‘மருத்துவ உதவி’

ஏழை சகோதரருய்க்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  சர்மா நகர் கிளை

ஏழை சகோதரருய்க்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – சர்மா நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, October 28, 2014 9:10

வட சென்னை மாவட்டம் சர்மா நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 18-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரருய்க்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 2000 வழங்கப்பட்டது………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
 ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  போத்தனூர் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – போத்தனூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, October 27, 2014 20:19

கோவை மாவட்டம் போத்தனூர் கிளை சார்பாக கடந்த 16-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5000 வழங்கப்பட்டது……………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5500 மருத்துவ உதவி - வெளிப்பட்டிணம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5500 மருத்துவ உதவி – வெளிப்பட்டிணம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, October 27, 2014 7:54

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் வெளிப்பட்டிணம் கிளை சார்பாக கடந்த 16-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5500 வழங்கப்பட்டது……………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  வெளிப்பட்டிணம் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – வெளிப்பட்டிணம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, October 27, 2014 7:52

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் வெளிப்பட்டிணம் கிளை சார்பாக கடந்த 19-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 10,000 வழங்கப்பட்டது…………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 11 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – மயிலாடுதுறை கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 11 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – மயிலாடுதுறை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, October 25, 2014 21:25

நாகை (வடக்கு) மயிலாடுதுறை கிளை சார்பாக 14.10.2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 11,000 வழங்கப்பட்டது…...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பிற சமய ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 6 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  பாளையங்கோட்டை கிளை

பிற சமய ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 6 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – பாளையங்கோட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, October 25, 2014 15:38

நெல்லை மாவட்டம் பாளையங்கோட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 17-10-2014 அன்று பிற சமய ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 6,000/-  வழங்கப்பட்டது……………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி - லால்பேட்டை கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – லால்பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, October 25, 2014 8:47

கடலூர் மாவட்டம் லால்பேட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 14-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 10,000 வழங்கப்பட்டது………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 4 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  தெங்கம்புதூர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 4 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – தெங்கம்புதூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, October 25, 2014 7:42

குமரி மாவட்டம் தெங்கம்புதூர் கிளை சார்பாக கடந்த 15-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 4,000 வழங்கப்பட்டது………………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
 ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 787 மருத்துவ உதவி - ஆழ்வார்திருநகர் கிளை  

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 787 மருத்துவ உதவி – ஆழ்வார்திருநகர் கிளை  

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, October 24, 2014 18:51

திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஆழ்வார்திருநகர் கிளை  சார்பாக  கடந்த 10-10-2014  அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 787 வழங்கப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 500 மருத்துவ உதவி - ஆழ்வார்திருநகர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 500 மருத்துவ உதவி – ஆழ்வார்திருநகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, October 24, 2014 18:48

திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஆழ்வார்திருநகர் கிளை சார்பாக  கடந்த 12-10-2014  அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 500 வழங்கப்பட்டது……………………………. ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்