‘சேவைகள்’

மருத்துவ உதவி - வில்லிவாக்கம் கிளை

மருத்துவ உதவி – வில்லிவாக்கம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, May 26, 2015 18:53

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் வில்லிவாக்கம் கிளை சார்பாக 22-05-2015 அன்று  கரீமுல்லா என்கின்ற சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக 5000 ரூ வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கோடை கால பயிற்சி நிறைவு விழா - கானத்தூர் கிளை

கோடை கால பயிற்சி நிறைவு விழா – கானத்தூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, May 26, 2015 18:48

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் கானத்தூர் கிளை சார்பாக 02-05-2015 முதல் 11-05-2015 அன்று வரை கோடை கால பயிற்சி முகாம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு 11-05-2015 அன்று மாணவ,...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கோடை கால பயிற்சி முகாம் - கானத்தூர் கிளை

கோடை கால பயிற்சி முகாம் – கானத்தூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, May 26, 2015 18:46

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் கானத்தூர் கிளை சார்பாக 02-05-2015 முதல் 11-05-2015 அன்று வரை கோடை கால பயிற்சி முகாம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கோடைகால பயிற்சி நிறைவு - இருமேனி கிளை

கோடைகால பயிற்சி நிறைவு – இருமேனி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, May 26, 2015 18:45

இராமநாதபுரம் தெற்கு மாவட்டம் இருமேனி கிளை சார்பாக 22-05-2015 அன்று அஸருக்கு பின் கோடைகால பயிற்சி நிறைவடைந்து, மாணவர்களுக்கு பரிசளிப்பும்,பயானும் நடைப்பெற்றது. தூய்மையான வடிவில் மார்க்க கல்வி...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பரிசளிப்பு நிகழ்ச்சி - சூளைமேடு கிளை

பரிசளிப்பு நிகழ்ச்சி – சூளைமேடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, May 26, 2015 18:41

தென் சென்னை மாவட்டம் சூளைமேடு கிளை சார்பாக 24.05.2015 அன்று கோடைகால பயிற்சி முகாம் நிறைவு மற்றும் பரிசளிப்பு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
வாழ்வாதார உதவி - அமைந்தகரை கிளை

வாழ்வாதார உதவி – அமைந்தகரை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, May 26, 2015 18:38

தென் சென்னை மாவட்டம் அமைந்தகரை கிளை சார்பாக 24 05 2015 அன்று பெருளாதாரத்தில் பின் தங்கிய நிலையில் மிகவும் சிரமப்பட்டு வருகின்ற சிராஜ் (வலது) என்பவருக்கு...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
வட்டியில்லா கடன் உதவி - ஆழ்வார்திரு நகர் கிளை

வட்டியில்லா கடன் உதவி – ஆழ்வார்திரு நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, May 26, 2015 18:05

திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஆழ்வார்திரு நகர் கிளை சார்பாக 20.05.2015 அன்று சாகுல் என்பவருக்கு வட்டியில்லா கடன் உதவி ரூ 10,000/- வழங்கபட்டது. ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
வட்டியில்லா கடன் உதவி - ஆழ்வார்திரு நகர் கிளை

வட்டியில்லா கடன் உதவி – ஆழ்வார்திரு நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, May 26, 2015 18:03

திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஆழ்வார்திரு நகர் கிளை சார்பாக 19.05.2015 அன்று இப்ராகிம் என்பவருக்கு வட்டியில்லா கடன் உதவி ரூ 10,000 வழங்கபட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
வாழ்வாதார உதவி - ஆழ்வார்திருநகர் கிளை

வாழ்வாதார உதவி – ஆழ்வார்திருநகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, May 26, 2015 17:59

திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஆழ்வார்திருநகர் கிளை சார்பாக 21.05.2015 அன்று அப்துல் காதர் என்ற சகோதரரின் குடும்பத்திற்கு வாழ்வாதார உதவி தலைமை முலம் Rs.10000 வழங்கபட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மருத்துவ உதவி - ஆழ்வார்திருநகர் கிளை

மருத்துவ உதவி – ஆழ்வார்திருநகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, May 26, 2015 17:55

திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஆழ்வார்திருநகர் கிளை சார்பாக 20.05.2015 அன்று அப்துல் காதர் என்ற சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவி ரூபாய் 1500/- வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்