‘மருத்துவ முகாம்’

“500” நபர்கள் கலந்து கொண்ட மருத்துவ முகாம் – கடையநல்லூர் மதினாநகர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, January 7, 2016 11:31

கலந்து கொண்ட நபர்கள்: 500என்ன வகை முகாம்: நில்வேம்பு கசாயம்நிகழ்ச்சி தேதி: 25/12/15கிளை: கடையநல்லூர் மதினாநகர்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“500” நபர்கள் கலந்து கொண்ட மருத்துவ முகாம் – கடையநல்லூர் மதினாநகர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, January 7, 2016 11:29

கலந்து கொண்ட நபர்கள்: 500என்ன வகை முகாம்: நிலவேம்புகசாயம்நிகழ்ச்சி தேதி: 24/12/15கிளை: கடையநல்லூர் மதினாநகர்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“3000” நபர்கள் கலந்து கொண்ட மருத்துவ முகாம் – புளியங்குடி மேற்கு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, January 5, 2016 19:08

கலந்து கொண்ட நபர்கள்: 3000என்ன வகை முகாம்: நிலவேம்பு கசாயம்நிகழ்ச்சி தேதி: 21/12/15கிளை: புளியங்குடி மேற்குபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“400 நபர்கள்” நபர்கள் கலந்து கொண்ட மருத்துவ முகாம் – மஹப்பூபாளையம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, January 5, 2016 14:59

கலந்து கொண்ட நபர்கள்: 400 நபர்கள்என்ன வகை முகாம்: பொது மருத்துவ முகாம் மற்றும் நிலவேம்பு கசாயம் வழங்குதல்நிகழ்ச்சி தேதி: 20.12.2015கிளை: மஹப்பூபாளையம்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“500 – 600 நோயாளிகள் ” நபர்கள் கலந்து கொண்ட மருத்துவ முகாம் – நெய்வேலி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, January 4, 2016 10:09

கலந்து கொண்ட நபர்கள்: 500 - 600 நோயாளிகள்என்ன வகை முகாம்: கடும் மழையால் பாதிக்கப்பட்ட வேகாகொல்லை மற்றும் அதை சுற்றியுள்ள கிராம மக்களுக்கு இலவச பொது...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“217” நபர்கள் கலந்து கொண்ட மருத்துவ முகாம் – ரியாத் மண்டலம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, December 31, 2015 11:41

கலந்து கொண்ட நபர்கள்: 217என்ன வகை முகாம்: அடிப்படை மருத்துவ பரிசோதனைகள்நிகழ்ச்சி தேதி: 18-12-2015கிளை: ரியாத் மண்டலம்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“350 நபர்கள்” நபர்கள் கலந்து கொண்ட மருத்துவ முகாம் – எம்.எம்.டி.ஏ கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, December 31, 2015 11:38

கலந்து கொண்ட நபர்கள்: 350 நபர்கள்என்ன வகை முகாம்: மருத்துவ முகாம்நிகழ்ச்சி தேதி: 13.12.15கிளை: எம்.எம்.டி.ஏ கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“500 வழங்கப்பட்டது ” நபர்கள் கலந்து கொண்ட மருத்துவ முகாம் – பெரியமேடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, December 30, 2015 17:22

கலந்து கொண்ட நபர்கள்: 500 வழங்கப்பட்டதுஎன்ன வகை முகாம்: நீல வேம்பு கசாயம்நிகழ்ச்சி தேதி: 29/12/2015கிளை: பெரியமேடு கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“550” நபர்கள் கலந்து கொண்ட மருத்துவ முகாம் – பெரம்பூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, December 30, 2015 16:55

கலந்து கொண்ட நபர்கள்: 550என்ன வகை முகாம்: வெள்ள நிவாரண மருத்துவ முகாம்நிகழ்ச்சி தேதி: 21.12.2015கிளை: பெரம்பூர்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ஆண் பெண் மொத்தம்290″ நபர்கள் கலந்து கொண்ட மருத்துவ முகாம் – சிவகங்கை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, December 29, 2015 18:44

கலந்து கொண்ட நபர்கள்: ஆண் பெண் மொத்தம்290என்ன வகை முகாம்: பொது மருத்துவ முகாம்நிகழ்ச்சி தேதி: 27.12.15கிளை: சிவகங்கைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்