‘சேவைகள்’

” O- நெகடிவ் இரத்தம் 1 யூனிட் ” அவசர இரத்த தான உதவி – கோம்பைத்தோட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 25, 2015 18:45

வழங்கப்பட்ட யூனிட்: O- நெகடிவ் இரத்தம் 1 யூனிட்வழங்கியவர் பெயர்: சக்திவழங்கப்பட்டவர் பெயர்: சம்சு பேகம்நிகழ்ச்சி தேதி: 16-11-15 திங்கள்கிளை: கோம்பைத்தோட்டம்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“1” அவசர இரத்த தான உதவி – மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 25, 2015 18:36

வழங்கப்பட்ட யூனிட்: 1வழங்கியவர் பெயர்: சமியுல்லாவழங்கப்பட்டவர் பெயர்: -நிகழ்ச்சி தேதி: 17.11.2015கிளை: மாவட்டம்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“1” அவசர இரத்த தான உதவி – மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 25, 2015 18:34

வழங்கப்பட்ட யூனிட்: 1வழங்கியவர் பெயர்: -வழங்கப்பட்டவர் பெயர்: -நிகழ்ச்சி தேதி: 15.11.2015கிளை: மாவட்டம்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ரூபாய் 5000 ” நிவாரண உதவி – ஆலந்தூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 25, 2015 18:30

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: ரூபாய் 5000வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): காஞ்சி மேற்கு மாவட்டத்திற்கு வெள்ள நிவாரண நிதியாகநிகழ்ச்சி தேதி: 22/11/2015கிளை: ஆலந்தூர்நிகழ்ச்சி...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – ஆலந்தூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 25, 2015 18:29

என்ன பணி: இலவச நிலவேம்பு கசாயம் -750நிகழ்ச்சி தேதி: 21/11/2015கிளை: ஆலந்தூர்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“B+ இரத்தம் 1 யூனிட்” அவசர இரத்த தான உதவி – MS.நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 25, 2015 16:48

வழங்கப்பட்ட யூனிட்: B+ இரத்தம் 1 யூனிட்வழங்கியவர் பெயர்: அல்தாஃப்வழங்கப்பட்டவர் பெயர்: ராஜேந்திரன்நிகழ்ச்சி தேதி: 13-11-15கிளை: MS.நகர் கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ரூ 4250″ மருத்துவ உதவி – தேவிபட்டிணம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 25, 2015 16:22

தொகை OR பொருள்: ரூ 4250வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: சகோதரி நஸ்ரின்நிகழ்ச்சி தேதி: 15.11.2015கிளை: தேவிபட்டிணம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ரூ 4500″ மருத்துவ உதவி – தேவிபட்டிணம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 25, 2015 16:21

தொகை OR பொருள்: ரூ 4500வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: சகோ. நாகூர்நிகழ்ச்சி தேதி: 16.11.2015கிளை: தேவிபட்டிணம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ரூ 5000″ மருத்துவ உதவி – ஆற்றங்கரை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 25, 2015 15:57

தொகை OR பொருள்: ரூ 5000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: பீ. சர்புதீன்நிகழ்ச்சி தேதி: 21.11.2015கிளை: ஆற்றங்கரை கிளைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“2” அவசர இரத்த தான உதவி – தேவிபட்டிணம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 25, 2015 15:57

வழங்கப்பட்ட யூனிட்: 2வழங்கியவர் பெயர்: முஹம்மது பாஸில் & ஜாவித் நஸீம்வழங்கப்பட்டவர் பெயர்: இராமநாதபரம் இரத்த வங்கிநிகழ்ச்சி தேதி: 15.11.2015கிளை: தேவிபட்டிணம்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்