‘சேவைகள்’

“” சமுதாயப் பணி – தங்கச்சிமடம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, February 3, 2016 17:10

என்ன பணி: கிளை ஆலோசனைக்கூட்டம்நிகழ்ச்சி தேதி: 02.01.2016கிளை: தங்கச்சிமடம்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – ஒட்டசத்திரம்ஒட்டசத்திரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, February 3, 2016 17:08

என்ன பணி: குலுதாவநிகழ்ச்சி தேதி: 10/1/16கிளை: ஒட்டசத்திரம்ஒட்டசத்திரம்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – நாகர்கோவில்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, February 3, 2016 17:02

என்ன பணி: காலண்டர் வினியோகம்நிகழ்ச்சி தேதி: 9-1-2016கிளை: நாகர்கோவில்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – இராமேஸ்வரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, February 3, 2016 17:00

என்ன பணி: டிசம்பர் மாத கணக்கு வழக்குநிகழ்ச்சி தேதி: 03.01.2016கிளை: இராமேஸ்வரம்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – கீழக்கரை வடக்கு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, February 3, 2016 17:00

என்ன பணி: நபிவழி திருமணம்நிகழ்ச்சி தேதி: 03.01.2016கிளை: கீழக்கரை வடக்குபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – தேங்காய்பட்டணம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, February 3, 2016 16:58

என்ன பணி: பிறை அறிவிப்புநிகழ்ச்சி தேதி: 9-1-2016கிளை: தேங்காய்பட்டணம்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“1000” நபர்கள் கலந்து கொண்ட மருத்துவ முகாம் – கடையநல்லூர் பேட்டை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, February 3, 2016 16:48

கலந்து கொண்ட நபர்கள்: 1000என்ன வகை முகாம்: நில வேம்பு கசாயம் மருத்துவ முகாம்நிகழ்ச்சி தேதி: 9/1/2016கிளை: கடையநல்லூர் பேட்டைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – நத்தம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, February 3, 2016 16:45

என்ன பணி: ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு க்கு பெண் கள் குலு அழைப்புநிகழ்ச்சி தேதி: 9/1/16கிளை: நத்தம்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – பேகம்பூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, February 3, 2016 16:43

என்ன பணி: பெண் குலுதாவா மாநாட்டிர்க்குஅழைப்புநிகழ்ச்சி தேதி: 9/1/16கிளை: பேகம்பூர்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“2 unit” அவசர இரத்த தான உதவி – ஆத்தூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, February 3, 2016 14:20

வழங்கப்பட்ட யூனிட்: 2 unitவழங்கியவர் பெயர்: அபுப்பக்கர், ஷேக்வழங்கப்பட்டவர் பெயர்: மைதீன் அவர்களின் மனைவிநிகழ்ச்சி தேதி: 6/1/16கிளை: ஆத்தூர்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்