‘மருத்துவ முகாம்’

சொட்டு மருந்து முகாம் - பிபிகுளம் கிளை

சொட்டு மருந்து முகாம் – பிபிகுளம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, January 20, 2014 13:40

மதுரை மாவட்டம் பிபிகுளம் கிளையில் கடந்த 19-01-2014 சொட்டு மருந்து முகாம் நடைபெற்றது…………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மருத்துவ முகாம் – அசோக்நகர் கிளை

மருத்துவ முகாம் – அசோக்நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, January 14, 2014 13:22

தென் சென்னை மாவட்டம் அசோக்நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 12-01-2014 அன்று மருத்துவ முகாம் நடைபெற்றது. இதில் B.P. மற்றும் SUGAR பரிசுதனை செய்யப்பட்டது…....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மருத்துவ முகாம் - குரோம்பேட்டை கிளை

மருத்துவ முகாம் – குரோம்பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, December 3, 2013 15:26

காஞ்சி மேற்கு மாவட்டம் குரோம்பேட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 29-11-2013 அன்று மருத்துவ முகாம் நடைபெற்றது. இதில் B.P. மற்றும் SUGAR பரிசுதனை செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி - லால்குடி கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – லால்குடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, December 3, 2013 14:10

திருச்சி மாவட்டம்  லால்குடி கிளை  சார்பாக கடந்த 30-11-2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 2000 வழங்கப்பட்டது……………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பெண்களுக்கான மருத்துவ முகாம்  - கோவை மாவட்டம்

பெண்களுக்கான மருத்துவ முகாம் – கோவை மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 25, 2013 18:37

கோவை மாவட்டம் சார்பாக  கடந்த 24-11-2013 அன்று பெண்களுக்கான மருத்துவ முகாம் நடைபெற்றது .இதில் பெண்கள் கலந்து கொண்டு பயன் பெற்றனர்……………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
இலவச மருத்துவ முகாம் - SM நகர் கிளை

இலவச மருத்துவ முகாம் – SM நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, November 19, 2013 19:03

கோவை மாவட்டம்  SM நகர் கிளை கடந்த 17-11 2013 அன்று மருத்துவ முகாம் நடைபெற்றது. ஸ்ரீ லக்ஷ்மி   மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்தப்பட்ட இம்முகாமில் பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டு பயன்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
இலவச மருத்துவ முகாம் - பரங்கிப்பேட்டை கிளை

இலவச மருத்துவ முகாம் – பரங்கிப்பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, November 16, 2013 18:08

கடலூர் மாவட்டம் பரங்கிப்பேட்டை கிளையில் 02/11/2013 அன்று மருத்துவ முகாம் நடைபெற்றது. இதில் தாய்மார்கள் தங்கள் குழந்தைகளுக்கு தடுப்பு ஊசி போட்டு சென்றனர்.அல்ஹம்துலில்லாஹ்....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மருத்துவ முகாம் - பரங்கிப்பேட்டை கிளை

மருத்துவ முகாம் – பரங்கிப்பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 11, 2013 15:07

கடலூர் மாவட்டம் பரங்கிப்பேட்டை கிளையில் கடந்த 02-11-2013 அன்று மருத்துவ முகாம் நடைபெற்றது. இதில் தாய்மார்கள் தங்கள் குழந்தைகளுக்கு தடுப்பு ஊசி போட்டு சென்றனர்.அல்ஹம்துலில்லாஹ்……………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மருத்துவ  முகாம் -  அசோக் நகர் கிளை

மருத்துவ முகாம் – அசோக் நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 10, 2013 12:53

தென் சென்னை மாவட்டம் அசோக் நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 28-09-2013 அன்று B.P. மற்றும் SUGAR பரிசுதனை செய்யும் முமாம் நடைபெற்றது……………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மருத்துவ முகாம் - சாரமேடு கிளை

மருத்துவ முகாம் – சாரமேடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 6, 2013 15:52

கோவை மாவட்டம் சாரமேடு கிளை  சார்பாக கடந்த 06-10-2013 அன்று ரேஷ்மிகா பெண்கள் மருத்துவமனை, மற்றும் கிரீன் மெடிகல் இணைந்து பெண்களுக்கான கர்ப்பப்பை சம்மந்தமான மருத்துவ முகாம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்