‘சேவைகள்’

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 7850 மருத்துவ உதவி -  சக்கரக்கோட்டை கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 7850 மருத்துவ உதவி – சக்கரக்கோட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, March 3, 2015 22:33

இராமநாதபுரம் (தெற்கு) மாவட்டம் சக்கரக்கோட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 11-02-2015 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 7850/- வழங்கப்பட்டது……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பிற சமய சகோதரிக்கு ரூபாய் 18,700 மருத்துவ உதவி - மண்டபம் கிளை

பிற சமய சகோதரிக்கு ரூபாய் 18,700 மருத்துவ உதவி – மண்டபம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, March 3, 2015 21:19

இராமநாதபுரம் (தெற்கு) மாவட்டம் மண்டபம் கிளை சார்பாக கடந்த 10-02-2015 அன்று பிற சமய சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 18.700/-வழங்கப்பட்டது…………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஒரு கோடி வெல்லப் போவது யார்? போஸ்டர்கள் -  கீழக்கரை கிழக்கு கிளை

ஒரு கோடி வெல்லப் போவது யார்? போஸ்டர்கள் – கீழக்கரை கிழக்கு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, March 3, 2015 21:14

இராமநாதபுரம் (தெற்கு) மாவட்டம், கீழக்கரை கிழக்கு கிளை சார்பாக கடந்த 10-02-2015 அன்று குருடரை பார்க்க வைத்தால், முகவர்களை நடக்க வைத்தால 1கோடி பரிசு போஸ்டர்கள் ஒட்டப்பட்டது…………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஜனாசாவை அடக்க விடாமல் தடுக்கும் ஜமாத்தார்களை கண்டித்து வக்ஃப் வாரியம் வெளியிட்ட உத்தரவு நோட்டிஸ் -  வண்ணாங்குண்டு கிளை

ஜனாசாவை அடக்க விடாமல் தடுக்கும் ஜமாத்தார்களை கண்டித்து வக்ஃப் வாரியம் வெளியிட்ட உத்தரவு நோட்டிஸ் – வண்ணாங்குண்டு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, March 3, 2015 21:11

இராமநாதபுரம் (தெற்கு) மாவட்டம் வண்ணாங்குண்டு கிளை சார்பாக கடந்த 11-02-2015 அன்று ஜனாசாவை அடக்க விடாமல் தடுக்கும் ஜமாத்தார்களை கண்டித்து வக்ஃப் வாரியம் வெளியிட்ட உத்தரவு நோட்டிஸ்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஒரு கோடி வெல்லப் போவது யார்? போஸ்டர்கள் -  வண்ணாங்குண்டு கிளை

ஒரு கோடி வெல்லப் போவது யார்? போஸ்டர்கள் – வண்ணாங்குண்டு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, March 3, 2015 21:08

இராமநாதபுரம் (தெற்கு) மாவட்டம் வண்ணாங்குண்டு கிளை சார்பாக கடந்த 10-02-20215 அன்று ஒரு கோடி வெல்லப் போவது யார்? என்ற போஸ்டர்கள் ஒட்டப்பட்டது……………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி -  மண்டபம் கிளை

1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி – மண்டபம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, March 3, 2015 17:54

இராமநாதபுரம் (தெற்கு) மாவட்டம், மண்டபம் கிளை சார்பாக கடந்த கடந்த 10-02-2015 அன்று அவசர இரத்ததான உதவியாக 1 யூனிட் இரத்தம் வழங்கப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பொது கூட்டம் சமந்தமான போஸ்டர்கள் -கீழக்கரை கிழக்கு கிளை

பொது கூட்டம் சமந்தமான போஸ்டர்கள் -கீழக்கரை கிழக்கு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, March 3, 2015 17:50

இராமநாதபுரம் (தெற்கு) மாவட்டம் கீழக்கரை கிழக்கு கிளை சார்பாக கடந்த 04-02-2015 அன்று  பொது கூட்டம் சமந்தமான போஸ்டர்கள் ஒட்டப்பட்டுள்ளது .அல்ஹம்துலில்லாஹ்………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2230 வாழ்வாதார உதவி - சக்கரக்கோட்டை கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2230 வாழ்வாதார உதவி – சக்கரக்கோட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, March 3, 2015 17:44

இராமநாதபுரம் (தெற்கு) மாவட்டம் சக்கரக்கோட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 06-02-2015 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு வாழ்வாதார உதவியாக  ரூபாய் 2230/-  வழங்கப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்…………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மருத்துவ உதவி - பெரிய தோட்டம் கிளை

மருத்துவ உதவி – பெரிய தோட்டம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, March 3, 2015 17:20

திருப்பூர் மாவட்டம் பெரிய தோட்டம் கிளை  சார்பாக 20.02.2015 அன்று சித்திக் என்ற சகோதரருக்கு ரூ.1200/= மருத்துவ உதவி வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5300 மருத்துவ உதவி - முதுகுளத்துர் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5300 மருத்துவ உதவி – முதுகுளத்துர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, March 3, 2015 17:15

ராமநாதபுரம் (தெற்கு)  மாவட்டம் முதுகுளத்துர் கிளை சார்பாக கடந்த 03-02-2015 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5300  வழங்கப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்