‘சேவைகள்’

“” சமுதாயப் பணி – சித்தயகோட்டை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, January 29, 2016 20:14

என்ன பணி: ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு மாநில நிர்வாகிகள் MI சுலைமான் கோவை ராஹீம் விசிட்நிகழ்ச்சி தேதி: 7/1/16கிளை: சித்தயகோட்டைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“3000” மருத்துவ உதவி – கடையநல்லுர் பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, January 29, 2016 19:47

தொகை OR பொருள்: 3000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: முஹம்மது அலிநிகழ்ச்சி தேதி: 07/01/16கிளை: கடையநல்லுர் பேட்டை கிளைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“3000” மருத்துவ உதவி – கடையநல்லூர் பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, January 29, 2016 19:47

தொகை OR பொருள்: 3000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: ஷாகுல் ஹமீதுநிகழ்ச்சி தேதி: 07/01/16கிளை: கடையநல்லூர் பேட்டை கிளைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“3000” கல்வி உதவி – கடையநல்லூர் பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, January 29, 2016 19:47

தொகை OR பொருள்: 3000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: யாஸர் அரபாத்நிகழ்ச்சி தேதி: 07/01/16கிளை: கடையநல்லூர் பேட்டை கிளைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – வத்தலகுண்டு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, January 29, 2016 19:30

என்ன பணி: ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு மாநில நிர்வாகிகள் MI சுலைமான்கோவை ரஹிம் விசிட்நிகழ்ச்சி தேதி: 7/1/16கிளை: வத்தலகுண்டுபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – நத்தம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, January 29, 2016 18:09

என்ன பணி: ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு மாநிலநிர்வாகிகள் MI சுலைமான் கோவைரஹிம் விசிட்நிகழ்ச்சி தேதி: 7/1/16கிளை: நத்தம்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – பழனி, கிரணூர்,களயமுத்துர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, January 29, 2016 17:54

என்ன பணி: ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு மாநில நிர்வாகிகள் MI சுலைமான் கோவைரஹிம் விசிட்நிகழ்ச்சி தேதி: 6/1/16கிளை: பழனி, கிரணூர்,களயமுத்துர்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“3 யூனிட்ஸ்” அவசர இரத்த தான உதவி – திருவல்லிக்கேணி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, January 29, 2016 17:53

வழங்கப்பட்ட யூனிட்: 3 யூனிட்ஸ்வழங்கியவர் பெயர்: அஹமது பெரோஸ்வழங்கப்பட்டவர் பெயர்: முஹம்மது ஹசன்நிகழ்ச்சி தேதி: 04.01.16கிளை: திருவல்லிக்கேணி கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” சமுதாயப் பணி – திண்டுக்கல்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, January 29, 2016 17:48

என்ன பணி: ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு மாநில நிர்வாகிகள் திண்டுக்கல், ஒட்டசத்திரம்,விர்பாச்சி,வேடசத்தூர்,கன்னிவாடி விசிட்நிகழ்ச்சி தேதி: 6/1/16கிளை: திண்டுக்கல்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“கேஸ் அடுப்பு” நிவாரண உதவி – எம்.எம்.டி.ஏ கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, January 28, 2016 21:26

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: கேஸ் அடுப்புவழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): 1நிகழ்ச்சி தேதி: 04.01.16கிளை: எம்.எம்.டி.ஏ கிளைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்