‘மருத்துவ உதவி’

மருத்துவ உதவி - கோரிபாளையம் கிளை

மருத்துவ உதவி – கோரிபாளையம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, June 15, 2015 12:35

மதுரை மாவட்டம் கோரிபாளையம் கிளை சார்பாக 10.06.2015 அன்று கோரிபாளையம் பகுதியில் உள்ள ஒரு சகோதரரின் மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 1000/- வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
தங்கச்சிமடம் கிளை - மருத்துவ உதவி

தங்கச்சிமடம் கிளை – மருத்துவ உதவி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, June 15, 2015 11:06

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் (தெற்கு),தங்கச்சிமடம் கிளை சார்பாக 07.06.2015 அன்று தங்கச்சிமடம் வட்டி இல்லா வங்கியின் மூலமாக ரெஜினா என்ற சகோதரிக்கு மறுத்துவ செலவிற்கு 2000ரூபாய் வழங்கப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
தங்கச்சிமடம் கிளை - மருத்துவஉதவி

தங்கச்சிமடம் கிளை – மருத்துவஉதவி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, June 15, 2015 11:02

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் (தெற்கு),தங்கச்சிமடம் கிளை சார்பாக 06.06.2015 அன்று தங்கச்சிமடம் வட்டி இல்லா வங்கியின் மூலமாக ரஹ்மத் என்ற சகோதரிக்கு மருத்துவ செலவிற்கு 2000ரூபாய் வழங்கப்பட்டது.அல்ஹம்து லில்லாஹ்....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
தங்கச்சிமடம் கிளை - மருத்துவஉதவி

தங்கச்சிமடம் கிளை – மருத்துவஉதவி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, June 15, 2015 11:02

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் (தெற்கு),தங்கச்சிமடம் கிளை சார்பாக 06.06.2015 அன்று தங்கச்சிமடம் வட்டி இல்லா வங்கியின் மூலமாக ரஹ்மத் என்ற சகோதரிக்கு மருத்துவ செலவிற்கு 2000ரூபாய் வழங்கப்பட்டது.அல்ஹம்து லில்லாஹ்....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மருத்துவ உதவி - திருப்பூர் மாவட்டம்

மருத்துவ உதவி – திருப்பூர் மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, June 13, 2015 13:21

திருப்பூர் மாவட்டம் சார்பாக 08.06.2015 அன்று ஏழை சகோதரர்.அஸ்ரப்  அவர்களின்  மருத்துவ செலவுகளுக்கு   ரூ.5350/=  மருத்துவ உதவி வழங்கப்பட்டது. ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மருத்துவ உதவி - செல்வபுரம் கிளை

மருத்துவ உதவி – செல்வபுரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, June 9, 2015 19:48

கோவை தெற்கு மாவட்டம் செல்வபுரம் கிளை சார்பாக 06/06/2015 அன்று மருத்துவ உதவி 2600 ருபாய் பொருப்பாளர்களிடம் கொடுக்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மருத்துவ உதவி - அக்ரஹாரம் கிளை

மருத்துவ உதவி – அக்ரஹாரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, June 9, 2015 19:41

ஈரோடு மாவட்டம் அக்ரஹாரம் கிளை சார்பாக 07:06:2015 அன்று தலைமையிலிருந்து 5000 ரூ ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மருத்துவ உதவி - கூத்தாநல்லூர் கிளை

மருத்துவ உதவி – கூத்தாநல்லூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, June 8, 2015 13:09

திருவாரூர் மாவட்டம் கூத்தாநல்லூர் கிளை சார்பாக 06.06.2015 அன்று சிறுவனின் கை அறுவை சிகிச்சைக்காக ரூபாய் 20,000 வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மருத்துவ உதவி - கோவை மாவட்டம்

மருத்துவ உதவி – கோவை மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, June 8, 2015 12:49

கோவை மாவட்டம் சார்பாக 05-06-2015 அன்று மருத்துவ உதவி ரூபாய் 2000 வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மருத்துவ உதவி - கோவை தெற்கு மாவட்டம்

மருத்துவ உதவி – கோவை தெற்கு மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, June 6, 2015 12:35

கோவை தெற்கு மாவட்டம் சார்பாக 04/05/2015 அன்று மருத்துவ உதவி 2000 ரூபாய் கொடுக்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்