‘சேவைகள்’

கல்வி உதவி - அரக்கோணம் கிளை

கல்வி உதவி – அரக்கோணம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, June 27, 2015 14:37

திருவள்ளூர் மாவட்டம் அரக்கோணம் கிளை சார்பாக 23/06/2015 அன்று சகோதரர் மகனுக்கு கல்வி உதவியாக ரூ.5000/- ஜகாத் வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கல்வி உதவி - மயிலாடுதுறை கிளை 1

கல்வி உதவி – மயிலாடுதுறை கிளை 1

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, June 25, 2015 16:44

நாகை வடக்கு மாவட்டம் மயிலாடுதுறை கிளை 1 சார்பாக 23.06.2015 அன்று 5 வகுப்பு பயிலும்  ஏழை மாணவனுக்கு கல்வி உதவியாக 3000 ஆயிரம் வழங்ப்பட்டு பள்ளியின்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கல்வி உதவி - மயிலாடுதுறை கிளை 1

கல்வி உதவி – மயிலாடுதுறை கிளை 1

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, June 25, 2015 16:43

நாகை வடக்கு மாவட்டம் மயிலாடுதுறை கிளை 1 சார்பாக 23.06.2015 அன்று 4 வகுப்பு பயிலும் ஏழை மாணவிக்கு கல்வி உதவியாக 3000 ஆயிரம் வழங்ப்பட்டு பள்ளியின்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
வாழ்வாதார உதவி - சன்னாபுரம் கிளை

வாழ்வாதார உதவி – சன்னாபுரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, June 25, 2015 16:35

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் சன்னாபுரம் கிளை சார்பாக 15-06-2015 அன்று திருநாகேஸ்வரத்தை சேர்ந்த சுமையா என்ற சகோதரிக்கு வாழ்வாதார உதவியாக தையல் எந்திர மோட்டார் வழங்கபட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மருத்துவ உதவி - குடந்தை நகர கிளை

மருத்துவ உதவி – குடந்தை நகர கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, June 25, 2015 16:07

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் குடந்தை நகர கிளை சார்பாக 15.05.2015 அன்று அப்துல்லாஹ் என்பவருடைய தாயாருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூ.5000/- வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மருத்துவ உதவி - இராஜகிரி கிளை

மருத்துவ உதவி – இராஜகிரி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, June 25, 2015 16:03

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் இராஜகிரி கிளை சார்பாக 15.06.2015 அன்று எலும்பு அறுவை சிகிச்சைக்கு  ₹ 5000/- வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மருத்துவ உதவி - இராஜகிரி கிளை

மருத்துவ உதவி – இராஜகிரி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, June 25, 2015 16:02

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் இராஜகிரி கிளை சார்பாக 14.06.2015 அன்று உடல் நிலை பாதிப்பு அடைந்த சகோதரக்கு தொடர் சிகிச்சைக்கு ₹ 5750/- வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
இப்தார் ஏற்பாடு - ஜாம்பஜார் கிளை

இப்தார் ஏற்பாடு – ஜாம்பஜார் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, June 25, 2015 15:14

தென் சென்னை மாவட்டம் ஜாம்பஜார் கிளை சார்பாக ரமலான் முழுவதும் நோன்பாளிக்கு இப்தார் ஏற்பாடு செய்யப்படுகிறது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கல்வி உதவி - தர்கா மற்றும் வள்ளுவர் நகர் கிளை

கல்வி உதவி – தர்கா மற்றும் வள்ளுவர் நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, June 25, 2015 14:17

திருச்சி மாவட்டம் தர்கா மற்றும் வள்ளுவர் நகர் கிளை சார்பாக 18/06/2015 அன்று கல்வி உதவியாக Rs.1000 வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கல்வி உதவி - தர்கா மற்றும் வள்ளுவர் நகர் கிளை

கல்வி உதவி – தர்கா மற்றும் வள்ளுவர் நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, June 25, 2015 14:16

திருச்சி மாவட்டம் தர்கா மற்றும் வள்ளுவர் நகர் கிளை சார்பாக 18/06/2015 அன்று கல்வி உதவியாக Rs.2000 வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்