சேவைகள்

சேவைகள்

இதர சேவைகள் – காரமடை

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கோவை(வடக்கு) மாவட்டம் காரமடை கிளை சார்பாக கடந்த 09/03/2016 அன்று இதர சேவைகள் நடைபெற்றது. அதன் விபரம் பின் வருமாறு:...

அவசர இரத்த தான உதவி – ஆசாத் நகர்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கோவை(தெற்கு) மாவட்டம் ஆசாத் நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 06/03/2016 அன்று அவசர இரத்த தான உதவி செய்யப்பட்டது. அதன்...

இதர சேவைகள் – ஆவனியாபுரம்-ஆடுதுறை

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் ஆவனியாபுரம்-ஆடுதுறை கிளை சார்பாக கடந்த 12/03/2016 அன்று இதர சேவைகள் நடைபெற்றது. அதன் விபரம் பின்...

அவசர இரத்த தான உதவி – குனியமுத்தூர்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கோவை(தெற்கு) மாவட்டம் குனியமுத்தூர் கிளை சார்பாக கடந்த 06/03/2016 அன்று அவசர இரத்த தான உதவி செய்யப்பட்டது. அதன் விபரம்...

இதர சேவைகள் – சிவகங்கை

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் சிவகங்கை மாவட்டம் சிவகங்கை கிளை சார்பாக கடந்த 09/03/2016 அன்று இதர சேவைகள் நடைபெற்றது. அதன் விபரம் பின் வருமாறு:...

அவசர இரத்த தான உதவி – ஆசாத் நகர்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கோவை(தெற்கு) மாவட்டம் ஆசாத் நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 07/03/2016 அன்று அவசர இரத்த தான உதவி செய்யப்பட்டது. அதன்...

இதர சேவைகள் – காரமடை

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கோவை(வடக்கு) மாவட்டம் காரமடை கிளை சார்பாக கடந்த 09/03/2016 அன்று இதர சேவைகள் நடைபெற்றது. அதன் விபரம் பின் வருமாறு:...

அவசர இரத்த தான உதவி – சூளேஸ்வரன் பட்டி

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கோவை(தெற்கு) மாவட்டம் சூளேஸ்வரன் பட்டி கிளை சார்பாக கடந்த 07/03/2016 அன்று அவசர இரத்த தான உதவி செய்யப்பட்டது. அதன்...

இதர சேவைகள் – சிதம்பரம்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரம் கிளை சார்பாக கடந்த 10/03/2016 அன்று இதர சேவைகள் நடைபெற்றது. அதன் விபரம் பின் வருமாறு:...

இதர சேவைகள் – சிதம்பரம்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரம் கிளை சார்பாக கடந்த 13/03/2016 அன்று இதர சேவைகள் நடைபெற்றது. அதன் விபரம் பின் வருமாறு:...