‘மருத்துவ உதவி’

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  சின்னக்கடை கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – சின்னக்கடை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, November 29, 2014 9:01

இராமநாதபுரம தெற்கு மாவட்டம்  சின்னக்கடை கிளை சார்பாக கடந்த 14-11-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5000 அவரது தந்தையிடம் வழங்கப்பட்டது.,…………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி - தக்கலை கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – தக்கலை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, November 29, 2014 7:24

குமரி மாவட்டம் தக்கலை கிளை சார்பாக கடந்த 12-11-2014 அன்று  ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 2,000 வழங்கப்பட்டது……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி - தக்கலை கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – தக்கலை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, November 29, 2014 7:09

குமரி மாவட்டம் தக்கலை கிளை சார்பாக கடந்த 12-11-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 2,000 வழங்கப்பட்டது…………………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 54 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி - மஸ்கட் மண்டலம்

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 54 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – மஸ்கட் மண்டலம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, November 27, 2014 10:02

மஸ்கட் மண்டலத்தில் கடந்த 17-11-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 54,000 வழங்கப்பட்டது………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி - கீழக்கரை தெற்கு கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – கீழக்கரை தெற்கு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 26, 2014 19:53

இராமநாதபுரம் தெற்கு மாவட்டம் கீழக்கரை தெற்கு கிளை சார்பாக கடந்த  09-11-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5,000 வழங்கப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி - திண்டுக்கல் மாவட்டம்

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – திண்டுக்கல் மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 26, 2014 15:59

திண்டுக்கல் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 11-11-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5,000/- வழங்க்கப்பட்டது……………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  திண்டுக்கல் மாவட்டம்

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – திண்டுக்கல் மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 26, 2014 15:56

திண்டுக்கல் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 10-11-2014 அன்று  ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5000/- வழங்க்கப்பட்டது……………………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
 மருத்துவ உதவி- தக்கலை கிளை

 மருத்துவ உதவி- தக்கலை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 26, 2014 14:49

குமரி மாவட்டம் தக்கலை கிளை சார்பாக ஏழை சகோதரி ஒருவருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூ. 2,000 (இரண்டாயிரம்) 12-11-2014 அன்று வழங்கப் பெற்றுள்ளது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
 மருத்துவ உதவி- தக்கலை கிளை

 மருத்துவ உதவி- தக்கலை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 26, 2014 14:49

குமரி மாவட்டம் தக்கலை கிளை சார்பாக ஏழை சகோதரி ஒருவருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூ. 2,000 (இரண்டாயிரம்) 12-11-2014 அன்று வழங்கப் பெற்றுள்ளது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
குமரி மாவட்டம் தக்கலை கிளை - ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவி

குமரி மாவட்டம் தக்கலை கிளை – ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 26, 2014 13:57

குமரி மாவட்டம் தக்கலை கிளை சார்பாக கடந்த 12-11-14 அன்று ஏழை சகோதரி ஒருவருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூ. 2,000 வழங்கப்பெற்றுள்ளது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்