‘சேவைகள்’

“” சமுதாயப் பணி – கோட்டாறு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, February 3, 2016 12:48

என்ன பணி: காலண்டர் வினியோகம்நிகழ்ச்சி தேதி: 9-1-2016கிளை: கோட்டாறுபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – கோட்டாறு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, February 3, 2016 12:48

என்ன பணி: காலண்டர் வினியோகம்நிகழ்ச்சி தேதி: 8-1-2016கிளை: கோட்டாறுபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – கோட்டாறு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, February 3, 2016 12:45

என்ன பணி: ஆடியோ பிரச்சாரம்நிகழ்ச்சி தேதி: 9-1-2016கிளை: கோட்டாறுபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“16,000” மருத்துவ உதவி – நாகர்கோவில்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, February 3, 2016 12:45

தொகை OR பொருள்: 16,000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: அன்ஸார்நிகழ்ச்சி தேதி: 8-1-2016கிளை: நாகர்கோவில்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – நாகர்கோவில்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, February 3, 2016 12:44

என்ன பணி: தினம் ஒரு தகவல்நிகழ்ச்சி தேதி: 9-1-2016கிளை: நாகர்கோவில்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – ஒட்டசத்திரம்ஒட்டசத்திரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, February 3, 2016 12:13

என்ன பணி: குலு தாவாய்நிகழ்ச்சி தேதி: 9/1/16கிளை: ஒட்டசத்திரம்ஒட்டசத்திரம்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“54” நபர்கள் கலந்து கொண்ட மருத்துவ முகாம் – ரிச் தெரு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, February 3, 2016 12:09

கலந்து கொண்ட நபர்கள்: 54என்ன வகை முகாம்: ரத்த தானம்நிகழ்ச்சி தேதி: 09/01/2016கிளை: ரிச் தெருபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – பேகம்பூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, February 2, 2016 21:42

என்ன பணி: டிசர்ட்ஐம்பதுநிகழ்ச்சி தேதி: 9/1/16கிளை: பேகம்பூர்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“10 ஆயிரம் ” மருத்துவ உதவி – தொணடி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, February 2, 2016 19:52

தொகை OR பொருள்: 10 ஆயிரம்வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: சகோ. இஸ்மாயில் ஆரிப்நிகழ்ச்சி தேதி: 07.01.2016கிளை: தொணடிநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – தொணடி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, February 2, 2016 19:48

என்ன பணி: ஷிர் ஒழ்ப்பு மாநாட்டு விளம்பரம் கார் முழுவதும் ஸ்டிக்கர் ஒட்டி தாவா செய்யப்பட்டது.நிகழ்ச்சி தேதி: 07.01.2016கிளை: தொணடிபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்