‘சேவைகள்’

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி -  கறம்பக்குடி கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி – கறம்பக்குடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, October 27, 2014 17:21

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கறம்பக்குடி கிளை சார்பாக கடந்த 19-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 5,000 வழங்கப்பட்டது…………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 1,000 வாழ்வாதார உதவி -  கறம்பக்குடி கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 1,000 வாழ்வாதார உதவி – கறம்பக்குடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, October 27, 2014 17:18

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கறம்பக்குடி கிளை சார்பாக கடந்த 19-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 1,000 வழங்கப்பட்டது……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கணினி பயிற்சி முகாம் - அறந்தாங்கி கிளை

கணினி பயிற்சி முகாம் – அறந்தாங்கி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, October 27, 2014 16:50

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அறந்தாங்கி கிளை சார்பாக கடந்த 19-10-2014 அன்று  கணினி பயிற்சி முகாம் நடைபெற்றது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்……………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி -  காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம்

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி – காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, October 27, 2014 11:30

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 19-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 5000 வழங்கப்பட்டது………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 9 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி -  காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம்

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 9 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி – காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, October 27, 2014 11:28

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 19-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு வாழ்வாதார உதவியாக  ரூபாய் 9000 வழங்கப்பட்டது………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை மாணவனுக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் கல்வி உதவி -  கூடுவாஞ்சேரி கிளை

ஏழை மாணவனுக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் கல்வி உதவி – கூடுவாஞ்சேரி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, October 27, 2014 11:26

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் கூடுவாஞ்சேரி கிளை சார்பாக கடந்த 19-10-2014 அன்று ஏழை மாணவனுக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 2000/- வழங்கப்பட்டது………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் வட்டியில்லா கடனுதவி -  ஆழ்வார்திருநகர் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் வட்டியில்லா கடனுதவி – ஆழ்வார்திருநகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, October 27, 2014 10:49

திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஆழ்வார்திருநகர் கிளை சார்பாக கடந்த 17-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு வட்டியில்லா கடனுதவியாக ரூபாய் 10,000 ஆயிரம் வழங்கப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்……………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
அண்ணா நகர் கிளை விழிப்புணர்வு பேனர்

அண்ணா நகர் கிளை விழிப்புணர்வு பேனர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, October 27, 2014 9:26

மதுரை மாவட்டம் அண்ணா நகர் கிளை  சார்பாக கடந்த 20-10-2014 அன்று மதுரை மாநகராட்சி ஸ்கேன் நிலையத்தில் விழிப்புணர்வு பேனர் வைக்கப்பட்டது……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5500 மருத்துவ உதவி - வெளிப்பட்டிணம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5500 மருத்துவ உதவி – வெளிப்பட்டிணம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, October 27, 2014 7:54

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் வெளிப்பட்டிணம் கிளை சார்பாக கடந்த 16-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5500 வழங்கப்பட்டது……………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  வெளிப்பட்டிணம் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – வெளிப்பட்டிணம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, October 27, 2014 7:52

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் வெளிப்பட்டிணம் கிளை சார்பாக கடந்த 19-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 10,000 வழங்கப்பட்டது…………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்