‘சேவைகள்’

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 1500 நிதியுதவி - விழுப்புரம் மேற்கு மாவட்டம்

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 1500 நிதியுதவி – விழுப்புரம் மேற்கு மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, July 26, 2014 19:31

விழுப்புரம் மேற்கு மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 15-07-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு நிதியுதவியாக ரூபாய் 1500 வழங்கப்பட்டது………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
2 ஏழை சகோதரிக்கு தையல் இயந்திரம் – வில்லிவாக்கம் கிளை

2 ஏழை சகோதரிக்கு தையல் இயந்திரம் – வில்லிவாக்கம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, July 26, 2014 19:29

வடசென்னை மாவட்டம் வில்லிவாக்கம் கிளை சார்பாக கடந்த 18-07-2014 அன்று 2 ஏழை சகோதரிக்கு வாழ்வாதர உதவியாக தையல் இயந்திரம் வழங்கப்பட்டது……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 1,100 மருத்துவ உதவி - கிளியனூர் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 1,100 மருத்துவ உதவி – கிளியனூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, July 25, 2014 20:53

நாகை வடக்கு மாவட்டம் கிளியனூர் கிளை சார்பாக கடந்த 14-07-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 1,100 வழங்கப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
புதிதாக இஸ்லாத்தை ஏற்ற குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 15 ஆயிரம் மதிப்புள்ள புத்தாடைகள் இலவசம் - பனைக்குளம் தெற்குக் கிளை

புதிதாக இஸ்லாத்தை ஏற்ற குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 15 ஆயிரம் மதிப்புள்ள புத்தாடைகள் இலவசம் – பனைக்குளம் தெற்குக் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, July 25, 2014 20:51

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் பனைக்குளம் தெற்குக் கிளை சார்பாக கடந்த 17-07-2014 அன்று புதிதாக இஸ்லாத்தை ஏற்ற நான்கு ஏழை குடும்பங்கள் பெருநாளை மகிழ்வுடன் கொண்டாட ரூபாய் 15,000...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் நிதியுதவி - புளியந்தோப்பு கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் நிதியுதவி – புளியந்தோப்பு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, July 25, 2014 20:47

வட சென்னை மாவட்டம் புளியந்தோப்பு கிளை சார்பாக கடந்த 11-07-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு நிதியுதவியாக ரூபாய் 2,000 வழங்கப்பட்டது………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதர, சகோதரிக்கு ரூபாய் 2,600 மருத்துவ உதவி -  சர்மாக நகர் கிளை

ஏழை சகோதர, சகோதரிக்கு ரூபாய் 2,600 மருத்துவ உதவி – சர்மாக நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, July 25, 2014 20:47

வட சென்னை மாவட்டம் சர்மாக நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 08-07-2014 அன்று ஏழை சகோதர, சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 2,600 வழங்கப்பட்டது…………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 4 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  கடலூர் O T கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 4 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – கடலூர் O T கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, July 24, 2014 22:54

கடலூர் மாவட்டம் கடலூர் O T கிளை சார்பாக கடந்த 15-07-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 4,000/-  வழங்கப்பட்டது……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 4,500 வாழ்வாதார உதவி - கடலூர் O T கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 4,500 வாழ்வாதார உதவி – கடலூர் O T கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, July 24, 2014 22:53

கடலூர் மாவட்டம் கடலூர் O T கிளை சார்பாக கடந்த 15-07-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 4,500/- வழங்கப்பட்டது ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 14 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி - மங்கலக்குடி கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 14 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – மங்கலக்குடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, July 24, 2014 21:50

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் மங்கலக்குடி கிளை சார்பாக கடந்த 15-07-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 14,000 வழங்கப்பட்டது………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் வட்டியில்லா கடனுதவி -   பனைக்குளம் தெற்குக் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் வட்டியில்லா கடனுதவி – பனைக்குளம் தெற்குக் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, July 23, 2014 19:01

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் பனைக்குளம் தெற்குக் கிளை சார்பாக கடந்த 23-07-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு வட்டியில்லா கடனுதவியாக ரூபாய் 10,000 வழங்கப்பட்டது…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்