‘ஜமாஅத் நிகழ்ச்சிகள்’

நோட்டிஸ்கள் விநியோகம் - கேளம்பாக்கம் கிளை

நோட்டிஸ்கள் விநியோகம் – கேளம்பாக்கம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, March 29, 2015 22:31

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம்  கேளம்பாக்கம் கிளையில்  08/03/2015 அன்று  “மறுமை வெற்றிக்கு நபி வழியா முன்னோர்கள் வழியா” குறித்த நோட்டீஸ் அனைத்து மக்களுக்கும் விநியோகம் செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நோட்டிஸ்கள் விநியோகம் - கேளம்பாக்கம் கிளை

நோட்டிஸ்கள் விநியோகம் – கேளம்பாக்கம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, March 29, 2015 22:28

 காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம்  கேளம்பாக்கம் கிளையில் தாயத்து குறித்த நோட்டீஸ் 06/03/2015 அன்று அனைத்து மக்களுக்கும் விநியோகம் செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பாங்கு சொல்ல பயிற்ச்சி வகுப்பு - செங்கல்பட்டு கிளை

பாங்கு சொல்ல பயிற்ச்சி வகுப்பு – செங்கல்பட்டு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, March 29, 2015 22:18

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் செங்கல்பட்டு கிளை சார்பாக 15.3.15 அன்று சிறுவர்களுக்கான  ‘பாங்கு சொல்வதற்கான பயிற்சி’ நடைபெற்றது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
செங்கல்பட்டு கிளை

செங்கல்பட்டு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, March 29, 2015 22:16

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் செங்கல்பட்டு கிளை சார்பாக அஸர் முதல் இஷா வரை 15.03.15 அன்று பீடி நகர் கிராமத்திற்கு சென்று  வீடு வீடாக தனிநபர் தாவா...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
செங்கல்பட்டு கிளை மெகா போன் பிரச்சாரம்

செங்கல்பட்டு கிளை மெகா போன் பிரச்சாரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, March 29, 2015 22:15

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் செங்கல்பட்டு கிளை 15.03.15 அன்று பாலூர் கிராமத்திற்கு சென்று  வீடு வீடாக தனிநபர் தஃவா செய்யப்பட்டது……………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கானத்தூர் கிளை - கானத்தூர் கிளை தர்பியா

கானத்தூர் கிளை – கானத்தூர் கிளை தர்பியா

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, March 29, 2015 22:11

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம்  கானத்தூர் கிளை சார்பாக  15-03-2015 அன்று சிறுவர்களுக்கான தர்பியா  நடைபெற்றது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்…!...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
வாரம் ஒரு தகவல் - கானத்தூர் கிளை

வாரம் ஒரு தகவல் – கானத்தூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, March 29, 2015 22:09

 காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம்  கானத்தூர் கிளை சார்பாக கடந்த 15-03-2015 அன்று வாரம் ஒரு தகவல் என்ற சொற்பொழிவு நடைபெற்றது. இதில் சகோதரர் சலீம்  அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
செங்கல்பட்டு கிளை தஃவா

செங்கல்பட்டு கிளை தஃவா

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, March 29, 2015 22:05

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் .செங்கல்பட்டு கிளை சார்பாக 14/03/15 -ல் ஃபஜர் தொழுகைக்கு பிறகு தஃவா செய்யப்பட்டது…………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பிற சமய சகோதரர்களுக்கு திருக்குர் ஆன் தமிழாக்கம் - கானத்தூர் கிளை

பிற சமய சகோதரர்களுக்கு திருக்குர் ஆன் தமிழாக்கம் – கானத்தூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, March 29, 2015 22:04

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம்  கானத்தூர் கிளை சார்பாக 03/14/2015 அன்று பிற சமய சகோதரர்களுக்கு திருக்குர் ஆன் தமிழாக்கம் மற்றும் நூல்கள் வழங்கி தஃவா செய்யப்பட்டது……………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
தொழுகையை பேணுவோம் - கானத்தூர் கிளை மெகாபோன் பிரச்சாம்

தொழுகையை பேணுவோம் – கானத்தூர் கிளை மெகாபோன் பிரச்சாம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, March 29, 2015 22:01

 காஞ்சி  கிழக்கு மாவட்டம் கானத்தூர் கிளை சார்பாக  10-03-2015 அன்று மெகாபோன் பிரச்சாம்  நடைபெற்றது. இதில் சகோ.இஸ்மாயில் அவர்கள் “தொழுகையை பேணுவோம்” என்ற தலைப்பிலும் சகோ.அப்துல் அஜீஸ்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்