‘மருத்துவ உதவி’

பிற சமய ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 1800 மருத்துவ உதவி -  பொள்ளாச்சி கிளை

பிற சமய ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 1800 மருத்துவ உதவி – பொள்ளாச்சி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 23, 2014 17:15

கோவை மாவட்டம் பொள்ளாச்சி கிளையில் கடந்த 15-10-2014 அன்று பிற சமய ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 1800 வழங்கப்பட்டது………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி - அன்புநகர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – அன்புநகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 23, 2014 15:29

நாமக்கல் மாவட்டம் அன்புநகர் கிளை சார்பாக கடந்த 15-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக  ரூபாய் 5.000 அவரது மனைவியிடம் வழங்கப்பட்டது……………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 25 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  பட்டூர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 25 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – பட்டூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 23, 2014 7:45

காஞ்சி மேற்கு மாவட்டம் பட்டூர் கிளை சார்பாக கடந்த 12-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 25,000/- வழங்கப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்!!…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
 ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3418 மருத்துவ உதவி -  கடையநல்லூர் பேட்டை கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3418 மருத்துவ உதவி –  கடையநல்லூர் பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 22, 2014 23:18

நெல்லை மாவட்டம் கடையநல்லூர் பேட்டை கிளை சார்பாக  கடந்த 07-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 3418 கிளை நிர்வாகிகளால் அவரின் பொறுப்பாளரிடம் வழங்கப்பட்டது…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 8 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -   கடையநல்லூர் பேட்டை கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 8 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – கடையநல்லூர் பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 22, 2014 23:15

நெல்லை மாவட்டம் கடையநல்லூர் பேட்டை கிளை சார்பாக  கடந்த 07-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 8000 வழங்கப்பட்டது………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரரின் குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 6 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -

ஏழை சகோதரரின் குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 6 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி –

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 22, 2014 19:30

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் பெரியபட்டிணம் கிளை சார்பாக கடந்த 14-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரரின் குடும்பத்திற்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 6,000 வழங்கப்பட்டது…………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  கிழ்வீதி  கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – கிழ்வீதி  கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 22, 2014 8:29

தர்மபுரி மாவட்டம் கிழ்வீதி  கிளை சார்பாக கடந்த 11-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவி ரூபாய் 10,000 வழங்கப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3100 மருத்துவ உதவி - தாராபுரம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3100 மருத்துவ உதவி – தாராபுரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 22, 2014 8:23

திருப்பூர் மாவட்டம் தாராபுரம் கிளை சார்பாக கடந்த 10-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 3100 வழங்கப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3500 மருத்துவ உதவி - போத்தனூர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3500 மருத்துவ உதவி – போத்தனூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 22, 2014 1:25

கோவை மாவட்டம் போத்தனூர் கிளை சார்பாக கடந்த 13-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 3500 வழங்கப்பட்டது…………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3,600 மருத்துவ உதவி -   செல்வபுரம் தெற்கு கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3,600 மருத்துவ உதவி – செல்வபுரம் தெற்கு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 22, 2014 1:02

கோவை மாவட்டம் செல்வபுரம் தெற்கு கிளை சார்பாக கடந்த 11-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 3,600 அவரது பொறுப்பாளரிடம் வழங்கப்பட்டது………………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்