‘மருத்துவ உதவி’

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  கோவை மாவட்டம்

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – கோவை மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, September 11, 2014 10:59

கோவை மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 30-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 2,000 அவரது பொருப்பாளரிடம் வழங்கப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 12,764 மருத்துவ உதவி -  கடையநல்லூர் டவுண் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 12,764 மருத்துவ உதவி – கடையநல்லூர் டவுண் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, September 11, 2014 9:40

நெல்லை மாவட்டம் கடையநல்லூர் டவுண் கிளை சார்பாக கடந்த 26-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 12,764 வழங்கப்பட்டது…………………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
 ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய்  650 மருத்துவ உதவி - பிபி குளம் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய்  650 மருத்துவ உதவி – பிபி குளம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, September 10, 2014 18:22

மதுரை மாவட்டம் பிபி குளம் கிளை சார்பாக கடந்த 30-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய்  650 வழங்கப்பட்டது………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரரின் மனைவிக்கு ரூபாய் 2,500 மருத்துவ உதவி -  கோம்பைத் தோட்டம் கிளை

ஏழை சகோதரரின் மனைவிக்கு ரூபாய் 2,500 மருத்துவ உதவி – கோம்பைத் தோட்டம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, September 10, 2014 17:20

திருப்பூர் மாவட்டம் கோம்பைத் தோட்டம் கிளை சார்பாக கடந்த 28-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரரின் மனைவிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 2,500 வழங்கப்பட்டது………………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரரின் மனைவிக்கு ரூபாய் 9500 மருத்துவ உதவி -  கோம்பைத் தோட்டம் கிளை

ஏழை சகோதரரின் மனைவிக்கு ரூபாய் 9500 மருத்துவ உதவி – கோம்பைத் தோட்டம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, September 10, 2014 17:15

திருப்பூர் மாவட்டம் கோம்பைத் தோட்டம் கிளை சார்பாக கடந்த 13-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரரின் மனைவியின் மருத்துவ உதவிக்காக ரூபாய் 9500 வழங்கப்பட்டது………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரியின் குழந்தைக்கு ரூபாய் 20 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  மேலப்பாளையம் கிளை

ஏழை சகோதரியின் குழந்தைக்கு ரூபாய் 20 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – மேலப்பாளையம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, September 10, 2014 14:11

நெல்லை மாவட்டம் மேலப்பாளையம் கிளை சார்பாக கடந்த 25-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரியின் குழந்தைக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் .20,000 வழங்கப்பட்டது…………………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரரின் மனைவிக்கு ரூபாய் 1,000  மருத்துவ உதவி -  பள்ளிகொண்டா கிளை

ஏழை சகோதரரின் மனைவிக்கு ரூபாய் 1,000  மருத்துவ உதவி – பள்ளிகொண்டா கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, September 10, 2014 14:00

வேலுர்  மாவட்டம் பள்ளிகொண்டா கிளை  சார்பாக கடந்த 26-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரரின் மனைவிக்கு  மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 1,000 வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, September 10, 2014 10:46

ஈரோடு மாவட்டம் பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை சார்பாக கடந்த 28-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5000 வழங்கப்பட்டது……………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிருக்கு ரூபாய் 5120 மருத்துவ உதவி - ஆசாத் நகர் கிளை

ஏழை சகோதரிருக்கு ரூபாய் 5120 மருத்துவ உதவி – ஆசாத் நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, September 10, 2014 6:14

 கோவை மாவட்டம் ஆசாத் நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 24-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரிருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5120 அவரது பொருப்பாளரிடம் வழங்கப்பட்டது……....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2,300 மருத்துவ உதவி - எம்.எஸ். நகர் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2,300 மருத்துவ உதவி – எம்.எஸ். நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, September 10, 2014 6:08

திருப்பூர் மாவட்டம் எம்.எஸ். நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 23-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 2,300 அவரது பொருப்பாளரிடம் வழங்கப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்…………………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்