‘மருத்துவ உதவி’

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  சைதாபேட்டை கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – சைதாபேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, August 12, 2014 9:00

சென்னை மவட்டம் சைதாபேட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 04-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5,000 வழங்கப்பட்டது……………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 1000 மருத்துவ உதவி - ஆம்பூர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 1000 மருத்துவ உதவி – ஆம்பூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, August 12, 2014 6:56

வேலூர் மாவட்டம் ஆம்பூர் கிளையில் கடந்த 25-07-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 1000 வழங்கப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  மதுரை மாவட்டம்

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – மதுரை மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 10, 2014 20:15

மதுரை மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 04-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5,000/-வழங்கப்பட்டது……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  திருவனந்தபுரம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – திருவனந்தபுரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, August 9, 2014 19:46

கேரள மண்டலம் திருவனந்தபுரம் கிளை சார்பாக கடந்த  28-07-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 3,000  வழங்கப்பட்டது…………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -   வேலூர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – வேலூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, August 6, 2014 20:05

வேலூர் மாவட்டம் வேலூர் கிளை சார்பாக கடந்த 28-07-2014  அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5,000 வழங்கப்பட்டது…………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  ஆனைமலை கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – ஆனைமலை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, August 6, 2014 16:50

கோவை மாவட்டம் ஆனைமலை கிளை சார்பாக கடந்த 29-09-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 3,000/- வழங்கப்பட்டது……………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சிறுமிக்கு ரூபாய் 50 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  ஏர்வாடி கிளை

ஏழை சிறுமிக்கு ரூபாய் 50 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – ஏர்வாடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 4, 2014 21:24

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் ஏர்வாடி கிளை சார்பாக கடந்த 28-07-2014 அன்று தீ விபத்தில் பாதிக்கப்பட்ட ஏழை சிறுமிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 50,000 வழங்கப்பட்டது………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி - அய்னாவரம் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – அய்னாவரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 4, 2014 17:21

வடசென்னை மாவட்டம் அய்னாவரம் கிளை சார்பாக கடந்த 27-07-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5,000 வழங்கப்பட்டது………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2,500 மருத்துவ உதவி - புளியந்தோப்பு கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2,500 மருத்துவ உதவி – புளியந்தோப்பு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 4, 2014 17:16

வட சென்னை மாவட்டம் புளியந்தோப்பு கிளை சார்பாக கடந்த 26-07-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 2,500 வழங்கப்பட்டது…………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 1000 மருத்துவ உதவி - புதுக்கோட்டை நகரம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 1000 மருத்துவ உதவி – புதுக்கோட்டை நகரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 4, 2014 9:26

புதுக்கோட்டை  மாவட்டம் புதுக்கோட்டை நகரம் கிளை சார்பாக கடந்த 28-07-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 1000 வழங்கப்பட்டது…………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்