‘சேவைகள்’

1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி -  ‎சுப்ரமணியபுரம் ‬கிளை

1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி – ‎சுப்ரமணியபுரம் ‬கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, December 15, 2014 8:01

திருச்சி மாவட்டம் ‎சுப்ரமணியபுரம் ‬கிளை சார்பாக கடந்த 21-11-2014 அன்று அவசர இரத்த தானம் உதவியாக 1 யூனிட் இரத்தம் வழங்கப்பட்டது.அல்ஹம்துலில்லாஹ்!…………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 15 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  சுப்ரமணியபுரம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 15 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – சுப்ரமணியபுரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, December 15, 2014 8:00

திருச்சி மாவட்டம் சுப்ரமணியபுரம் கிளை சார்பாக கடந்த 19-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 15,000 அவரது தாயாரிடம் வழங்கப்பட்டது……………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி - சுப்ரமணியபுரம் ‬கிளை

1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி – சுப்ரமணியபுரம் ‬கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, December 15, 2014 7:42

திருச்சி மாவட்டம் ‎சுப்ரமணியபுரம் ‬கிளை சார்பாக கடந்த 21-11-2014 அன்று அவசர இரத்த தானம் உதவியாக 1 யூனிட் இரத்தம் வழங்கப்பட்டது.அல்ஹம்துலில்லாஹ்!…………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
2 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி -  சுப்ரமணியபுரம் ‬கிளை

2 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி – சுப்ரமணியபுரம் ‬கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, December 15, 2014 7:40

திருச்சி மாவட்டம் ‎சுப்ரமணியபுரம் ‬கிளை சார்பாக கடந்த 11-11-2014 அன்று அவசர இரத்த தானம் உதவியாக 2 யூனிட் இரத்தம் வழங்கப்பட்டது.அல்ஹம்துலில்லாஹ்!………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி - கீழக்கரை தெற்கு கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி – கீழக்கரை தெற்கு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, December 15, 2014 7:01

இராமநாதபுரம் தெற்கு மாவட்டம் கீழக்கரை தெற்கு கிளை சார்பாக கடந்த 02-12-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 10,000 வழங்கப்பட்டது……....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
தர்கா மற்றும் வள்ளுவர் நகர் கிளை சமுதாய பணி

தர்கா மற்றும் வள்ளுவர் நகர் கிளை சமுதாய பணி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, December 15, 2014 6:58

திருச்சி மாவட்டம்  தர்கா மற்றும் வள்ளுவர் நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 26-11-2014 அன்று பொதுமக்கள் கழிவுநீர் கால்வாய்யை கடந்து செல்ல  நடப்பதற்ற்கு மரத்தினால் ஆன பாதை...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
2 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி -  பட்டாபிராம் கிளை

2 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி – பட்டாபிராம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, December 14, 2014 22:28

திருவள்ளூர் மாவட்டம் பட்டாபிராம் கிளை சார்பாக கடந்த 19-11-2014 ன்று அவசர இரத்த தானம் உதவியாக 2 யூனிட் இரத்தம் வழங்கப்பட்டது.அல்ஹம்துலில்லாஹ்!………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய்  3 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  பழைய வண்ணாரப்பேட்டை கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய்  3 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – பழைய வண்ணாரப்பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, December 14, 2014 13:51

வட சென்னை மாவட்டம் பழைய வண்ணாரப்பேட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 02-12-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய்  3000 வழங்கப்பட்டது. அல்ஹம்துல்லில்லாஹ்…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  கீழக்கரை தெற்கு கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – கீழக்கரை தெற்கு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, December 14, 2014 13:48

இராமநாதபுரம் தெற்கு மாவட்டம் கீழக்கரை தெற்கு கிளை சார்பாக கடந்த 02-12-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதயாக ரூபாய் 5000 வழங்கப்பட்டது……………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் கல்வி உதவி -  வந்தவாசி கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் கல்வி உதவி – வந்தவாசி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, December 14, 2014 13:16

திருவண்ணாமலை மாவட்டம் வந்தவாசி கிளை சார்பாக கடந்த 30-11-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 3,000.வழங்கப்பட்டது……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்