‘மருத்துவ உதவி’

“17,372” மருத்துவ உதவி – தேங்காய்பட்டணம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, December 4, 2015 19:31

தொகை OR பொருள்: 17,372வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: அபுபக்கர் சித்தீக்நிகழ்ச்சி தேதி: 23-11-2015கிளை: தேங்காய்பட்டணம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“2500” மருத்துவ உதவி – சுகுனாபுரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, December 1, 2015 14:59

தொகை OR பொருள்: 2500வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: அப்துல்சமதுநிகழ்ச்சி தேதி: 27/11/15கிளை: சுகுனாபுரம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“3500” மருத்துவ உதவி – பொள்ளாச்சி டவுன்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, December 1, 2015 12:21

தொகை OR பொருள்: 3500வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: கமர்நிஷாநிகழ்ச்சி தேதி: 24/11/15கிளை: பொள்ளாச்சி டவுன்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“1000” மருத்துவ உதவி – ஆசாத் நகர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, December 1, 2015 12:20

தொகை OR பொருள்: 1000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: இக்பால்நிகழ்ச்சி தேதி: 24/11/15கிளை: ஆசாத் நகர்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“42050” மருத்துவ உதவி – பெரம்பலூர் – மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, December 1, 2015 11:52

தொகை OR பொருள்: 42050வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: முஹம்மது இப்ராஹிம்நிகழ்ச்சி தேதி: 25-11-15கிளை: பெரம்பலூர் - மாவட்டம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“3000” மருத்துவ உதவி – ஒட்டன்சத்திரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, December 1, 2015 11:47

தொகை OR பொருள்: 3000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: முகமது அனிபாநிகழ்ச்சி தேதி: 28.11.2015கிளை: ஒட்டன்சத்திரம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“2000” மருத்துவ உதவி – pulliyanthoppu

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, December 1, 2015 11:14

தொகை OR பொருள்: 2000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: shajahanநிகழ்ச்சி தேதி: 4.11.2015கிளை: pulliyanthoppu...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“6215” மருத்துவ உதவி – பள்ளக்கால் பொதுக்குடி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, December 1, 2015 10:44

தொகை OR பொருள்: 6215வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: மன்சூர் அலிநிகழ்ச்சி தேதி: 30-11-2015கிளை: பள்ளக்கால் பொதுக்குடிநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“வாக்கர் , 1500″ மருத்துவ உதவி – மதுக்கரை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, December 1, 2015 10:20

தொகை OR பொருள்: வாக்கர் , 1500வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: மாற்றுமத நண்பர்நிகழ்ச்சி தேதி: 23/11/15கிளை: மதுக்கரை...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“Rs. 1600.00″ மருத்துவ உதவி – திருவனந்தபுரம் (கேரளா-தென் மண்டலம்)

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 30, 2015 20:19

தொகை OR பொருள்: Rs. 1600.00வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: அப்துல் வாஹித்நிகழ்ச்சி தேதி: 04-10-2015கிளை: திருவனந்தபுரம் (கேரளா-தென் மண்டலம்)...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்