‘தஃவா நிகழச்சிகள்’

பட்டாபிராம் கிளை தஃவா

பட்டாபிராம் கிளை தஃவா

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, September 20, 2014 16:37

திருவள்ளூர் மாவட்டம் பட்டாபிராம் கிளை சார்பாக கடந்த 06-09-2014 அன்று டி கடையில் விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம் செய்யப்பட்டது. மேலும் சூனியம் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் முகமாக போஸ்டர்கள் ஒட்டப்பட்டப்பட்டது……………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பூந்தமல்லி முல்லாதோட்டம் கிளை பயான்

பூந்தமல்லி முல்லாதோட்டம் கிளை பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, September 20, 2014 15:43

திருவள்ளூர் மாவட்டம் பூந்தமல்லி முல்லாதோட்டம் கிளை சார்பாக கடந்த 07-09-2014.அன்று பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.ரியாஸ் அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்……………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
போரூர் கிளை தஃவா

போரூர் கிளை தஃவா

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, September 20, 2014 15:04

திருவள்ளூர் மாவட்டம் போரூர் கிளை சார்பாக கடந்த 07-09-2014  அன்று சூனியம் சமந்தமாக ஆட்டோவில் போஸ்டர் ஒட்டப்பட்டது…………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
போரூர் கிளை தஃவா

போரூர் கிளை தஃவா

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, September 20, 2014 14:40

திருவள்ளூர் மாவட்டம் போரூர் கிளை சார்பாக கடந்த 04-09-2014 அன்று கடவுள் என்றால் யார் ? என்ற தலைப்பில் போஸ்டர்கள் ஒட்டப்பட்டது………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
போரூர் கிளை தஃவா

போரூர் கிளை தஃவா

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, September 20, 2014 14:38

திருவள்ளூர் மாவட்டம் போரூர் கிளை சார்பாக கடந்த 03-09-2014 அன்று தனி நபர் தஃவா  செய்யப்பட்டது…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நுல்கள் விநியோகம் -  பூந்தமல்லி கண்டோன்மண்ட் கிளை

நுல்கள் விநியோகம் – பூந்தமல்லி கண்டோன்மண்ட் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, September 20, 2014 14:10

திருவள்ளூர் மாவட்டம் பூந்தமல்லி கண்டோன்மண்ட் கிளை சார்பாக கடந்த 31-08-2014 அன்று தனி நபர் தஃவா செய்து இலவசமாக நூல்களும் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பூந்தமல்லி முல்லாதோட்டம் கிளை பெண்கள் தஃவா

பூந்தமல்லி முல்லாதோட்டம் கிளை பெண்கள் தஃவா

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, September 20, 2014 14:02

திருவள்ளூர் மாவட்டம் பூந்தமல்லி முல்லாதோட்டம் கிளை சார்பாக கடந்த 04-09-2014 அன்று பெண்கள் தஃவா குழு மூலமாக தனி நபர் தஃவா செய்யப்பட்டது………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நோட்டிஸ்கள் விநியோகம் -  மைலாபூர் கிளை

நோட்டிஸ்கள் விநியோகம் – மைலாபூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, September 20, 2014 13:47

தென்சென்னை மாவட்டம் மைலாபூர் கிளை சார்பாக கடந்த 06-09-2014 அன்று இரத்த தான முகாம் சம்மந்தமாக விழிப்புணர்வு நோட்டிஸ்கள் வழங்கப்பட்டது.    அல்ஹம்துலில்லாஹ்…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மைலாப்பூர் கிளை தஃவா

மைலாப்பூர் கிளை தஃவா

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, September 20, 2014 9:37

தென்சென்னை மாவட்டம் மைலாப்பூர் கிளை சார்பாக கடந்த 08-09-2014 அன்று சூனியம் சம்மந்தமாக பேனர்கள் வைக்கப்பட்டது……………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
தென்சென்னை மாவட்டம் தஃவா

தென்சென்னை மாவட்டம் தஃவா

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, September 20, 2014 9:35

தென்சென்னை மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 26-08-2014 அன்று சூனியத்திற்கு எதிராக போஸ்டர்கள் ஒட்டப்பட்டது………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்