‘மருத்துவ உதவி’

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 15 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  இராமநாதபுரம் மாவட்டம்

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 15 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – இராமநாதபுரம் மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 1, 2014 7:59

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 24-09-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 15,000 வழங்கப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை பெண்ணிற்கு உறங்குவதற்கு புதிய கட்டில் இலவசம் -  பிஸ்மி காலனி கிளை

ஏழை பெண்ணிற்கு உறங்குவதற்கு புதிய கட்டில் இலவசம் – பிஸ்மி காலனி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 1, 2014 6:31

கோவை மாவட்டம் பிஸ்மி காலனி கிளை சார்பாக கடந்த 20-09-2014 அன்று ஏழை பெண்ணிற்கு மருத்துவ உதவியாக உறங்குவதற்கு புதிய கட்டில் வழங்கப்பட்டது……………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -   கடையநல்லூர் டவுண் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – கடையநல்லூர் டவுண் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, September 30, 2014 21:12

நெல்லை மாவட்டம் கடையநல்லூர் டவுண் கிளை சார்பாக கடந்த 22-09-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5,000/- வழங்கப்பட்டது……………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 7,500 மருத்துவ உதவி - பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 7,500 மருத்துவ உதவி – பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, September 30, 2014 21:10

ஈரோடு மாவட்டம் பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை சார்பாக கடந்த 23-09-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு  மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 7,500 வழங்கப்பட்டது…………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5500 மருத்துவ உதவி - சின்னகடை கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5500 மருத்துவ உதவி – சின்னகடை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, September 30, 2014 18:02

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் சின்னகடை கிளை சார்பாக கடந்த 23-09-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5500  அவரது உறவினரிடம் வழங்கப்பட்டது……………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  திருவள்ளூர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – திருவள்ளூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, September 30, 2014 11:33

திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருவள்ளூர் கிளை சார்பாக கடந்த 20-09-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 10,000/- வழங்கப்பட்டது………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி - சுப்ரமணியபுரம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – சுப்ரமணியபுரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, September 30, 2014 11:08

மதுரை மாவட்டம் சுப்ரமணியபுரம் கிளை  சார்பாக கடந்த 23-09-2014 அன்று பிற சமய ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 10,000 வழங்கப்பட்டது…………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி-புளியந்தோப்பு கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி-புளியந்தோப்பு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, September 30, 2014 9:19

வடசென்னை மாவட்டம் புளியந்தோப்பு கிளை சார்பாக கடந்த17/09/14 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 2,000 வழங்கப்பட்டது...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -   காரைக்குடி  கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – காரைக்குடி  கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, September 28, 2014 22:09

சிவகங்கை  மாவட்டம் காரைக்குடி  கிளை சார்பாக கடந்த 19-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக தலைமை முலம் வழங்கிய ரூபாய் 10,000 வழங்கப்பட்டது...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  காரைக்குடி கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – காரைக்குடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, September 28, 2014 22:07

சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடி கிளை சார்பாக கடந்த 19-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5000 வழங்கப்பட்டது...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்