்கி தஃவா செய்யப்பட்டது……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நூல்கள் விநியோகம் - கொளத்தூர் கிளை

நூல்கள் விநியோகம் – கொளத்தூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, November 1, 2014 12:31

வட சென்னை மாவட்டம் கொளத்தூர் கிளை சார்பாக கடந்த 22-10-2014 அன்று நூல்கள் வழங்கி தஃவா செய்யப்பட்டது……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நூல்கள் விநியோகம் - கொளத்தூர் கிளை

நூல்கள் விநியோகம் – கொளத்தூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, November 1, 2014 12:30

வட சென்னை மாவட்டம் கொளத்தூர் கிளை சார்பாக கடந்த 21-10-2014 அன்று நூல்கள் வழங்கி தஃவா செய்யப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பெரம்பூர் கிளை தஃவா

பெரம்பூர் கிளை தஃவா

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, November 1, 2014 12:23

வடசென்னை மாவட்டம் பெரம்பூர் கிளை சார்பாக கடந்த  01-09-2014 அன்று சூனீயம் சம்மந்தமான போஸ்டர்கள் ஒட்டப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்……………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மறுமையில் மனிதனின் நிலை - பேட்டை கிளை பயான்

மறுமையில் மனிதனின் நிலை – பேட்டை கிளை பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, November 1, 2014 10:13

நெல்லை மாவட்டம் பேட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 23-10-2014 அன்று பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.முஹம்மது சரிப் அவர்கள்  “மறுமையில் மனிதனின் நிலை” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மழையும் , இறைவனின் அருளும் பெறவேண்டிய படிப்பினைகளும் -  பேட்டை கிளை பயான்

மழையும் , இறைவனின் அருளும் பெறவேண்டிய படிப்பினைகளும் – பேட்டை கிளை பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, November 1, 2014 9:58

நெல்லை மாவட்டம் பேட்டை கிளை  சார்பாக கடந்த 20-10-2014 அன்று பயான் நடைபெற்றது. இதில் “மழையும் , இறைவனின் அருளும் பெறவேண்டிய படிப்பினைகளும் ” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்…………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
குர்ஆன் வகுப்பு - கூத்தாநல்லூர் கிளை

குர்ஆன் வகுப்பு – கூத்தாநல்லூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, November 1, 2014 9:50

திருவாரூர் மாவட்டம் கூத்தாநல்லூர் கிளை சார்பாக கடந்த 24-10-2014 அன்று முதல்  ஃபஜர் மற்றும் இஷா தொழுகைக்குப் பிறகு குர் ஆன் வகுப்பு நடைபெற்று வருகிறது………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஹதீஸ் கலை விளக்க பயிற்சி வகுப்பு - மங்கலம் கிளை

ஹதீஸ் கலை விளக்க பயிற்சி வகுப்பு – மங்கலம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, November 1, 2014 7:43

திருப்பூர் மாவட்டம் மங்கலம் கிளை சார்பாக  கடந்த 22-10-2014 அன்று மாணவர்களுக்கான ஹதீஸ் கலை விளக்க பயிற்சி வகுப்பு  நடைபெற்றது. இதில் சகோ. அன்சர் கான் மாணவர்களுக்கு...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஷிர்க்கிற்கு எதிராக பிரச்சாரம் – பிபி குளம் கிளை

ஷிர்க்கிற்கு எதிராக பிரச்சாரம் – பிபி குளம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, November 1, 2014 7:28

மதுரை மாவட்டம் பிபி குளம் கிளை சார்பாக கடந்த 24-10-2014 அன்று ஷிர்க்கிற்கு எதிரான பிரச்சாரம் செய்து ஷிர்க்கான பொருட்கள் அகற்றப்பட்டது……………… …………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
சேப்பாக்கம்  கிளை தஃவா

சேப்பாக்கம்  கிளை தஃவா

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, November 1, 2014 6:51

தென்சென்னை மாவட்டம் சேப்பாக்கம்  கிளை சார்பாக கடந்த 21-10-2014 அன்று தனி நபர் தஃவா செய்யப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்