‘ஜமாஅத் நிகழ்ச்சிகள்’

மேலப்பாளையம் கிளை நோன்பு பெருநாள் திடல் தொழுகை -2014

மேலப்பாளையம் கிளை நோன்பு பெருநாள் திடல் தொழுகை -2014

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, August 1, 2014 15:11

நெல்லை மாவட்டம் மேலப்பாளையம் கிளை சார்பாக கடந்த 29-07-2014 அன்று நோன்பு பெருநாள் திடல் தொழுகை நபி வழி அடிப்படையில்  நடைபெற்றது. இதில் சகோ.எம். ஷம்சுல்லுஹா ரஹ்மானி...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பூதமங்கலம் கிளை நோன்பு பெருநாள் திடல் தொழுகை -2014

பூதமங்கலம் கிளை நோன்பு பெருநாள் திடல் தொழுகை -2014

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, August 1, 2014 15:05

திருவாரூர் மாவட்டம் பூதமங்கலம் கிளையில் சார்பாக கடந்த 29-07-2014 அன்று நோன்பு பெருநாள் திடல் தொழுகை நபி வழி அடிப்படையில்  நடைபெற்றது. இதில் ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் கலந்து...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
குடந்தை கிளை நோன்பு பெருநாள் திடல் தொழுகை -2014

குடந்தை கிளை நோன்பு பெருநாள் திடல் தொழுகை -2014

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, August 1, 2014 14:54

தஞ்சை  வடக்கு மாவட்டம் குடந்தை  கிளை சார்பாக கடந்த 29-07-2014 அன்று நோன்பு பெருநாள் திடல் தொழுகை நபி வழி அடிப்படையில்  நடைபெற்றது. இதில் ஆண்கள் பெண்கள்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஆவூர்  கிளை நோன்பு பெருநாள் திடல் தொழுகை -2014

ஆவூர்  கிளை நோன்பு பெருநாள் திடல் தொழுகை -2014

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, August 1, 2014 14:24

தஞ்சை  வடக்கு மாவட்டம் ஆவூர்  கிளை சார்பாக கடந்த 29-07-2014 அன்று நோன்பு பெருநாள் திடல் தொழுகை நபி வழி அடிப்படையில்  நடைபெற்றது. இதில் ஆண்கள் பெண்கள்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
சன்னாபுரம்  கிளை நோன்பு பெருநாள் திடல் தொழுகை -2014

சன்னாபுரம்  கிளை நோன்பு பெருநாள் திடல் தொழுகை -2014

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, August 1, 2014 14:22

தஞ்சை  வடக்கு மாவட்டம் சன்னாபுரம்  கிளை சார்பாக கடந்த 29-07-2014 அன்று நோன்பு பெருநாள் திடல் தொழுகை நபி வழி அடிப்படையில்  நடைபெற்றது. இதில் ஆண்கள் பெண்கள்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
இராஜகிரி கிளை நோன்பு பெருநாள் திடல் தொழுகை -2014

இராஜகிரி கிளை நோன்பு பெருநாள் திடல் தொழுகை -2014

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, August 1, 2014 14:20

தஞ்சை வடக்கு இராஜகிரி கிளை சார்பாக கடந்த 29-07-2014 அன்று நோன்பு பெருநாள் திடல் தொழுகை நபி வழி அடிப்படையில்  நடைபெற்றது…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
வலங்கைமான் கிளை நோன்பு பெருநாள் திடல் தொழுகை -2014

வலங்கைமான் கிளை நோன்பு பெருநாள் திடல் தொழுகை -2014

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, August 1, 2014 14:17

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் வலங்கைமான் கிளை சார்பாக கடந்த 29-07-2014 அன்று நோன்பு பெருநாள் திடல் தொழுகை நபி வழி அடிப்படையில்  நடைபெற்றது. இதில் ஆண்கள் பெண்கள்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
வடக்கு மாங்குடி கிளை நோன்பு பெருநாள் திடல் தொழுகை -2014

வடக்கு மாங்குடி கிளை நோன்பு பெருநாள் திடல் தொழுகை -2014

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, August 1, 2014 14:16

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் வடக்கு மாங்குடி கிளை  சார்பாக கடந்த 29-07-2014 அன்று நோன்பு பெருநாள் திடல் தொழுகை நபி வழி அடிப்படையில்  நடைபெற்றது. இதில் சகோ.சேக்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நாச்சியார்கோவில் திருநரையூர் கிளை நோன்பு பெருநாள் திடல் தொழுகை -2014

நாச்சியார்கோவில் திருநரையூர் கிளை நோன்பு பெருநாள் திடல் தொழுகை -2014

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, August 1, 2014 14:08

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் நாச்சியார்கோவில் திருநரையூர் கிளை சார்பாக கடந்த 29-07-2014 அன்று நோன்பு பெருநாள் திடல் தொழுகை நபி வழி அடிப்படையில்  நடைபெற்றது. இதில் ஆண்கள்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கொரநாட்டுக்கருப்பூர்  கிளை நோன்பு பெருநாள் திடல் தொழுகை -2014

கொரநாட்டுக்கருப்பூர்  கிளை நோன்பு பெருநாள் திடல் தொழுகை -2014

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, August 1, 2014 14:04

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் கொரநாட்டுக்கருப்பூர்  கிளை சார்பாக கடந்த 29-07-2014 அன்று நோன்பு பெருநாள் திடல் தொழுகை நபி வழி அடிப்படையில்  நடைபெற்றது. இதில் ஆண்கள் பெண்கள்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்