‘மருத்துவ முகாம்’

“1000” நபர்கள் கலந்து கொண்ட மருத்துவ முகாம் – கடையநல்லூர் பேட்டை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, February 3, 2016 16:48

கலந்து கொண்ட நபர்கள்: 1000என்ன வகை முகாம்: நில வேம்பு கசாயம் மருத்துவ முகாம்நிகழ்ச்சி தேதி: 9/1/2016கிளை: கடையநல்லூர் பேட்டைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“54” நபர்கள் கலந்து கொண்ட மருத்துவ முகாம் – ரிச் தெரு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, February 3, 2016 12:09

கலந்து கொண்ட நபர்கள்: 54என்ன வகை முகாம்: ரத்த தானம்நிகழ்ச்சி தேதி: 09/01/2016கிளை: ரிச் தெருபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“150+50″ நபர்கள் கலந்து கொண்ட மருத்துவ முகாம் – அருப்புக்கோட்டை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, January 7, 2016 21:30

கலந்து கொண்ட நபர்கள்: 150+50என்ன வகை முகாம்: நிலவேம்பு கசாயம் விநியோகம் +டெங்கு காய்ச்சல் மருத்துவ முகாம்நிகழ்ச்சி தேதி: 31-12-2015கிளை: அருப்புக்கோட்டைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“58” நபர்கள் கலந்து கொண்ட மருத்துவ முகாம் – villivakkam

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, January 7, 2016 17:47

கலந்து கொண்ட நபர்கள்: 58என்ன வகை முகாம்: blood campநிகழ்ச்சி தேதி: 26*12*15கிளை: villivakkamபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“1000 நபர்கள்” நபர்கள் கலந்து கொண்ட மருத்துவ முகாம் – வில்லிவாக்கம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, January 7, 2016 17:45

கலந்து கொண்ட நபர்கள்: 1000 நபர்கள்என்ன வகை முகாம்: நிலவேம்பு குடிநீர்நிகழ்ச்சி தேதி: 13*12*15கிளை: வில்லிவாக்கம்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“410 நபர்கள்” நபர்கள் கலந்து கொண்ட மருத்துவ முகாம் – வில்லிவாக்கம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, January 7, 2016 17:43

கலந்து கொண்ட நபர்கள்: 410 நபர்கள்என்ன வகை முகாம்: பொது மருத்துவம்நிகழ்ச்சி தேதி: 13*12*15கிளை: வில்லிவாக்கம் கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“600” நபர்கள் கலந்து கொண்ட மருத்துவ முகாம் – புளியங்குடி கிழக்கு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, January 7, 2016 11:34

கலந்து கொண்ட நபர்கள்: 600என்ன வகை முகாம்: நிலவேம்பு கசாயம்நிகழ்ச்சி தேதி: 25/12/15கிளை: புளியங்குடி கிழக்குபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“500” நபர்கள் கலந்து கொண்ட மருத்துவ முகாம் – கடையநல்லூர் மதினாநகர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, January 7, 2016 11:31

கலந்து கொண்ட நபர்கள்: 500என்ன வகை முகாம்: நில்வேம்பு கசாயம்நிகழ்ச்சி தேதி: 25/12/15கிளை: கடையநல்லூர் மதினாநகர்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“500” நபர்கள் கலந்து கொண்ட மருத்துவ முகாம் – கடையநல்லூர் மதினாநகர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, January 7, 2016 11:29

கலந்து கொண்ட நபர்கள்: 500என்ன வகை முகாம்: நிலவேம்புகசாயம்நிகழ்ச்சி தேதி: 24/12/15கிளை: கடையநல்லூர் மதினாநகர்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“3000” நபர்கள் கலந்து கொண்ட மருத்துவ முகாம் – புளியங்குடி மேற்கு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, January 5, 2016 19:08

கலந்து கொண்ட நபர்கள்: 3000என்ன வகை முகாம்: நிலவேம்பு கசாயம்நிகழ்ச்சி தேதி: 21/12/15கிளை: புளியங்குடி மேற்குபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்