‘ஜமாஅத் நிகழ்ச்சிகள்’

தீவிரவாதத்திற்கு எதிராக போஸ்டர்கள் - கோரிப்பளையம் கிளை

தீவிரவாதத்திற்கு எதிராக போஸ்டர்கள் – கோரிப்பளையம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, November 28, 2014 16:57

மதுரை மாவட்டம் கோரிப்பளையம் கிளை சார்பாக  கடந்த 13-11-2014 அன்று தீவிரவாதத்திற்கு எதிராக மனித சங்கிலி பேரணி குறித்து போஸ்டர்கள் ஒட்டப்பட்டது……………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
தீவிரவாத எதிர்ப்பு பிரச்சாரத்தின் அவசியம் - கோரிப்பளையம் கிளை பெண்கள் பயான்

தீவிரவாத எதிர்ப்பு பிரச்சாரத்தின் அவசியம் – கோரிப்பளையம் கிளை பெண்கள் பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, November 28, 2014 16:54

மதுரை மாவட்டம் கோரிப்பளையம் கிளை சார்பாக  கடந்த 13-11-2014 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.சதாம் அவர்கள் “தீவிரவாத எதிர்ப்பு பிரச்சாரத்தின் அவசியம்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஈமானிய அழுகை - ஆம்பூர் கிளை வாராந்திர பயான்

ஈமானிய அழுகை – ஆம்பூர் கிளை வாராந்திர பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, November 28, 2014 16:48

வேலூர் மாவட்டம் ஆம்பூர் கிளையில் கடந்த 13-11-2014 அன்று வாராந்திர பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ. c.v. இம்ரான் அவர்கள்  “ஈமானிய அழுகை” என்ற தலைப்பில் சொற்பொழிவு...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நோட்டிஸ்கள் விநியோகம் - இருமேனி  கிளை

நோட்டிஸ்கள் விநியோகம் – இருமேனி  கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, November 28, 2014 16:45

இராமநாதபுரம் தெற்கு மாவட்டம் இருமேனி  கிளை சார்பாக கடந்த 10-11-2014 அன்று தீவிரவாதத்திற்கு எதிராக முஸ்ஸிம்களின் தீவிர பிரச்சாரம் குறித்து நோட்டிஸ்கள் விநியோகம் செய்யபட்டது. அல்ஹம்து லில்லாஹ்……….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஊராட்சி மன்ற நூலகத்திற்கு திருக்குர் ஆன் தமிழாக்கம் -  புதுமடம் கிளை

ஊராட்சி மன்ற நூலகத்திற்கு திருக்குர் ஆன் தமிழாக்கம் – புதுமடம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, November 28, 2014 16:41

இராமநாதபுரம் தெற்கு மாவட்டம் புதுமடம் கிளை சார்பாக கடந்த 11-11-2014 அன்று  புதுமடம் ஊராட்சி மன்ற நூலகத்திற்கு திருக்குர் ஆன் தமிழாக்கம் மற்றும் நூல்கள் ஊராட்சி மன்ற...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
இஸ்லாமிய கொள்கை விளக்கம் - தங்கச்சிமடம் கிளை தர்பியா நிகழ்ச்சி

இஸ்லாமிய கொள்கை விளக்கம் – தங்கச்சிமடம் கிளை தர்பியா நிகழ்ச்சி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, November 28, 2014 16:40

இராமநாதபுரம் தெற்கு மாவட்டம் தங்கச்சிமடம் கிளை சார்பாக கடந்த 11-11-2014 அன்று தர்பியா நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் சகோ.ரஹ்மான் அலி அவர்கள் ”இஸ்லாமிய கொள்கை விளக்கம்”  என்ற...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
தீவிரவாதத்திற்கு எதிராக செயல்வீரர்கள் கூட்டம் - தங்கச்சிமடம் கிளை

தீவிரவாதத்திற்கு எதிராக செயல்வீரர்கள் கூட்டம் – தங்கச்சிமடம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, November 28, 2014 16:38

இராமநாதபுரம் தெற்கு மாவட்டம்  தங்கச்சிமடம் கிளை சார்பாக கடந்த 08-11-2014 அன்று  தீவிரவாதத்திற்கு எதிராக செயல்வீரர்கள் கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் எவ்வாறு தீவிரவாத எதிர்ப்பு பிரச்சாரத்தை கொண்டு...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
தீவிரவாதத்திற்கு எதிரான தீவிர பிரச்சாரம் - சக்கரக்கோட்டை கிளை

தீவிரவாதத்திற்கு எதிரான தீவிர பிரச்சாரம் – சக்கரக்கோட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, November 28, 2014 16:35

இராமநாதபுரம் தெற்கு மாவட்டம் சக்கரக்கோட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 10-11-2014 அன்று தீவிரவாதத்திற்கு  எதிராக பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு  ஏகத்துவ புத்தகம் வழங்கி தஃவா செய்யப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லஹ்……………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
தீவிரவாத எதிர்ப்பு பிரச்சாரம் - மேலக்கோட்டை கிளை பயான்

தீவிரவாத எதிர்ப்பு பிரச்சாரம் – மேலக்கோட்டை கிளை பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, November 28, 2014 16:33

இராமநாதபுரம் மாவட்டம்  மேலக்கோட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 08-11-2014 அன்று பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.இம்ரான் அவர்கள் ”தீவிரவாத எதிர்ப்பு பிரச்சாரம்” என்ற தலைப்பில் உரை நிகழ்தினார்கள்....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
தீவிரவாதத்திற்கு எதிராக பேனர்கள் - மரைக்காயர் பட்டினம் கிளை

தீவிரவாதத்திற்கு எதிராக பேனர்கள் – மரைக்காயர் பட்டினம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, November 28, 2014 15:41

இராமநாதபுரம் தெற்கு மாவட்டம் மரைக்காயர் பட்டினம் கிளை சார்பாக கட்நத 10-11-2014 அன்று தீவிரவாத எதிர்பு பிரச்சார பேனர்கள் வைக்கப்பட்டது…………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்