‘சேவைகள்’

 ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் கல்வி உதவி -  ஆவூர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் கல்வி உதவி – ஆவூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 22, 2014 9:46

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் ஆவூர் கிளை சார்பாக கடந்த 12-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 3,000  வழங்கப்பட்டது………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய்  6200 கல்வி உதவி - ஆவூர் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய்  6200 கல்வி உதவி – ஆவூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 22, 2014 9:41

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் ஆவூர் கிளை சார்பாக கடந்த   12-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய்  6200 அவரது தம்பியிடம் வழங்கப்பட்டது……………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
முதியோர் ஆதரவு இல்லத்திற்கு ரூபாய் 1,000  நிதியுதவி -  கீழக்கரை தெற்கு கிளை

முதியோர் ஆதரவு இல்லத்திற்கு ரூபாய் 1,000  நிதியுதவி – கீழக்கரை தெற்கு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 22, 2014 9:36

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் கீழக்கரை தெற்கு கிளை சார்பாக கடந்த 12-10-2014 அன்று முதியோர் ஆதரவு இல்லத்திற்கு நிதியுதவியாக ரூபாய் 1,000  வழங்கப்பட்டது……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஆதரவு இல்லத்திற்கு ரூபாய் 7,500 நிதியுதவியாக உதவி - நத்தம் கிளை

ஆதரவு இல்லத்திற்கு ரூபாய் 7,500 நிதியுதவியாக உதவி – நத்தம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 22, 2014 9:33

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் நத்தம் கிளை சார்பாக கட்ந்த 13-10-2014 அன்று ஆதரவு இல்லத்திற்கு நிதியுதவியாக உதவியாக ரூபாய் 7,500  வழங்கப்பட்டது…………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  கிழ்வீதி  கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – கிழ்வீதி  கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 22, 2014 8:29

தர்மபுரி மாவட்டம் கிழ்வீதி  கிளை சார்பாக கடந்த 11-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவி ரூபாய் 10,000 வழங்கப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3100 மருத்துவ உதவி - தாராபுரம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3100 மருத்துவ உதவி – தாராபுரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 22, 2014 8:23

திருப்பூர் மாவட்டம் தாராபுரம் கிளை சார்பாக கடந்த 10-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 3100 வழங்கப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3500 மருத்துவ உதவி - போத்தனூர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3500 மருத்துவ உதவி – போத்தனூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 22, 2014 1:25

கோவை மாவட்டம் போத்தனூர் கிளை சார்பாக கடந்த 13-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 3500 வழங்கப்பட்டது…………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3,600 மருத்துவ உதவி -   செல்வபுரம் தெற்கு கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3,600 மருத்துவ உதவி – செல்வபுரம் தெற்கு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 22, 2014 1:02

கோவை மாவட்டம் செல்வபுரம் தெற்கு கிளை சார்பாக கடந்த 11-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 3,600 அவரது பொறுப்பாளரிடம் வழங்கப்பட்டது………………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு தையல் இயந்திரம் – தொண்டி கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு தையல் இயந்திரம் – தொண்டி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 22, 2014 0:56

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் தொண்டி கிளை சார்பாக கடந்த 13-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு வாழ்வாதர உதவியாக தையல் இயந்திரம் வழங்கப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
தஃவா பணிகளை வீரியமாக செய்த கிளைகளுக்கு பரிசு -  திருப்பூர் மாவட்டம்

தஃவா பணிகளை வீரியமாக செய்த கிளைகளுக்கு பரிசு – திருப்பூர் மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 22, 2014 0:28

திருப்பூர் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 12-10-2014 அன்று மாவட்ட  செயற்குழு கூட்டம் நடைபெற்றது.  இந்த வருடம் தாவா பணிகளை வீரியமாக செய்த  கிளைகளுக்கு  அவற்றின் பணிகளை பாராட்டும் வகையிலும்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்