‘மருத்துவ உதவி’

பிற சமய ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2400 மருத்துவ உதவி   -  Ms நகர் கிளை

பிற சமய ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2400 மருத்துவ உதவி   – Ms நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, February 6, 2015 11:25

திருப்பூர் மாவட்டம் Ms நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 03-02-2015 அன்று பிற சமய ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 2400   வழங்கப்பட்டது…………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  மங்கலம்பேட்டை கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – மங்கலம்பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, February 4, 2015 20:19

கடலூர் மாவட்டம் மங்கலம்பேட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 01-02-2015 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக மாநில தலைமை மூலம் பெறப்பட்ட தொகை  ரூபாய் 10,000/- வழங்கப்பட்டது……………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 8 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  கீழக்கரை தெற்கு கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 8 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – கீழக்கரை தெற்கு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, February 1, 2015 12:01

இராமநாதபுரம் தெற்கு மாவட்டம் கீழக்கரை தெற்கு கிளை சார்பாக கடந்த 30-01-2015 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 8000 வழங்கப்பட்டது……………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 8 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -   திருப்பட்டினம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 8 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி –  திருப்பட்டினம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, January 31, 2015 23:53

காரைக்கால் மாவட்டம்  திருப்பட்டினம் கிளை சார்பாக கடந்த 28-01-2015 அன்று  இருதயநோயால்  பதிக்கப்பட்ட ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 8,000/- வழங்கப்பட்டது .அல்ஹம்துலில்லாஹ்…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி - சிங்காரத் தோப்பு கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – சிங்காரத் தோப்பு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, January 31, 2015 22:33

திருச்சி மாவட்டம் சிங்காரத் தோப்பு கிளை சார்பாக கடந்த 27-01-2015 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5000 வழங்கப்பட்டது………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  பட்டூர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – பட்டூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, January 31, 2015 0:03

காஞ்சி மேற்கு மாவட்டம் பட்டூர் கிளை சார்பாக கடந்த 28-01-2015 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5000 வழங்கப்பட்டது………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  C.N.பாளையம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – C.N.பாளையம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, January 30, 2015 22:12

கடலூர் மாவட்டம் C.N.பாளையம் கிளை சார்பாக கடந்த 26-01-2015 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக மாநில தலைமை வழங்கிய தொகை ரூபாய் 10,000/-  வழங்கப்பட்டது…………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
 மருத்துவ உதவி - பழனி கிளை

மருத்துவ உதவி – பழனி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, January 30, 2015 10:36

திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனி கிளை சார்பாக 29-01-2015 அன்று மருத்துவ உதவியாக அபிபுன் நிஷா என்ற சகோதரிக்கு ரூபாய் 10,000 வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  எம்.எம்.டி.ஏ காலனி கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – எம்.எம்.டி.ஏ காலனி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, January 30, 2015 6:57

தென்சென்னை மாவட்டம் எம்.எம்.டி.ஏ காலனி கிளை சார்பாக கடந்த 22-01-2015  அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 10,000 வழங்கப்பட்டது.  அல்ஹம்துலில்லாஹ்…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரியின் மகன்களுக்கு ரூபாய் 3070 மருத்துவ உதவி -  அடையார் கிளை

ஏழை சகோதரியின் மகன்களுக்கு ரூபாய் 3070 மருத்துவ உதவி – அடையார் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, January 29, 2015 22:12

தென்சென்னை மாவட்டம் அடையார் கிளை சார்பாக கடந்த 22-01-2015 அன்று ஏழை சகோதரியின் மூன்று மகன்களும் ஹீமோஃபீலியாவால் (இரத்த சம்மந்தமான நோய்)  பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதற்கு  மருத்துவ உதவியாக...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்