‘சேவைகள்’

“பட்டூர்” கிளை – வாழ்வாதார உதவி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, July 31, 2015 17:33

காஞ்சி (மேற்கு)-“பட்டூர்” கிளை சார்பாக (24.07.15) அன்று ரூ.2000/- வாழ்வாதார உதவி வழங்கபட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்……...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“பட்டூர்” கிளை – வாழ்வாதார உதவி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, July 31, 2015 17:32

காஞ்சி (மேற்கு)-“பட்டூர்” கிளை சார்பாக (24.07.15) அன்று ரூ.3000/- வாழ்வாதார உதவி வழங்கபட்டது. .அல்ஹம்துலில்லாஹ்……...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“பட்டூர்” கிளை – வாழ்வாதார உதவி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, July 31, 2015 17:30

காஞ்சி (மேற்கு)-“பட்டூர்” கிளை சார்பாக (24.07.15) அன்று ரூ.4000/- வாழ்வாதார உதவி வழங்கபட்டது. .அல்ஹம்துலில்லாஹ்……...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பட்டூர்

பட்டூர்” கிளை – வாழ்வாதார உதவி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, July 31, 2015 17:29

காஞ்சி (மேற்கு)-“பட்டூர்” கிளை சார்பாக (24.07.15) அன்று ரூ.4000/- வாழ்வாதார உதவி வழங்கபட்டது. .அல்ஹம்துலில்லாஹ்……...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“பட்டூர்” கிளை – வாழ்வாதார உதவி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, July 31, 2015 17:27

காஞ்சி (மேற்கு)-“பட்டூர்” கிளை சார்பாக (24.07.15) அன்று ரூ.5000/- வாழ்வாதார உதவி வழங்கபட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்……...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மருத்துவ உதவி - பெரம்பூர் கிளை

மருத்துவ உதவி – பெரம்பூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, July 31, 2015 16:38

வட சென்னை மாவட்டம் பெரம்பூர் கிளை சார்பாக 26.07.2015 அன்று மருத்துவ உதவி ருபாய் ரூபாய் 5000 கொடுக்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மருத்துவ உதவி - அம்பை கிளை

மருத்துவ உதவி – அம்பை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, July 31, 2015 15:29

நெல்லை கிழக்கு மாவட்டம் அம்பை கிளை சார்பாக 21/07/2015 அன்று மருத்துவ உதவிக்காக சகோதரர் அப்துல் அவர்களுக்கு ரூபாய் 1000 ம் வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கல்வி உதவி - கீழக்கரை தெற்கு கிளை

கல்வி உதவி – கீழக்கரை தெற்கு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, July 31, 2015 12:10

இராமநாதபுரம் தெற்கு மாவட்டம் கீழக்கரை தெற்கு கிளை சார்பில் 24.07.2015 அன்று ஜும்ஆவிற்குபின் கல்வி உதவி வேண்டி விண்ணப்பித்திருந்த தகுதியுள்ள 8 நபர்களுக்கு ரூபாய் 21000 பிரித்து...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மருத்துவ உதவி - கீழக்கரை தெற்கு கிளை

மருத்துவ உதவி – கீழக்கரை தெற்கு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, July 31, 2015 12:09

இராமநாதபுரம் தெற்கு மாவட்டம் கீழக்கரை தெற்கு கிளை சார்பில் 24.07.2015 அன்று அஸர் தொழுகைக்குப்பின் சகோதரர் ஒருவருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 17200 வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
திருச்சி மாவட்டம் - வாழ்வாதார உதவி

திருச்சி மாவட்டம் – வாழ்வாதார உதவி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, July 31, 2015 7:42

திருச்சி மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 23.07.2015 அன்று வாழ்வாதார உதவியாக சகோதரி ஒருவருக்கு ரூ.2000 வழங்கப்பட்டது. ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்