‘மருத்துவ முகாம்’

“100” நபர்கள் கலந்து கொண்ட மருத்துவ முகாம் – அஸ்தம்பட்டி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, November 27, 2015 18:24

கலந்து கொண்ட நபர்கள்: 100என்ன வகை முகாம்: நிலவேம்பு கசாயம்வழங்குதல்நிகழ்ச்சி தேதி: 27-11-2015கிளை: அஸ்தம்பட்டிபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“150” நபர்கள் கலந்து கொண்ட மருத்துவ முகாம் – அஸ்தம்பட்டி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, November 26, 2015 19:05

கலந்து கொண்ட நபர்கள்: 150என்ன வகை முகாம்: நிலவேம்பு கசாயம்வழங்குதல்நிகழ்ச்சி தேதி: 25-11-2015கிளை: அஸ்தம்பட்டிபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“1500பேர் ” நபர்கள் கலந்து கொண்ட மருத்துவ முகாம் – இராஜபாளையம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, November 24, 2015 18:10

கலந்து கொண்ட நபர்கள்: 1500பேர்என்ன வகை முகாம்: நிலவேம்பு கசாயம் விநியோகம்நிகழ்ச்சி தேதி: 21.11.15கிளை: இராஜபாளையம்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“250” நபர்கள் கலந்து கொண்ட மருத்துவ முகாம் – பேகம்பூர்கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 23, 2015 19:26

கலந்து கொண்ட நபர்கள்: 250என்ன வகை முகாம்: டெங்கு விழிப்புணர்வு மற்றும் நிலவேம்பு குடிநீர் வழங்கும் முகாம்நிகழ்ச்சி தேதி: 19 / 11 / 2015 (ஜின்னா...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“300” நபர்கள் கலந்து கொண்ட மருத்துவ முகாம் – பேகம்பூர்கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 23, 2015 19:26

கலந்து கொண்ட நபர்கள்: 300என்ன வகை முகாம்: டெங்கு விழிப்புணர்வு மற்றும் நிலவேம்பு குடிநீர் வழங்கும் முகாம்நிகழ்ச்சி தேதி: 18 / 11 / 2015 (பிஸ்மி...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“250” நபர்கள் கலந்து கொண்ட மருத்துவ முகாம் – பேகம்பூர்கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 18, 2015 10:33

கலந்து கொண்ட நபர்கள்: 250என்ன வகை முகாம்: டெங்கு விழிப்புணர்வு மற்றும் நிலவேம்பு குடிநீர் வழங்கும் முகாம்நிகழ்ச்சி தேதி: 17 / 11 / 2015 (யூசுப்பியா...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“600” நபர்கள் கலந்து கொண்ட மருத்துவ முகாம் – அம்பளவர்கட்டளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, November 14, 2015 17:31

கலந்து கொண்ட நபர்கள்: 600என்ன வகை முகாம்: நிலவேம்பு கசாயம்நிகழ்ச்சி தேதி: 08/11/15கிளை: அம்பளவர்கட்டளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“100” நபர்கள் கலந்து கொண்ட மருத்துவ முகாம் – புதுச்சாவடி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, November 12, 2015 18:40

கலந்து கொண்ட நபர்கள்: 100என்ன வகை முகாம்: இலவச நில வேம்பு கசாயம்நிகழ்ச்சி தேதி: 01-11-15கிளை: புதுச்சாவடிபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“95” நபர்கள் கலந்து கொண்ட மருத்துவ முகாம் – கோட்டக்குப்பம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, November 12, 2015 18:10

கலந்து கொண்ட நபர்கள்: 95என்ன வகை முகாம்: இரத்த வகை மற்றும் இரத்த அழுத்தம் கண்டு அறியும் முகாம்நிகழ்ச்சி தேதி: 25/10/2015கிளை: கோட்டக்குப்பம்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“150” நபர்கள் கலந்து கொண்ட மருத்துவ முகாம் – சைதாப்பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, November 12, 2015 18:09

கலந்து கொண்ட நபர்கள்: 150என்ன வகை முகாம்: கண் சிகிச்சை முகாம்நிகழ்ச்சி தேதி: 07-10-2015கிளை: சைதாப்பேட்டை கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்