‘சேவைகள்’

1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி - நெல்லிக்குப்பம் கிளை

1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி – நெல்லிக்குப்பம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, January 23, 2015 10:02

கடலூர் மாவட்டம் நெல்லிக்குப்பம் கிளை சார்பாக கடந்த 29-10-2014 அன்று அவசர இரத்ததான உதவியாக 1 யூனிட் இரத்தம் வழங்கப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்……………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி - மேல்பட்டாம்பாக்கம் கிளை

1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி – மேல்பட்டாம்பாக்கம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, January 23, 2015 10:00

கடலூர் மாவட்டம் மேல்பட்டாம்பாக்கம் கிளை சார்பாக கடந்த 19-11-2014 அன்று அவசர இரத்ததான உதவியாக 1 யூனிட் இரத்தம் வழங்கப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்……………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி - மேல்பட்டாம்பாக்கம் கிளை

1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி – மேல்பட்டாம்பாக்கம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, January 23, 2015 9:59

கடலூர் மாவட்டம் மேல்பட்டாம்பாக்கம் கிளை சார்பாக கடந்த 26-11-2014 அன்று அவசர இரத்ததான உதவியாக 1 யூனிட் இரத்தம் வழங்கப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்……………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி - நெல்லிக்குப்பம் கிளை

1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி – நெல்லிக்குப்பம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, January 23, 2015 9:58

கடலூர் மாவட்டம் நெல்லிக்குப்பம் கிளை சார்பாக கடந்த 18-11.2014 அன்று அவசர இரத்ததான உதவியாக 1 யூனிட் இரத்தம் வழங்கப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்……………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நெல்லிக்குப்பம் கிளை தஃவா

நெல்லிக்குப்பம் கிளை தஃவா

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, January 23, 2015 9:55

கடலூர் மாவட்டம் நெல்லிக்குப்பம் கிளை சார்பாக கடந்த 28-11-2014 அன்று உணர்வு போஸ்டர்கள் ஒட்டப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்!……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
திண்டல் கிளை தஃவா

திண்டல் கிளை தஃவா

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, January 22, 2015 20:34

ஈரோடு மாவட்டம் திண்டல் கிளை சார்பாக கடந்த 22-01-2015 அன்று தனி நபர் தஃவா நடைபெற்றது…………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
இஸ்லாம் ஒர் இனிய மார்க்க நிகழ்ச்சி குறித்து போஸ்டர்கள் -  சத்திரம் கிளை

இஸ்லாம் ஒர் இனிய மார்க்க நிகழ்ச்சி குறித்து போஸ்டர்கள் – சத்திரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, January 22, 2015 20:03

தஞ்சை தெற்கு சத்திரம் கிளை சார்பாக கடந்த 21-01-2015 அன்று இனிய மார்க்க நிகழ்ச்சி குறித்து போஸ்டர்கள் ஒட்டப்பட்டது………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
இஸ்லாம் ஒர் இனிய மார்க்க நிகழ்ச்சி குறித்து போஸ்டர்கள் -  ஆவணம் கிளை

இஸ்லாம் ஒர் இனிய மார்க்க நிகழ்ச்சி குறித்து போஸ்டர்கள் – ஆவணம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, January 22, 2015 20:00

தஞ்சை தெற்கு ஆவணம் கிளை சார்பாக கடந்த 21-01-2015 அன்று இஸ்லாம் ஒர் இனிய மார்க்க நிகழ்ச்சி குறித்து போஸ்டர்கள் ஒட்டப்பட்டது…………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மருத்துவ உதவி - அமிஞ்சிகரை கிளை

மருத்துவ உதவி – அமிஞ்சிகரை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, January 22, 2015 19:56

தென் சென்னை மாவட்டம் அமிஞ்சிகரை கிளை சார்பாக 15-01-2015 அன்று பாலன் என்பவருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 1000 வழங்கப்பட்டது . ....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 3700 மருத்துவ உதவி - சாரமேடு கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 3700 மருத்துவ உதவி – சாரமேடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, January 22, 2015 19:14

கோவை மாவட்டம் சாரமேடு கிளை சார்பாக கடந்த 21-01-2015 அன்று  ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 3700 மற்றும் திருக்குர் ஆன் அவரது தாயாரிடம் வழங்கப்பட்டது………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்