‘ஜமாஅத் நிகழ்ச்சிகள்’

நோட்டிஸ் விநியோகம் - நெல்லை டவுண்

நோட்டிஸ் விநியோகம் – நெல்லை டவுண்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, May 5, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் நெல்லை கிழக்கு மாவட்டம் நெல்லை டவுண் கிளை சார்பாக கடந்த 24/04/2016 அன்று நோட்டிஸ் விநியோகம் செய்யப்பட்டது. அதன் விபரம் பின் வருமாறு:...

, மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
தெருமுனைப் பிரச்சாரம் - அண்ணா நகர்

தெருமுனைப் பிரச்சாரம் – அண்ணா நகர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, May 5, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் அண்ணா நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 24/04/2016 அன்று தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. அதன் விபரம் பின் வருமாறு: தலைப்பு:...

, மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
திருக்குர்ஆன் வழங்குதல் - திருவண்ணாமலை

திருக்குர்ஆன் வழங்குதல் – திருவண்ணாமலை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, May 5, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 24/04/2016 அன்று திருக்குர்ஆன் வழங்குதல் நடைபெற்றது. அதன் விபரம் பின் வருமாறு: வாங்கியவர் பெயர்(கள்): ப்ரியா எண்ணிககை:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
திருக்குர்ஆன் வழங்குதல் - திருவண்ணாமலை

திருக்குர்ஆன் வழங்குதல் – திருவண்ணாமலை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, May 5, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 23/04/2016 அன்று திருக்குர்ஆன் வழங்குதல் நடைபெற்றது. அதன் விபரம் பின் வருமாறு: வாங்கியவர் பெயர்(கள்): சதீஷ் எண்ணிககை:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
திருக்குர்ஆன் வழங்குதல் - திருவண்ணாமலை

திருக்குர்ஆன் வழங்குதல் – திருவண்ணாமலை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, May 5, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 28/04/2016 அன்று திருக்குர்ஆன் வழங்குதல் நடைபெற்றது. அதன் விபரம் பின் வருமாறு: வாங்கியவர் பெயர்(கள்): சாந்தி என்ற...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நூல் விநியோகம் - பட்டாபிராம்

நூல் விநியோகம் – பட்டாபிராம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, May 4, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் திருவள்ளூர் மேற்கு மாவட்டம் பட்டாபிராம் கிளை சார்பாக கடந்த 26/04/2016 அன்று நூல் விநியோகம் செய்யப்பட்டது. தலைப்பு: புத்தகங்கள் மொத்த மதிப்பு: 350...

, மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
தெருமுனைப் பிரச்சாரம் - கோவை(வடக்கு)

தெருமுனைப் பிரச்சாரம் – கோவை(வடக்கு)

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, May 4, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கோவை(வடக்கு) மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 27/04/2016 அன்று தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. தலைப்பு: முஹம்மதுர் ரஸுலுல்லாஹ் உரையாற்றியவர்: நூர்தீன் பார்வையாளர் எண்ணிக்கை: 20...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நூல் விநியோகம் - பனைக்குளம்(தெற்கு)

நூல் விநியோகம் – பனைக்குளம்(தெற்கு)

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, May 4, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் இராமநாதபுரம்(வடக்கு) மாவட்டம் பனைக்குளம்(தெற்கு) கிளை சார்பாக கடந்த 26/04/2016 அன்று நூல் விநியோகம் செய்யப்பட்டது. அதன் விபரம் பின் வருமாறு: தலைப்பு: மாமனிதர்...

, மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நூல் விநியோகம் - புளியங்குடி(மேற்கு)

நூல் விநியோகம் – புளியங்குடி(மேற்கு)

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, May 4, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் நெல்லை மேற்கு மாவட்டம் புளியங்குடி(மேற்கு) கிளை சார்பாக கடந்த 27/04/2016 அன்று நூல் விநியோகம் செய்யப்பட்டது. தலைப்பு: உணர்வு மொத்த மதிப்பு: 80...

, மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நூல் விநியோகம் - திருவிதாங்கோடு

நூல் விநியோகம் – திருவிதாங்கோடு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, May 4, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் திருவிதாங்கோடு கிளை சார்பாக கடந்த 20/04/2016 அன்று நூல் விநியோகம் செய்யப்பட்டது. அதன் விபரம் பின் வருமாறு: தலைப்பு: நபிகளார்...

, மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்