‘சேவைகள்’

“2” அவசர இரத்த தான உதவி – பரகத் நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, November 21, 2015 19:49

வழங்கப்பட்ட யூனிட்: 2வழங்கியவர் பெயர்: சம்சுதீன், பைசல்வழங்கப்பட்டவர் பெயர்: .நிகழ்ச்சி தேதி: 05-11-2015கிளை: பரகத் நகர் கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“1” அவசர இரத்த தான உதவி – மண்டபம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, November 21, 2015 19:44

வழங்கப்பட்ட யூனிட்: 1வழங்கியவர் பெயர்: அப்துல்லாஹ்வழங்கப்பட்டவர் பெயர்: ராவியத்துல் பசரியாநிகழ்ச்சி தேதி: 13.11.2015கிளை: மண்டபம்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“3000” மருத்துவ உதவி – ஆசாத் நகர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, November 21, 2015 15:04

தொகை OR பொருள்: 3000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: சாகுல ஹமீதுநிகழ்ச்சி தேதி: 14/11/15கிளை: ஆசாத் நகர்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – அடியக்கமங்கலம் கிளை-2

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 18, 2015 21:13

என்ன பணி: டெங்கு காய்ச்சலை தடுக்க ஊராட்சி மன்ற அலுவலகத்திற்க்கு ஊர் முழுவதும் கொசு மருந்து அடிக்கக்கோரி மனுநிகழ்ச்சி தேதி: 17-11-15கிளை: அடியக்கமங்கலம் கிளை-2புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – அடியக்கமங்கலம் கிளை-2

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 18, 2015 21:13

என்ன பணி: நாய்களை அப்புறப்படுத்த கோரி ஊராட்சி மன்ற அலுவலகத்திற்க்கு மனுநிகழ்ச்சி தேதி: 17-11-15கிளை: அடியக்கமங்கலம் கிளை-2புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – மந்தைவெளி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 18, 2015 21:04

என்ன பணி: நிலவேம்பு குடிநீர் முகாம் (1500 நபர்கள்)நிகழ்ச்சி தேதி: 14,15,16 மூன்று தேதிகள்கிளை: மந்தைவெளி கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“உணவு பொட்டலங்கள்” நிவாரண உதவி – மடுவின்கரை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 18, 2015 21:03

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: உணவு பொட்டலங்கள்வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): 150 நபர்கள்நிகழ்ச்சி தேதி: 16.11.15கிளை: மடுவின்கரை கிளைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“தையல் இயந்திரம்,மாவு அரவை இயந்திரம்” வாழ்வாதார உதவி – வல்லம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 18, 2015 21:00

பொருள்: தையல் இயந்திரம்,மாவு அரவை இயந்திரம்வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: தையல் இயந்திரம்-4,மாவு அரவை இயந்திரம்-2நிகழ்ச்சி தேதி: 02/11/2015கிளை: வல்லம் கிளைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“1`” அவசர இரத்த தான உதவி – நாமக்கல் புதுப்பட்டி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 18, 2015 20:52

வழங்கப்பட்ட யூனிட்: 1`வழங்கியவர் பெயர்: ஜெரிம்வழங்கப்பட்டவர் பெயர்: செல்லம்மாள்நிகழ்ச்சி தேதி: 18/11/2015கிளை: நாமக்கல் புதுப்பட்டிபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“1” அவசர இரத்த தான உதவி – mavattam

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 18, 2015 20:50

வழங்கப்பட்ட யூனிட்: 1வழங்கியவர் பெயர்: sahulவழங்கப்பட்டவர் பெயர்: santhiநிகழ்ச்சி தேதி: 17.11.15கிளை: mavattamபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்