‘சேவைகள்’

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2,500 கல்வி உதவி - வடகரை அரங்குடி கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2,500 கல்வி உதவி – வடகரை அரங்குடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, July 16, 2014 21:49

நாகை வடக்கு மாவட்டம் வடகரை அரங்குடி கிளை சார்பாக கடந்த 10-07-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 2,500 அவரது தந்தையிடம் வழங்கப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்……………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரியின் வீட்டிற்கு கூரை அமைப்பதற்கு ரூபாய் 15 ஆயிரம் நிதியுதவி -  வலங்கைமான் கிளை

ஏழை சகோதரியின் வீட்டிற்கு கூரை அமைப்பதற்கு ரூபாய் 15 ஆயிரம் நிதியுதவி – வலங்கைமான் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, July 16, 2014 20:30

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் வலங்கைமான் கிளை சார்பாக கடந்த 06-07-2014 அன்று ஏழை சகோதரியின் வீட்டிற்கு கூரை அமைப்பதற்கு ரூபாய் 15,000 வழங்கப்பட்டது……….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் கல்வி உதவி - வலங்கைமான் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் கல்வி உதவி – வலங்கைமான் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, July 16, 2014 20:30

தஞ்சை வடக்கு வலங்கைமான் கிளை சார்பாக கடந்த 07-07-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 3,000 வழங்கப்பட்டது…………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 6 ஆயிரம் கல்வி உதவி - கோவிந்தகுடி கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 6 ஆயிரம் கல்வி உதவி – கோவிந்தகுடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, July 16, 2014 20:29

தஞ்சை வடக்கு கோவிந்தகுடி கிளை சார்பாக கடந்த 11-07-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 6,000 அவரது தந்தையிடம் வழங்கப்பட்டது……………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
முதியோர் இல்லத்திற்கு ரூபாய் 12,500 நிதியுதவி -  பனைக்கும் தெற்குக் கிளை

முதியோர் இல்லத்திற்கு ரூபாய் 12,500 நிதியுதவி – பனைக்கும் தெற்குக் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, July 15, 2014 21:45

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் பனைக்கும் தெற்குக் கிளை சார்பாக கடந்த 14-07-2014 அன்று மாநிலத தலைமையால் நடத்தப்படும் முதியோர் இல்லத்திற்கு நிதியுதவியாக ரூபாய் 12,500 வழங்கப்பட்டது…………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சிறுவனுக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் கல்வி உதவி - குரோம்பேட்டை கிளை

ஏழை சிறுவனுக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் கல்வி உதவி – குரோம்பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, July 15, 2014 19:11

காஞ்சி மேற்கு மாவட்டம் குரோம்பேட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 12-07-2014 அன்று ஏழை சிறுவனுக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 2,000/ – வழங்கப்பட்டது…………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் கல்வி உதவி - குரோம்பேட்டை கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் கல்வி உதவி – குரோம்பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, July 15, 2014 19:11

காஞ்சி மேற்கு மாவட்டம் குரோம்பேட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 12-07-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 5,000/- வழங்கப்பட்டது…………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 6 ஆயிரம் கல்வி உதவி - கோவிந்தகுடி கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 6 ஆயிரம் கல்வி உதவி – கோவிந்தகுடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, July 14, 2014 21:53

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் கோவிந்தகுடி கிளை சார்பாக கடந்த 11-07-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 6,000 அவரது தந்தையிடம் வழங்கப்பட்டது…………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு குக்கர் மற்றும் மிக்சி இலவசம் -  வடபழனி கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு குக்கர் மற்றும் மிக்சி இலவசம் – வடபழனி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, July 14, 2014 21:52

தென்சென்னை மாவட்டம் வடபழனி கிளை சார்பாக கடந்த 02-07-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு வாழ்வாதார உதவியாக குக்கர் மற்றும் மிக்சி வழங்கப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்……………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய்  3 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  பூதமங்கலம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய்  3 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – பூதமங்கலம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, July 14, 2014 21:51

திருவாரூர் மாவட்டம்  பூதமங்கலம் கிளை சார்பாக கடந்த 11-07-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 3000 அவரது மனைவியிடம் வழங்கப்பட்டது……………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்