‘மருத்துவ உதவி’

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -   சங்கராபுரம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – சங்கராபுரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, September 22, 2014 22:03

விழுப்புரம் மேற்கு மாவட்டம் சங்கராபுரம் கிளை சார்பாக கடந்த  12-09-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5000 வழங்கப்பட்டது………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிகளுக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம்  மருத்துவ உதவி -  சங்கராபுரம் கிளை

ஏழை சகோதரிகளுக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம்  மருத்துவ உதவி – சங்கராபுரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, September 22, 2014 21:59

விழுப்புரம் மேற்கு மாவட்டம் சங்கராபுரம் கிளை சார்பாக கடந்த 12-09-2014 அன்று ஏழை சகோதரிகளுக்கு  மருத்துவ உதவியாக மாநிலத் தலைமை மூலம் பெறப்பட்ட தொகை ரூபாய் 5000 வீதம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 900 மருத்துவ உதவி -  வீரவநல்லூர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 900 மருத்துவ உதவி – வீரவநல்லூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, September 22, 2014 6:35

திருநெல்வேலி மாவட்டம் வீரவநல்லூர் கிளை சார்பாக கடந்த 13-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 900 வழங்கப்பட்டது……………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை பெண்ணிற்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  லெப்பைக்குடிக்காடு கிளை

ஏழை பெண்ணிற்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – லெப்பைக்குடிக்காடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, September 21, 2014 8:49

பெரம்பலூர் மாவட்டம் லெப்பைக்குடிக்காடு கிளை சார்பாக கட்ந்த 11-09-2014  அன்று ஏழை பெண்ணிற்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5,000  வழங்கப்பட்டது………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை மாணவனுக்கு ரூபாய் 500 மருத்துவ உதவி - பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை

ஏழை மாணவனுக்கு ரூபாய் 500 மருத்துவ உதவி – பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, September 20, 2014 21:33

ஈரோடு மாவட்டம் பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை சார்பாக கடந்த 11-09-2014 அன்று ஏழை மாணவனுக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 500  வழங்கப்பட்டது…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, September 20, 2014 21:31

ஈரோடு மாவட்டம் பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை சார்பாக கடந்த 11-09-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக மாநிலத் தலைமை மூலம் பெறப்பட்ட தொகை ரூபாய் 10,000 அவரது மகனிடம் வழங்கப்பட்டது……………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2,800 மருத்துவ உதவி -  பட்டாபிராம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2,800 மருத்துவ உதவி – பட்டாபிராம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, September 20, 2014 16:55

திருவள்ளூர் மாவட்டம் பட்டாபிராம் கிளையில் கடந்த 06-09-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக  ரூபாய் 2,800/- வழங்கப்பட்டது………………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை பெண்ணிற்கு ரூபாய் 4100 மருத்துவ உதவி - போரூர் கிளை

ஏழை பெண்ணிற்கு ரூபாய் 4100 மருத்துவ உதவி – போரூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, September 20, 2014 14:30

திருவள்ளூர் மாவட்டம் போரூர் கிளை சார்பாக கடந்த 01-09-2014 அன்று ஏழை பெண்ணிற்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 4100  வழங்கப்பட்டது……………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 15 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  தென்சென்னை மாவட்டம்

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 15 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – தென்சென்னை மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, September 20, 2014 13:51

தென்சென்னை மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 09-09-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக TNTJ மாநிலத் தலைமை மூலம் பெறப்பட்ட தொகை ரூபாய் 15,000 வழங்கப்பட்டது.  அல்ஹம்துலில்லாஹ்…………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  எம்.எம்.டி.ஏ காலனி கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – எம்.எம்.டி.ஏ காலனி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, September 20, 2014 9:50

தென்சென்னை மாவட்டம் எம்.எம்.டி.ஏ காலனி கிளை சார்பாக கடந்த 09-09-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 10,000 வழங்கப்பட்டது……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்