‘மருத்துவ உதவி’

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 20 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  மதுரை மாவட்டம்

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 20 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – மதுரை மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, June 6, 2014 20:27

மதுரை மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 05-06-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 20,000/- வழங்கப்பட்டது……………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சிறுமிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி - பனைக்குளம் வடக்கு கிளை

ஏழை சிறுமிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – பனைக்குளம் வடக்கு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, June 6, 2014 20:05

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் பனைக்குளம் வடக்கு கிளை சார்பாக கடந்த 04-06-2014 அன்று ஏழை சிறுமிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5000 அவர்களுடைய தாயாரிடம் வழங்கபட்டது……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 6500 மருத்துவ உதவி - நெல்லிக்குப்பம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 6500 மருத்துவ உதவி – நெல்லிக்குப்பம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, June 6, 2014 18:45

கடலூர் மாவட்டம் நெல்லிக்குப்பம் கிளை சார்பாக கடந்த 15-05-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 6500/- வழங்கப்பட்டது…………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 1000 மருத்துவ உதவி - ரஹ்மானியாபுரம் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 1000 மருத்துவ உதவி – ரஹ்மானியாபுரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, June 5, 2014 19:56

நெல்லை மாவட்டம் ரஹ்மானியாபுரம் கிளை சார்பாக கடந்த 02-06-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 1000  வழங்கப்பட்டது……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 7,200 மருத்துவ உதவி - சுல்தான்பேட்டை கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 7,200 மருத்துவ உதவி – சுல்தான்பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, June 5, 2014 19:39

புதுவை மாநிலம் சுல்தான்பேட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 02-06-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 7,200/- வழங்கப்பட்டது……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3250 மருத்துவ உதவி - இராஜபாளையம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3250 மருத்துவ உதவி – இராஜபாளையம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, June 5, 2014 19:31

விருதுநகர் மாவட்டம் இராஜபாளையம் கிளையில் கடந்த 30-05-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 3250/- வழங்கப்பட்டது………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  சிவகங்கை கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – சிவகங்கை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, June 4, 2014 19:43

சிவகங்கை மாவட்டம் சிவகங்கை  கிளை சார்பாக கடந்த 30-05-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 2000 வழங்கப்பட்டது……………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  மதுரை மாவட்டம்

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – மதுரை மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, June 3, 2014 20:27

மதுரை மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 05-06-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக  ரூபாய் 3000/-வழங்கப்பட்டது……………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 6 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  அய்னாவரம் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 6 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – அய்னாவரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, June 3, 2014 18:46

வடசென்னை மாவட்டம் அய்னாவரம் கிளையில் கடந்த 01-06-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 6000 வழங்கப்பட்டது………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 6630 மருத்துவ உதவி - திருப்பூர் மாவட்டம்  

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 6630 மருத்துவ உதவி – திருப்பூர் மாவட்டம்  

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, June 3, 2014 17:23

திருப்பூர் மாவட்டம்  சார்பாக கடந்த 30-05-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 6630/= வழங்கப்பட்டது…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்