‘சேவைகள்’

3 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - பலக்காரத்தெரு கிளை 2012

3 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – பலக்காரத்தெரு கிளை 2012

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 14, 2012 20:28

ஈரோடு மாவட்டம் பலக்காரத்தெரு கிளை சார்பாக இந்த ஆண்டு (2012) 3 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
16 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - கள்ளக்குறிச்சி கிளை 2012

16 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – கள்ளக்குறிச்சி கிளை 2012

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 14, 2012 20:27

விழுப்புரம் மேற்கு மாவட்டம் கள்ளக்குறிச்சி கிளை சார்பாக இந்த ஆண்டு (2012) 16 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
9 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - மூரார்பாளையம் கிளை 2012

9 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – மூரார்பாளையம் கிளை 2012

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 14, 2012 20:27

விழுப்புரம் மேற்கு மாவட்டம் மூரார்பாளையம் கிளையில் இந்த ஆண்டு (2012) 9 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
1 மாடு கூட்டு குர்பானி - கச்சிராபாளையம் கிளை 2012

1 மாடு கூட்டு குர்பானி – கச்சிராபாளையம் கிளை 2012

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 14, 2012 20:26

விழுப்புரம் மேற்கு மாவட்டம் கச்சிராபாளையம் கிளையின் சார்பாக இந்த ஆண்டு (2012) 1 மாடு கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
வாணியம்பாடி கிளை கூட்டு குர்பானி 2012

வாணியம்பாடி கிளை கூட்டு குர்பானி 2012

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 14, 2012 20:26

வேலூர் மாவட்டம் வாணியம்பாடி கிளை சார்பாக இந்த ஆண்டு (2012) கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு விநியோகம் செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
2 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - அறந்தாங்கி கிளை 2012

2 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – அறந்தாங்கி கிளை 2012

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 14, 2012 20:26

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அறந்தாங்கி கிளையில் இந்த ஆண்டு (2012) 2 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு விநியோகம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மேலப்பாளையம் கிளை கூட்டு குர்பானி 2012

மேலப்பாளையம் கிளை கூட்டு குர்பானி 2012

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 14, 2012 20:25

நெல்லை மாவட்டம் மேலப்பாளையம் கிளையில் இந்த ஆண்டு (2012) கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு விநியோகம் செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
6 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - ஆழியூர் கிளை 2012

6 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – ஆழியூர் கிளை 2012

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 14, 2012 20:25

நாகை தெற்கு மாவட்டம் ஆழியூர் கிளையில் இந்த ஆண்டு (2012) 6 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
12 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - ஆசாத்நகர் கிளை 2012

12 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – ஆசாத்நகர் கிளை 2012

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 14, 2012 20:25

கோவை மாவட்டம் ஆசாத்நகர் கிளை சார்பாக இந்த ஆண்டு (2012) 12 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
9 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - பட்டூர் கிளை 2012

9 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – பட்டூர் கிளை 2012

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 14, 2012 20:25

காஞ்சி மேற்கு மாவட்டம் பட்டூர் கிளையில் இந்த ஆண்டு (2012) 9 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்