‘மருத்துவ உதவி’

ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 3,650 மருத்துவ உதவி -  கடையநல்லூர் டவுண் கிளை

ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 3,650 மருத்துவ உதவி – கடையநல்லூர் டவுண் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, June 13, 2014 19:39

நெல்லை மாவட்டம் கடையநல்லூர் டவுண் கிளை சார்பாக கடந்த 08-06-2014 அன்று ஏழை சகோதரரின் குழந்தைக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 3,650 வழங்கப்பட்டது……………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
 ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 1500 மருத்துவ உதவி -  புதுக்கோட்டை கிளை

ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 1500 மருத்துவ உதவி – புதுக்கோட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, June 13, 2014 19:34

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் புதுக்கோட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 10-06-2014 அன்று ஏழை சகோதரரின் பேத்தியின் மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 1500 வழங்கப்பட்டது……………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  பிபிஅக்ரஹாரம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – பிபிஅக்ரஹாரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, June 12, 2014 18:51

ஈரோடு மாவட்டம் பிபெஅக்ரஹாரம் கிளையில் கடந்த 10-06-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 3,000 வழங்கப்பட்டது……………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 40 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  இராஜகிரி கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 40 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – இராஜகிரி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, June 10, 2014 18:44

தஞ்சை வடக்கு இராஜகிரி கிளை சார்பாக கடந்த 04-06-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 40,000/- வழங்கப்பட்டது………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 6600 மருத்துவ உதவி - கோவை மாவட்டம்

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 6600 மருத்துவ உதவி – கோவை மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, June 9, 2014 20:12

கோவை மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 06-06-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 6600 வழங்கப்பட்டது…………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  அச்சன்புதூர் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – அச்சன்புதூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, June 7, 2014 18:11

நெல்லை மாவட்டம் அச்சன்புதூர் கிளை சார்பாக கடந்த 28-05-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5000 வழங்கப்பட்டது……………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 8 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  கிள்ளை கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 8 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – கிள்ளை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, June 7, 2014 18:04

கடலூர் மாவட்டம் கிள்ளை கிளை சார்பாக கடந்த 06-06-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 8,000/- வழங்கப்பட்டது………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 4 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  கம்பம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 4 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – கம்பம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, June 7, 2014 17:43

தேனி மாவட்டம் கம்பம் கிளை சார்பாக கடந்த 05-06-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 4000 வழங்கப்பட்டது……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 27,500 மருத்துவ உதவி -  சித்தா கேம்ப் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 27,500 மருத்துவ உதவி – சித்தா கேம்ப் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, June 6, 2014 20:51

மும்பை மண்டலம் சித்தா கேம்ப் கிளை சார்பாக கடந்த 26-05-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 27,500 /- வழங்கப்பட்டது…………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  தின்டுக்கல் மாவட்டம்

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – தின்டுக்கல் மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, June 6, 2014 20:34

தின்டுக்கல் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 05-06-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 10,000/- வழங்கப்பட்டது………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்