‘மருத்துவ உதவி’

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 1000 மருத்துவ உதவி - புதுக்கோட்டை நகரம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 1000 மருத்துவ உதவி – புதுக்கோட்டை நகரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 4, 2014 9:26

புதுக்கோட்டை  மாவட்டம் புதுக்கோட்டை நகரம் கிளை சார்பாக கடந்த 28-07-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 1000 வழங்கப்பட்டது…………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதர, சகோதரிகளுக்கு ரூபாய் 25 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  கல்லிடைக்குறிச்சி கிளை

ஏழை சகோதர, சகோதரிகளுக்கு ரூபாய் 25 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – கல்லிடைக்குறிச்சி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 4, 2014 9:06

நெல்லை மாவட்டம் கல்லிடைக்குறிச்சி கிளை சார்பாக கடந்த 27-07-2014 அன்று ஏழை சகோதர, சகோதரிகளுக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 25,000 த்திலிருந்து பகிர்ந்து வழங்கப்பட்டது……….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 4130 மருத்துவ உதவி - சாரமேடு கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 4130 மருத்துவ உதவி – சாரமேடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 3, 2014 15:24

கோவை மாவட்டம் சாரமேடு கிளை சார்பாக கடந்த 26-07-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 4130 வழங்கப்பட்டது………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரரின் மனைவிக்கு ரூபாய் 16,610 மருத்துவ உதவி -  சாரமேடு கிளை

ஏழை சகோதரரின் மனைவிக்கு ரூபாய் 16,610 மருத்துவ உதவி – சாரமேடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 3, 2014 15:20

கோவை மாவட்டம் சாரமேடு கிளை சார்பாக கடந்த 29-07-2014 அன்று ஏழை சகோதரரின் மனைவிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 16,610 வழங்கப்பட்டது……………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  மைசூர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – மைசூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 3, 2014 14:38

கார்நாடக மாநிலம் மைசூர் கிளை சார்பாக கடந்த 26-07-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5,000 வழங்கப்பட்டது………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  பட்டூர் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – பட்டூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, July 31, 2014 17:19

காஞ்சி மேற்கு மாவட்டம் பட்டூர் கிளை சார்பாக கடந்த 16-07-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 2,000 வழங்கப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  அம்பத்தூர் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – அம்பத்தூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, July 31, 2014 17:14

திருவள்ளூர் மாவட்டம் அம்பத்தூர் கிளை சார்பாக கடந்த 23-07-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 3,000 வழங்கப்பட்டது…………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 4 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  ஆழ்வார்திருநகர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 4 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – ஆழ்வார்திருநகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, July 31, 2014 17:12

திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஆழ்வார்திருநகர் கிளை சார்பாக கடந்த  21-07-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 4,000 வழங்கப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்…………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  செந்தண்ணீர்புரம் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – செந்தண்ணீர்புரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, July 31, 2014 17:09

திருச்சி மாவட்டம் செந்தண்ணீர்புரம் கிளையில் கடந்த  23-07-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 3,000 வழங்கப்பட்டது…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 4 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  உடுமலை கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 4 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – உடுமலை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, July 31, 2014 15:08

திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலை கிளை சார்பாக கடந்த 25-07-2014 அன்று பிற சமய ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 4,000 /-  அவரது பொருப்பாளரிடம் வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்