‘தஃவா நிகழச்சிகள்’

நோட்டிஸ்கள் விநியோகம் - செந்தண்ணீர்புரம் கிளை

நோட்டிஸ்கள் விநியோகம் – செந்தண்ணீர்புரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 23, 2014 14:47

திருச்சி மாவட்டம் செந்தண்ணீர்புரம் கிளை சார்பாக கடந்த 15-10-2014 அன்று நோட்டிஸ்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஷிர்க்கிற்கு எதிராக பிரச்சாரம் – மடத்துக்குளம் கிளை

ஷிர்க்கிற்கு எதிராக பிரச்சாரம் – மடத்துக்குளம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 23, 2014 14:31

திருப்பூர் மாவட்டம்  மடத்துக்குளம் கிளை  சார்பாக கடந்த 14-10-2014 அன்று ஷிர்க்கிர்கு எதிராக பிரச்சாரம் செய்யப்பட்டு ஷிர்க்கான பொருட்கள் அகற்றப்பட்டது அல்ஹம்துலில்லாஹ்…………  ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பின்னத்தூர் கிளை தஃவா

பின்னத்தூர் கிளை தஃவா

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 23, 2014 14:28

கடலூர் மாவட்டம் பின்னத்தூர் கிளை சார்பாக கடந்த 11-10-2014 அன்று “உலக சோதிடர்களுக்கு அறைகூவல்” குறித்த போஸ்டர்கள் ஒட்டப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்!………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கொள்ளுமேடு கிளை தஃவா

கொள்ளுமேடு கிளை தஃவா

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 23, 2014 14:27

கடலூர் மாவட்டம் கொள்ளுமேடு கிளை சார்பாக கடந்த 12-10-2014 அன்று “உலக சோதிடர்களுக்கு அறைகூவல்” குறித்த போஸ்டர்கள் ஒட்டப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்!……………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நாகர்கோவில் கிளை தஃவா

நாகர்கோவில் கிளை தஃவா

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 23, 2014 13:59

குமரி மாவட்டம் நாகர்கோவில் கிளை சார்பாக கடந்த 14-10-2014 அன்று குரான் வகுப்பு நடைப்பெற்றது இதில் சகோ லுக்மான் ”வழிகெட்ட முஹ்தஸிலா கொள்கை” எனும் தலைப்பில் உரையாற்றினார்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஷிர்க்கிற்கு எதிராக பிரச்சாரம் – மடத்துக்குளம் கிளை

ஷிர்க்கிற்கு எதிராக பிரச்சாரம் – மடத்துக்குளம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 23, 2014 12:02

திருப்பூர் மாவட்டம்  மடத்துக்குளம் கிளை சார்பாக கடந்த 14-10-2014  அன்று ஷிர்க்கிர்கு எதிராக பிரச்சாரம் செய்யப்பட்டு ஷிர்க்கான பொருட்கள் அகற்றப்பட்டது அல்ஹம்துலில்லாஹ்…………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நம்பிக்கை - பெண்ணாடம் கிளை பயான்

நம்பிக்கை – பெண்ணாடம் கிளை பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 23, 2014 11:59

கடலூர் மாவட்டம் பெண்ணாடம் கிளை சார்பாக கடந்த 14-10-2014 அன்று பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.அப்துல் கபார் அவர்கள் “நம்பிக்கை” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள். அல்ஹம்துலில்லாஹ்!……………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
வாராந்திர திருக்குர்ஆன் விளக்க உரை வகுப்பு - மங்கலம் கிளை

வாராந்திர திருக்குர்ஆன் விளக்க உரை வகுப்பு – மங்கலம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 23, 2014 11:58

திருப்பூர் மாவட்டம் மங்கலம் கிளை சார்பாக கடந்த 13-10-2014 அன்று வாராந்திர திருக்குர்ஆன் விளக்க உரை வகுப்பு நடைபெற்றது. இதில் சகோ.அன்சர்கான் மாணவர்களுக்கு பயிற்சியளித்தார்கள். அல்ஹம்துலில்லாஹ்………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நோட்டிஸ்கள் விநியோகம் -  கடலூர்OT கிளை

நோட்டிஸ்கள் விநியோகம் – கடலூர்OT கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 23, 2014 11:49

கடலூர் மாவட்டம் கடலூர்OT கிளை சார்பாக கடந்த 15-10-2014 அன்று தீவிரவாதத்திற்கு எதிரான தீவிர பிரச்சாரம் குறித்த நோட்டிஸ்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
தொழுகை - பெண்ணாடம் கிளை பயான்

தொழுகை – பெண்ணாடம் கிளை பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 23, 2014 11:10

கடலூர் மாவட்டம் பெண்ணாடம் கிளை சார்பாக கடந்த 13-10-2014 அன்று பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.அப்துல் கபார் அவர்கள் “தொழுகை” என்ற தலைப்பில் உரைநிகழ்த்தினார்கள். அல்ஹம்துலில்லாஹ்!…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்