‘சேவைகள்’

4 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி – நாகூர் கிளை 1

4 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி – நாகூர் கிளை 1

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, April 12, 2014 19:00

நாகை தெற்கு மாவட்டம் நாகூர் கிளை 1 ன் சார்பாக கடந்த 16-04-2014 அன்று 4 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி செய்யப்பட்டது………………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 20 ஆயிரம் வட்டியில்லா கடனுதவி -  M.K.B நகர்கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 20 ஆயிரம் வட்டியில்லா கடனுதவி – M.K.B நகர்கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, April 12, 2014 18:45

வடசென்னை மாவட்டம் M.K.B நகர்கிளை சார்பாக கடந்த 10-04-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு வட்டியில்லா கடனுதவியாக ரூபாய் 20,000  வழங்கப்பட்டது………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
2 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி – சுங்குவார்சத்திரம் கிளை

2 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி – சுங்குவார்சத்திரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, April 12, 2014 18:38

காஞ்சி மேற்கு மாவட்டம் சுங்குவார்சத்திரம் கிளை சார்பாக கடந்த 07-04-2014 அன்று 2 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி செய்யப்பட்டது………………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி – ஆனைமலை கிளை

1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி – ஆனைமலை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, April 12, 2014 18:26

கோவை மாவட்டம் ஆனைமலை கிளை சார்பாக கடந்த 08-04-2014 அன்று 1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி செய்யப்பட்டது………………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
5 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி – வேலூர் கிளை

5 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி – வேலூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, April 12, 2014 18:24

வேலூர் மாவட்டம் வேலூர் கிளை சார்பாக கடந்த 14-04-2014 அன்று 5 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி செய்யப்பட்டது………………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 13 ஆயிரம் வட்டியில்லா கடனுதவி -  வேலூர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 13 ஆயிரம் வட்டியில்லா கடனுதவி – வேலூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, April 12, 2014 18:24

வேலூர் மாவட்டம் வேலூர் கிளை சார்பாக கடந்த 15-04-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு வட்டியில்லா கடனுதவியாக ரூபாய் 13000 வழங்கப்பட்டது………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 15 ஆயிரம் வட்டியில்லா கடனுதவி -  வேலூர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 15 ஆயிரம் வட்டியில்லா கடனுதவி – வேலூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, April 12, 2014 18:24

வேலூர் மாவட்டம் வேலூர் கிளை சார்பாக கடந்த 14-04-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு வட்டியில்லா கடனுதவியாக ரூபாய் 15000 வழங்கப்பட்டது…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
அவசர இரத்த தான உதவி - பூந்மல்லி

அவசர இரத்த தான உதவி – பூந்மல்லி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, April 12, 2014 17:47

திருவள்ளுர் மாவட்டம் பூந்மல்லி கிளையில் கடந்த 4-4-2014 அன்று அவசர இரத்த தான உதவி செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் வட்டியில்லா கடன் உதவி - உடுமலை

ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் வட்டியில்லா கடன் உதவி – உடுமலை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, April 12, 2014 17:26

தமிழ்நாடு தவ்ஹித் ஜமாஅத் திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலை கிளை சார்பாக 11.04.2014 அன்று ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் வட்டியில்லா கடன் உதவி வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மோர் பந்தல் - அடியக்கமங்கலம் 2வது கிளை

மோர் பந்தல் – அடியக்கமங்கலம் 2வது கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, April 12, 2014 17:17

திருவாரூர் மாவட்டம் அடியக்கமங்கலம் 2வது கிளை சார்பாக கடந்த 08-04-2014 அன்று மோர் பந்தல் அமைக்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்