‘சேவைகள்’

64 நபர்கள் இரத்த தானம் – ஆழ்வார்திருநகர் கிளை இரத்த தான முகாம்

64 நபர்கள் இரத்த தானம் – ஆழ்வார்திருநகர் கிளை இரத்த தான முகாம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, September 3, 2013 17:07

திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஆழ்வார்திருநகர் கிளை சார்பாக கடந்த 25-08-2013 அன்று  இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது. அரசு மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்தப்பட்ட இம்முகாமில்  64 நபர்கள் இரத்த...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
 ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் உதவி - துறைமுகம் கிளை

ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் உதவி – துறைமுகம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, September 3, 2013 13:50

வடசென்னை மாவட்டம் துறைமுகம் கிளை சார்பாக கடந்த 02-09-2013 அன்று ஏழை குடும்பத்திற்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 3000 வழங்கப்பட்டது…………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் உதவி -  துறைமுகம் கிளை

ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் உதவி – துறைமுகம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, September 3, 2013 13:49

வடசென்னை மாவட்டம் துறைமுகம் கிளை சார்பாக கடந்த 24-08-2013 அன்று ஏழை குடும்பத்திற்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 10,000 வழங்கப்பட்டது………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி - துறைமுகம் கிளை

ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி – துறைமுகம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, September 3, 2013 10:43

வடசென்னை மாவட்டம் துறைமுகம் கிளை சார்பாக கடந்த 24-08-2013 அன்று ஏழை குடும்பத்திற்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 3000 வழங்கப்பட்டது…….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 50 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி - கிருஷ்ணபுரம் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 50 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – கிருஷ்ணபுரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, September 2, 2013 21:14

நீலகிரி மாவட்டம் கிருஷ்ணபுரம் கிளையில் கடந்த 27-08-2013 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக மாநில தலைமை மூலம் ஜித்தாஹ் மண்டலத்தில் இருந்து பெறப்பட்ட  தொகை ரூபாய் 50,000 வழங்கப்பட்டது………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி – ஆத்தூர் கிளை

1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி – ஆத்தூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, September 2, 2013 19:12

சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூர் கிளை சார்பாக  கடந்த 02-09-13- அன்று அவசர இரத்த தான பிரிவில் 1 யூனிட் இரத்தம் கொள்கை சகோதரர்களால் வழங்கப்பட்டது………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உத்வி - செய்துங்கநல்லூர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உத்வி – செய்துங்கநல்லூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, September 2, 2013 17:26

தூத்துக்குடி மாவட்டம் செய்துங்கநல்லூர் கிளை சார்பாக கடந்த 28-08-2013 அன்று நுரையீரல்,இருதயம்  முற்றிலும் பாதிக்கப்பட்ட  ஏழை சகோதரர்க்கு மருத்துவ உத்வியாக ரூபாய் 2000 வழங்கப்பட்டது………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
36 நபர்கள் இரத்த தானம் – மதுரவாயல் கிளை இரத்த தான முகாம்

36 நபர்கள் இரத்த தானம் – மதுரவாயல் கிளை இரத்த தான முகாம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, September 2, 2013 15:30

திருவள்ளூர் மாவட்டம் போரூர் கிளை சார்பாக கடந்த 24-08-2013 அன்று  இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது. அரசு மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்தப்பட்ட இம்முகாமில்  36 நபர்கள் இரத்த...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2500 மருத்துவ உதவி - நேதாஜி நகர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2500 மருத்துவ உதவி – நேதாஜி நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, September 2, 2013 15:26

வட சென்னை மாவட்டம் நேதாஜி நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 25-08-2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக  ரூபாய் 2500 வழங்கபட்டது...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 1710 உதவி - தாராபுரம் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 1710 உதவி – தாராபுரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, September 2, 2013 14:15

திருப்பூர் மாவட்டம் தாராபுரம் கிளை சார்பாக கடந்த 22-06-2013 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 1710 வழங்கப்பட்டது…………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்