‘சேவைகள்’

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10,300  மருத்துவ உதவி - கோவை மாவட்டம்

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10,300 மருத்துவ உதவி – கோவை மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, August 26, 2014 6:42

கோவை மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 15-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 10,300 வழங்கப்பட்டது……………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மண்டபம் கினள நோன்பு பெருநாள் திடல் தொழுகை -2014

மண்டபம் கினள நோன்பு பெருநாள் திடல் தொழுகை -2014

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 23:39

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் மண்டபம் கினள சார்பாக கடந்த 29-07-2014 அன்று நோன்பு பெருநாள் திடல் தொழுகை நபி வழி அடிப்படையில்  நடைபெற்றது………………………………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
எக்ககுடி கிளை நோன்பு பெருநாள் திடல் தொழுகை -2014

எக்ககுடி கிளை நோன்பு பெருநாள் திடல் தொழுகை -2014

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 23:36

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் எக்ககுடி கிளை சார்பாக கடந்த 29-07-2014 அன்று நோன்பு பெருநாள் திடல் தொழுகை நபி வழி அடிப்படையில்  நடைபெற்றது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கடையநல்லூர் ரஹ்மானியாபுரம் கிளை நோன்பு பெருநாள் திடல் தொழுகை -2014

கடையநல்லூர் ரஹ்மானியாபுரம் கிளை நோன்பு பெருநாள் திடல் தொழுகை -2014

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 23:31

நெல்லை மாவட்டம் கடையநல்லூர் ரஹ்மானியாபுரம் கிளை சார்பாக கடந்த 29-07-2014 அன்று நோன்பு பெருநாள் திடல் தொழுகை நபி வழி அடிப்படையில்  நடைபெற்றது………………………………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
வள்ளியூர்  கிளை நோன்பு பெருநாள் திடல் தொழுகை -2014

வள்ளியூர்  கிளை நோன்பு பெருநாள் திடல் தொழுகை -2014

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 23:20

நெல்லை மாவட்டம் வள்ளியூர்  கிளை சார்பாக கடந்த 29-07-2014 அன்று நோன்பு பெருநாள் திடல் தொழுகை நபி வழி அடிப்படையில்  நடைபெற்றது………………………………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 36646  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  கரூர் மாவட்டம்

ரூபாய் 36646  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – கரூர் மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 23:06

கரூர் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 146 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 36646  மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 38260 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் -  மதுரவாயல் கிளை

ரூபாய் 38260 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – மதுரவாயல் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 23:03

திருவள்ளூர் மாவட்டம்  மதுரவாயல் கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 112 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 38260 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 34,420 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம்  -  சிறுமுகை கிளை

ரூபாய் 34,420 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – சிறுமுகை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 22:59

கோவை மாவட்டம் சிறுமுகை கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 34,420 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 5,800 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம்  -  பழனி அண்ணா நகர் கிளை

ரூபாய் 5,800 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – பழனி அண்ணா நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 22:46

திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனி அண்ணா நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 5,800 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 8400 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம்  -  திட்டக்குடி கிளை

ரூபாய் 8400 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் – திட்டக்குடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 22:40

கடலூர் மாவட்டம் திட்டக்குடி கிளை சார்பாக கடந்த 2014 ரமளானில் 27 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 8400 மதிப்பில் ஃபித்ரா பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்