‘சேவைகள்’

கோடைக்கால பயிற்சி முகாம் தேர்வு - பம்மல் கிளை

கோடைக்கால பயிற்சி முகாம் தேர்வு – பம்மல் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, May 27, 2015 18:29

காஞ்சி மேற்கு மாவட்டம் பம்மல் கிளை சார்பாக 13-05-2015 அன்று முதல் 23-05-2015 அன்று வரை கோடைக்கால பயிற்சி முகாம் நடைபெற்றது. இதில் பங்கு பெற்ற 40...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கோடைக்கால பயிற்சி முகாம் - பம்மல் கிளை

கோடைக்கால பயிற்சி முகாம் – பம்மல் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, May 27, 2015 18:27

காஞ்சி மேற்கு மாவட்டம் பம்மல் கிளை சார்பாக கடந்த 13-05-2015 அன்று கோடைக்கால பயிற்சி முகாம் தொடங்கியது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கோடைக்கால பயிற்சி முகாம் பரிசுகள் - படப்பை கிளை

கோடைக்கால பயிற்சி முகாம் பரிசுகள் – படப்பை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, May 27, 2015 18:23

காஞ்சி மேற்கு மாவட்டம் படப்பை கிளை சார்பாக கடந்த 02-05-2015 அன்று முதல் 12-05-2015 அன்று வரை கோடைக்கால பயிற்சி முகாம் நடைபெற்றது.  மேலும் இதில் கலந்துக்கொண்ட...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கோடை கால பயிற்சி முகாம் நிறைவு - கல்பாக்கம் கிளை

கோடை கால பயிற்சி முகாம் நிறைவு – கல்பாக்கம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, May 27, 2015 18:17

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் கல்பாக்கம் கிளை சார்பாக 13/05/2015 அன்று தொடங்கப்பட்ட கோடை கால பயிற்சி முகாம் 24/05/15 அன்று சிறப்பாக நிறைவு பெற்றது இந்த பயிற்சி...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கோடைகால பயிற்சி முகாம் நிறைவு - அத்திக்கடை கிளை

கோடைகால பயிற்சி முகாம் நிறைவு – அத்திக்கடை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, May 27, 2015 18:05

திருவாரூர் மாவட்டம் அத்திக்கடை கிளை சார்பாக 16/05/2015 அன்று முதல் பத்து நாட்கள் சிறுவர் ,சிறுமியர் களுக்கான கோடை கால பயிற்சி முகாம் நிறைவு பெற்றது இதில்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கல்வி உதவி - குரோம்பேட்டை கிளை

கல்வி உதவி – குரோம்பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, May 27, 2015 13:00

காஞ்சி மேற்கு மாவட்டம் குரோம்பேட்டை கிளை சார்பாக 26-05-2015 அன்று “கல்வி உதவித் தொகை ₹ 2000/- வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழு கிணறு கிளை - கோடைகால பயிற்சி முகாம் நிறைவு & பரிசளிப்பு

ஏழு கிணறு கிளை – கோடைகால பயிற்சி முகாம் நிறைவு & பரிசளிப்பு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, May 27, 2015 12:50

வடசென்னை மாவட்டம் ஏழு கிணறு கிளை சார்பில் 25-05-2015 அன்று கோடைகால பயிற்சி முகாம் நிறைவு மற்றும் பரிசளிப்பு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கோடைகால பயிற்சி வகுப்பு நிரைவு நிகழ்ச்சி - கொருக்குப்பேட்டை கிளை

கோடைகால பயிற்சி வகுப்பு நிரைவு நிகழ்ச்சி – கொருக்குப்பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, May 27, 2015 12:47

வட சென்னை மாவட்டம் கொருக்குப்பேட்டை கிளை சார்பில் 24/05/2015 அன்று கோடைகால பயிற்சி வகுப்பு நிரைவு நிகழ்ச்சி நடைப்பெற்றது இதில் வகுப்புக்கு வந்த அனைத்து மாணவா்&மாணவிகளுக்கு அன்பழிப்பு...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கோடை கால ப‌யி‌ற்‌சி வகு‌ப்பு ப‌ரிச‌ளி‌ப்பு ‌நிக‌ழ்‌ச்‌‌சி - பூ‌ந்தம‌ல்‌லி ‌கண்டோ‌ன்மெ‌ண்‌ட் கிளை

கோடை கால ப‌யி‌ற்‌சி வகு‌ப்பு ப‌ரிச‌ளி‌ப்பு ‌நிக‌ழ்‌ச்‌‌சி – பூ‌ந்தம‌ல்‌லி ‌கண்டோ‌ன்மெ‌ண்‌ட் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, May 27, 2015 12:42

திருவ‌ள்ளூ‌ர் மாவ‌ட்ட‌ம் பூ‌ந்தம‌ல்‌லி ‌கண்டோ‌ன்மெ‌ண்‌ட் கிளை சார்பாக 13.5.2015 முத‌ல் 23.5.2015  வரை ஆ‌ண்க‌ள் ம‌ற்று‌ம் பெ‌ண்களு‌‌க்கான கோடை கால ப‌யி‌ற்‌சி வகு‌ப்பு நடைபெ‌ற்றது.  அ‌தி‌ல் 18 ஆ‌ண்க‌ள் ம‌ற்று‌ம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கோடைகால பயிற்சி நிறைவு & பரிசளிப்பு விழா - ஜி.கே.கார்டன் கிளை

கோடைகால பயிற்சி நிறைவு & பரிசளிப்பு விழா – ஜி.கே.கார்டன் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, May 27, 2015 12:29

திருப்பூர் மாவட்டம் ஜி.கே.கார்டன் கிளை சார்பாக 24.05.2015 அன்று கோடைகால பயிற்சி நிறைவு & பரிசளிப்பு விழா மாணவ மாணவிகளின் எழுச்சி உரையுடன் நடைபெற்றது. இதில் கல்வியின் அவசியம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்