‘சேவைகள்’

“A positive – 01 யூனிட்” அவசர இரத்த தான உதவி – துறைமுகம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, November 26, 2015 19:16

வழங்கப்பட்ட யூனிட்: A positive - 01 யூனிட்வழங்கியவர் பெயர்: முஹம்மது யூசுப்வழங்கப்பட்டவர் பெயர்: சிராஜ்நிகழ்ச்சி தேதி: 25/11/2015கிளை: துறைமுகம் கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“B positive – 01 யூனிட்” அவசர இரத்த தான உதவி – துறைமுகம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, November 26, 2015 19:15

வழங்கப்பட்ட யூனிட்: B positive - 01 யூனிட்வழங்கியவர் பெயர்: முஹம்மது சம்சுதீன்வழங்கப்பட்டவர் பெயர்: ரஹிம்நிகழ்ச்சி தேதி: 25/11/2015கிளை: துறைமுகம் கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“102 நபர்கள் ” நபர்கள் குறுதிக் கொடை அளித்த இரத்த தான முகாம் – துறைமுகம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, November 26, 2015 19:14

இரத்தம் வழங்கியவர்களின் எண்ணிக்கை: 102 நபர்கள்சிறப்பு அழைப்பாளர்: GH அரசு பொது மருத்துவ மணைநிகழ்ச்சி தேதி: 25/11/2015கிளை: துறைமுகம் கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“150” நபர்கள் கலந்து கொண்ட மருத்துவ முகாம் – அஸ்தம்பட்டி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, November 26, 2015 19:05

கலந்து கொண்ட நபர்கள்: 150என்ன வகை முகாம்: நிலவேம்பு கசாயம்வழங்குதல்நிகழ்ச்சி தேதி: 25-11-2015கிளை: அஸ்தம்பட்டிபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – துறைமுகம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, November 26, 2015 18:02

என்ன பணி: "தினம் ஒரு ஹதிஸ்/ குர்ஆன்" வசனம்நிகழ்ச்சி தேதி: 21/11/2015 to. 25/11/2015 - 05 நாட்கள்கிளை: துறைமுகம் கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – நம்புதாலை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 25, 2015 21:13

என்ன பணி: நிலவேம்புக் கசாயம் (டெக்கு காய்ச்சல் ஒழிப்பு)நிகழ்ச்சி தேதி: 25.11.2015கிளை: நம்புதாலைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“88” நபர்கள் குறுதிக் கொடை அளித்த இரத்த தான முகாம் – ஒலையா

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 25, 2015 21:09

இரத்தம் வழங்கியவர்களின் எண்ணிக்கை: 88சிறப்பு அழைப்பாளர்: ரியாத் மெட்ரோ கம்பெனி மேலாளர்நிகழ்ச்சி தேதி: 23-11-2015கிளை: ஒலையாபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“12,300” நிவாரண உதவி – பாடேரு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 25, 2015 21:04

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: 12,300வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): விசாகப்பட்டினம் மாவட்டம் பாடேரு கிளை சார்பாக சூலூர் பேட்டை கிளைக்கு வெள்ள நிவாரண...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – ஒட்டன்சத்திரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 25, 2015 19:12

என்ன பணி: நில வேம்பு கசாயம் முகாம்நிகழ்ச்சி தேதி: 23.11.2015கிளை: ஒட்டன்சத்திரம்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“₹13,000″ நிதியுதவி – அண்ணாநகர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 25, 2015 19:11

தொகை: ₹13,000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: திருமங்கலம் தாவா சென்டர் ( மதுரை மாவட்ட தலைமை )நிகழ்ச்சி தேதி: 23-11-2015கிளை: அண்ணாநகர்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்