‘சேவைகள்’

வாழ்வதார உதவி - மேலப்பாளையம் 29 வார்டு கிளை

வாழ்வதார உதவி – மேலப்பாளையம் 29 வார்டு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, September 1, 2015 20:28

நெல்லை கிழக்கு மாவட்டம் மேலப்பாளையம் 29 வார்டு கிளை சார்பாக 26-08-2015 அன்று தலைமை வழங்கிய குடும்ப வாழ்வதார உதவி 3000 பயனாளிக்கு வழங்கபட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
வாழ்வதார உதவி - மேலப்பாளையம் 29 வார்டு கிளை

வாழ்வதார உதவி – மேலப்பாளையம் 29 வார்டு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, September 1, 2015 20:27

நெல்லை கிழக்கு மாவட்டம் மேலப்பாளையம் 29 வார்டு கிளை சார்பாக 26-08-2015 அன்று தலைமை வழங்கிய குடும்ப வாழ்வதார உதவி 3000 பயனாளிக்கு வழங்கபட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
வாழ்வதார உதவி - மேலப்பாளையம் 29 வார்டு கிளை

வாழ்வதார உதவி – மேலப்பாளையம் 29 வார்டு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, September 1, 2015 20:26

நெல்லை கிழக்கு மாவட்டம் மேலப்பாளையம் 29 வார்டு கிளை சார்பாக 26-08-2015 அன்று தலைமை வழங்கிய குடும்ப வாழ்வதார உதவி 3000 பயனாளிக்கு வழங்கபட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
வாழ்வதார உதவி - மேலப்பாளையம் 29 வார்டு கிளை

வாழ்வதார உதவி – மேலப்பாளையம் 29 வார்டு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, September 1, 2015 20:25

நெல்லை கிழக்கு மாவட்டம் மேலப்பாளையம் 29 வார்டு கிளை சார்பாக 26-08-2015 அன்று தலைமை வழங்கிய குடும்ப வாழ்வதார உதவி 3000 பயனாளிக்கு வழங்கபட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மருத்துவ உதவி - கிருஷ்ணாபுரம் கிளை

மருத்துவ உதவி – கிருஷ்ணாபுரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, September 1, 2015 20:14

நீலகிரி மாவட்டம் கிருஷ்ணாபுரம் கிளை சார்பாக 28/08/2015 அன்று சைஅது கரீம் என்ற சகோதரருக்கு மாநில தலமையிலிருந்து ரூ.10,000/- மருத்துவ உதவிக்காக பெற்றுதரப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கீழக்கரை தெற்கு - மருத்துவஉதவி

கீழக்கரை தெற்கு – மருத்துவஉதவி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, September 1, 2015 20:13

ராமநாதபுரம் தெற்கு மாவட்டம் கீழக்கரை தெற்கு கிளையின் சார்பில் 30.8.2015 ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று மருத்துவஉதவியாக 2 நபர்களுக்கு ரூபாய் 6000/=ம் வழங்கப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்…....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
சமூகப்பணி - தென்காசி கிளை

சமூகப்பணி – தென்காசி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, September 1, 2015 19:09

நெல்லை மேற்கு மாவட்டம் தென்காசி கிளை சார்பாக 30/08/2015 அன்று கிழக்குப் பகுதி SKP தெரு நடைபாதை துப்ரவு சமூகப்பணி நடைபெற்றது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மருத்துவ உதவி - திருநாகேஸ்வரம் கிளை

மருத்துவ உதவி – திருநாகேஸ்வரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, September 1, 2015 18:51

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் திருநாகேஸ்வரம் கிளை சார்பாக 21.08.2015 அன்று மாற்று மத சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 2000 வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
வாழ்வாதார உதவி - கொள்ளுமேடு கிளை

வாழ்வாதார உதவி – கொள்ளுமேடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, September 1, 2015 18:41

கடலூர் மாவட்டம் கொள்ளுமேடு கிளை சார்பாக வாழ்வாதார உதவி கோரிய ஏழ்மையான பெண்ணிற்கு வாழ்வாதார உதவியாக புதிய தையல் இயந்திரம் வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கல்வி உதவி - ஆவூர் கிளை

கல்வி உதவி – ஆவூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, September 1, 2015 18:35

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் ஆவூர் கிளை சார்பாக 23.08.2015 அன்று கல்வி உதவியாக ரூ.5000/- சகோதருக்கு வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்